Not:

Bu belge Acrobat XI ile ilgili talimatlar içermektedir. Acrobat DC kullanıyorsanız bkz. Acrobat DC Yardım.

Sayfa büyütmeyi ayarlama

Seç ve Yakınlaştır araç çubuğundaki araçlar PDF belgelerinin büyütmesini değiştirir. Araç çubuğunun varsayılan görünümünde bu araçlardan yalnızca bazıları görünür. Seç ve Yakınlaştır araç çubuğunu sağ tıklatarak ve Tüm Seç ve Yakınlaştır Araçlarını Göster seçeneğini belirleyerek tüm araçları görebilir ve belirli bir aracı seçebilirsiniz.

Tüm yakınlaştırma araçları
Tüm yakınlaştırma araçları

A. Seçim Çerçevesi Yakınlaştırma aracı B. Sürekli Yakınlaştırma Aracı C. Uzaklaştır düğmesi D. Yakınlaştır düğmesi E. Yakınlaştırma Değeri menü düğmesi F. Gerçek Boy düğmesi G. Genişliğe Sığdır düğmesi H. Sayfa Düzeyine Yakınlaştır düğmesi I. Yatay Kaydırma ve Yakınlaştırma aracı J. Büyüteç aracı 
 • Seçim Çerçevesi aracı birkaç farklı şekilde çalışır. Bu aracı, sayfanın görüntüleme alanını doldurmasını istediğiniz bölümünün çevresinde sürükleyerek bir dörtgen çizmek için kullanabilirsiniz. Seçim Çerçevesi aracını tıklattığınızda ise, büyütme bir hazır ayar düzeyinde arttırılır ve tıklattığınız nokta ortalanır. Büyütmeyi bir hazır ayar düzeyinde azaltmak için Seçim Çerçevesi aracını Ctrl tuşunu basılı tutarak tıklatın.
 • Sürekli Yakınlaştırma aracı veya Dinamik aracı, sayfada yukarıya doğru sürüklediğinizde görüntüyü yakınlaştırır, aşağıya doğru sürüklediğinizde ise uzaklaştırır. Fare tekeri kullanıyorsanız, bu araç tekeri ileriye doğru döndürdüğünüzde yakınlaştırır, geriye doğru döndürdüğünüzde de uzaklaştırır.
 • Yakınlaştır ve Uzaklaştır düğmeleri belge büyütme oranını hazır ayar düzeylerine göre değiştirir.
 • Yakınlaştırma Değeri seçeneği sayfa görünümünü sizin yazdığınız yüzdeye veya açılır menüden seçtiğiniz düzeye göre değiştirir.
 • Gerçek Boy sayfayı %100 büyütmeyle görüntüler.
 • Genişliğe Sığdır, büyütmeyi PDF belgesi belge bölmesini yatay olarak dolduracak şekilde ayarlar.
 • Sayfa Düzeyine Yakınlaştır, büyütmeyi, belge bölmesine dikey olarak tek bir sayfa sığacak şekilde ayarlar.
 • Kaydır ve Yakınlaştır aracı büyütmeyi ve görünüm alanının konumunu, Kaydır ve Yakınlaştır penceresine ait küçük resim sayfa görünümünde ayarlanabilir bir dikdörtgen içindeki görüntüleme alanına uyacak şekilde ayarlar.
 • Büyüteç Aracı penceresi, PDF'nin belge bölmesindeki ayarlanabilir dikdörtgen içinde kalan alanla eşleşen büyütülmüş bir kısmını görüntüler.

Sayfayı pencereye sığacak şekilde yeniden yapılandırma

 • Sayfayı belge bölmesine tam olarak sığacak şekilde yeniden boyutlandırmak için, Görünüm > Yakınlaştır > Sayfa Düzeyine Yakınlaştır'ı seçin.
 • Sayfayı pencerenin genişliğine sığacak şekilde yeniden boyutlandırmak için Görünüm > Yakınlaştır > Genişliğe Sığdır'ı seçin. Sayfanın bir kısmı görüntü dışında kalabilir.
 • Sayfayı pencerenin yüksekliğine sığacak şekilde yeniden boyutlandırmak için Görünüm > Yakınlaştır > Yüksekliğe Sığdır'ı seçin. Sayfanın bir kısmı görüntü dışında kalabilir.
 • Sayfayı, içindeki metin ve görüntülerin pencerenin genişliğine sığmasını sağlayacak şekilde yeniden boyutlandırmak için Görünüm > Yakınlaştır > Görünene Sığdır'ı seçin. Sayfanın bir kısmı görüntü dışında kalabilir.

Not:

Belgeyi yeniden boyutlandırmak için kullanılan klavye kısayollarını görmek için, Görünüm > Yakınlaştır menüsünü açın.

Sayfayı gerçek boyunda görüntüleme

 1. Görünüm > Yakınlaştır > Gerçek Boy'u seçin.

  PDF'nin gerçek boyu normalde %100'dür ancak belge oluşturulurken başka bir büyütme düzeyi belirlenmiş olabilir.

Büyütme oranını yakınlaştırma araçlarıyla değiştirme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Araç çubuğundaki Yakınlaştır düğmesini  veya Uzaklaştır düğmesini  tıklatın.

  • Ortak Araçlar araç çubuğunda, yazarak ya da açılan menüden seçerek büyütme yüzde oranını girin. 

  • Seçim Çerçevesini Yakınlaştır aracını  sürükleyerek, belge bölmesini doldurmasını istediğiniz sayfa alanını belirleyin. (Görünüm > Yakınlaştır > Seçim Penceresini Yakınlaştır)

  • Büyütmeyi arttırmak için Sürekli Yakınlaştırma aracını (Dinamik Yakınlaştırma olarak da adlandırılır)  yukarıya doğru, azaltmak için ise aşağıya doğru sürükleyin. (Görünüm > Göster/Gizle > Araç Çubuğu Öğeleri > Seç ve Yakınlaştır > Dinamik Yakınlaştırma)


  Not:

  Seçim Çerçevesi aracı seçiliyken, görüntüyü uzaklaştırmak için Ctrl tuşunu basılı tutarak tıklatabilir veya Ctrl tuşu basılı tutarak sürükleyebilirsiniz. Shift tuşu basılı tutulduğunda, Seçim Çerçevesi aracıyla Dinamik Yakınlaştırma aracı arasında geçici olarak geçiş yapılır.

Büyütme oranını Kaydır ve Büyüt Penceresi aracı özelliğiyle değiştirme

 1. Görünüm > Yakınlaştır > Kaydır ve Yakınlaştır'ı seçin ya da Ortak Araçlar araç çubuğundan Kaydır ve Yakınlaştır aracını  tıklatın.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Belge büyütmesini değiştirmek için Kaydır ve Yakınlaştır penceresinde kutunun tutamaçlarını sürükleyin.

  • Kutunun merkezini sürükleyerek görmek istediğiniz alan boyunca kaydırın.

  • Farklı bir sayfaya gitmek için gezinme düğmelerini tıklatın.

  • Metin yakınlaştırma kutusuna bir değer girin veya büyütmeyi hazır ayarlarla artırmak veya azaltmak için artı veya eksi düğmelerine basın.

Büyütme oranını Büyüteç aracıyla değiştirme

 1. Görünüm > Yakınlaştır > Büyüteç Aracı'nı seçin.
 2. Belgenin daha yakından görüntülemek istediğiniz alanını tıklatın. Belgede, Büyüteç Aracı penceresinde görünen alana karşılık gelen bir dikdörtgen belirir. Büyüteç aracı görünümünü değiştirmek için dikdörtgeni sürükleyebilir veya yeniden boyutlandırabilirsiniz.
 3. Büyüteç aracının büyütme düzeyini değiştirmek için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Kaydırıcıyı sürükleyin.

  • Artı veya eksi düğmelerini tıklatın.

  • Metin yakınlaştırma kutusuna bir değer girin.

  Belge alanını büyütmek için büyüteç aracı
  Belgenin büyütülmüş bir alanını görüntülemek için Büyüteç aracını kullanın.

  Not:

  Büyüteç aracı dikdörtgeninin rengini değiştirebilirsiniz; bunun için Büyüteç Aracı penceresinin sağ alt köşesindeki Çizgi Rengi açılır menüsünü tıklatın ve yeni bir renk seçin.

Büyütme düzeyini sayfa minik resmi kullanarak değiştirme

 1. Pencerenin sol kenarındaki gezinme bölmesinde Sayfa Minik Resimleri düğmesini tıklatın.
 2. Sayfa için sayfa minik resimlerinin yerini tespit edin. İşaretçiyi çift yönlü oka dönüşene kadar sayfa görünümü kutusunun sağ alt köşesinde tutun.
 3. Sayfanın görünümünü küçültmek veya büyütmek için köşeyi sürükleyin.
 4. Gerektiğinde, El simgesine dönüşene kadar işaretçiyi minik resimdeki yakınlaştırma kutusu çerçevesinde tutun. Ardından belge bölmesindeki sayfanın farklı alanlarını görmek için çerçeveyi sürükleyin.
  Sayfa minik resmi kutusu
  Sayfa minik resmindeki sayfa görünümü kutusu, belge bölmesinde sayfanın görüntülenmekte olan alanını belirtir.

Varsayılan büyütmeyi değiştirme

 1. Tercihler iletişim kutusunda Kategoriler alanında Sayfa Görüntüsü'nü seçin.
 2. Yakınlaştır açılır menüsünü açın ve varsayılan bir büyütme düzeyi seçin.

Büyütülmüş sayfanın ekran dışı alanlarını görüntüleme

Yüksek bir büyütme düzeyine yakınlaştırdığınızda sayfanın yalnızca bir parçasını görebilirsiniz. Büyütme düzeyini değiştirmeden sayfanın diğer alanlarını görüntülemek için görünümü kaydırabilirsiniz.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Sayfalarda yukarı ve aşağı gitmek için dikey kaydırma çubuklarını veya yan yönlerde gitmek için yatay kaydırma çubuklarını kullanın.

  • Ortak Araçlar araç çubuğunda El aracını seçin ve sayfayı taşımak için bir kağıt parçasını masada hareket ettiriyormuş gibi sürükleyin.

Sayfa mizanpajını ve yönünü ayarlama

Sayfa mizanpajını değiştirmek, özellikle belge mizanpajının genel bir görünümünü almak için uzaklaştırmak istediğinizde kullanışlıdır. Görünüm > Sayfa Görüntüle'yi seçin ve aşağıdaki sayfa mizanpajlarından birini belirleyin:

Tek Sayfa Görünümü

Diğer sayfaların hiçbir parçasını göstermeden, aynı anda yalnızca bir sayfa görüntüler.

Kaydırmayı Etkinleştir

Sayfaları tek bir sayfa genişliğindeki sürekli bir dikey sütun halinde görüntüler.

İki Sayfa Görünümü

Diğer sayfaların hiçbir parçasını göstermeden, karşılıklı iki sayfa görüntüler.

İki Sayfa Kaydırma

Sayfaları yan yana ve sürekli bir dikey sütun halinde görüntüler.

Not:

Bir belgede ikiden fazla sayfa varsa, ilk sayfanın belge bölmesinin sağ kısmında tek başına görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. İki Sayfa Görünümü ya da İki Sayfa Kaydırma'yı seçin. Ayrıca Görünüm > Sayfa Görüntüsü > Kapak Sayfasını İki Sayfa Görünümünde Görüntüle'yi de seçebilirsiniz.

Sayfa mizanpajını ve yönünü ayarlama
Tek <span class="uicontrol">Sayfa Görünümü</span>, <span class="uicontrol">Kaydırmayı Etkinleştir</span>, İki <span class="uicontrol">Sayfa Görünümü</span>, İki Sayfa Kaydırma mizanpajları

Bu seçeneklere ait düğmelerin her birini Hızlı Araçlar araç çubuğunda Görünüm > Göster/Gizle > Araç Çubuğu Öğeleri > Sayfa Görüntüsü'nü seçerek ya da menüden işaretleyerek görüntüleyebilirsiniz.

Not:

Tek Sayfa Görünümü'nde Düzenle > Tümünü Seç seçeneğini belirlediğinizde geçerli sayfadaki metnin tamamı seçilir. Diğer mizanpajlarda Tümünü Seç seçeneği PDF'deki tüm metni seçer.

Sayfa görünümünü döndürme

Sayfanın görünümünü 90 derecelik artışlarla değiştirebilirsiniz. Bu işlem sayfanın gerçek yönlendirmesini değil görünümünü değiştirir.

 • Sayfa görünümünü geçici olarak döndürmek için, Görünüm > Görünümü Döndür > Saat Yönünde veya Saatin Tersi Yönünde'yi seçin. Bu değişikliği kaydedemezsiniz.

 • Belgedeki döndürmeyi kaydetmek için Hızlı Araçlar araç çubuğunda Sayfayı Döndür düğmesini  tıklatın ya da Araçlar > Sayfalar > Döndür'ü seçin.

Varsayılan sayfa mizanpajını değiştirme (ilk görünüm)

Varsayılan ilk görünüm ayarları Tercihler iletişim kutusundan belirlenir. (Bkz. Tercihleri ayarlama)

 1. Tercihler iletişim kutusunda Kategoriler alanında Sayfa Görüntüsü'nü seçin.
 2. Sayfa Mizanpajı menüsünü açın ve Otomatik, Tek Sayfa, Tek Sayfa Sürekli, İkili veya İkili Sürekli'yi seçin.

Not:

Belge Özellikleri'nde (Dosya > Özellikler > İlk Görünüm ) başka bir sayfa mizanpajı belirtilmediyse, PDF belgesi Tercihler'de belirtilen sayfa mizanpajıyla açılır. Belge Özellikleri ayarları Tercihler ayarlarını geçersiz kılar. Belge Özellikleri'ni kullanıyorsanız, değişikliğin geçerli olması için belgeyi kaydedip kapattığınızdan emin olun. Acrobat kullanıcıları güvenlik ayarları kısıtlamıyorsa ilk görünümü değiştirebilirler. Reader kullanıcıları ilk görünümü değiştiremezler.

Bölünmüş pencere görünümünü kullanma

PDF'yi belge bölmesi iki bölmeye (Böl komutu) veya dört bölmeye (Çalışma Sayfasını Böl komutu) bölünmüş olarak görüntüleyebilirsiniz.

Bölünmüş görünümde kaydırabilir, büyütme düzeyini değiştirebilir veya diğer bölmeyi etkilemeden etkin bölmede başka bir sayfaya geçebilirsiniz.

Elektronik Tablo Bölmesi görünümü, büyük bir elektronik tablo veya tabloda kaydırırken sütun başlıklarının veya satır etiketlerinin görünür kalmasını istiyorsanız kullanışlıdır. Bu modda, bir bölmedeki büyütmeyi değiştirmek tüm bölgelerdeki büyütmeyi değiştirir. Kaydırma da iki bölme arasında koordineli olarak yapılır: Bölmeyi yatay olarak kaydırmak, bölmenin yukarısındaki ve aşağısındaki bölmeyi de kaydırır; dikey olarak kaydırmak ise solundaki veya sağındaki bölmeyi de kaydırır.

 1. İstediğiniz bölünmüş görünümü oluşturmaya başlayın:
  • Görünümü iki bölmeye ayırmak için Pencere > Böl'ü seçin veya dikey kaydırma çubuğunun üst tarafındaki gri kutuyu sürükleyin.

  • Görünümü senkronize kaydırma ve yakınlaştırma düzeylerine sahip dört bölmeye ayırmak için Pencere > Çalışma Sayfasını Böl'ü seçin.

 2. Bölmeleri gerektiği şekilde yeniden boyutlandırmak için bölme çubuğunu yukarı, aşağı, sola veya sağa sürükleyin.
 3. Yakınlaştırma düzeyini gerektiği şekilde ayarlayın:
  • Bölünmüş görünümde bir bölmeyi etkinleştirmek ve yalnızca o bölme için yakınlaştırma düzeyini değiştirmek için o bölmeyi tıklatın.

  • Çalışma Sayfası görünümünde, dört bölmenin hepsindeki görünümleri değiştirmek için yakınlaştırma düzeyini ayarlayın.

 4. Gerektiği şekilde kaydırın:
  • Bölünmüş görünümde bir bölmeyi etkinleştirmek ve yalnızca o bölmeyi değiştirmek üzere kaydırmak için o bölmeyi tıklatın.

  • Çalışma Sayfasını Böl görünümünde, bir bölmeyi tıklatın ve etkin bölmedeki ve yanındaki bölmedeki görünümleri değiştirmek için dikey olarak kaydırın. Etkin bölmedeki ve o bölmenin üstündeki veya altındaki bölmedeki görünümleri değiştirmek için yatay kaydırın.

 5. Tek bölme görünümüne geri dönmek için Pencere > Bölmeyi Kaldır'ı seçin.

Belgeyi birden çok pencerede görüntüleme

Yeni Pencere komutunu kullanarak aynı belge için birden çok pencere oluşturabilirsiniz. Yeni pencereler orijinal pencereyle aynı boyuta, büyütmeye ve mizanpaja sahiptir ve aynı sayfada ve orijinal penceresinin üst tarafında açılır. Yeni bir pencere açtığınızda, Acrobat orijinal dosya adına 1 önekini ve yeni pencereye 2 önekini ekler. Birden çok pencere açtığınızda her yeni pencere için önek sayısı artar. Bir pencereyi kapatmak, açık kalan diğer pencerelerin sırayla yeniden numaralandırmasına neden olur; diğer bir deyişle beş tane açık pencereniz varsa ve açtığınız üçüncü pencereyi kapatırsanız, pencereler 1'den 4'e kadar olan öneklerle yeniden numaralandırılır.

Not:

PDF'ler tarayıcıda görüntülendiğinde bu özellik kullanılamaz.

Yeni pencere açma

 1. Pencere > Yeni Pencere'yi seçin.

Pencere kapatma

 1. Penceredeki kapat kutusunu tıklatın. Değişikliklerinizi kaydetmek için uyarılırsınız. Birden fazla pencere açıksa, bir pencereyi kapatmak belgeyi kapatmaz.

Belgenin tüm pencerelerini kapatma

 1. Dosya > Kapat'ı seçin. Her pencere kapatılmadan önce değişikliklerinizi kaydetmek için uyarılırsınız.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi