Zistite, ako nainštalovať knižnicu, šablóny názvov a projekty šablón (funkčný obsah) pre aplikácie Adobe Premiere Pro, After Effects a Encore.

Chýba funkčný obsah pre aplikácie Adobe Premiere Pro a Encore

 • Pri pokuse o získanie prístupu k šablónam názvov v aplikácii Adobe Premiere Pro CC alebo CS6 šablóny názvov chýbajú. 
 • Pri pokuse o získanie prístupu k projektom šablón v aplikácii After Effects CC alebo CS6 projekty šablón chýbajú.
 • Keď v aplikácii Adobe Encore CS6 zobrazíte panel Knižnica, panel neobsahuje žiadny obsah. Takisto sa v priečinku aplikácie Adobe Encore na vašom pevnom disku nenachádza žiadny podpriečinok knižnice s názvom Library.

Riešenie pre aplikácie Adobe Premiere Pro a Encore: Nainštalujte si funkčný obsah CS6

Adobe Premiere Pro CS6: Podľa pokynov na inštaláciu nainštalujte šablóny názvov pre aplikáciu Adobe Premiere Pro CS6.

Adobe Premiere Pro CC: Nainštalujte aplikáciu Adobe Premiere Pro CS6, ak ešte nie je nainštalovaná. Potom podľa pokynov na inštaláciu nainštalujte šablóny názvov pre aplikáciu Adobe Premiere Pro CS6. Po nainštalovaní do aplikácie CS6 skopírujte prednastavenia do aplikácie Adobe Premiere Pro CC.

Poznámka:

Funkčný obsah špeciálne pre aplikáciu Adobe Premiere Pro CC nie je k dispozícii. V aplikácii Premiere Pro CC však môžete použiť šablóny aplikácie CS6. Skopírujte šablóny z aplikácie Adobe Premiere Pro CS6 do aplikácie Adobe Premiere Pro CC.

Pokyny na inštaláciu

Prevzatie a inštalácia funkčného obsahu pre aplikácie Adobe Premiere Pro CS6 a Adobe Encore CS6:

macOS (1,1 GB)
Windows (734 MB)

macOS

 1. Ak chcete pripojiť obraz disku obsahujúceho inštalátory, dvakrát kliknite na súbor .dmg.

 2. Vyberte, či chcete nainštalovať funkčný obsah pre aplikáciu Encore alebo Adobe Premiere Pro, prípadne oba balíky. Otvorte priečinok pre každý balík a vyhľadajte inštalátor.

 3. Ak chcete začať proces inštalácie, spustite súbor Install.app.

  Po inštalácii funkčného obsahu v prvom balíku inštalátor vysunie obraz disku. Obraz disku znova pripojte a spustite druhý inštalátor.

 4. Ak používate aplikáciu Adobe Premiere Pro CC, skopírujte priečinky z priečinka Adobe Premiere Pro CS6 > Presets a prilepte ich do priečinka Adobe Premiere Pro CC (verzia) > Presets.

  1. Vyberte priečinok Finder > Premiere Pro CS6 Application Presets.

  2. Vyberte a skopírujte nasledujúce priečinky:

   Applications/Premiere Pro CS6/Presets/Styles

   Applications/Premiere Pro CS6/Presets/Templates

   Applications/Premiere Pro CS6/Presets/Textures

  3. Tieto tri priečinky prilepte do priečinka Presets aplikácie Adobe Premiere Pro CC.

   Applications/Adobe Premiere Pro CC/Presets

Windows

Poznámka:

Ak ste si nainštalovali predchádzajúce balíky funkčného obsahu, priečinky Templates Textures sa môžu nachádzať v priečinku Program Files > Adobe > Adobe Premiere Pro CS6 > Presets. Pred inštaláciou tieto priečinky odstráňte.

 1. Extrahujte obsah prevzatého súboru zip do vhodného umiestnenia (napríklad na pracovnú plochu).

 2. Ak chcete vytvoriť inštalačné priečinky pre inštalátory funkčného obsahu aplikácií Encore a Adobe Premiere, spustite súbor .exe.

 3. Prejdite do priečinka s obsahom, ktorý chcete nainštalovať, a spustite inštalátor.

 4. Ak používate aplikáciu Adobe Premiere Pro CC, skopírujte priečinky z priečinka Adobe Premiere Pro CS6 > Presets a prilepte ich do priečinka Adobe Premiere Pro CC > Presets.

