Postupy uvedené v tomto článku smú vykonávať iba podnikoví zákazníci s množstevnou licenciou Adobe Open Options (AOO) nástrojov Photoshop Elements alebo Adobe Premiere Elements.

Nasledujúce postupy vám umožnia vytvoriť si balíčky Windows (súbor MSI) alebo Mac OS (súbor PKG). Následne môžete využiť akýkoľvek nástroj nasadenia od tretej strany, ktorý podporuje nasadenie natívnych inštalátorov (napríklad Microsoft SCCM, Apple ARD alebo JAFM Casper Suite). Pomocou nich nasaďte balíčky do počítačov klientov.

1. krok: Stiahnite si Creative Cloud Packager

Z webovej stránky licencovania Adobe (LWS) alebo cez konzolu správcu si stiahnite Adobe Creative Cloud Packager.

Dôležité:

 • Nevyhnutnosťou je využívanie najnovšej verzie Creative Cloud Packager na vytvorenie balíčkov nasadenia Photoshop Elements alebo Premiere Elements.
 • Creative Cloud Packager neinštalujte v počítači, kde už boli nainštalované produkty Creative Suite alebo Creative Cloud Manager.
 • Adobe Application Manager 3.1 a Creative Cloud Packager možno nainštalovať a používať na rovnakom počítači. Nemali by sa pri vytváraní balíčkov spúšťať súčasne.

2. krok: Vytvorte alebo upravte balíček

Pri vytváraní balíčkov pomocou Creative Cloud Packager postupujte nasledovne:

 1. Spustite Creative Cloud Packager, ktorý ste si stiahli v 1. kroku.

  • (Windows) V ponuke Štart kliknite na skratku aplikácie v časti Programy> Adobe > Creative Cloud Packager.
  • (Mac OS) Použite alias na adrese /Applications/Adobe/Creative Cloud Packager.

  Poznámka:

  Na počítači, kde vytvárate balíčky, spustite Creative Cloud Packager ako správca.

 2. Zvoľte si typ účtu produktu Photoshop Elements alebo Premiere Elements spomedzi týchto možností:

  • Správca pre program Enterprise Term License Agreement (ETLA)
  • Zmluva Education Enterprise Agreement (EEA)
  • Vládny zákazník

  Zvoľte si typ účtu
 3. Prihláste sa pomocou svojho identifikátora Adobe ID a hesla. 

 4. Po prihlásení sa zobrazí obrazovka Vytvoriť alebo Upraviť balíček. Vykonajte jeden z týchto úkonov:

  • Na začatie procesu vytvárania balíčka kliknite na možnosť Vytvoriť balíček.
  • Na úpravu existujúceho balíčka kliknite na možnosť Upraviť balíček a následne vyhľadajte existujúci súbor .ccp. Súbor .ccp sa nachádza na rovnakom mieste, ako existujúci balíček.
  • Kliknite na možnosť Vytvoriť licenčný súbor. Viac informácií nájdete v časti Vytvorenie licenčného súboru.
  Obrazovka Vytvorenie alebo úprava baličku
 5. Na obrazovke Podrobnosti balíčku (obrazovka, ktorá sa zobrazí po stlačení Vytvoriť balíček) zadajte požadované podrobnosti:

  –názov balíčka

  Zadajte názov vytváraného balíčka.

  Uložiť do

  Zadajte umiestnenie, kam by ste chceli uložiť vytvorený balíček. Môžete kliknúť na a vyhľadať tak cieľový súbor. Môžete aj zadať presnú cestu.

  32 bit/64 bit

  (len pre systémy Windows) Vyberte si medzi podporou 32-bitového a 64-bitového procesoru. Pre inštalácie na 32-bitovom a 64-bitovom systéme vytvorte samostatné balíčky. 32-bitový balíček nemožno spustiť na 64-bitových zariadeniach.

  Poznámka: 32-bitové/64-bitové inštalácie možno využiť len pri Elements 14 a starších verziách. Elements 15 podporuje už len 64-bitové inštalácie.  

  Typ licencie

  Vyberte si sériové číslo licencie aplikácie.

  Počítačová aplikácia Creative Cloud

  Adobe Creative Cloud pre počítače predstavuje stredisko aktivity Creative Cloud a umožňuje používateľom prezerať aplikácie a aktualizácie.

  Poznámka: Označovacie pole desktopovej aplikácie Creative Cloud nie je v nástroji Elements dostupné. Túto možnosť môžete zrušiť.

  Konfigurácie balíčku

  Na prezretie alebo zmenu nastavení konfigurácie balíčka kliknite na možnosť Zmeniť a nastavenia následne upravte na obrazovke Pokročilá konfigurácia. Ďalšie informácie nájdete v článku Vytváranie balíčkov.

  Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Na obrazovke Len pre podnikových zákazníkov zadajte množstevné sériové číslo.

  Zadajte množstevné sériové číslo
 7. Na obrazovke Aplikácie a aktualizácie si zvoľte produkty alebo aktualizácie, ktoré chcete zahrnúť do balíčka.

  Zobraziť archivované verzie

  Predvolene sa zobrazujú iba najnovšie verzie softvéru. Povoľte možnosť zobrazovania archivovaných verzií, čím umožníte zobrazenie zoznamu archivovaných aplikácií. Do balíčku môžete pridávať aj archivované verzie softvéru.

  Ak ste si označený produkt alebo aktualizáciu už do počítača stiahli, vedľa jeho názvu sa zobrazí šípka smerujúca nadol.

  Jazyk

  Pomocou rozbaľovacieho zoznamu v pravom hornom rohu si môžete zvoliť jazyk balíčka.

  Pridať offline médium

  Ak chcete k balíčku namiesto online lokality Adobe.com pridávať aplikácie a aktualizácie z lokálneho zdroja, akými sú DVD alebo ESD, kliknite na možnosť Pridať offline médium. Vyhľadajte umiestnenie, kde sa nachádza offline médium. Na počítači Mac umiestnite súbor DMG do priečinku, ktorý potom vyhľadajte. Zvoľte si produkty a aktualizácie, ktoré chcete zahrnúť do balíčka.

  Poznámka:

  Použite médiá od Adobe alebo stiahnuté z webovej stránky Adobe, čím zabezpečíte, že nebudú poškodené ani nebudú obsahovať žiadny škodlivý kód.

  Kliknutím na možnosť Hotovo prejdete späť na obrazovku Aplikácie a aktualizácie.

  Poznámka:

  Skontrolujte, že cieľové zariadenia spĺňajú systémové požiadavky aplikácií v balíčku. Nasadenie aplikácií na nepodporované systémy môže spôsobiť neočakávané výsledky.

 8. Kliknutím na možnosť Vytvoriť začnete s vytváraním balíčku vybratých aplikácií a aktualizácií.

  Creative Cloud Packager stiahne produkty alebo aktualizácie, ktoré ste si zatiaľ do zariadenia nestiahli. Následne sa vytvorí balíček. Postup sa zobrazuje na obrazovke progresu sťahovania a vytvárania.

 9. Po dokončení vytárania sa zobrazí stránka so súhrnom.

  Kliknutím na odkaz Vytvoriť záznam si môžete prezrieť podrobný rozpis postupu, kde budú uvedené aj všetky chyby.

  Poznámka:

  Po vytvorení balíčka vytvorí Creative Cloud Packager konfiguračný súbor balíčka s názvom <package_name>.ccp. Tento súbor nájdete v priečinku s balíčkom. Konfiguračný súbor slúži len na interné použitie. Súbor neupravujte ani nevymazávajte.

 10. Vykonajte jeden z týchto úkonov:

  • Na vytvorenie ďalšieho balíčka alebo úpravu tohto balíčka kliknite na Hlavnú ponuku, čím sa vrátite na uvítaciu obrazovku.
  • Na ukončenie Creative Cloud Packager kliknite na možnosť Zatvoriť.

3. krok: Nasaďte balíček

Po dokončení vytvárania vzniknú dva priečinky:

 • Priečinok vytvárania s obsahom súboru MSI (Windows) alebo PKG (Mac OS).
 • Priečinok s výnimkami, obsahujúci prvky, ktoré je potrebné nainštalovať samostatne.

Informácie o spôsobe nasadenia balíčkov si prečítajte v časti Nasadenie balíčkov.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online