Not:

Bu belge Acrobat XI ile ilgili talimatlar içermektedir. Acrobat DC kullanıyorsanız bkz. Acrobat DC Yardım.

Eylem Sihirbazları hakkında

Dosyalarınıza bir veya birden çok rutin komut seti uyguladığınızda, bir eylem sihirbazı (yani belirli ayarlarla ve belirli bir sırada uygulanmak üzere tanımlanmış ve tek adımda uygulayacağınız, tanımlanmış bir dizi komut) kullanarak zamandan ve basılacak tuşlardan tasarruf edebilirsiniz. Eylemi tek bir belgeye, birkaç belgeye veya bütün bir belge koleksiyonuna uygulayabilirsiniz. Hatta bir eylemi çalıştırmadan önce belgeleri tarayarak birkaç belgeyi tek bir PDF'de bir araya getirebilirsiniz.

Acrobat önceden tanımlanmış bazı eylem sihirbazları sağlar. Kendi eylemlerinizi de oluşturabilirsiniz. Eylemlere Araçlar > Eylem Sihirbazı panelinden erişerek eylemleri yönetebilirsiniz.

Adobe Acrobat XI, ayrıca başkalarıyla paylaşabilmeniz için eylemleri dışa ve içe aktarmanızı sağlar.

Not:

Eylemler arabirimi ve mimarisi, Adobe Acrobat XI'in önceki sürümlerinde bulunan toplu komut dosyası modunun yerini alır. Acrobat 9 toplu komut dosyalarınızın çoğu eylemler olarak içe aktarılabilir; bazı komut dosyalarında ise küçük değişiklikler yapmak gerekir.

Eylem yürütme

Acrobat'la birlikte, işlerinizi kolayca yoluna koymakta kullanabileceğiniz, birçok önceden tanımlanmış basit eylem gelir. Bu eylemler, dosyaların dağıtım için hazırlanmasında sık sık gerçekleştirdiğiniz rutin görevleri temsil eder. Bu eylemleri çalıştırmaya başlamadan önce PDF'lerden hiçbirini açmanız gerekmez.

Not:

Şifre gereken PDF'lerde sıra çalıştırdığınızda şifre isteklerine karşılık vermeyebilirsiniz. Şifre girişini otomatikleştirin ya da Tercihler iletişim kutusunun Eylem Sihirbazı panelinde bu dosyalarla ilgili güvenlik yönetimini belirtin. Parola Sorma'yı seçerseniz parola gerektiren PDF'ler işlem görmez.

 1. Araçlar > Eylem Sihirbazı > [Eylem Adı] seçeneklerini belirleyin.
 2. Araçlar paneli değişerek eylemin kapsadığı her bir görevi ve eylem yazarının verdiği tüm talimatları görüntüler.
 3. İşlenecek Dosyalar alanında, Dosya Ekle'yi seçerek eylemi üzerinde yürütmek istediğiniz dosyaları seçin. Dosyalar, klasörler, e-posta eklentileri veya açık dosyalar ekleyebilirsiniz.
 4. Üzerinde işlem yapmak istediğiniz tüm dosyalar listelendiğinde Başlat'ı tıklatın.
 5. Acrobat tarafından sorulursa, çıktı konumu ve ayarları gibi ek bilgileri girin.

Yürütülen işlem veya görevin durumu bir ilerleme göstergesiyle gösterilir. Tamamlanan eylem veya görevler bir onay işaretiyle belirtilir. Tüm görevler yürütüldüğünde, panelin alt kısmında “Eylem tamamlandı” mesajı görüntülenir.

Not:

İşlemi durdurmak için, paneldeki Durdur seçeneğini tıklatabilirsiniz. Onay iletişim kutusunda Çık'ı tıklatın. Acrobat, eylemde tanımlanan şekilde önceden işlenmiş tüm dosyaları kaydeder. Eyleme devam etmek için Devam'ı, eylemi sonlandırmak için ise Kapat'ı tıklatabilirsiniz.

Özel eylem oluşturma

Eyleminizi izlemeyi kolaylaştırmak için, adımları paneller halinde gruplayabilir, ayırıcı çizgiler ve talimatlar ekleyebilirsiniz. Eylemi belirli dosyalarla veya belirlediğiniz bir klasörle sınırlayabilir ya da dosyayı kullanıcının seçmesini sağlayabilirsiniz.

 1. Eylemi belirli bir dosyaya veya bir klasördeki tüm dosyalara uygulamak için, İşlenecek Dosyalar alanında (sağda) Dosya veya Klasör'ü tıklatın. Dosyaya veya klasöre gidin ve Aç'ı tıklatın.

 2. Eklenecek Araçları Seçin bölmesinde, panelleri genişletin ve ekleyeceğiniz görevi çift tıklatın. Birden çok görev ekleyebilirsiniz. Görevler, sağdaki Gösterilecek Eylem Adımları listesinde görüldükleri sırada yürütülürler.

 3. Görevle ilgili seçenekleri önceden tanımlamak için Ayarları Belirle'yi tıklatın.

 4. Eylemin kullanıcıdan seçenekleri belirlemesini istemesini sağlamak için Kullanıcıya Sor onay kutusunu tıklatın.

 5. İstediğiniz diğer görevleri de ekleyin.

 6. Sağdaki düğmeleri kullanarak eylemde gerekli ayarlamaları yapın. Yeni panel gruplandırması, talimatlar veya ayırıcı çizgi ekleyin ya da listedeki öğeleri taşıyın veya silin.

  Geçerli görev kümesinin alt kısmında yeni bir panel gruplandırması oluşturur. Sorulduğunda, panelin adını yazın ve Kaydet'i tıklatın.

  Seçili görevin altına talimatlar ekler. Sorulduğunda, talimatları yazın ve Kaydet'i tıklatın.

  Seçili görevin altında ayırıcı çizgisi ekler.

  Seçili öğeyi listede yukarıya taşır. Bir görevi, talimatları, ayırıcı çizgiyi ya da panel gruplandırmasının tamamını taşıyabilirsiniz.

  Seçili öğeyi listede aşağıya taşır. Bir görevi, talimatları, ayırıcı çizgiyi ya da panel gruplandırmasının tamamını taşıyabilirsiniz.

  Seçili öğeyi siler. Seçtiğiniz öğeye dikkat edin. Bir panel gruplandırmasının tamamını silebilirsiniz.

 7. Kaydet'i tıklatın.

 8. Eylemi Kaydet iletişim kutusunda eylem için bir ad ve bir açıklama girin ve Kaydet'i tıklatın.

Özel eylemleri yönetme

Eylemleri düzenlemek, yeniden adlandırmak, kopyalamak, silmek, içe ve dışa aktarmak için Eylemleri Yönet iletişim kutusunu kullanın.

Eylemi düzenleme

 1. Araçlar > Eylem Sihirbazı > Eylemleri Yönet'i seçin.

 2. Eylemleri Yönet iletişim kutusunda, bir eylem seçin ve görevleri veya ayarları değiştirmek için Düzenle'yi tıklatın. Eylemleri Düzenle iletişim kutusunu, bir eylemi incelemek ve değişiklikleri kaydetmeden çıkmak için de kullanabilirsiniz.

 3. Görev eklemek için, panelleri genişletin ve bir görevi tıklatın.

 4. Kaydet'i tıklatın.

 5. Eylemi Kaydet iletişim kutusunda, gerekiyorsa açıklamayı düzenleyin ve Kaydet'i tıklatın.

Eylemi yeniden adlandırma

 1. Araçlar > Eylem Sihirbazı > Eylemleri Yönet'i seçin.

 2. Eylemleri Yönet iletişim kutusunda, bir eylem seçin ve Yeniden Adlandır'ı tıklatın.

 3. Eylemi Kaydet iletişim kutusunda, yeni bir ad ve açıklama girin.

Eylemi kopyalama

Eylemi çoğaltabilir ve kopyayı kaydetmeden önce eylemdeki görevleri değiştirebilirsiniz.

 1. Araçlar > Eylem Sihirbazı > Eylemleri Yönet'i seçin.

 2. Eylemleri Yönet iletişim kutusunda, bir eylem seçin ve Kopyala'yı tıklatın.

 3. Kaynak ve hedef seçeneklerini, görevleri ve ayarları inceleyin ve gerekiyorsa değiştirin.

 4. Kaydet'i tıklatın.

 5. Eylemi Kaydet iletişim kutusunda bir ad ve açıklama girin.

Eylemi silme

 1. Araçlar > Eylem Sihirbazı > Eylemleri Yönet'i seçin.

 2. Eylemleri Yönet iletişim kutusunda, bir eylem seçin ve Sil'i tıklatın.

 3. Onay iletişim kutusunda, Sil'i tıklatın.

Eylemi dışa aktarma

 1. Araçlar > Eylem Sihirbazı > Eylemleri Yönet'i seçin.

 2. Eylemleri Yönet iletişim kutusunda, bir eylem seçin ve Dışa Aktar'ı tıklatın.

 3. Farklı Kaydet iletişim kutusunda, eylemi kaydedeceğiniz dosyanın adını ve konumunu belirtin. Eylem dosyaları .sequ uzantısına sahiptir.

 4. Kaydet'i tıklatın.

Eylemi içe aktarma

 1. Araçlar > Eylem Sihirbazı > Eylemleri Yönet'i seçin.

 2. Eylemleri Yönet iletişim kutusunda, İçe Aktar'ı tıklatın.

  Not:

  İçe aktarmayı başlatmak için bir .sequ dosyasını da çift tıklatabilirsiniz.

 3. Aç iletişim kutusunda, içe aktarılacak eylem dosyasının adını ve konumunu belirtin. Eylem dosyaları .sequ uzantısına sahiptir. Aç'ı tıklatın.

 4. Aynı adlı bir eylem zaten varsa, bir uyarı görünür. Varolan eylemin üzerine yazmak için Değiştir'i tıklatın.

Eylemler için şifre girişini otomatikleştirme

Şifrelenmiş veya şifre koruması konmuş PDF'lerde eylem çalıştırmadan önce, dijital kimliğinizin gereken şifreyi otomatik olarak girmesini sağlayabilirsiniz.

Not:

 Tercihler iletişim kutusunun Eylem Sihirbazı panelinde bu dosyalar için bir güvenlik yöntemi belirleyin. Parola Sorma'yı seçerseniz parola gerektiren PDF'ler işlem görmez.

 1. Tercihler iletişim kutusunu açın.
 2. Soldaki Kategoriler alanında İmzalar'ı tıklatın.
 3. Kimlikler ve Güvenilen Sertifikalar için Daha Fazla'yı tıklatın.
 4. Soldaki bölümde Dijital Kimlikler'i açın ve Dijital Kimlik Dosyaları'nı seçin.
 5. Sağ taraftaki listede bir Kimlik seçin, ardından üstteki çubuktan aşağıdaki komutları seçin:

Oturum Aç

Belirlenen kimliği kullanarak oturum açar. Şifreyi yazın ve Tamam'ı tıklatın.

Oturumu Kapat

Bir eylemi çalıştırmayı bitirdiğinizde, belirlenen dijital kimliği kullanarak oturumu kapatır.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi