Porucha alebo zlyhanie náhľadu po zmene veľkosti panelov náhľadu

Riešenie poruchy alebo zlyhania náhľadu, ku ktorým môže dôjsť pri použití aplikácie Premiere Pro 15.2 alebo After Effects 18.2 v systémoch s ovládačmi Nvidia.

Problém

Ak používate ovládače Nvidia a možnosti Zaostrenie obrazu alebo Zarovnávanie hrán – FXAA v ovládacích paneloch Nvidia sú zapnuté, po zmene veľkosti panelov náhľadu môže dôjsť ku kritickej poruche náhľadu alebo dokonca k jeho zlyhaniu.

Video, ktorého náhľad sa zobrazuje v jednom okne, sa môže úplne alebo čiastočne zobraziť v druhom okne.

Napríklad ak po zobrazení náhľadu klipu v zdrojovom okne zobrazíte v programovom okne sekvenciu náhľadu s inými klipmi, môžu sa tieto snímky zo sekvencie objaviť aj v zdrojovom okne.

Riešenie

Možnosti Zaostrenie obrazuZarovnávanie hrán – FXAA sú predvolene vypnuté a v aplikáciách Premiere Pro alebo After Effects sa nevyžadujú. Možno ste ich však zapli pre iné aplikácie (niektoré herné aplikácie môžu vyžadovať ich zapnutie). 

Ovládacie panely Nvidia podľa týchto pokynov nakonfigurujte tak, aby ste tieto dve možnosti vypli:

  1. Pravým tlačidlom myši kliknite na pracovnú plochu a otvorte ovládací panel Nvidia.

  2. Vyberte možnosť Správa 3D nastavení na ľavej strane obrazovky.

  3. Vyberte možnosť Nastavenia programu na pravej strane a nakonfigurujte nastavenia konkrétnej aplikácie.

  4. V rozbaľovacej ponuke vyberte cieľovú aplikáciu Adobe Premiere alebo Adobe After Effects.

  5. Nájdite možnosti Zaostrenie obrazuZarovnávanie hrán – FXAA a vypnite ich.  Potom kliknite na tlačidlo Použiť.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu