Not:

Bu belge Acrobat XI ile ilgili talimatlar içermektedir. Acrobat DC kullanıyorsanız bkz. Acrobat DC Yardım.

Üstbilgiler, altbilgiler ve Bates numaralandırması

Acrobat, PDF'lere üstbilgi ve altbilgi eklemenize olanak tanır. Üstbilgiler ve altbilgiler tarih, otomatik sayfa numaralandırması ve başlık, yazar ve yasal belgeler için Bates numaraları içerebilir. PDF Portföyünde bileşen PDF'leri de dahil olmak üzere, bir veya daha fazla PDF'ye üstbilgi ve altbilgi ekleyebilirsiniz.

PDF içindeki üstbilgileri ve altbilgileri değiştirebilirsiniz. Örneğin, çift rakamlı sayfaların sağına sayfa numarasını görüntüleyen bir üstbilgi ve tek rakamlı sayfaların soluna sayfa numarasını görüntüleyen başka bir üstbilgi ekleyebilirsiniz. Bates numaralandırması eklerken rakamların sayısını, başlangıç sayısını ve her bir Bates numarasına eklenecek önek veya soneki ayarlayabilirsiniz.

Daha sonra kullanmak üzere üstbilgileri ve altbilgileri tanımlayıp kaydedebilir veya yalnızca altbilgi ile üstbilgi uygulayıp, sona unutabilirsiniz. Üstbilgi ve altbilgi uyguladıktan sonra bunları PDF'de düzenleyebilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz. Ayrıca, üstbilgileri ve altbilgileri, uygulamadan önce önizleyebilir ve diğer sayfa içeriğiyle çakışmaması için üstbilgilerin ve altbilgilerin kenar boşluklarını ayarlayabilirsiniz.

Belge açıkken üstbilgi ve altbilgi ekleme

 1. Araçlar > Sayfalar > Üstbilgi ve Altbilgi > Üstbilgi ve Altbilgi Ekle'yi seçin.

 2. Gerektiğinde Font ve Kenar Boşluğu değerlerini belirtin.

  Metin özellikleri, bu ayar tanımının bölümü olan tüm üstbilgilere ve altbilgilere uygulanır. Üstbilgi ve Altbilgi Ekle iletişim kutusunda aynı oturumda bağımsız üstbilgi veya altbilgi metin kutularına farklı ayarlar uygulayamazsınız.

  Not:

  Çakışmayı önlemek için Görünüm Seçenekleri düğmesini tıklatıp Belgenin Metin Ve Grafiklerinin Üstüne Yazmayı Önlemek İçin Belgeyi Daralt'ı seçin. PDF'yi geniş formatta yazdırırken yeniden boyutlandırmayı veya yeniden konumlandırmayı engellemek için Farklı Boyutlardaki Sayfalara Yazdırırken Üstbilgi/Altbilgi Metninin Konumunu Ve Boyutunu Sabit Tut'u seçin.

 3. Üstbilgi veya altbilgi metin kutularına metni yazın. Sayfa numaralarını ya da geçerli tarihi eklemek için bir kutuyu, ardından da ilgili düğmeleri tıklatın. Otomatik girişler için formatlamayı seçmek için Sayfa Numarası ve Tarih Formatı'nı tıklatın.

  Not:

  Metni, tarih ve sayfa numaralarıyla birleştirebilirsiniz. Girişe çok sayıda metin satırı da ekleyebilirsiniz.

 4. Altbilgi ve üstbilginin görüntüleneceği sayfaları belirtmek için Sayfa Aralığı Seçenekleri düğmesini tıklatın. Ardından, sayfa aralığı belirleyip gerektiğinde Alt Küme seçeneğini belirleyin.

 5. PDF'deki farklı sayfaları görmek için Önizleme alanında, Önizleme Sayfası seçeneğini kullanarak sonuçları inceleyin.

 6. (İsteğe bağlı olarak) İleride kullanmak amacıyla bu üstbilgileri ve altbilgileri kaydetmek için iletişim kutusunun üst kısmındaki Ayarları Kaydet'i tıklatın.

 7. (İsteğe bağlı) Aynı ayarları yeni PDF'lere de uygulamak için Birden Fazla Öğeye Uygula'yı tıklatın. Dosyaları Ekle'yi tıklatın; Dosyaları Ekle veya Açık Dosyaları Ekle seçeneğini belirleyip dosyaları seçin. Çıktı Seçenekleri iletişim kutusunda klasörünüzü ve dosya adı tercihlerini belirtip Tamam'ı tıklatın.

Hiçbir belge açık değilken üstbilgi ve altbilgi ekleme (yalnızca Windows)

 1. Araçlar > Sayfalar > Üstbilgi ve Altbilgi > Üstbilgi ve Altbilgi Ekle'yi seçin.

 2. İletişim kutusunda Dosyaları Ekle'yi tıklatın, Dosyaları Ekle'yi seçin, ardından dosyaları seçin.

  Not:

  Dosyaları ya da klasörleri iletişim kutusuna sürükleyerek de ekleyebilirsiniz.

 3. Belge açık olarak üstbilgi ve altbilgi eklenmesi için prosedürde 2 - 6 arası adımları uygulayın. Üstbilgileri ve altbilgileri ayarlamayı bitirdiğinizde Tamam'ı tıklatın.

 4. Çıktı Seçenekleri iletişim kutusunda klasörünüzü ve dosya adı tercihlerini belirtip Tamam'ı tıklatın.

PDF Portföyünde bileşen PDF'lerine üstbilgi ve altbilgi ekleme

 1. PDF Portföyünde bir veya daha fazla bileşen PDF'si seçin.
 2. Belge açık olarak üstbilgi ve altbilgi eklenmesi için prosedürdeki adımları uygulayın.

Üstbilgileri ve altbilgileri güncelleştirme

Güncelleştirme, en son eklenen üstbilgi ve altbilgi kümesine uygulanır.

 1. Tek bir PDF açın.

 2. Araçlar > Sayfalar > Üstbilgi ve Altbilgi > Güncelleştir'i seçin.

 3. Gerektiğinde ayarları değiştirin.
 1. Tek bir PDF açın veya PDF Portföyünden tek bir bileşen PDF'si seçin.
 2. Araçlar > Sayfalar > Üstbilgi ve Altbilgi > Üstbilgi ve Altbilgi Ekle'yi seçin ve görüntülenen mesajda Yeni Ekle'yi tıklatın.

  Önizlemede mevcut üstbilgiler ve altbilgiler görüntülenir.

 3. Daha fazla altbilgi ve üstbilgi eklemek için üstbilgi ve altbilgi kutularına metin yazın. Yazarken, önizleme sayfadaki tam altbilgi ve üstbilgi görünümünü güncelleştirir.
 4. Tercihinize göre yeni biçimlendirme seçeneklerini belirleyin, önizlemede güncelleştirmeye yine dikkat edin.

Tüm üstbilgileri ve altbilgileri değiştirme

 1. Tek bir PDF açın.
 2. Araçlar > Sayfalar > Üstbilgi ve Altbilgi > Üstbilgi ve Altbilgi Ekle'yi seçin ve görüntülenen mesajda Varolanı Değiştir'i tıklatın.

 3. Gerektiğinde ayarları belirtin.

Not:

Bu işlem yalnızca Acrobat 7.0 veya sonraki sürümlerde eklenen üstbilgilere ve altbilgilere uygulanır.

Tüm üstbilgileri ve altbilgileri kaldırma

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Tek bir PDF açın veya PDF Portföyünden tek bir bileşen PDF'si seçin. Ardından Araçlar > Sayfalar > Üstbilgi ve Altbilgi > Kaldır'ı seçin.
  • Birden çok PDF'den üstbilgileri ve altbilgileri kaldırmak için bütün açık dosyaları kapatın ve Araçlar > Sayfalar > Üstbilgi ve Altbilgi > Kaldır'ı seçin. İletişim kutusunda, Dosyaları Ekle'yi tıklatın, Dosyaları Ekle seçeneğini belirleyin ve dosyaları seçin. Tamam'ı tıklatın, ardından Çıktı Seçenekleri iletişim kutusunda klasörü ve dosya adı tercihlerinizi belirtin.

Not:

Bu işlem yalnızca Acrobat 7.0 veya sonraki sürümlerde eklenen üstbilgilere ve altbilgilere uygulanır.

Bates numaralandırma, yasal bilgileri kolay tanımlamak ve almak için dizinleme yöntemidir. Her belgenin her sayfasına benzersiz Bates numarası atanır, bu aynı zamanda diğer Bates numaralı belgelerle ilişkisini de belirtir. Bates numaraları, yığın içindeki her PDF'nin sayfalarında üstbilgi ve altbilgi olarak görüntülenir.

Bates tanımlayıcısı sayı olarak başvursa da alfasayısal bir öneki veya soneki olabilir. Önek ve sonek dosyaların gerçek anlamının anlaşılmasını kolaylaştırabilir.

Not:

Korumalı veya şifreli dosyalarda ve bazı formlarda Bates numaralandırması kullanılamaz.

PDF Portföyünde Bates numaralandırması kullanma ile ilgili video için bkz. blogs.adobe.com/acrolaw.

Bates numaralandırma ekleme

Bates numaralandırması için belgeler atarken, PDF, PDF Portföyü ve PDF'ye dönüştürülebilen PDF dışı dosyalar ekleyebilirsiniz. İşlem PDF olmayan dosya türlerini PDF'ye dönüştürüp elde edilen PDF'ye Bates numaraları ekler. PDF Portföyüne Bates numarası eklerseniz PDF Portföyündeki PDF dışı dosyalar dönüştürülmüş ve numaralandırılmış PDF'lerle değiştirilir.

 1. Araçlar > Sayfalar > Bates Numarası > Bates Numarası Ekle'yi seçin.

 2. Bates Numarası iletişim kutusunda Dosyaları Ekle'yi tıklatıp Dosyaları Ekle, Klasörleri Ekle veya Açık Dosyaları Ekle'yi seçin. Ardından dosyaları veya klasörleri seçin.

  Not:

  Acrobat'ın PDF dönüştürme için desteklemediği dosyaların bulunduğu bir klasör seçerseniz, bu dosyalar eklenmez.

  Dosyalardan herhangi biri şifreyle korunuyorsa doğru şifreyi girmeniz gereken bir veya daha fazla mesaj görüntülenir.

 3. Gerektiğinde, dosyalar listesinde aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
  • Bates numaralarının atandığı sırayı değiştirmek için bir dosya seçin, sürükleyin ya da Yukarı Taşı veya Aşağı Taşı'yı tıklatın.
  • Listeyi sıralamak için sütun adını tıklatın. Ters yönde sıralamak için bir kez daha tıklatın.
 4. Çıktı dosyaları ve dosya adı tercihleriyle ilgili hedef klasör belirtmek için Çıktı Seçenekleri'ni tıklatın. Gereken seçenekleri belirtip Tamam'ı tıklatın.

 5. Dosyaları gereken şekilde ekleyip yerleştirdikten sonra Tamam'ı tıklatın. Ardından Üstbilgi ve Altbilgi Ekle iletişim kutusunda, ilgili kutuya ekleme noktası yerleştirmek için tıklatın.

 6. Bates Numarası Ekle'yi tıklatın. Sonra şunu girin:

  • Basamak Sayısı alanında, Bates numarasını oluşturmasını istediğiniz basamağı, 6 - 15 arasında bir sayı girerek belirtin. Varsayılan sayı, 000001, 000002 vb. gibi Bates numaraları oluşturan 6'dır.
  • Başlangıç Numarası alanına listedeki ilk PDF'ye uygulanacak numarayı girin. Varsayılan değer 1'dir.
  • Önek alanında, Bates numarasından önce görüntülenecek metni girin.
  • Sonek alanında, Bates numarasından sonra görüntülenecek metni girin.

  Not:

  Sayfa sayısı yüksek olan mahkeme davalarında Basamak Sayısı'na yüksek bir değer girin. Önek veya Sonek metninde # karakterini kullanmayın.

 7. Tamam'ı tıklatın ve ayarlarda diğer üstbilgi ve altbilgilerde yapacağınız gibi diğer değişiklikleri yapın.

Bates numaralandırma dizisine başka belgeler ekleme

Başlamadan önce serilerde en son uygulanan Bates numarasını bildiğinizden emin olun.

 1. Bates numaralandırma işlemini başlatmak için seriye eklenecek dosyaları seçerek önceki konuda açıklanan prosedürü uygulayın.

 2. Bates Numarası Ekle'yi tıklattıktan sonra Başlangıç Numarası'ndaki dizide bulunan bir sonraki numarayı girin. Dizinin kalanıyla eşleşen Önek ve Sonek metnini girin.

 3. Ayarları değiştirme işlemini tamamlayıp Tamam'ı tıklatın.

Bates numaralı PDF'lerde arama yapma

 1. Düzen > Gelişmiş Arama'yı seçin.
 2. Sözcük veya tümcecik aramaya göre Bates numarasının tümünü ya da bir kısmını girin.

  Örneğin, Bates numarasını bildiğinizde belirli bir belgeyi bulmak için arama metnine tam numarayı yazın. Bates numarası serisindeki belgeleri bulmak için önek veya sonek gibi Bates numara serisinin ayırt edici bölümünü yazın.

 3. Nerede Aramak İstiyorsunuz alanında Tüm PDF Dosyalarında'yı seçin.

 4. Yer İçin Gözat'ı tıklatıp konumu belirtin.

 5. Ara'yı tıklatın.

Not:

Bir PDF Portföyünde Bates numaralı PDF'leri aramak için PDF Portföyü'nü açın ve PDF Portföyü araç çubuğundaki Ara kutusuna Bates numarasının tümünü ya da bir bölümünü girin.

Bates numaralandırmayı kaldırma

 1. Acrobat'ta, Araçlar > Sayfalar > Bates Numarası > Kaldır'ı seçin.

 2. İletişim kutusunda Dosyaları Ekle'yi tıklatıp Dosyaları Ekle veya Açık Dosyaları Ekle'yi seçin. Ardından, dosyaları seçin.
 3. Tamam'ı tıklatın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi