Používanie webových druhov písma z Adobe Fonts v Animate CC

S Animate získate priamy prístup k druhom písma z Adobe Fonts, predplatenej službe pre prémiové komerčné druhy písma. Prostredníctvom akejkoľvek úrovne plánu Creative Cloud môžete skúsiť obmedzené množstvo druhov písma z knižnice Adobe Fonts. Ak ste si predplatili platený plán, máte prístup k úplnej knižnici s tisíckami druhov písma. Pozrite si Používanie webových druhov písma , kde nájdete podrobné pokyny o spôsobe využívania Adobe Fonts cez nástroj Animate.

Žiadne obmedzenia plánu: neobmedzené aktivácie a neobmedzené zobrazenia stránok

Pre webové druhy písma neexistujú obmedzenia počtu druhov písma, ktoré môžu byť súčasne aktivované a žiadne ďalšie obmedzenia počtu zobrazenia stránok za mesiac.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online