Not:

Bu belge Acrobat XI ile ilgili talimatlar içermektedir. Acrobat DC kullanıyorsanız bkz. Acrobat DC Yardım.

Yazdır düğmesinin görünmemesi

Yazdır ve İptal düğmelerini göremiyorsanız, monitörünüz düşük ekran çözünürlüğüne göre ayarlanmıştır. Acrobat ve Reader, düşük çözünürlüklü ekranlara göre tasarlanmamıştır (önerilen minimum çözünürlük 1024 x 768 pikseldir). Ancak bu kısıtlama sabit değildir. Belgenizi yazdırmak için aşağıdakilerden birini yapın:

 • Enter veya Return tuşuna basın.
 • İletişim kutusunun sağında bir kaydırıcı görünürse düğmelere erişmek için ayar düğmesini aşağı sürükleyin.

Not:

(Windows) Bazı monitörlerde, Windows görev çubuğunda Yazdır düğmesi de yer alır. Görev çubuğunu, fareyi yalnızca ekranın alt kısmına getirdiğinizde görünecek şekilde gizleyebilirsiniz. Görev çubuğunu sağ tıklatın ve Özellikler'i seçin. Özellikler iletişim kutusunda, Görev Çubuğunu Otomatik Gizle'yi seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Görev çubuğu özellikleri
Görev Çubuğu gizleme özelliklerini Yazdır düğmesini seçebileceğiniz şekilde ayarlayın.

Sık kullanılan yazdırma görevleri

Çift taraflı yazdırma

Print_double-sided

Yazıcınız çift taraflı (dupleks baskı) baskı özelliğini destekliyorsa sayfanın her iki tarafına da yazdırabilirsiniz.  

Not: Çift taraflı baskı aynı zamanda dupleks, arka arkaya, ön ve arka ya da iki taraflı yazdırma olarak da adlandırılır.

Seçenekleri Adobe Acrobat veya Adobe Reader değil, yazıcı sürücüsü kontrol eder. Yazıcınızın desteklediği özellikleri yazıcınızın belgelerine bakarak kontrol edebilirsiniz.

 • Yazdır iletişim kutusunda, kağıdın her iki yüzüne de Yazdırma özelliğini etkinleştirin ve Çevir işlemi için bir kenar seçin.

Not: Yazıcı çift taraflı baskıyı desteklediği halde bu seçeneğin Yazdır iletişim kutusunda görünmediği durumlar olabilir. Bu gibi durumlarda, yazıcı özelliklerini tıklatarak bu seçeneğe doğrudan yazıcı tercihleri alanından erişebilirsiniz.

Çift taraflı yazdırmayı seçme

Siyah-beyaz yazdırma

Print_color-in-shades-of-grey

Gri tonlar içeren renkli bir PDF (aynı zamanda gri tonlama ya da bileşik gri olarak da adlandırılır) yazdırabilirsiniz.

 • Yazdır iletişim kutusunda, Gri Tonlama İle Yazdır (Siyah-Beyaz) öğesini etkinleştirin.
Gri tonlama ile yazdırma

Farklı bir boyutta yazdırma

Resize_pages

Yazdırırken sayfaları küçültecek ya da büyütecek şekilde ölçekleyebilirsiniz. Kağıda sığdıracak şekilde otomatik olarak ölçekleyebilir veya yüzdelere göre elle ölçekleme yapabilirsiniz

 • Yazdır iletişim kutusunda, Boyut'u tıklatın ve ölçekleme seçeneklerini belirleyin.
Sayfa boyutu seçenekleri

Sığdır Her sayfayı, o sırada seçili kağıt boyutunun yazdırılabilir alanına sığdıracak şekilde küçültür veya büyütür. PostScript® yazıcılarda, kağıdın yazdırılabilir alanını PPD belirler.

Gerçek Boyut  Sayfaları ölçeklemeden yazdırır. Kağıda sığmayan sayfalar veya seçimler kırpılır. Yok yazdırma hazır ayarını kullanarak varsayılan olarak ayarlayabilirsiniz. Bkz. Yazdırma hazır ayarları oluşturma.

Büyük Sayfaları Küçült Büyük sayfaları, o sırada seçili kağıt boyutuna sığacak şekilde küçültür, ancak küçük sayfaları büyütmez. Bir alan seçiliyse ve o sırada seçili kağıdın yazdırılabilir alanından daha büyükse, yazdırılabilir alana sığacak şekilde ölçeklenir. Bu seçenek, N sayfalı yazdırma sırasında her zaman etkindir. Varsayılan yazdırma hazır ayarını kullanarak bu seçeneği varsayılan olarak ayarlayabilirsiniz. Bkz. Yazdırma hazır ayarları oluşturma.

Özel Ölçek  Sayfayı belirttiğiniz yüzdeye göre yeniden boyutlandırır.

Kağıt Kaynağını PDF Sayfa Boyutuna Göre Seç (Windows) Çıktı tepsisini belirlemek için sayfa yapısı seçeneği yerine PDF sayfa boyutunu kullanır. Bu seçenek, birden çok kağıt boyutu içeren PDF'lerin farklı boyutlarda çıktı tepsilerine sahip yazıcılarda yazdırılmasında yararlıdır.


Poster ve afiş yazdırma

Print_posters-as-banners

Sayfayı birden çok kağıda bölerek, poster veya afiş gibi geniş formatlı bir belgeyi yazdırabilirsiniz (bu işleme “ döşeme” adı verilir). Poster seçeneği, kaç yaprak kağıt gerekeceğini hesaplar. Orijinal belgenin boyutunu, kağıda en iyi şekilde sığacak biçimde ayarlayabilir ve her bir “döşeme parçasının” ne ölçüde üst üste bineceğini belirtebilirsiniz. Ardından döşeme parçalarını birbiriyle birleştirebilirsiniz.

 • Yazdır iletişim kutusunda, Poster'i tıklatın ve döşeme seçeneklerini belirleyin.
Poster veya afiş yazdırma

Döşeme Ölçeği  Sayfaları belirttiğiniz miktara göre ölçekler.

Çakıştır Her bir döşemenin yanındaki döşemelerle çakışma miktarını belirler.

Kesik İşaretleri Çakışmayı kesmenize yardımcı olmak için her bir sayfaya kılavuz işaretleri ekler.

Etiketler Her bir "döşeme" üzerine dosya adını ve sayfa numarasını ekler.

Yalnızca Büyük Sayfaları Döşe  Döşemeyi, belirtilen ölçekte seçilen sayfa boyutundan büyük olan sayfalara uygular. Bu sayfalar birden çok kağıda bölüştürülür.


Birden fazla sayfayı tek bir yaprağa yazdırma

Print_multiple-pages-per-sheet

PDF'deki birden fazla sayfayı tek bir yaprağa yazdırabilirsiniz. Her yaprağa birden fazla yazdırma işlemine n-up yazdırma da denir (2-up veya 6-up gibi). Sayfaları sayfa boyunca yatay olarak veya dikey sütunlar halinde sıralama seçenekleri arasında tercih yapabilirsiniz.

Birden çok sayfa yazdırma

Kağıt Başına Sayfa Sayısı  Önceden tanımlanmış olan sayfa sayısını veya özel olarak belirtilen sayfa sayısını (en fazla 99), yatay veya dikey yönde yazdırır. Menüden önceden tanımlanmış sayılardan birini seçerseniz Acrobat otomatik olarak en iyi kağıt yönünü seçer.

Sayfa Sırası  Sayfaların kağıt üzerindeki sıralama düzenini belirler. Yatay ayarı, sayfaları soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru yerleştirir. Yatay Ters ayarı, sayfaları sağdan sola, yukarıdan aşağıya doğru yerleştirir. Dikey ayarı, sayfaları yukarıdan aşağıya ve soldan sağa doğru yerleştirir. Dikey Ters ayarı, sayfaları yukarıdan aşağıya ve sağdan sola doğru yerleştirir. Her iki Ters ayarı, Asya dillerindeki belgeler için uygundur.

Sayfa Kenarlığını Yazdır  Kırpma kutusunu yazdırır (PDF sayfalarının sayfa sınırı).

Not: Acrobat'ta kağıt başına birden fazla yazdırma işlemi, yazıcı sürücülerindeki N-up (çoklu yazdırma) özelliklerinden bağımsız olarak gerçekleştirilir. Acrobat yazdırma ayarları, yazıcı sürücülerinin N-up ayarlarını yansıtmaz. Birden fazla sayfa yazdırma seçeneğini Acrobat ya da yazıcı sürücüsünde tek tek belirleyin; her ikisinde birden bu seçeneği işaretlemeyin.


Kitapçık yazdırma

Print_a-booklet

Çok sayfalı bir belgeyi bir kitapçık şeklinde yazdırabilirsiniz. Sayfaların mizanpajı her yaprakta iki sayfa görünecek şekilde düzenlenir. Çift taraflı sayfaları harmanlayıp katladığınızda ve zımbaladığınızda, ortaya doğru sayfa sırasına konmuş tek bir kitapçık çıkar.

 • Yazdır iletişim kutusunda, Kitapçık seçeneğini tıklatın ve kitapçık seçeneklerini belirleyin.

Daha fazla bilgi için bkz. Kitapçık ve PDF Portföyleri Yazdırma.

Kitapçık yazdırma

Yorum yazdırma

Print_comments

Bir özet listesinde veya belirli bir yerde bulunan yorumları (bir sayfadaki yapışkan notlar gibi) yazdırabilirsiniz.

Aşağıdakilerden birini yapın:

Özet - Yorumlar ve Formlar alanında, Yorumları Özetle'yi tıklatın.

Çizim İşaretleyicileri - Yorumlar ve Formlar alanında, Belge ve İşaretleyiciler'i seçin.

Yorum yazdırma

Sayfadaki yorumlar - Şu adımları izleyin:

 1. Tercihler iletişim kutusunu açın, soldaki Yorumlar kategorisini tıklatın ve Notları ve Açılır Pencereleri Yazdır'ı seçin.
 2. Yorum Listesi Açıkken Yorum Açılır Pencerelerini Gizle'nin işaretini kaldırın.
 3. Yazdırmak istediğiniz açılır yorumları açın.
 4. Sayfada birbirinin üstüne binmesini ya da sayfa dışına taşmasını önlemek için açılır yorumların yerlerini sayfa üzerinde ayarlayın.
 5. Yazdır aracını tıklatın.
 6. Yorumlar ve Formlar alanında, Belge ve İşaretleyiciler'i seçin.

Sayfanın bir kısmını yazdırma

Print_a-portion-of-a-page

PDF'deki bir sayfanın bir kısmını yazdırabilirsiniz. Yalnızca yazdırmak istediğiniz alanı seçmek için Anlık Görüntü Aracı'nı kullanın (Düzenle > Anlık Görüntü Al). Yazdırmak istediğiniz alan metin, grafik ya da her ikisini içerebilir. Seçilen alanı tam boyutlu olarak yazdırabilir veya kağıda sığacak şekilde yeniden boyutlandırabilirsiniz.

 1. Düzenle > Anlık Görüntü Al'ı seçin
 2. Sayfanın istediğiniz kısmını bir dikdörtgen çizerek seçin
 3. Dosya > Yazdır'ı seçin
 4. Yazdır iletişim kutusunda, Seçilen grafik seçeneğini tıklatın.
Sayfanın bir kısmını yazdırma

Dosyaya yazdırma

Bir belgenin aygıttan bağımsız bir PostScript dosyasını oluşturabilirsiniz. Sonuçta oluşturulan dosya, belirli aygıt özelliklerinin etkinleştirilmesi ve kontrol edilmesi için kodlar içerir; bu da dosyayı, hedef aygıttan başka aygıtlarla daha az uyumlu hale getirir. PostScript dosyalarını oluştururken daha iyi sonuçlar elde etmek için, Farklı Kaydet > Daha Fazla Seçenek > PostScript komutlarını kullanın.

 • Gelişmiş düğmesini tıklatın, Dosyaya Yazdır'ı seçin ve Tamam'ı tıklatın.
Dosyaya yazdırma

Yazdır iletişim kutusundaki seçenekler

Acrobat Yazdır iletişim kutusundaki çoğu seçenek diğer uygulamalardaki seçeneklerle aynıdır. Ancak, bazı seçenekler yazıcıya ve yazdırmayı seçtiğiniz öğelere göre değişir.

Yorumlar ve Formlar

Yorumlar ve Formlar seçenekleri görünen içeriklerin hangilerinin yazdırılacağını kontrol eder.

Yazdırma seçenekleri

Belge

Belge içeriğini ve form alanlarını yazdırır.

Belge Ve İşaretleyiciler

Belge içeriğini, form alanlarını ve yorumları yazdırır.

Belge Ve Damgalar

Belgeyi, form alanlarını ve damgaları yazdırır ama not yorumları ve kalem çizgileri gibi diğer işaretleyicileri yazdırmaz.

Sadece Form Alanları

Etkileşimli form alanlarını yazdırır ama belge içeriğini yazdırmaz.

Yorumları Özetle

Bir belgedeki yorumlardan, yazdırılabilir nitelikte ayrı bir PDF oluşturur. Web tarayıcıdan yazdırdığınızda ya da PDF Portföylerinde birden fazla belge yazdırdığınızda bu seçenek kullanılamaz.

Yazdırılacak Sayfalar

Yazdırılacak Sayfalar seçenekleri, yazdırılacak sayfaları ya da sayfa aralığını belirler.

Yazdırılacak sayfalar

Geçerli Sayfa

Mevcut görünümde görünür durumdaki sayfayı yazdırır.

Sayfalar

Yazdırılacak sayfa aralığını belirtir. Sayfa aralığındaki numaraları tire kullanarak ayırabilirsiniz. Sayfaları ya da sayfa aralıklarını tek tek ayırmak için virgül kullanabilirsiniz (örneğin, 6, 10-31, 42). Numaraların nasıl belirleneceği Sayfa Görüntüleme tercihlerine bağlıdır. Mantıksal Sayfa Numaraları Kullan seçeneği işaretlenmişse, sayfalardaki numaralarla eşleşen numaraları girin. Örneğin, bir belgenin ilk sayfası iii olarak numaralandırılmışsa o sayfayı yazdırmak için iii girmelisiniz.

Not:

Belirli bir sayfadan belgenin sonuna kadar yazdırmak için, sayfa sayısını bir tireyle birlikte girin. Örneğin, "11-" yazdığınızda, sayfa 11'den belgenin son sayfasına kadar yazdırılır.

Daha Fazla Seçenek

Yazdırılacak sayfaları kontrol etmek için diğer seçenekleri görüntüler.

Geçerli Görünüm/Seçilen Grafik

(Yazdırılacak Sayfalar alanında Daha Fazla Seçenek öğesini tıklatın.) O anda görünen alanı, seçilen sayfaları veya Anlık Görüntü aracıyla kopyalanan metin veya grafikleri yazdırır. Seçeneğin adı, sayfa seçip seçmediğinize veya Anlık Görüntü aracını kullanıp kullanmadığınıza göre değişir.

Tek veya Çift Sayfalar

Yazdırılacak sayfaları seçin: Aralıktaki Tüm sayfalarYalnızca Tek Sayfalar veya Yalnızca Çift Sayfalar. Örneğin, sayfa aralığını 2, 7–10 olarak ayarlayıp Yalnızca Çift Sayfalar'ı seçtiğinizde, yalnızca 2, 8 ve 10. sayfalar yazdırılır.

Sayfaları Ters Çevir

Sayfaları ters sırayla yazdırır. Sayfa aralıkları girilmişse, sayfalar, girildikleri sıranın tersi sırayla yazdırılır. Örneğin, Sayfalar kutusunda 3-5, 7-10 görünüyorsa Sayfaları Ters Çevir komutu önce sayfa 10-7'yi sonra 5-3'ü yazdırır.

Yön

Otomatik Dikey/Yatay

İçeriğe ve kağıda en uygun sayfa yönünü otomatik olarak seçer. Örneğin, bir elektronik tablo yatay olarak, bir bülten ise dikey olarak yazdırılabilir. Otomatik Dikey/Yatay seçeneği, Sayfa Yapısı'nda seçilen yönü geçersiz kılar.

Ek kaynaklar

Yazdırma hakkında daha fazla bilgi için yazdırma ve baskı öncesi işlemler ile ilgili forumlara bakın: acrobatusers.com/forum/printing-prepress

Normalde, katmanlar içeren bir PDF'yi yazdırırken, sadece ekranda görünen içerik yazdırılır. Ancak, katmanlar içeren PDF'yi oluşturan kişi, ekranda ne görünürse görünsün yazdırılan her şeyi kontrol edebilir. PDF oluşturucu, filigranların yazdırılmasını isteyebilir ya da gizli bilgilerin yazdırılmasını önleyebilir. Belge ekranda göründüğünden farklı şekilde yazdırılmak üzere tasarlanmışsa Yazdır iletişim kutusunda bir mesaj çıkabilir. Yazdır iletişim kutusundaki Önizleme görüntüsü sayfayı her zaman yazdırılacağı şekilde gösterir.

Not:

Acrobat'ta katmanlarla çalışmak için kaynak dosyayı, Acrobat 6 (PDF 1.5) gibi, katmanları koruyan bir PDF hazır ayarını kullanarak PDF'ye dönüştürün.

Katmanların nasıl yazdırılacağını görüntüleme

 1. Gezinme panelinde Katmanlar simgesini  tıklatın. (Katmanlar simgesi görünmüyorsa Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > Katmanlar'ı seçin.)

 2. Seçenekler menüsünde, Yazdırma Geçersiz Kılmalarını Uygula'yı seçin.

  Not:

  PDF oluşturulduğu sırada belirlenmiş olan görünürlük ayarlarına bağlı olarak Seçenekler menüsünde Yazdırma Geçersiz Kılmalarını Uygula seçeneği bulunmayabilir.

Katman için yazdırma seçeneklerini değiştirme

 1. Gezinme panelinde Katmanlar simgesini  tıklatın. (Katmanlar simgesi görünmüyorsa Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > Katmanlar'ı seçin.)

 2. Katmanlar alanını genişletin, bir katman seçin, ardından Seçenekler menüsünden Katman Özellikleri'ni seçin.

 3. Katman Özellikleri iletişim kutusundaki Yazdır açılır menüsünde aşağıdakilerden birini seçin:

  Her Zaman Yazdırılabilir

  Katmanı yazdırılmaya zorlar.

  Hiçbir Zaman Yazdırılamaz

  Katmanı yazdırılmamaya zorlar.

  Görülebilirken Yazdırılabilir

  Yazılı çıktının ekranda görünen çıktıyla aynı olmasını sağlar.

  Not:

  Reader'da Katman Özellikleri iletişim kutusunu açabilir, ancak ayarları değiştiremezsiniz.

Yazdırma hazır ayarları oluşturma

Bir PDF, bir yazdırma hazır ayarları kümesi içerebilir; bu küme, temel yazdırma seçeneklerini içeren, belgeye özgü değerlerden oluşur. Bir belge için yazdırma hazır ayarı oluşturarak o belgeyi her yazdırdığınızda Yazdır iletişim kutusundaki belirli seçeneklerin elle ayarlanmasını önleyebilirsiniz. Bir PDF oluşturduğunuzda PDF yazdırma ayarlarını da tanımlamanız en iyi yöntemdir. Bununla birlikte, yazdırma önayarları bir PDF'ye dilediğiniz zaman temel yazdırma ayarları eklemeniz için bir araç görevi görür.

 1. Dosya > Özellikler'i seçip Gelişmiş sekmesini tıklatın.

 2. Yazdır İletişim Kutusu Hazır Ayarları kısmındaki seçenekleri ayarlayıp Tamam'ı tıklatın.

Yazdır iletişim kutusunu bir daha açtığınızda değerler otomatik olarak hazır ayar değerlerine getirilecektir. Bu ayarlar PDF Portföyündeki PDF'leri teker teker yazdırdığınızda da kullanılır.

Not:

Bir PDF'nin yazdırma hazır ayarlarını korumak için hazır ayarı oluşturduktan sonra PDF'yi kaydedin.

Sayfa Ölçekleme

Yazdır iletişim kutusundaki Sayfa Ölçekleme seçeneğini, belirlediğiniz seçenekle önceden doldurur:

Varsayılan

Uygulamanın varsayılan ayarı olan Yazdırılabilir Alana Küçült'ü kullanır.

Yok

Yazdırılabilir alana sığdırmak için otomatik ölçeklemeyi önler. Mühendislik belgelerindeki ölçeklemeyi korumak veya yasal nedenlerle boyutu göstermek için bu ayarı kullanın.

Not:

Yazdır iletişim kutusundaki Sayfa Ölçekleme menüsü, ek seçenekleri gösterir; ancak iletişim kutusunu bu seçeneklerin herhangi biriyle önceden dolduramazsınız. Yazdırırken bu seçeneklerden birini belirleyin.

Çift Yüzlü Mod

Çift yüzlü seçeneklerinden birini belirlerseniz en iyi sonucu almak için, seçili yazıcının çift yüzlü yazdırmayı desteklemesi gerekir.

Tek Yönlü

Kağıdın tek yüzüne yazdırır.

Çift Yönlü Uzun Kenarı Çevir

Kağıdın her iki yüzüne birden yazdırır; kağıt, uzun kenarından ters döndürülür.

Çift Yönlü Kısa Kenarı Çevir

Kağıdın her iki yüzüne birden yazdırır; kağıt, kısa kenarından ters döndürülür.

Sayfa Boyutuna Göre Kağıt Kaynağı

Yazdır iletişim kutusundaki aynı adlı seçeneği işaretler. Çıktı tepsisini belirlemekte, sayfa yapısı seçeneği yerine PDF sayfa boyutunu kullanır. Bu seçenek, birden çok kağıt boyutu içeren PDF'lerin farklı boyutlarda çıktı tepsilerine sahip yazıcılarda yazdırılmasında yararlıdır.

Sayfa Aralığını Yazdır

Yazdır iletişim kutusunun Yazdırma Aralığı bölümündeki Sayfalar kutusunu, buraya girilen sayfa aralıklarıyla önceden doldurur. Bu seçenek, belgelerin hem yönerge sayfalarını hem de yasal bildirim sayfalarını içerdiği iş akışlarında yararlıdır. Örneğin, 1–2. sayfalar form doldurma talimatlarını yansıtıyorsa yazdırma işinizi yalnızca formu yazdıracak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Kopya Sayısı

Yazdır iletişim kutusundaki Kopya Sayısı kutusunu önceden doldurur. 2 ile 5 arasında bir sayı belirtin veya uygulamanın varsayılan değeri olan tek kopyayı kullanmak için Varsayılan'ı seçin. Bu kısıtlama, birden çok istenmeyen kopya yazdırılmasını önler.

Belgemi neden yazdıramıyorum?

Şu sorun giderme ipuçlarıyla işe başlayın

Yazdırma sorunları çeşitli nedenlere dayanabilir. Sorunu belirlemek için şu Teknik Nottan yararlanabilirsiniz: Troubleshoot PDF printing | Acrobat, Reader (PDF yazdırma sorunlarını giderme | Acrobat, Reader)

PDF'nin parola korumalı olması ve yazdırmaya izin verilmemesi

Şifre korumalı bir PDF alırsanız, belgeyi yazdırmak için belirtilen şifreyi girin. Bazı korumalı belgelerde, belgenin içeriğini yazdırmanızı, düzenlemenizi veya kopyalamanızı engelleyen kısıtlamalar bulunur. Belgede yazdırmayı engelleyen sınırlamalar varsa PDF'yi oluşturan kişiye başvurun.

(Yalnızca Windows) Korumalı Modun engellemesi

Varsayılan Korumalı Mod, Reader'ın güvenliğini arttırır. Korumalı Mod'un yazdırma işi nedeniyle engellenip engellenmediğini belirlemek için geçici olarak devre dışı bırakın: Belgeyi sağ tıklatın ve Sayfa Görüntüleme Tercihleri'ni seçin. Soldaki Genel seçeneğini tıklatın ve Başlangıçta Korumalı Modu Etkinleştir'i devre dışı bırakın. Reader'ı kapatıp yeniden başlatın ve belgeyi bir kez daha yazdırmayı deneyin.

Not:

En yüksek düzeyde güvenlik sağlamak için yazdırma işini tamamladığınızda Başlangıçta Korumalı Modu Etkinleştir'i yeniden seçin.

Bir belge yazdırırken Adobe Reader dosyayı kaydetmemi isterse ne yapmalıyım?

Yazdır düğmesini tıklattığınızda Adobe Reader'ın dosyayı kaydetmenizi istemesi halinde Gelişmiş baskı iletişim kutusunu tıklatarak Dosyaya yazdır seçeneğinin işaretini kaldırın.

Not:

 • Adobe PDFXPS/Send note veya başka bir sanal yazıcıyı değil, fiziksel bir yazıcıyı seçtiğinizden emin olun.
 • Acrobat 10.X sürümlerine kadar Dosyaya yazdır seçeneği Yazdır iletişim kutusunun içinde bulunuyordu.

PDF belgesinde bulunan yorumları yazdırmak için ne yapmalıyım?

PDF belgesinde bazı ek açıklamalar (açılır notlar gibi) bulunabilir. Bu ek açıklamalar, siz yazdırmak istemediğiniz sürece varsayılan olarak yazdırılmaz.

Bu özellik, bu gibi ek açıklamaların arkalarında bulunan içerikleri engellemesini önlemek amacıyla özel olarak tasarlanmıştır.

Bununla birlikte, bazı durumlarda bu ek açıklamaları yazdırmak isteyebilirsiniz. Açılır notları ve diğer ek açıklamaları yazdırma:

 1. Düzenle > Tercihler alanına gidin.
 2. Yorum Oluşturma'yı tıklatın.
 3. Notları ve Açılır Pencereleri Yazdır seçeneğini etkinleştirin.

Adobe Reader'ın yazdırma sırasında çökmesi/Yazdır düğmesini tıklattıktan sonra Adobe Reader'ın yazdırmaması

Bu durum, Adobe Acrobat yükleme dosyasının bozuk olmasından dolayı oluşabilir. Bu sorunu çözmek için Adobe Reader/Acrobat uygulamasının en son sürümünü kullanın.

En son sürümü kullandığınız halde bu sorunla karşılaşıyorsanız:

 1. Acrobat cleaner yardımcı programını kullanarak Acrobat Reader'ı kaldırın.
 2. Adobe Reader'ı yeniden yükleyin.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi