Not:

Bu belge Acrobat XI ile ilgili talimatlar içermektedir. Acrobat DC kullanıyorsanız bkz. Acrobat DC Yardım.

Belgelere güvenlik ekleyerek görüntülenmesini, düzenlenmesini, yazdırılmasını ve diğer seçenekleri belirli kullanıcılarla sınırlayabilirsiniz.

Kullanılacak güvenlik türünü seçme

Güvenlik özellikleri, nispeten basit önlemlerle kurumlar ve kuruluşlar tarafından benimsenen gelişmiş sistemler arasında değişir. Seçtiğiniz özellik, ulaşmak istediğiniz amaca göre farklılık gösterir. Aşağıda birkaç örnek sunulmuştur:

  • PDF'nizi sadece belirli kişilerin görüntülemesini istiyorsunuz.En kolay çözüm, PDF'ye bir şifre koymak ve belgeyi ilgili alıcılara göndermektir. (Bkz. Şifre güvenliği ekleme.)

  • PDF'nizi hiç kimsenin yazdıramamasını veya düzenleyememesini istiyorsunuz.Şifre koymak için kullandığınız iletişim kutusundan yazdırmayı ve düzenlemeyi engelleyebilirsiniz. (Bkz. Şifre güvenliği ekleme.)

  • Alıcılarınızı PDF'nin gerçekten sizin tarafınızdan gönderildiği konusunda temin etmek istiyorsunuz. Bunun en iyi yolu, bir sertifika yetkilisinden dijital kimlik satın almaktır. Alternatif olarak, güvendiğiniz bir grupla iletişim kuruyorsanız, kendinden imzalı bir dijital kimlik oluşturabilirsiniz. (Bkz. Dijital kimlikler hakkında ve Belge güvenliğini sertifikalarla sağlama.)

  • PDF'ler için kuruluş genelinde bir güvenlik çözümü istiyorsunuz. Duyarlı veriler kullanan bir şirket için özel olarak bir çözüm oluşturabilirsiniz. Bazı kuruluşlar, belgelere bir ilke uygulamak için Adobe LiveCycle Rights Management ES'i kullanmaktadır. İlkede alıcılar listesi ve tek tek kendilerine ait izin kümeleri bulunur. Kişiler aynı güvenlik ayarlarını çeşitli belgelere uygulamak için bir ilke kullanabilirler. (Bkz. Belgelerin güvenliğini Adobe LiveCycle Rights Management ES ile sağlama.)

Güvenlik İlkeleri

Bir güvenlik ilkesi, bir kuruluş içindeki bilgi akışı ve alışverişi konusunda sistematik sınırlamalar uygular. Dijital imzalara ve sertifikalara gerek kalmadan belgelere ilke uygulamak için Adobe LiveCycle Rights Management ES'i kullanabilirsiniz. PDF'ler için genellikle aynı güvenlik ayarlarını uyguluyorsanız, iş akışınızı basitleştirmek için güvenlik ilkesi oluşturmayı düşünün. Farklı gereksinimleri denkleştirme amacıyla farklı ilkeler yararlıdır.

Zarf ilkesi

PDF zarfına gömerek birden çok belgenin güvenliğini sağlayabilirsiniz. Yetkisiz kullanıcıların içeriğe ve sertifikaya erişmesini engellemek için zarfları şifreleyebilir ve kaynak kanıtı sağlamak için zarflara sertifika verebilirsiniz. Yetkili alıcılar zarfı açabilir ve görmek için dosyaları ayıklayabilir.

LiveCycle Rights Management ES ilkesi

Adobe LiveCycle Rights Management ES ilkeleri bir sunucuda saklanır; kullanıcıların bunları kullanmak için sunucuya erişimleri olması gerekir. Bu ilkelerin oluşturulması için Adobe LiveCycle Rights Management'taki listeden belge alıcılarının belirtilmesi gerekir.

Parola ve sertifika ilkeleri

Parola veya sertifikayı her örnek için ayarlamadan PDF'leri şifrelemek için parolanızı veya sertifika ayarlarınızı kaydedip yeniden kullanın.

Not:

Acrobat Pro'da, bileşen dosyaları da dahil olmak üzere bir PDF Portföyüne güvenlik ayarları uygularsanız, adımları Eylem Sihirbazı'nı kullanarak otomatikleştirebilirsiniz (Dosya > Eylem Sihirbazı'nı seçin).

Gerekli koruma:

Eylem:

PDF'yi açmak veya içeriğini kopyalamak veya yazdırmak için parola isteme

Araçlar > Koruma > Şifrele > Şifreyle Şifrele'yi seçin. PDF Portföyünde, Görünüm > Portföy > Kapak Sayfası'nı seçin. Ardından Araçlar > Koruma > Şifrele > Şifreyle Şifrele'yi seçin. Koruma panelini görmüyorsanız, Görev bölmeleri'nde yer alan panel ekleme talimatlarına bakın.

Şirketiniz Adobe LiveCycle Rights Management ES'ye kayıtlıysa belge güvenliğini sağlamak için bu hizmeti de kullanabilirsiniz.

Acrobat Pro'da PDF Portföylerine güvenlik uygulamak için Eylem Sihirbazı'nı kullandığınızda, alt belgelerin güvenliği sağlanır; ancak kapak sayfasının güvenliği sağlanmaz.

PDF içeriğini onayladığınızı belirtme

PDF'yi onaylama ve imzalama. Ek dijital imzalar eklemek için dijital kimlik almanız gerekir. Bir dijital kimlik satın alın (güvenlik ortakları için bkz. Adobe web sitesi) veya kendinden imzalı bir dijital kimlik oluşturun. Bkz. Kendinden imzalı dijital kimlik oluşturma.

Asya dilleri için onay damgası ekleyebilirsiniz.

Formların kurcalanmasını önleme

Formların güvenliğini sağlamak ve kilitli imza alanları oluşturmak için LiveCycle Designer'ı kullanın. Bkz. Adobe LiveCycle Designer Yardım.

E-posta ile güvenli dosya ekleri gönderme

Güvenlik zarflarını kullanın. (Araçlar > Koruma > Daha Fazla Koruma > Güvenlik Zarfı Oluştur.

Yalnızca PDF'yi görmeleri için belirlenen kişilere izin verme

Araçlar > Koruma > Şifrele > Sertifikayla Şifrele'yi seçin veya Adobe LiveCycle Rights Management ES'yi kullanarak güvenlik uygulayın. Belgeleri görebilen kullanıcılar için sertifikalarınızın olması gerekir. Koruma panelini görmüyorsanız Görev bölmeleri'nde yer alan panel ekleme talimatlarına bakın.

Ek kaynaklar

Güvenlik özelliklerini kullanma hakkında daha fazla bilgi için şu kaynaklara bakın:

Güvenlik yöntemlerini FIPS modunda seçme (Windows)

Acrobat ve Reader Federal Bilgiler İşleme Standardı (FIPS) ile veri korumayı sınırlamak için FIPS modu sağlar. FIPS modu RSA BSAFE Crypto Micro Edition (ME) 3.0.0.1 şifreleme modülünü kullanarak FIPS 140-2 onaylı algoritmalarını kullanır.

FIPS modunda aşağıdaki güvenlik seçenekleri kullanılamaz:

  • Belgelere parola tabanlı güvenlik ilkeleri uygulama. Belgeyi korumak için genel anahtar sertifikalarını ya da Adobe LiveCycle Rights Management ES uygulamasını kullanabilirsiniz. Ancak belgenin güvenliğini sağlamak için şifreyle şifreleme kullanamazsınız.

  • Kendinden imzalanan sertifikalar oluşturma. Kendinden imzalanan dijital kimliği oluşturmak için bunun Windows sertifika deposuna kaydedilmiş olması gerekir. Dosyaya kaydedilmiş kendinden imzalı dijital kimlik oluşturamazsınız.

  • RC4 şifrelemesi. PDF dosyası yalnızca, FIPS modundayken AES şifreleme algoritması kullanılarak şifrelenebilir.

  • MD5 veya RIPEMD160 özet yöntemleri. FIPS modunda dijital imza oluşturulurken, yalnızca SHA-1 ve SHA-2 özet algoritma aileleri kullanılabilir.

FIPS modunda, FIPS uyumlu olmayan algoritmalarla korunmuş belgeleri açabilir ve görüntüleyebilirsiniz. Ancak, şifre güvenliğini kullanarak belgedeki değişiklikleri kaydedemezsiniz. Belgeye güvenlik ilkeleri uygulamak için ortak anahtar sertifikaları ya da Adobe LiveCycle Rights Management ES'yi kullanın.

FIPS modu Windows kayıt defterinde sistem yöneticisi tarafından yapılandırılır. Daha fazla bilgi için bkz. Dijital İmza Kılavuzu(PDF), www.adobe.com/go/learn_acr_security_tr.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi