Inštalácia a nasadenie aplikácií Elements bez upozornenia

Postupy uvedené v tomto článku smú vykonávať iba podnikoví zákazníci s multilicenciou Adobe Open Options (AOO) pre nástroje Photoshop Elements alebo Adobe Premiere Elements.

Nasledujúce postupy vám umožnia vytvoriť si balíky Windows (súbor MSI) alebo Mac OS (súbor PKG). Následne môžete využiť akýkoľvek nástroj tretej strany na nasadenie, ktorý podporuje nasadenie pôvodných inštalátorov (napríklad Microsoft SCCM, Apple ARD alebo JAFM Casper Suite). Pomocou nich nasaďte balíky do klientskych počítačov.

1. krok: Stiahnite si Creative Cloud Packager

Adobe Creative Cloud Packager prevezmite z webovej stránky licencovania Adobe alebo cez konzolu správcu..

Dôležité:

 • Nevyhnutnosťou na vytváranie inštalačných balíkov Photoshop Elements alebo Premiere Elements je využívanie najnovšej verzie Creative Cloud Packager.
 • Creative Cloud Packager neinštalujte v počítači, kde už boli nainštalované produkty Creative Suite alebo Creative Cloud Manager.
 • Adobe Application Manager 3.1 a Creative Cloud Packager možno nainštalovať a používať na rovnakom počítači. Pri vytváraní balíkov by však nemali byť spustené súčasne.

2. krok: Vytvorte alebo upravte balík

Pri vytváraní balíkov pomocou Creative Cloud Packager postupujte nasledovne:

 1. Spustite aplikáciu Creative Cloud Packager, ktorú ste si stiahli v 1. kroku.

  • (Windows) V ponuke Štart kliknite na skratku aplikácie v časti Programy > Adobe > Creative Cloud Packager.
  • (Mac OS) V umiestnení /Applications/Adobe/Creative Cloud Packager použite alias.
  Poznámka:

  Na počítači, na ktorom vytvárate balíky, spustite Creative Cloud Packager ako správca.

 2. Zvoľte si typ účtu pre produkt Photoshop Elements alebo Premiere Elements z týchto možností:

  • Správca pre program zmluvy Enterprise Term License Agreement (ETLA)
  • Zmluva Education Enterprise Agreement (EEA)
  • Vládny zákazník

  Creative Cloud Packager

 3. Prihláste sa pomocou svojho identifikátora Adobe ID a hesla. 

 4. Po prihlásení sa zobrazí obrazovka Vytvoriť alebo Upraviť balík. Vykonajte jeden z týchto úkonov:

  • Ak chcete vytvoriť balík, kliknite na možnosť Vytvoriť balík.
  • Na úpravu existujúceho balíka kliknite na možnosť Upraviť balík a následne vyhľadajte existujúci súbor .ccp. Súbor .ccp sa nachádza na rovnakom mieste, ako existujúci balík.
  • Kliknite na možnosť Vytvoriť licenčný súbor. Viac informácií nájdete v časti Vytvorenie licenčného súboru.
  Výber možnosti balíka

 5. Na obrazovke Podrobnosti o balíku (obrazovka, ktorá sa zobrazí po stlačení možnosti Vytvoriť balík) zadajte požadované údaje:

  Podrobnosti o balíku

  Názov balíka

  Zadajte názov vytváraného balíka.

  Uložiť do

  Zadajte umiestnenie, kam by ste chceli uložiť vytvorený balík. Môžete kliknúť na  a vyhľadať cieľový priečinok alebo zadať presnú cestu.

  32-bitová/64-bitová verzia

  (len pre systémy Windows) Vyberte si podporu 32-bitového alebo 64-bitového procesora. Pri inštalácii v 32-bitovom a 64-bitovom systéme vytvorte samostatné balíky. 32-bitový balík nemožno spustiť v 64-bitových zariadeniach.

  Poznámka: 32-bitové/64-bitové inštalácie možno využiť len pri aplikácii Elements 14 a jej starších verziách. Elements 15 podporuje už len 64-bitové inštalácie.  

  Typ licencie

  Vyberte si sériové číslo licencie pre aplikáciu.

  Počítačová aplikácia Creative Cloud

  Adobe Creative Cloud pre počítače predstavuje stredisko aktivity Creative Cloud a umožňuje používateľom zobraziť aplikácie a aktualizácie.

  Poznámka: Začiarkavacie políčko počítačovej aplikácie Creative Cloud nie je v aplikácii Elements dostupné. Výber tejto možnosti môžete zrušiť.

  Konfigurácie balíka

  Na kontrolu alebo zmenu nastavení konfigurácie balíka kliknite na možnosť Zmeniť a nastavenia upravte na obrazovke Rozšírená konfigurácia. Ďalšie informácie nájdete v článku Vytváranie balíkov.

  Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Na obrazovke Len pre podnikových zákazníkov zadajte sériové číslo multilicencie.

  Číslo licencie

 7. Na obrazovke Aplikácie a aktualizácie si zvoľte produkty alebo aktualizácie, ktoré chcete zahrnúť do balíka.

  Zobraziť archivované verzie

  Predvolene sa zobrazujú iba najnovšie verzie softvéru. Povoľte možnosť zobrazovania archivovaných verzií, čím umožníte zobrazenie zoznamu archivovaných aplikácií. Do balíka môžete pridávať aj archivované verzie softvéru.

  Ak ste si vybraný produkt alebo aktualizáciu už do počítača stiahli, vedľa jeho názvu sa zobrazí šípka smerujúca nadol.

  Jazyk

  Z rozbaľovacieho zoznamu v pravom hornom rohu si môžete zvoliť jazyk balíka.

  Pridať médiá v režime offline

  Ak aplikácie a aktualizácie nechcete stiahnuť z lokality Adobe.com, ale pridať ich z lokálneho zdroja, napríklad z DVD alebo ESD, kliknite na možnosť Pridať médium v režime offline. Vyhľadajte umiestnenie, kde sa nachádza médium v režime offline. Na počítači Mac umiestnite súbor DMG do príslušného adresára a prejdite doň. Zvoľte si produkty a aktualizácie, ktoré chcete zahrnúť do balíka.

  Poznámka:

  Použite médiá poskytnuté spoločnosťou Adobe alebo stiahnuté z webovej lokality Adobe, ktoré určite nebudú poškodené ani nebudú obsahovať žiadny škodlivý kód.

  Kliknutím na možnosť Hotovo prejdite späť na obrazovku Aplikácie a aktualizácie.

  Poznámka:

  Skontrolujte, že cieľové zariadenia spĺňajú systémové požiadavky aplikácií v balíku. Nasadenie aplikácií do nepodporovaných systémov nemusí fungovať správne.

 8. Kliknutím na možnosť Vytvoriť spustite vytváranie balíka vybratých aplikácií a aktualizácií.

  Creative Cloud Packager stiahne produkty a aktualizácie, ktoré do zariadenia ešte neboli stiahnuté. Následne sa vytvorí balík. Priebeh sa zobrazuje na obrazovke priebehu preberania a vytvárania.

 9. Po dokončení vytárania sa zobrazí stránka so súhrnom.

  Kliknutím na odkaz Vytvoriť záznam si môžete prezrieť podrobný rozpis priebehu so všetkými chybami.

  Poznámka:

  Po vytvorení balíka Creative Cloud Packager vytvorí konfiguračný súbor balíka s názvom <package_name>.ccp. Tento súbor nájdete v priečinku, ktorý ste určili pre balík. Konfiguračný súbor slúži len na interné použitie. Súbor neupravujte ani nevymazávajte.

 10. Vykonajte jeden z týchto úkonov:

  • Na vytvorenie ďalšieho balíka alebo úpravu daného balíka kliknite na hlavnú ponuku, čím sa vrátite na uvítaciu obrazovku.
  • Ak chcete ukončiť Creative Cloud Packager kliknite na možnosť Zatvoriť.

3. krok: Nasaďte balík

Po dokončení procesu vytvárania vzniknú dva priečinky:

 • V priečinku pre vytváranie sa nachádzajú súbory MSI (Windows) alebo PKG (Mac OS).
 • Priečinok s výnimkami, obsahujúci údajové časti, ktoré je potrebné nainštalovať samostatne.

Informácie o spôsobe nasadenia balíkov si prečítajte v časti Nasadenie balíkov.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu