Chyba – priečinok Preferencie iba na čítanie

Oprava chyby v aplikáciách DVA, ktorá hlási, že priečinok Preferencie je iba na čítanie

Problém

Príležitostne sa môžu vyskytnúť tieto problémy:

 • aplikácie Premiere Pro alebo After Effects prestanú fungovať,
 • aplikácie Premiere Pro alebo After Effects sa dočasne spomalia,
 • zobrazí sa chybové hlásenie o tom, že priečinok Preferencie je len na čítanie,
 • spustenie alebo otvorenie aplikácií Premiere Pro alebo After Effects zlyhá,
 • pri pokuse aplikácií Premiere Pro alebo After Effects o prístup k súborom v počítači, napríklad na účely importu alebo exportu, tieto aplikácie zlyhajú.

Riešenie

Vlastnosti priečinka Preferencie manuálne nastavte na čítanie aj zápis. Podľa pokynov povoľte čítanie priečinkov Adobe aj zápis.

V systéme Windows

Tento postup vykonajte pre každý priečinok zvlášť:

 • C:\Program Files\Adobe
 • C:\Program Files (x86)\Adobe
 • C:\ProgramData\Adobe
 • C:\Používatelia\<používateľ>\AppData\Roaming\Adobe
 • C:\Používatelia\<používateľ>\AppData\Roaming\Adobe\Premiere Pro\<číslo verzie> – v prípade aplikácie Premiere Pro
 • C:\Používatelia\<používateľ>\AppData\Roaming\Adobe\After Effects\<číslo verzie> – v prípade aplikácie After Effects
 1. Otvorte okno prieskumníka. Kliknite na kartu Zobraziť a vyberte možnosť Skryté položky.

  Zobrazenie skrytých položiek
  Zobrazenie skrytých položiek

 2. Prejdite do priečinka na základe uvedených umiestnení.

 3. V prieskumníku kliknite pravým tlačidlom myši na daný priečinok a zvoľte možnosť Vlastnosti.

 4. Povolenia upravíte kliknutím na kartu Zabezpečenie a následne na možnosť Upraviť.

 5. V dialógovom okne Povolenia vyberte meno používateľa. V oblasti Povolenia zrušte začiarknutie políčka Odmietnuť. Napríklad v prípade aplikácie Premiere Pro:

  Nastavenie povolení
  Nastavenie povolení

 6. Dvakrát kliknite na položku OK.

 7. Spustite aplikáciu.

V systéme macOS

 1. Otvorte nové okno nástroja Finder.

 2. Podržte stlačený kláves Option, kliknite na menu Prejsť v paneli s nástrojmi v hornej časti obrazovky a potom zvoľte položku Knižnica. (Knižnica sa nezobrazuje, pokiaľ nestlačíte a nepodržíte tlačidlo Option).

 3. Vyhľadajte a otvorte priečinok Application Support/Adobe/Premiere Pro .

 4. Kliknite na priečinok <číslo verzie> a stlačením kláves Command + I zobrazte okno Informácie.

 5. Skontrolujte, či sa účet používateľa uvádza v časti Zdieľanie a práva v dolnej časti okna Informácie. Uistite sa, že práva v priečinku sú nastavené na Čítanie a zápis.

  Kontrola práv
  Kontrola práv

 6. Ak sa váš účet používateľa v zozname neuvádza, postupujte takto:

  1. Kliknite na ikonu zámky v dolnej časti okna. 
  2. Po zobrazení výzvy zadajte prihlasovacie údaje používateľa.
  3. Kliknutím na tlačidlo + pridajte svoj účet používateľa.
  4. Kliknite na účet používateľa a vyberte možnosť Vybrať.
  5. Zmeňte práva svojho účtu používateľa na možnosť Čítanie a zápis, a to kliknutím na položku Len na čítanie a jej zmenou na možnosť Čítanie a zápis.
  6. Zmeny uložte kliknutím na ikonu zámky.
 7. Ak sa váš účet používateľa v zozname nachádza, ale je nastavený na možnosť Len na čítanie, postupujte podľa krokov uvedených v kroku 6, vynechajte však kroky c a d.

 8. V prípade aplikácie After Effects zopakujte kroky 1 až 7 pre uvedenú cestu k súboru – [jednotka]/Používatelia/[používateľ]/Library/Preferences/Adobe/.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu