Not:

Bu belge Acrobat XI ile ilgili talimatlar içermektedir. Acrobat DC kullanıyorsanız bkz. Acrobat DC Yardım.

Gelişmiş yazdırma ayarları hakkında

Normal yazdırma ayarları beklediğiniz sonuçları vermiyorsa, Gelişmiş Yazdırma Ayarı iletişim kutusundaki seçenekleri belirlemeniz gerekebilir. Örneğin, yazılı çıktınız belgenin ekrandaki görünümüne uymuyorsa, belgeyi bir görüntü olarak yazdırmayı denemeniz gerekebilir (Yalnızca PostScript yazıcılarında). Ya da bir PDF'de, gömülü olmayan fontlar kullanılmışsa, belgeyi yazdırırken fontları yazıcıya indirmeniz gerekir.

Acrobat Pro'daki diğer gelişmiş yazdırma ayarları, yazdırdığınız çıktıya yazıcı işaretleri eklemenize ve renklerin işlenme şeklini seçmenize olanak verir.

Gelişmiş yazdırma seçeneklerini ayarlama (Acrobat Standard)

Gelişmiş Yazdırma Ayarı iletişim kutusu, PostScript yazıcılar ve PostScript olmayan yazıcılar için kullanılabilir.

 1. Yazdır iletişim kutusunda Gelişmiş'i tıklatın.

  Not:

  Bir seçenek hakkında daha fazla bilgi edinmek için, o seçeneği seçin. İletişim kutusunun alt kısmında bir açıklama belirir.

 2. Seçenekleri ayarlayıp Tamam'ı tıklatın.

  Not:

  Acrobat, PostScript düzeyini seçilen yazıcıya göre seçilen yazıcıya göre otomatik olarak ayarlar.

Gelişmiş yazdırma seçeneklerini ayarlama (Acrobat Pro)

Yazdırma ayarları siz onları değiştirene kadar korunur. Bir seçeneği değiştirdiğinizde, Ayarlar değeri otomatik olarak Acrobat Varsayılanı değiştirilerek Özel şeklinde güncellenir ve yeni ayarlar korunur. Benzersiz bir ad kullanarak da özel ayarları kaydedebilirsiniz.

 1. Yazdır iletişim kutusunda Gelişmiş'i tıklatın.
 2. İstediğiniz ayarları içeren bir yazıcı ayar dosyası varsa, Ayarlar menüsünden o dosyayı seçin. Yoksa, Acrobat Varsayılan Ayarları'nı seçin.

  Not:

  Bir seçenek hakkında daha fazla bilgi edinmek için, o seçeneği seçin. İletişim kutusunun alt kısmında, seçenek hakkında bir açıklama belirir.

 3. Normal yazdırma ile istenen sonuçlar alınamıyorsa, Görüntü Olarak Yazdır'ı seçin ve açılır menüden bir çözünürlük seçin.
 4. Gelişmiş Yazdırma Ayarı iletişim kutusunun sol tarafındaki panellerden istediğinizi seçip çıktı olarak ya bileşik ya da renk ayrımlarını seçin.

  Not:

  Genel Yazdır iletişim kutusundaki bazı seçenekler Gelişmiş Yazdırma Ayarı iletişim kutusundaki ayarları etkiler. Örneğin, Renkleri Siyah Olarak Yazdır seçeneğinin belirlenmesi (Windows), Gelişmiş Yazdırma Ayarı iletişim kutusundaki ayarları etkiler.

  Not:

  Acrobat, PostScript düzeyini seçilen yazıcıya göre seçilen yazıcıya göre otomatik olarak ayarlar.

 5. Ayarları benzersiz bir ad kullanarak kaydetmek için, Farklı Kaydet'i tıklatın, bir dosya adı belirleyin ve Tamam düğmesini tıklatın.
 6. Tamam düğmesini tıklatıp ayarları onaylayın ve Yazdır iletişim kutusuna geri dönün.

PostScript seçenekleri

Gelişmiş Yazdırma Ayarı iletişim kutusunda belirli PostScript Seçeneklerini ayarlamak için PostScript Seçenekleri panelini kullanın. Bu seçeneklerde yerleşik olmayan yazıcı fontlarının nasıl işleneceği ve Asya fontlarının indirilip indirilmeyeceği vardır. PDF'de yarı tonlar ve transfer işlevleri gibi aygıtla bağlantılı ayarlar varsa, bu ayarlar yazıcıdaki varsayılan ayarları geçersiz kılmak için PostScript çıktısına gönderilir. Bu seçenekleri kullanmak için, bir PostScript yazıcısına bağlı olmanız veya bir PPD dosyası seçili olarak PostScript yazıcısı kurulu olmalıdır.

Font ve Kaynak İlkeleri

Belgedeki fontlar ve kaynaklar yazıcıda mevcut değilse bu fontların ve kaynakların yazıcıya nasıl gönderileceğini belirler.

Başlangıçta Gönder

Yazdırma işinin başlangıcında bütün fontları ve kaynakları indirir. Fontlar ve kaynaklar, işin yazdırılması tamamlanana kadar yazıcıda kalır. Bu seçenek en hızlısıdır, ama en fazla yazıcı belleği harcayan seçenektir.

Aralığa Göre Gönder

Fontları ve kaynakları kullanan ilk sayfa yazılmadan önce fontları ve kaynakları indirir, sonra artık gerekmediklerinde atar. Bu seçenek daha az yazıcı belleği harcar. Ancak, PostScript işlemcisi iş akışında sayfaları daha sonra yeniden sıralarsa indirilen font doğru olmayabilir; bu da eksik fontlara neden olur. Bu seçenek bazı yazıcılarda çalışmaz.

Her Sayfa İçin Gönder

Belirli bir sayfa yazdırılmadan önce o sayfada kullanılan bütün fontları ve kaynakları indirir, sayfanın yazdırılması tamamlandıktan sonra fontları atar. Bu seçenek en az yazıcı belleğini harcar.

Yazdırma Yöntemi (Acrobat Pro)

Sayfalar için oluşturulacak PostScript düzeyini belirler. Yazıcınız için uygun olan bir PostScript düzeyi seçin.

Dil (Acrobat Pro)

Sayfalar için oluşturulacak PostScript düzeyini belirler. Yazıcınız için uygun olan bir PostScript düzeyi seçin.

Asya Tipi Fontları İndir

Yazıcıda kurulu olmayan veya PDF'ye gömülü olmayan Asya türü fontları olan belgeleri yazdırır. Asya türü fontların sistemde mevcut olması gerekir.

Alt Renk Yok Etme/Siyah Oluşturma Yayımla (Acrobat Pro)

Siyah Oluşturma belirli bir rengi yeniden oluştururken kullanılacak siyah miktarını hesaplar. Alt renk kaldırma (UCR), siyan, macenta ve sarı bileşenleri miktarını siyah üretimi tarafından eklenen siyahın dengelemesi için azaltır. Daha az renk kullandığından UCR yeni baskı ve kaplanmamış kağıt için uygundur.

Yarım Tonları Yayımla (Acrobat Pro)

Çıktı aygıtındaki yarımtonları kullanma yerine gömülü yarımtonları yayımlamanızı sağlar. Yarım ton bilgileri kağıtta belirli konumda ne kadar mürekkep bırakılacağını kontrol eder. Nokta boyutu ve yoğunluğun değiştirilmesi gri ve sürekli renk çeşitlemeleri yanılsaması oluşturur. CMYK görüntü için dört yarım ton ekranı kullanılır: yazdırma işleminde kullanılan her mürekkep için bir tane.

Aktarma İşlevlerini Yayımla (Acrobat Pro)

Gömülü transfer işlevlerini yayımlar. Görüntü filme transfer edildiğinde oluşan nokta kazancı veya nokta kaybını dengelemek amacıyla genellikle transfer işlevleri kullanılır. Nokta kazancı, yazdırılan görüntüyü oluşturan mürekkep noktaları yarım tonlu ekrandan büyük olduğunda gerçekleşir (örneğin, kağıda yayılma nedeniyle). Nokta kaybı ise, noktalar daha küçük yazdırıldığında oluşur. Bu seçenekle transfer işlevleri dosyaya dosya çıktı olduğunda uygulanır.

Düzlük Yayımla (Acrobat Pro)

PDF'de zaten düzgünlük ayarları varsa PDF düzgünlük değerini kullanmanızı sağlar. PDF'de düzgünlük ayarı yoksa Acrobat PostScript baskı için bunu kontrol eder. Düzgünlük değeri Acrobat'ın eğime ne kadar yaklaşacağı sınırını ayarlar.

PS Form Nesnelerini Yayımla (Acrobat Pro)

PostScript form nesnelerini, PDF'de Form XObjects için yayar. bu seçeneğin belirlenmesi baskı işinin tamamında boyutu küçültür; ancak, kullanılan yazıcı belleğini artırabilir. Form XObject PDF'de grafik nesnelerin (yol nesneleri, metin nesneleri ve örnek görüntüler dahil) kabıdır. Form XObject'ler, arka plan görüntüleri ya da şirket logoları gibi tek bir belgede birçok kez görüntülenebilen karmaşık nesneler için tek bir açıklama oluşturur.

Rengi Bozulmuş Arka Plan Düzeltmesi

Grafikler üzerinde kırmızı kutular veya yazdırılan sayfaların yansıtılması veya baş aşağı çevrilmesi gibi baskı sorunlarını önler. Bu sorunlar, Acrobat veya Reader bazı PostScript yazıcılarda varsayılan Renk İşleme Sözlüklerini (CRD) kullanamadığında oluşabilir.

Her Zaman Ana Bilgisayar Harmanlamasını Kullan (Acrobat Pro)

Acrobat'ın her zaman, yazıcı sürücüsünü kontrol etmeden baskı için ana bilgisayar harmanlaması isteyip istemediğinizi belirtir. Acrobat varsayılan olarak yazıcı harmanlaması kullanır. Yazıcı harmanlaması baskı işlerini ayrı olarak yazıcıya gönderir ve yazıcının sayfaları nasıl harmanlayacağını şekillendirmesini sağlar. Örneğin, iki sayfalık bir işin iki kopyasını gönderirseniz yazıcı iki sayfalık iki iş alır. Ana bilgisayar harmanlaması Acrobat'ta sayfaların nasıl harmanlanacağını şekillendirir ve bu işi yazıcıya gönderir. Örneğin, iki sayfalık bir işin iki kopyasını gönderirseniz yazıcı dört sayfalık yeniden düzenlenmiş bir iş alır.

Resim Olarak Yazdır

Sayfaları bit eşlem görüntüler olarak yazdırır. Normal yazdırma işlemiyle istediğiniz sonucu alamazsanız, bu seçeneği kullanın ve bir çözünürlük belirleyin. Bu seçenek sadece PostScript yazıcılarda kullanılabilir.

Asya türü fontları yazıcıya indirme

Yazıcıda yüklü bulunmayan ve belgede gömülü olmayan Asya türü fontlar içeren bir PDF'yi yazdırmak için, Gelişmiş Yazdırma Ayarı iletişim kutusundaki Asya Türü Fontları İndir seçeneğini kullanın. Bu seçenek işaretli olsun olmasın, gömülü fontlar indirilir. Bu seçeneği, PostScript Düzey 2 veya üstü yazıcılarda kullanabilirsiniz. Asya türü fontları yazıcıya indirilmek üzere kullanılır duruma getirmek için, Acrobat'ın kurulumu sırasında Özelleştirilmiş veya Tam kurulum seçeneğini kullanarak, fontları bilgisayarınıza indirdiğinizden emin olun.

Asya Türü Fontları İndir seçeneği işaretli değilse, PDF ancak, kullanılan fontlar yazıcıda yüklüyse düzgün bir şekilde yazdırılabilir. Yazıcıda benzer fontlar varsa, yazıcı, bulunmayan fontların yerine bunları kullanır. Yazıcıda uygun fontlar yoksa, metinde Courier kullanılır.

Asya Türü Fontları İndir seçeneği, istediğiniz sonucu vermezse, PDF'yi bit eşlem görüntüsü olarak yazdırın. Bir belgenin görüntü olarak yazdırılması, eşleştirme yazıcı fontları kullanılarak yazdırmaktan daha uzun süre alır.

Not:

Font bir görüntü olduğundan veya o belgede font gömme işlemi sınırlandırıldığından, bazı fontlar yazıcıya indirilemez. Bu gibi durumlarda, yazdırma işleminde bir eşleştirme fontu kullanılır ve yazılı çıktı ekran görüntüsüyle aynı olmayabilir.

Çıktı seçenekleri (Acrobat Pro)

Çıktı seçeneklerini ayarlamak için Gelişmiş Yazdırma Ayarı iletişim kutusunun Çıktı panelini kullanın.

Renk

Bileşik ve renk ayrımları seçeneklerini içerir. Bu menüdeki seçiminize bağlı olarak, Çıktı panelinde başka seçenekler de çıkabilir. Renk karışımları ve ayrımları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Yazdırma rengi.

Çevir

Ortamda sayfa yönlendirmesinin olup olmadığını belirtir. Yanlış okunan belgeler için yatay çevir, dikey düzleme çevirmek için dikey çevir özelliğini kullanın. Bu seçenek yalnızca renk ayrımları için etkindir, bileşimler için devre dışıdır.

Negatif

Belgeyi ters olarak yazdırmak için bu seçeneği belirleyin. Örneğin son çıktıda siyah renkler beyaz olarak görüntülenir. Bu seçenek yalnızca renk ayrımları için etkindir, bileşimler için devre dışıdır.

Tramlama

Lpi (satır/inç) ve dpi (nokta/inç) kombinasyonlarını belirtir.

Bindirme

Bindirmenin kapalı olup olmadığını belirtir. Bindirme hazır ayarlarını yönetmek için Bindirme Hazır Ayarları'nı tıklatın.

Saydamlık Düzleştirici Hazır Ayarları

Saydam nesneleri, seçtiğiniz hazır ayara göre düzleştirir.

Üst Baskıyı Benzet

Bileşik çıktıda nokta renk mürekkeplerle üst baskı yapılmasının etkilerini taklit eder ve spot renkleri, yazdırma için proses renklere dönüştürür; belgenin kendisi değişmeden kalır. Bu seçenek, üst baskıyı desteklemeyen yazdırma aygıtları için yararlıdır ve sadece Renk menüsünden Bileşik seçtiğinizde kullanılabilir. Bir dosyayı RIP'te (raster görüntü işlemcisi) veya son çıktı için renk ayrımı amacıyla kullanmayı düşünüyorsanız, bu seçeneği kullanmayın.

Not:

Üst baskıyı destekleyen yazıcıya yazdırıldığında, yazıcının yerel üst baskı özelliklerinin kullanılması için bu seçeneğin işaretinin kaldırılmış olduğundan emin olun.

Mevcut Maksimum JPEG2000 Görüntü Çözünürlüğünü Kullan

PostScript oluşturulmasında, varsa, çözünürlük ilerleme bilgilerinin nasıl kullanılacağını kontrol eder. Seçildiğinde, görüntünün içerdiği maksimum çözünürlük verileri kullanılır. Seçili değilse, çözünürlük verileri, Saydamlık Düzleştirme panelindeki çözünürlük ayarıyla tutarlıdır.

Mürekkep Yöneticisi

Geçerli PDF açıkken mürekkebin nasıl işleneceğini değiştirir. Bkz. Mürekkep Yöneticisi'ne genel bakış.

Yarım ton ekran frekansını belirtme (Acrobat Pro)

Ticari baskıda sürekli tonlama noktalarla (yarı tonlu noktalar olarak bilinir) taklit edilir; bu noktalar sıralar (çizgiler veya çizgi tram olarak bilinir) halinde basılmıştır. Satırlar, sıraları daha az dikkat çekici yapmak için farklı açılarla yazdırılır. Yazdır iletişim kutusunun Çıktı bölümündeki Tram menüsünde, seçili PPD temel alınarak, satır/inç (lpi) cinsinden önerilen çizgi tram kümelerini ve nokta/inç (dpi) cinsinden önerilen çözünürlük görüntülenir. Mürekkep listesinden mürekkebi seçtiğinizde, bu mürekkep için yarı tonlu tram frekansını ve açısını görüntüleyen Sıklık ve Açı kutuları değişir.

Yüksek çizgi tram ölçeği (örneğin 150 lpi), baskıda düzgün görüntü oluşturmak için noktaları birbirine yakınlaştırır; düşük çizgi tram ölçeği (60-85 lpi) daha kaba görüntü oluşturmak için noktaları birbirinden ayırır. Noktaların boyutu da satır tramla saptanır. Yüksek çizgi tram ölçeği küçük noktalar kullanır; düşük çizgi tram ölçeği büyük noktalar kullanır. Çizgi tram ölçeğini seçerken en önemli etken, işinizde kullanılacak baskı türüdür. Baskı makinelerinin işleyebileceği en iyi çizgi tramı servis sağlayıcınıza sorun ve seçimlerinizi buna göre yapın.

Ekran satırları
Ekran satırları

A. 65 lpi: Gazete ve market kuponları basmak için kaba tram B. 85 lpi: Gazeteleri basmak için ortalama tram C. 133 lpi: Dört renkli dergileri basmak için yüksek kaliteli tram D. 177 lpi: Yıllık raporları ve sanat kitaplarındaki görüntüleri basmak için çok iyi tram 

Yüksek çözünürlüklü görüntü ayarlayıcılar için PPD dosyaları, çeşitli görüntü ayarlayıcı çözünürlükleriyle eşleşen geniş aralıkta tram frekansları sağlar. Düşük çözünürlüklü yazıcılar için PPD dosyaları genellikle az sayıda çizgi tram seçeneğine sahiptir; çoğunlukla 53 lpi ve 85 lpi arasında, nispeten kaba tramlardır. Bununla birlikte, kaba tramlar düşük çözünürlüklü yazıcılarda en iyi sonuçları sağlar. Örneğin, 100 lpi değerinde daha ince tram kullanılması, düşük çözünürlüklü yazıcıda, aslında son çıktıda görüntü kalitesini düşürür.

Yarım ton ekran frekansını belirtmek için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Gelişmiş Yazdırma Ayarı iletişim kutusunun Çıktı panelinde, aşağıdakilerden birini yapın:
  • Tram frekansı hazır ayarlarından biriyle yazıcı çözünürlüğü kombinasyonlarını seçmek için, Tram menüsünden bir seçenek kullanın.

  • Özelleştirilmiş bir yarım tonlu tram frekansı belirlemek için mürekkep listesinden özelleştirilecek kalıbı seçin, Sıklık kutusuna lpi değerini, Açı kutusuna da ekran açısını girin.

  Not:

  Kendi yarım tonlu ekranlarınızı oluşturmadan önce, tercih edilen sıklık ve açı konusunda bilgi almak için baskı servis sağlayıcınıza danışın. Ayrıca, bazı çıktı aygıtlarının, varsayılan sıklık ve açıları geçersiz kıldığını unutmayın.

Emülsiyon ve görüntü pozlamasını belirtme (Acrobat Pro)

Kullanılan baskı makinesine ve filmden baskı kalıplarına bilgilerin aktarılma yöntemine bağlı olarak, emülsiyon tarafı yukarıda veya aşağıda olan film negatiflerini veya pozitiflerini servis sağlayıcınıza vermeniz gerekebilir. Emülsiyon film veya kağıt parçası üzerindeki fotoğrafa duyarlı katman anlamına gelir. Genellikle ABD'deki baskı servis sağlayıcılar filmin negatifini, Avrupa ve Japonya'dakiler filmin pozitifini ister. Tercih ettikleri emülsiyon yönünü saptamak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Emülsiyon tarafına veya emülsiyon olmayan tarafa mı baktığınızı (baz olarak da adlandırılır), son filmi iyi bir ışık altında inceleyin. Bir yüzü diğerine göre daha parlak görünür. Donuk yüz emülsiyon tarafıdır, parlak yüz bazdır.

Emülsiyon seçenekleri
Emülsiyon seçenekleri

A. Pozitif görüntü B. Negatif C. Emülsiyon tarafı aşağıda negatif 

Not:

Yazdır iletişim kutusundaki emülsiyon ve görüntü pozlama ayarları, yazıcı sürücüsünde çakışan ayarları geçersiz kılar. Her zaman yazdırma ayarlarını Yazdır iletişim kutusunu kullanarak belirleyin.

Emülsiyonu ve pozlamayı belirtmek için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Gelişmiş Yazdırma Ayarı iletişim kutusunun sol tarafında Çıktı'yı seçin.
 2. Renk için Renk Ayrımları'nı seçin.
 3. Çevirme için aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

  Yok

  Görüntülenebilir alanın yönlendirmesi üzerinde değişiklik yapmaz. Işığa duyarlı katman size bakarken, görüntüde bulunan yazım, okunabilir (yani "düzgün okunabilir") durumdadır. Varsayılan değer budur.

  Yatay

  Görüntülenebilir alanı, "yanlış okuma" olacak şekilde dikey bir eksende yansıtır.

  Dikey

  Görüntülenebilir alanı, baş aşağı olacak şekilde yatay bir eksende yansıtır.

  Yatay ve Dikey

  Görüntülenebilir alanı, yanlış okuma olacak şekilde, yatay ve dikey eksenlerde yansıtır. Işığa duyarlı katman karşı tarafa bakarken, yazım okunabilir durumdadır. Film üzerine basılan görüntüler çoğunlukla Yatay Ve Dikey olarak basılır.

 4. Negatif film için Negatif seçeneğini işaretleyin; pozitif film için işareti kaldırın.

  Not:

  Negatif seçeneği, Renk menüsünde In-RIP Ayrımları'nı seçtiğinizde de kullanılabilir.

İşaretleri ve taşmaları dahil etme (Acrobat Pro)

Adobe PDF'nin desteklediği kesim kutuları ve taşma payı kutuları gibi belge kutularının sınırlarını belirtmek için sayfaya yazıcı işaretleri koyabilirsiniz. Bu işaretler sayfa içeriği olarak eklenmez; ancak, PostScript çıktıya eklenir.

Aşağıdaki koşullarda, İşaretler ve Taşmalar panelindeki seçenekler kullanılamaz:

 • PDF, farklı bir Acrobat özelliği olan Yazıcı İşaretleri Ekle aracı kullanılarak eklenen yazıcı işaretleri içeriyorsa.

 • Kırpma, taşma payı ve kesim kutularının hepsi aynı boyuttaysa. Kırpma kutusu, Kırpma Kutusu iletişim kutusunda tanımlanır (Araçlar > Baskı Üretimi > Sayfa Kutularını Ayarla'yı seçin). Resimde taşma varsa taşma payı kutusunun, taşma payıyla ve başka yazıcı işaretleriyle uyuşacak kadar büyük olduğundan emin olun.

Yazıcı işaretleri
Yazıcı işaretleri

A. Kesim işaretleri B. Çakıştırma işaretleri C. Sayfa bilgileri D. Renk çubukları E. Taşma payı işaretleri 
 1. Gelişmiş Yazdırma Ayarı iletişim kutusunun sol tarafında İşaretler Ve Taşmalar'ı seçin.
 2. İstediğiniz yazıcı işaretlerini seçin. İşaretler, Gelişmiş Yazdırma Ayarı iletişim kutusunun sol tarafındaki önizleme kutusunda görüntülenir.

İşaretler ve Taşmalar seçenekleri

Tüm İşaretler

Bütün yazıcı işaretlerini birden oluşturur.

Stil

İşaretlerin görünümünü belirler. Varsayılan InDesign işaretlerini veya listelenen başka uygulamaların işaretlerini seçebilirsiniz.

Çizgi Kalınlığı

Kesim, taşma payı ve çakıştırma işaretlerinin çizgi kalınlığını belirler.

Kesim İşaretleri

PDF kesim kutusu sınırlarını belirtmek için kesim alanının köşelerine birer işaret koyar.

Taşma Payı İşaretleri

PDF taşma payı kutusu sınırlarını belirtmek için, taşma payı kutusunun köşelerine birer işaret koyar. Taşma payı kutusu, tanımlanmış sayfa boyutunun dışında kalan ekstra görüntü alanının miktarını tanımlar.

Çakıştırma İşaretleri

Kırpma alanının dışına, renkli bir belgedeki farklı renk ayrımlarını hizalamak için işaretler koyar.

Renk Çubukları

Her gri tonlama veya işlem rengi için küçük birer kare ekler. Proses renklere dönüştürülen tek renkler, proses renkler kullanılarak gösterilir. Hizmet sağlayıcınız bu işaretleri, basımevinde mürekkep yoğunluğunu ayarlamak için kullanır.

Sayfa Bilgileri

Kırpma alanının dışına sayfa bilgileri yerleştirir. Sayfa bilgileri, dosya adını, sayfa numarasını, bulunduğunuz tarih ve saati ve renk ayrımı adını içerir.

Renk yönetimi seçenekleri (Acrobat Pro)

Baskı rengi seçeneklerini ayarlamak için Gelişmiş Yazdırma Ayarı iletişim kutusundaki Renk Yönetimi panelini kullanın. Baskı rengi hakkında daha fazla bilgi için bkz. Yazdırma rengi.

Renk İşleme

Renk yönetiminin kullanılıp kullanılmadığını ve bunun uygulamada mı, yoksa baskı aygıtında mı oluştuğunu saptar.

Acrobat renk yönetimi

Hedef çıktı aygıtını tanımlayan ICC Profilini seçmenizi sağlar.

Yazıcı Renk Yönetimi

Belgenin renk verilerini, belge profiliyle birlikte doğrudan yazıcıya gönderir ve yazıcının belgeyi yazıcının renk uzayına dönüştürmesini sağlar. Renk dönüştürme işleminin nihai sonuçları, yazıcıdan yazıcıya değişebilir.

Kaynakla Aynı (Renk Yönetimi Yok)

Tüm renk yönetimi bilgilerini atar ve aygıt rengini yazıcıya gönderir.

Renk Profili

Yazdırma sırasında renklerin işlenmesinde kullanılan profili belirler.

Çıktı Rengi

Gelişmiş Yazdırma Ayarı iletişim kutusunda bulunan Çıktı panelindeki ayarları esas alan çıktı rengini görüntüler.

Grileri Yalnızca K gri olarak kullanır.

Renk yönetimini etkinleştirdiğinizde ve bir PostScript yazıcıya CMYK profil yazdırma atadığınızda, hem gri tonlamalı hem de R, G, B'nin eşit değerlere sahip olduğu RGB grafik nesnelerinin, yalnızca siyah (K) kullanarak yazdırılmasını sağlamak için bu seçeneği belirleyin.

Siyahı Koru

CMYK'dan CMYK'ya dönüştürme işlemlerinde sade K-tabanlı CMYK renklerinin K-tabanlı olarak korunacağını belirtir; bu durum renk yönetimini etkinleştirdiğinizde ve bir PostScript yazıcıya CMYK profili yazdırma belirttiğinizde oluşabilir.

CMYK Ana Renklerini Koru

CMYK'dan CMYK'ya dönüştürme işlemlerinde sade ana renk tabanlı (yalnız C, yalnız M, yalnız Y veya yalnız K) CMYK renklerinin korunacağını belirtir; bu durum renk yönetimini etkinleştirdiğinizde ve bir PostScript yazıcıya CMYK profili yazdırma belirttiğinizde oluşabilir.

Çıktı Önizleme Ayarlarını Uygula

Çıktı Önizleme iletişim kutusunun Simülasyon Profili menüsünde belirtilen aygıt tarafından tanımlanan baskı alanını benzetir. (Araçlar > Baskı Üretimi > Çıktı Önizleme seçeneğini belirleyin.) Bu seçenek, bir aygıtın görünümünü başka bir aygıtta taklit etmenize olanak verir.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi