Terminologické zmeny v aplikáciách Premiere Pro, After Effects a Audition

Objektívnejšie výrazy: Aby sme lepšie odrážali základné hodnoty spoločnosti Adobe – rozmanitosť a inklúziu – nahrádzame v aplikáciách Premiere Pro, After Effects a Audition neinkluzívne jazykové a referenčné zobrazenia.

Tieto zmeny boli implementované vo vydaní After Effects z októbra 2020. Zmeny na objektívnejšie výrazy sú zahrnuté v najnovších verejne dostupných beta verziách aplikácií Premiere Pro a Audition a vo vydaných verziách ich sprístupníme v priebehu roka 2021.

Terminologické zmeny v aplikácii Premiere Pro

Zahrnuté v najnovšej verejne dostupnej beta verzii a vo vydanej verzii ich sprístupníme v priebehu roka 2021.

Predchádzajúci názov Nový názov Umiestnenie Opis
Master Clip (Primárny klip) Source Clip (Zdrojový klip) Ikona na paneli Projekt Zdrojový klip predstavuje časť média na paneli Projekt.   Zdrojový klip a všetky jeho časti je možné použiť viackrát za sebou alebo vo viacerých sekvenciách.
Master Clip Effect (Efekt primárneho klipu) Efekt Source Clip (Efekt zdrojového klipu) Ovládací panel Efekty Efekt pridaný ako Efekt zdrojového klipu ovplyvní všetky inštancie tohto klipu v rámci projektu.  
Generate Source Clip for media (Vytvoriť zdrojový klip pre médiá)
 • Ponuka Upraviť
 • Klávesové skratky
Toto je dostupné cez príkaz alebo (vlastnú) klávesovú skratku.
Reassociate Source Clips (Opätovne priradiť zdrojové klipy)
 
 • Ponuka Upraviť
 • Klávesové skratky
Toto je dostupné cez príkaz alebo (vlastnú) klávesovú skratku.
Master Styles (Primárne štýly) Styles (Štýly) Panel Základná grafika V možnosti Štýly je možné použiť štýly prednastavené na text a dlaždice.
Master Graphic (Primárna grafika) Source Graphic (Zdrojová grafika) Ponuka Grafika Ak chcete vytvoriť zdrojový klip na paneli Projekt z grafického klipu v sekvencii použite možnosť Inovovať na zdrojovú grafiku.
Kontextová ponuka Klip Ak chcete vytvoriť zdrojový klip na paneli Projekt z grafického klipu v sekvencii použite možnosť Inovovať na zdrojovú grafiku.
Master Track Audio (Primárna zvuková stopa) Mix Track (Zmiešaná stopa)
 • Panel Sekvencia
 • Panel Zvukový mixér
Ak chcete kombinovať výstupy viacerých zvukových stôp a zberníc použite možnosť Zmiešaná stopa.
Zoznam zakázaných Zoznam obmedzených
Správa o kompatibilite systému V možnosti Zoznam obmedzených  sú identifikované zastarané ovládače, o ktorých je známe, že spôsobujú problémy v aplikácii Premiere Pro.
Načítavanie doplnkov

Identifikuje doplnky, ktoré spôsobujú problémy v aplikácii Premiere Pro.

Okrem objektívnych jazykových zmien, zmeny čakajú aj referenčné zobrazenia prednastavení Lumetri na paneli Efekty (vrátane možnosti použiť miniatúru aktuálneho klipu). Pomocou týchto prednastavení môžete prispôsobovať farby jednotlivých videoklipov alebo celých sekvencií.

Terminologické zmeny v aplikáciách Premiere Pro a Audition

Zahrnuté v najnovších verejne dostupných beta verziách a vo vydaných verziách ich sprístupníme v priebehu roka 2021.

Predchádzajúci názov

Nový názov

Umiestnenie

Opis

Master Gain (Primárne zosilnenie)

Gain (Zosilnenie)

 • Grafický ekvalizér – pásmo 10
 • Grafický ekvalizér – pásmo 20
 • Grafický ekvalizér – pásmo 30
 • Parametrický ekvalizér
 • Vedecký filter

Pomocou zosilnenia môžete upraviť vstupné úrovne zvuku v rôznych zvukových efektoch.

Enhance Speech: Male (Vylepšenie hlasu: muž)

Enhance Speech: Low Tone (Vylepšenie hlasu: hlboký hlas)

Panel Základný zvuk

Tento efekt použite, ak chcete použiť prednastavené zvukové filtre a kompresie na zlepšenie zvuku nižšie položených hlasov.

Enhance Speech: Female (Vylepšenie hlasu: žena)

Enhance Speech: High Tone (Vylepšenie hlasu: vysoký hlas)

Panel Základný zvuk

Tento efekt použite, ak chcete použiť prednastavené zvukové filtre a kompresie na zlepšenie zvuku vyššie položených hlasov.

Master Clock (Primárny čas)

Clock (Čas)

Preferencie zvukového hardvéru

V ponuke Preferencie > Zvukový hardvér zvoľte, na ktorý vstup a výstup sa má iný zvukový hardvér synchronizovať.

MASTER (PRIMÁRNY)

CURRENT TIME (AKTUÁLNY ČAS)

Panel Časový kód

Zobrazí aktuálny čas v sekvencii.

MAS

TIME

Panel Časový kód

Minimalizované zobrazenie aktuálneho času v sekvencii.

Terminologické zmeny v aplikácii After Effects

Vydané v októbri 2020 (v 17.5)

Master Properties (Primárne vlastnosti) v aplikácii After Effects sa odteraz volajú Essential Properties (Základné vlastnosti). Základné vlastnosti sa zobrazujú na časovej osi vo vnorenej kompozícii.

Pomocou možnosti Základné vlastnosti v aplikácii After Effects môžete zmeniť vlastnosti vo vnorených kompozíciách bez otvorenia kompozície, duplikovať vopred vytvorené vrstvy alebo inak ovplyvnené vnorené kompozície.

Terminologické zmeny v aplikácii Audition

Zahrnuté v najnovšej verejne dostupnej beta verzii a vo vydanej verzii ich sprístupníme v priebehu roka 2021.

Master Template (Primárna šablóna) v aplikácii Audition sa premenuje na Template (Šablóna). Pomocou režimu Šablóna môžete prispôsobovať parametre nastavenia zvuku na paneli Základný zvuk.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?