Nasledujúci obsah platí iba pre Severnú Ameriku(NA).

Objednávky oslobodené od dane v USA a Kanade

Všetky objednávky zadané v USA a Kanade podliehajú dani z obratu. Adobe účtuje daň z obratu podľa miesta dodania.

Na odstránenie dane z obratu z vašej objednávky, kontaktuje Adobe Customer Service. Pred zadaním objednávky predložte certifikát opätovného predaja alebo výnimky od štátu alebo provincie, do ktorej bude váš produkt dodaný. Listy od IRS, oslobodzujúce vás federálnej dane, nepovažujte za certifikáty oslobodenia od dane.

Poznámka: Adobe Store nemôžete zadať objednávku oslobodenú od dane. Kontaktujte Adobe Customer Service na zadanie priamej objednávky oslobodenej od dane.

Dôkaz stavu oslobodenia od dane

Adobe akceptuje nasledujúce položky ako dôkaz stavu oslobodenia od dane:

 • Certifikát opätovného predaja
 • Certifikát oslobodenia pre viac jurisdikcií
 • Certifikát oslobodenia v jednotlivom štáte
 • Certifikát oslobodenej organizácie
 • Povolenia priamej platby
 • Certifikát oslobodenia výroby
 • Kreditná karta vládou oslobodená od dane

Certifikáty opätovného predaja

V certifikáte opätovného predaja musí byť uvedené, že nákup slúži na ďalší predaj. Nákup slúži pre ďalší predaj ak:

 • Je na predaj v rámci vašich normálnych podnikateľských aktivít
 • Je na predaj ako fyzická súčasť iného výrobku
 • Používa sa na predvádzanie alebo ukazovanie, pričom je na predaj pri vašom podnikaní

Nákup neslúži pre ďalší predaj ak:

 • Budete ho používať a nepredáte ho.
 • Budete ho používať a potom ho predáte.
 • Budete ho používať na osobné účely.

Certifikát oslobodenia od dane alebo certifikát veľkoobchodníka

Platný certifikát oslobodenia od dane alebo certifikát veľkoobchodníka musí obsahovať:

 • Názov a adresu Adobe
 • Názov a adresu zákazníka
 • Datovaný podpis autorizovaného zástupcu zákazníka
 • Popis nakupovaných výrobkov

Musia byť vyplnené všetky políčka.

Štátom vydané formuláre

Platný, štátom vydaný formulár musí obsahovať:

 • Názov a adresu zákazníka
 • Číslo certifikátu oslobodenia
 • Dátum vydania
 • Štát a vládny úrad vydávajúci certifikát oslobodenia  Musia byť vyplnené všetky políčka.

Vratky dane

Oslobodenie od dane v Kanade sa vzťahuje na PST pre osoby v Ontáriu a na GST pre vládne orgány. Ak sa obrátite na kanadskú vládu kvôli vratke dane, uveďte nasledujúce daňové registračné čísla (DIČ):

 • GST: 892147950-RT
 • PST (Ontario): 6725-8743