  1. Vyberte možnosť C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CS6\Presets.

  2. Vyberte a skopírujte nasledujúce priečinky:

   C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CS6\Presets\Styles

   C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CS6\Presets\Templates

   C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CS6\Presets\Textures

   1. Otvorte priečinok Adobe Premiere Pro CC a vyberte možnosť Show Package Contents.
   2. Všetky tri priečinky uvedené vyššie skopírujte do priečinka Adobe Premiere Pro CC > Presets.
   3. Uistite sa, že cesta k súboru je správna a smeruje k najnovšej verzii.

   C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC\Presets\

   Zobrazenie obsahu balíka v priečinku

Riešenie pre aplikáciu After Effects: Prevezmite si a nainštalujte obsah z lokality Adobe After Effects Exchange

Projekty šablón aplikácie After Effects si možno prevziať z lokality s doplnkami Adobe Add-ons.

Riešenie len pre zákazníkov s elektronickou dodávkou softvéru (ESD)

Prevezmite a nainštalujte funkčný obsah pre aplikácie Encore, After Effects a Adobe Premiere Pro. 

Poznámka: Ak ste už prevzali funkčný obsah pre aplikácie Encore, After Effects a Adobe Premiere Pro, kroky 1 – 6 vynechajte.

 1. Vo webovom prehliadači prejdite do svojho účtu Adobe ID.

 2. Prihláste sa pomocou svojho identifikátora Adobe ID a hesla.
 3. Kliknite na položku Zobraziť históriu objednávok.
 4. Vyhľadajte riadok s číslom príslušnej objednávky a kliknite na položku Prevziať.
 5. Na stránke na prevzatie vyhľadajte riadok s popisom funkčného obsahu. Napríklad v prípade aplikácie CS5 vyhľadajte popis „Adobe Premiere Pro CS5: Súbory na prevzatie obsahujú ďalšie súbory ReadMe a obsah (ponuky, tlačidlá a pozadia) pre aplikáciu Adobe Encore CS5“.
 6. Prevezmite tento obsah pomocou aplikácie Akamai Download Manager alebo iným spôsobom.
 7. Zatvorte aplikácie Encore a Adobe Premiere Pro.
 8. V systéme macOS dvakrát kliknite na prevzatý súbor .dmg.

  Vyberte obraz disku Adobe Premiere Pro CS5 Content > priečinok Encore Functional Content a dvakrát kliknite na položku Setup

 9. V systéme Windows vykonajte nasledujúce kroky: 

  • Vyberte priečinok, do ktorého ste prevzali súbory zo stránky preberania. Napr. Pracovná plocha > Premiere.  
  • Dvakrát kliknite na súbor PremierePro_5_Content_LS7.exe. Inštalačné súbory sa extrahujú do priečinka Adobe CS5. Napr. Pracovná plocha > Adobe CS5.
  • Vyberte priečinok Adobe CS5 > Premiere Pro Family Content Installers > Adobe Encore CS5 Functional Content
  • Ak chcete spustiť inštaláciu, dvakrát kliknite na súbor Set-up.exe.
  • Postupujte podľa pokynov a dokončite inštaláciu.

Ďalšie riešenie: Nainštalujte obsah knižnice Resource Central.

Prevzatie dodatočného obsahu knižnice

Vyberte svoj jazyk na spustenie prevzatia:

Extrahujte obsah knižnice do priečinka Library.

 1. Prevzatý súbor s príponou .zip extrahujte a vytvorte súbor .7z (napr. en-US.7z).

 2. Súbor .7z extrahujte do požadovaného umiestnenia vo svojom počítači. Uvidíte priečinok, ktorý sa vytvorí v závislosti od vybratého jazyka.

  Poznámka:

 3. Obsah priečinka s názvom jazyka (napr. en-US) skopírujte do nasledujúceho umiestnenia:

  • Windows: C:/Program Files/Adobe/Adobe Encore CS6/ 
  • macOS: Applications/Adobe Encore CS6/ 
 4. Ak si namiesto predvoleného umiestnenia zvolíte vlastný priečinok knižnice, spustite aplikáciu Adobe Encore a vyhľadajte príslušný priečinok knižnice:

  • Windows: Edit > Preferences > Media
  • macOS: Encore > Preferences > Media

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online