Kompatibilita Safari 5.1 s Reader, Acrobat

Odporúčania týkajúce sa kompatibility doplnku Adobe Reader a doplnku Acrobat s prehľadávačom Safari 5.1

Prehľad 

Doplnky Adobe Reader a Acrobat pred verziou 10.1.3 sú nekompatibilné s prehľadávačom Safari 5.1 na Mac OS X 10.7 a 10.6. Samostatných aplikácií Adobe Reader a Acrobat sa to netýka. Safari 5.1 prirodzene zobrazuje dokumenty formátu PDF. Doplnky Adobe Reader a Acrobat pred 10.1.3 nefungujú podľa očakávania v pracovných postupoch LiveCycle a Acrobat, ktoré si vyžadujú, aby niektorý z doplnkov vykresľoval dokumenty PDF v Safari 5.1.

Zákazníci, ktorých sa to týka

Všetci zákazníci Adobe Reader, Acrobat a LiveCycle, ktorí potrebujú, aby im doplnok Adobe Reader alebo Acrobat vykresľoval dokumenty PDF v prehliadávači a majú k dispozícii len Safari 5.1. 

Alternatívne riešenia 

Možnosti zahŕňajú:

  • Pokračujte v používaní Safari 5.0.x a Mac OS X 10.6.
  • Vykonajte inováciu na Adobe Reader alebo Acrobat verzie 10.1.3 a novšej.
  • Uložte súbor PDF zo Safari do počítača a následne ho otvorte priamo v Adobe Reader alebo Acrobat.  
  • Použite technológiu desktopovej vizualizácie, akou je napríklad Citrix a umožnite aplikáciám spúšťanie v riadenom prostredí, v ktorom prehľadávač Safari nie je inovovaný na verziu 5.1.

Ďalšie informácie a časté otázky

Môžu zákazníci používať iný webový prehľadávač, akými sú Chrome alebo Opera?

Doplnky Acrobat Reader a Acrobat sú závislé od rozhrania WebKit WebPlugin API a možností, ktoré má len Safari. Iné prehliadače (Chrome alebo Opera) nemajú požadované možnosti na správne spúšťanie doplnkov. Od vydania Reader 10.1.3 je v systéme Mac OS podporovaný aj 32-bitový prehľadávač Firefox.

Aký vplyv to má na pracovný priestor LiveCycle?

Pretože pracovný priestor LiveCycle funguje v prehľadávači, PDF formuláre v pracovnom priestore použitím Adobe Reader alebo Acrobat nebudú pred verziou 10.1.3 v prehľadávači Safari 5.1 fungovať.

Aký vplyv to má na Adobe Solutions Accelerators?

Interaktívne vyhlásenia

Pri primárnom použití interaktívnych vyhlásení sa súbory PDF doručujú cez e-mail a možno ich otvárať samostatnými aplikáciami Adobe Reader alebo Acrobat. Pri druhom prípade, kedy sa vyhlásenie vytvára a zobrazuje na webovej stránke, je potrebné, aby Adobe Reader alebo Acrobat fungovali v prehliadači. Nefunguje s verziami Adobe Reader alebo Acrobat pred 10.1.3.

Správa korešpondencie

Interní zamestnanci (pracovníci na prípade/nastavovači nárokov a zamestnanci podnikových používateľov) potrebujú, aby Adobe Reader a Acrobat fungovali v prehliadači a súčasne nefungovali na Safari 5.1 pred verziami Adobe Reader alebo Acrobat. Prípady externého používateľa si nevyžadujú, aby Adobe Reader alebo Acrobat fungovali v prehľadávači, a preto sa ich problém s prehľadávačom Safari 5.1 netýka.

Spravované posudzovanie a schvaľovanie (MRA) a integrovaná kontrola obsahu (ICR)

 

 

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?