Pohyblivé grafické šablóny/bežné otázky

Základné informácie

Pohyblivé grafické šablóny sú typ súborov(.mogrt), ktoré možno vytvárať v aplikáciách After Effects alebo Premiere Pro.

Šablóny Motion Graphics umožňujú dizajnérovi pohyblivých obrazov, ktorý pracuje v After Effects, aby rozvinul komplexný projekt After Effects (.aep) do samostatného súboru s jednoduchým ovládaním, ktoré možno využívať a prispôsobovať v Premiere Pro.

Titulky a grafiku možno vytvoriť v aplikácii Premiere Pro a exportovať ako pohyblivú grafickú šablónu (.mogrt) na účely opätovného použitia alebo zdieľania v budúcnosti.  

Formát súborov .mogrt umožňuje pohybovým dizajnérom pracujúcim v nástroji After Effects zachovať štylistickú kontrolu kompozície a súčasne poskytuje editorom pracujúcim v aplikácii Premiere Pro možnosť prispôsobiť si pohyblivú grafiku v kontexte redakčného projektu.

Autor pohyblivých grafických šablón v nástroji After Effects môže vytvoriť široký rozsah vlastností dostupných v rámci danej šablóny, napríklad možnosť použiť na text, farbu či rozloženie dynamické zmeny.

Ak sa pohyblivá grafická šablóna vytvorená v nástroji After Effects otvorí v aplikácii Premiere Pro, všetky tieto vlastnosti sa zobrazia na paneli Essential Graphics. Editor môže potom upraviť obsah v aplikácii Premiere Pro bez neustáleho prepínania medzi aplikáciami, ktoré berie veľa času. 

 1. Ak chcete pridať pohyblivú grafickú šablónu z panela Essential Graphics, otvorte panel Essential Graphics a kliknite na kartu Prehliadať .

 2. Označte pohyblivú grafickú šablónu, ktorú chcete použiť, a presuňte ju kurzorom do video stopy vo vašej sekvencii.

 3. Pohyblivá grafická šablóna vytvorí vo vašej sekvencii stopu.

  • Aplikácia Premiere Pro môže zobraziť médium ako offline, kým sa šablóna celá nenačíta.
  • Ak šablóna, ktorú ste pridali, vyžaduje fonty, ktoré nie sú nainštalované, môžete tieto fonty nahradiť dostupnými fontmi.
 4. Ak chcete upraviť grafiku na časovej osi, označte ju.Parametre pohyblivej grafickej šablóny môžete prispôsobiť a upraviť na paneli Essential Graphics na karte Upraviť.

Poznámka:

Niektoré pohyblivé grafické šablóny (.mogrt files) vyžadujú nainštalovaný nástroj After Effects.  

Ďalšie informácie o inštalácii a používaní pohyblivých grafických šablón v projektoch Premiere Pro nájdete v časti Používanie grafických šablón v Premiere Pro.

Pohyblivé grafické šablóny môžete získať týmito spôsobmi:
 • Pohyblivé grafické šablóny môžete získať zo služby Adobe Stock zdarma alebo za poplatok. Pohyblivé grafické šablóny nájdete v Adobe Stock v rámci Premiere Pro nasledujúcimi spôsobmi:
  • Na tabuľke prehliadača panelu Essential Graphics stlačte možnosť Adobe Stock a potom zadajte vyhľadávaný termín. 
  • Otvorte panel Knižnice. Zadajte vyhľadávaný výraz a začiarkavacím políčkom vedľa položky Šablóny môžete filtrovať pohyblivé grafické šablóny.
 • Navštívte lokalitu www.stock.adobe.com, vyhľadajte šablóny a označte filter Premiere Pro pod vyhľadávacími možnosťami, ktorým obmedzte vyhľadávanie pohyblivých grafických šablón.
 • S aplikáciou Premiere Pro sa dodávajú aj pohyblivé grafické šablóny vytvorené v nástrojoch After Effects a Premiere Pro.

Pohyblivé grafické šablóny (.mogrt) sú dostupné bez ohľadu na to, ktorý projekt máte otvorený. Je to podobné písmam nainštalovaným v počítači. Sú dostupné bez ohľadu na to, v akom projekte pracujete.

Pohyblivé grafické šablóny uložené v knižniciach Creative Cloud na to, aby ich bolo možné použiť, nemusia byť nainštalované.

 1. Kliknite na tlačidlo Inštalovať pohyblivú grafickú šablónu v spodnej časti karty panelu Essential Graphics Prehliadač alebo si zvoľte možnosť Inštalovať pohyblivú grafickú šablónu v ponuke Grafika

  Inštalácia pohyblivej grafickej šablóny z panelu Essential Graphics
  Inštalácia pohyblivej grafickej šablóny z panelu Essential Graphics

 2. Týmto sa pridá pohyblivá grafická šablóna do adresára Šablóny, takže sa sprístupní pre používateľov vo všetkých projektoch Premiere Pro.

Ďalšie informácie o inštalácii a používaní pohyblivých grafických šablón v projektoch Premiere Pro nájdete v časti Používanie panela Essential Graphics v aplikácii Premiere Pro.

Pohyblivé grafické šablóny sa vytvárajú v nástroji After Effects alebo Premiere Pro. Ďalšie informácie o vytváraní pohyblivých grafických šablón nájdete na týchto stránkach:

Áno, grafiku môžete vytvárať prostredníctvom panelu Essential Graphics, a môžete ju exportovať ako súbory šablóny pohyblivej grafiky (prípona .mogrt) určené na zdieľanie alebo opätovné použitie bez inštalácie nástroja After Effects. 

Ďalšie informácie nájdete v časti Panel Essential Graphics.

Pri exportovaní pohyblivej grafickej šablóny môžete zvoliť jej uloženie do knižníc Creative Cloud pre jednoduchú spoluprácu, do priečinka Šablóny na disku alebo na iné miesto na vašom miestnom disku.

Riešenie problémov

Chyba importu pohyblivých grafických šablón

Niektoré pohyblivé grafické šablóny vyžadujú nainštalovaný nástroj After Effects, inak ich nie je možné prispôsobiť v aplikácii Premiere Pro. Je potrebné, aby ste mal na počítači nainštalovanú skúšobnú alebo licencovanú verziu nástroja After Effects. Ak chcete používať pohyblivé grafické šablóny v aplikácii Premiere Pro, nie je potrebné si zakúpiť nástroj After Effects. 

V paneli Essential Graphics aplikácie Premiere Pro sa pohyblivé grafické šablóny vyžadujúce nainštalovanie nástroja Adobe After Effects alebo aktualizáciu na verziu After Effects na vašom počítači zobrazia touto ikonou:

Ak do sekvencie pridávate pohyblivú grafickú šablónu vyžadujúcu nainštalovaný nástroj After Effects, alebo ak nemáte nainštalovanú kompatibilnú verziu After Effects, zobrazí sa chybová správa:

Táto pohyblivá grafická šablóna bola vytvorená v After Effects. Ak ju chcete použiť v Premiere Pro, nainštalujte si nástroj After Effects (skúšobnú verziu alebo licenciu) a skúste to znova. Ďalšie informácie nájdete na adrese adobe.com/go/mgt_sk.

Ak sa vám zobrazí toho hlásenie, musíte si nainštalovať kompatibilnú verziu After Effects, aby bolo možné použiť pohyblivé grafické šablóny. 

 • Ak ste predplatiteľom Creative Cloud, je predplatné After Effects už súčasťou plánu. Stiahnite si ho prostredníctvom aplikácie Creative Cloud.
 • Ak vlastníte licenciu aplikácie Premiere Pro pre jednu aplikáciu, môžete nainštalovať skúšobnú verziu nástroja After Effects. Pokým zostane nainštalovaný nástroj After Effects (aj po skončení platnosti skúšobnej verzie), môžete pokračovať v používaní pohyblivých grafických šablón v Premiere Pro.
Chybové hlásenie pri pokuse o použitie pohyblivých grafických šablón
Chybové hlásenie pri pokuse o použitie pohyblivých grafických šablón

Pohyblivá grafická šablóna sa zobrazí ako offline médium

Ak máte na počítači nainštalovanú iba aplikáciu Premiere Pro, a nie After Effects, pri snahe o otvorenie projektu Premiere Pro s pohyblivou grafickou šablónou vytvorenou v nástroji After Effects sa zobrazí správa informujúca o tom, že mediálny súbor je "Offline". Ak budete chcieť s týmto projektom pracovať, musíte si nainštalovať licenciu After Effects (skúšobnú alebo licencovanú verziu). Spôsoby nájdete uvedené v hore uvedenej pozvánke.

Závisí od okolností.  Mnohé pohyblivé grafické šablóny nevyžadujú nainštalovaný nástroj After Effects, aby ich bolo možné prispôsobiť v aplikácii Premiere Pro. Niektoré pohyblivé grafické šablóny však používajú efekty, ktoré nie sú natívne podporované v aplikácii Premiere Pro, a preto na vykreslenie potrebujú nástroj After Effects.

Ak používate najnovšiu verziu Premiere Pro, no na počítači máte nainštalovanú staršiu verziu After Effects, mediálny súbor sa zobrazí v sekvencii ako "offline" a pohyblivé grafické šablóny v priečinku Essential Graphics môžu zobraziť ikonu varovania, ktorá znamená, že je potrebná inštalácia alebo aktualizácia nástroja After Effects. Ak chcete používať tieto pohyblivé grafické šablóny, nainštalujte si najnovšiu verziu nástroja After Effects (skúšobnú/licencovanú verziu). Pokyny nájdete nižšie.

 

Inštalácia skúšobnej verzie a licencie After Effects

Ak si chcete nainštalovať After Effects, prejdite na stránku http://www.adobe.com/sk/products/aftereffects.html.

Ak máte v nainštalovanú desktopovú aplikáciu Creative Cloud (CC), môžete nástroj After Effects nainštalovať priamo z aplikácie. Ak počítačovú aplikáciu Creative Cloud (CC) nainštalovanú nemáte, najprv sa vám do počítača nainštaluje inštalátor Creative Cloud a až potom ho budete môcť využiť na inštaláciu After Effects.

Keďže máte nainštalovaný nástroj Premiere Pro, je možné, že ste počítačovú aplikáciu Creative Cloud vymazali. Nainštalujte si aplikáciu Creative Cloud a potom ju použite na inštaláciu nástroja After Effects. 

Áno, pohyblivé grafické šablóny vytvorené v nástroji After Effects, ktoré vyžadujú na svoju činnosť nástroj After Effects, budú fungovať v aplikácii Premiere Pro dovtedy, kým ostane nainštalovaná exspirovaná verzia nástroja After Effects.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online