Zbalenie aplikácie Android bolo neúspešné s certifikátmi RSA-1024 | Java 8

Chyba pri balení aplikácií Android

Zbalenie aplikácií Android sa nedarí na počítačoch v prípade, ak majú Java 8 a využívajú certifikát RSA-1024 vytvorený prostredníctvom nástroja Adobe AIR Developer Tool (ADT).

Táto chyba sa vyskytuje pri všetkých certifikátoch RSA-1024, ktoré boli vytvorené pomocou ADT. Adobe AIR 16 a novšie verzie vytvárajú len certifikáty RSA-2048. 

Ovplyvnené aplikácie

Ovplyvnené verzie OS

Adobe AIR

Windows a Mac OS

Adobe Animate

Windows a Mac OS

Ovplyvnení vývojári

Vývojári, ktorí si chcú svoje aplikácie v službe Play Store aktualizovať si aplikáciu musia podpísať. Počas podpisovania aplikácie použite rovnaký certifikát, pomocou ktorého ste aplikáciu podpisovali pri vytváraní.

Týka sa to každého vývojára, ktorý využíva certifikáty RSA-1024 a chce aktualizovať svoju aktualizáciu. Chyba sa netýka certifikátov RSA-2048.

Poznámka:

V nástroji Animate CC sú certifikáty 1024 RSA podporované až do verzie 2017.2. Ďalšie informácie o sťahovaní predošlých verzií Animate CC nájdete v časti Inštalácia predchádzajúcich verzií aplikácií.

Riešenie: zníženie verzie na Java 6 alebo 7

Na počítači využívanom na balenie aplikácií môžu vývojári prejsť na nižšiu verziu Java 6 alebo 7. 

Pri balíčkoch vyvinutých v Adobe AIR využite na podpisovanie nasledujúci príkaz v ADT:

<ADT path> -package -target apk -storetype pkcs12 -keystore <Certificate> -storepass <certificate password> <generated apk name> <xml path> <swf path> <assets folder path>

Ďalšie informácie nájdete v článku príkaz balíčka ADT.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online