Zadanie objednávky oslobodenej od dane pre spoločnosť Adobe

Uvedený obsah platí iba pre Severnú Ameriku.

Objednávky oslobodené od dane v USA a Kanade

Všetky objednávky zadané v USA a Kanade podliehajú dani z obratu. Adobe účtuje daň z obratu podľa miesta dodania.

Postup pri oslobodzovaní dane z predaja z objednávky:

 1. Pred zadaním objednávky predložte osvedčenie o opätovnom predaji alebo o oslobodení od dane, ktoré vystavil štát alebo provincia, do ktorej bude produkt dodaný. Listy od Daňového úradu Ministerstva financií Spojených štátov (IRS) oslobodzujúce od federálnej dane neplatia ako osvedčenie o oslobodení od dane.

 2. Ak ste objednávku ešte nezadali, kontaktujte príslušné oddelenie predaja a poskytnite im osvedčenie o oslobodení od dane. Tím predaja vám pomôže získať ID dane, od ktorej ste oslobodení, a takisto vám vytvorí objednávku oslobodenú od dane.

  Ak ste už objednávku zadali, kontaktujte oddelenie starostlivosti o zákazníkov Adobe a poskytnite im osvedčenie o oslobodení od dane.

Ak je osvedčenie oprávnené, daň vám vrátime v priebehu piatich až desiatich pracovných dní.

Poznámka:

Objednávky oslobodené od dane nie je možné zadať v prípade produktov Adobe Store. Ak chcete zadať priamu objednávku oslobodenú od dane, kontaktujte oddelenie starostlivosti o zákazníkov Adobe.

Dôkaz stavu oslobodenia od dane

Adobe akceptuje nasledujúce položky ako dôkaz stavu oslobodenia od dane:

 • Certifikát opätovného predaja
 • Certifikát oslobodenia pre viac jurisdikcií
 • Certifikát oslobodenia v jednotlivom štáte
 • Certifikát oslobodenej organizácie
 • Povolenia priamej platby
 • Certifikát oslobodenia výroby
 • Kreditná karta vládou oslobodená od dane

Certifikáty opätovného predaja

V certifikáte opätovného predaja musí byť uvedené, že nákup slúži na ďalší predaj. Nákup slúži pre ďalší predaj ak:

 • Je na predaj v rámci vašich normálnych podnikateľských aktivít
 • Je na predaj ako fyzická súčasť iného výrobku
 • Používa sa na predvádzanie alebo ukazovanie, pričom je na predaj pri vašom podnikaní

Nákup neslúži pre ďalší predaj ak:

 • Budete ho používať a nepredáte ho.
 • Budete ho používať a potom ho predáte.
 • Budete ho používať na osobné účely.

Certifikát oslobodenia od dane alebo certifikát veľkoobchodníka

Platný certifikát oslobodenia od dane alebo certifikát veľkoobchodníka musí obsahovať:

 • Názov a adresu Adobe
 • Názov a adresu zákazníka
 • Datovaný podpis autorizovaného zástupcu zákazníka
 • Popis nakupovaných výrobkov

Musia byť vyplnené všetky políčka.

Štátom vydané formuláre

Platný, štátom vydaný formulár musí obsahovať:

 • Názov a adresu zákazníka
 • Číslo certifikátu oslobodenia
 • Dátum vydania
 • Štát a agentúra vydávajúce osvedčenie o oslobodení od dane

Všetky polia sú povinné.

Vratky dane

Oslobodenie od dane v Kanade sa vzťahuje na PST pre osoby v Ontáriu a na GST pre vládne orgány. Ak sa obrátite na kanadskú vládu kvôli vratke dane, uveďte nasledujúce daňové registračné čísla (DIČ):

 • GST: 892147950-RT
 • PST (Ontario): 6725-8743

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?