Not:

Bu belge Acrobat XI ile ilgili talimatlar içermektedir. Acrobat DC kullanıyorsanız bkz. Acrobat DC Yardım.

Ekler, kötü niyetli içerik barındırabileceğinden, farklı tehlikeli dosyalar açabileceğinden veya uygulamalar başlatabileceğinden dolayı potansiyel bir güvenlik riski oluşturur. Acrobat ve Reader, PDF ve FDF dosya eklerini açmanıza ve kaydetmenize her zaman izin verir. Acrobat ve Reader adları .bin, .exe ve .bat ile biten dosyalar gibi belirli dosyaları tehdit olarak tanır. Bu dosyaları iliştiremezsiniz. Acrobat, ZIP dosyaları gibi Acrobat'a kaydedilemeyen veya Acrobat'ta açılmayan dosyaları iliştirmenize izin verir. Ancak bu uygulama önerilmez.

Acrobat ve Reader açılabilen veya kaydedilebilen dosya türlerini içeren bir beyaz liste ile kaydedilemeyen veya açılamayan dosyaları içeren bir kara liste tutar. İki listede de bulunmayan dosyaları iliştirmenize izin verilir. Ancak “tanınmayan” türde bir dosyayı açtığınızda veya kaydettiğinizde dosya türüne güvenip güvenmediğinizi soran bir iletişim kutusu görürsünüz.

Ayrıntılı bilgi için Application Security Guide (Uygulama Güvenlik Kılavuzu) belgesine (www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_tr) bakın.

Kara veya beyaz listeye manuel olarak dosya ekleme

Yöneticiler kara veya beyaz listeyi kayıt defteri aracılığıyla değiştirebilir. Kullanıcılar, dosyayı iliştirip açmayı deneyerek kara veya beyaz listeye manuel olarak yeni bir dosya türü ekleyebilir.

 1. Araçlar > İçerik Düzenleme> Dosya Ekle'yi seçin.

 2. Kara veya beyaz listede olmayan bir dosya türü ekleyin.

 3. Soldaki Ekler bölmesinde dosyayı sağ tıklatın ve Eki Aç'ı seçin.

 4. Eki Başlat iletişim kutusunda, aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyip Tamam'ı tıklatın:

  Bu Dosyayı Aç:

  Dosyayı kayıt defteri listesini değiştirmeden açar.

  Bu Türden Dosyaların Açılmasına Daima İzin Ver:

  Dosya türünü beyaz listeye ekler ve ileride uyarı verilmesini önler.

  Bu Türden Dosyaların Açılmasına İzin Verme:

  Dosya türünü kara listeye ekler ve dosyayı açmaz. Bir PDF'ye bu tür bir dosyayı iliştirebilirsiniz, ancak dosyayı açamazsınız.

Not:

Geçmişte izin verdiğiniz bir dosyayı sınırlamak için Güvenlik Yöneticisi Tercihlerinde ek izinlerini sıfırlayın (geri yükleyin).

Ek izinlerini sıfırlama (geri yükleme)

İzin verilen ve izin verilmeyen dosya eki türleri listesi zaman içinde büyüyebileceğinden, listeleri orijinal durumlarına sıfırlayabilirsiniz. Bu durum, bazen en yüksek güvenlik düzeyini sağlayabilir.

 1. Düzen > Tercihler (Windows) veya Acrobat/Adobe Reader > Tercihler (Mac OS) seçeneğini belirleyin.

 2. Soldaki Kategoriler alanından Güvenlik Yöneticisi'ni seçin.

 3. PDF Ekleri panelinde, Geri Yükle'yi tıklatın. Geri Yükle düğmesi, yalnızca ek varsayılanlarını değiştirdiğinizde kullanılabilir.

Eklerin uygulamaları başlatmasına izin verme

Güvenlik Yöneticisi, PDF olmayan eklerin ilgili uygulamaları başlatıp başlatmamasını denetlemenizi sağlar.

 1. Tercihler iletişim kutusunda soldaki Kategoriler alanından Güvenlik Yöneticisi'ni seçin.

 2. PDF Olmayan Dosya Eklerinin Dış Uygulamalarda Açılmasına İzin Ver'i seçin. Dosyaları açmak için harici uygulamalarınızın olması gerekir.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi