Not:

Bu belge Acrobat XI ile ilgili talimatlar içermektedir. Acrobat DC kullanıyorsanız bkz. Acrobat DC Yardım.

Renk profilleri hakkında

Kesin, tutarlı renk yönetimi için tüm renk aygıtlarınızda doğru ICC uyumlu profiller gerekir. Örneğin, doğru olmayan bir tarayıcı profiliyle mükemmel biçimde taranan görüntü, sadece tarayıcıyla görüntünün görüntülendiği program arasındaki farklılık nedeniyle başka bir programda yanlış görünebilir. Bu yanlış gösterim zaten başarılı olan bir görüntü üzerinde gereksiz, zaman alıcı ve büyük olasılıkla zarar verici "düzeltmeler" yapmanıza neden olabilir. Doğru bir profille, görüntüyü içe aktaran program aygıt farklılıklarını düzeltebilir ve taramanın gerçek renklerini görüntüleyebilir.

Renk yönetimi sistemi aşağıdaki profil türlerini kullanır:

Monitör profilleri

Monitörün şu anda rengi nasıl yeniden ürettiğini tanımlar. Monitörünüzde rengi doğru olarak görme tasarım işlemi sırasında renkle ilgili önemli kararlar almanızı sağladığından, bu ilk oluşturmanız gereken profildir. Monitörünüzde gördükleriniz belgenizdeki gerçek renkleri temsil etmiyorsa, renk tutarlılığını koruyamazsınız.

Girdi aygıtı profilleri

Girdi aygıtının hangi renkleri yakalayabileceğini veya tarayabileceğini tanımlar. Dijital fotoğraf makineniz profil seçenekleri sunuyorsa Adobe, Adobe RGB'yi seçmenizi önerir. Aksi takdirde, sRGB'yi kullanın (çoğu kamera için varsayılandır). İleri düzey kullanıcılar farklı ışık kaynakları için farklı profiller kullanmayı da düşünebilir. Tarayıcı profilleri için, bazı fotoğrafçılar tarayıcıda taranan her film türü veya markası için ayrı profiller oluşturur.

Çıktı aygıtı profilleri

Masaüstü yazıcılar veya baskı makinesi gibi çıktı aygıtlarının renk uzayını tanımlar. Renk yönetimi sistemi belgedeki renkleri çıktı aygıtının renk uzayının gamutu içindeki renklerle doğru biçimde eşleştirmek için çıktı aygıtı profillerini kullanır. Çıktı profili aynı zamanda kağıt ve mürekkep türü gibi özel yazdırma koşullarını da dikkate almalıdır. Örneğin, parlak kağıt, mat kağıda göre farklı renk aralığını görüntüleyebilme özelliğine sahiptir.

Birçok yazıcı sürücüsü yerleşik renk profiliyle birlikte gelir. Özel profillere yatırım yapmadan önce bu profilleri denemek iyi bir fikirdir.

Çıktı aygıtı profilleri

Masaüstü yazıcılar veya baskı makinesi gibi çıktı aygıtlarının renk uzayını tanımlar. Renk yönetimi sistemi belgedeki renkleri çıktı aygıtının renk uzayının gamutu içindeki renklerle doğru biçimde eşleştirmek için çıktı aygıtı profillerini kullanır. Çıktı profili aynı zamanda kağıt ve mürekkep türü gibi özel yazdırma koşullarını da dikkate almalıdır. Örneğin, parlak kağıt, mat kağıda göre farklı renk aralığını görüntüleyebilme özelliğine sahiptir.

Birçok yazıcı sürücüsü yerleşik renk profiliyle birlikte gelir. Özel profillere yatırım yapmadan önce bu profilleri denemek iyi bir fikirdir.

Belge profilleri

(PDF'lere uygulanamaz) Bir belgenin belirli RGB veya CMYK renk uzayını tanımlayın. Belgeye profil atayarak veya etiketleyerek, uygulama belgedeki gerçek renk görünümlerinin tanımını sağlar. Örneğin, R=127, G=12, B=107 yalnızca farklı aygıtların farklı biçimde görüntüleyeceği numara kümesidir. Ancak bu numaralar, Adobe RGB renk uzayıyla etiketlendiğinde gerçek rengi veya ışığın dalga boyunu belirtir; bu durumda, morun belirli bir tonu belirtilmektedir.

Renk yönetimi açık olduğunda, Adobe uygulamaları otomatik olarak Renk Ayarları iletişim kutusundaki Çalışma Alanı seçeneklerini temel alan bir profili yeni belgelere atar. Atanmış profilleri olmayan belgeler etiketsiz olarak bilinir ve yalnızca ham renk numaralarını içerir. Etiketsiz belgelerle çalışırken, Adobe uygulamaları renkleri görüntülemek ve düzenlemek için geçerli çalışma alanı profilini kullanır.

Profillerle renkleri yönetme
Profillerle renkleri yönetme

A. Profiller girdi aygıtının ve belgenin renk uzaylarını tanımlar. B. Profillerin açıklamalarını kullanarak renk yönetimi sistemi belgenin gerçek renklerini tanımlar. C. Monitörün profili, renk yönetimi sistemine belgenin sayısal değerlerini monitörün renk uzayına nasıl çevireceğini söyler. D. Renk yönetimi sistemi çıktı aygıtının profilini kullanarak belgenin sayısal değerlerini çıktı aygıtının renk değerlerine çevirir, böylece doğru renk görünümleri yazdırılır. 

Monitör kalibrasyonu ve nitelemesi hakkında

Profil oluşturma yazılımı monitörünüzü hem kalibre edebilir hem de niteleyebilir. Monitörünüzü kalibre etmek, monitörünüzü ön tanımlı standartla uyumlu hale getirir; örneğin, monitörünüzün 5000 K (Kelvin) standart beyaz nokta renk sıcaklığını kullanarak rengi görüntüleyecek biçimde ayarlanması. Monitörünüzü nitelemek, monitörünüzün rengi yeniden nasıl ürettiğini tanımlayan bir profil oluşturur.

Monitör kalibrasyonu aşağıdaki video ayarlarının yapılmasını içerir:

Parlaklık ve kontrast

Ekran yoğunluğunun sırasıyla genel düzeyi ve aralığı. Bu parametreler aynı televizyonda olduğu gibi çalışır. Monitör kalibrasyonu yardımcı programı, kalibrasyon için en iyi parlaklık ve kontrast aralığını ayarlamanıza yardımcı olur.

Gama

Orta ton değerlerinin parlaklığı. Monitörün ürettiği siyahtan beyaza değerler lineer değildir; değerlerin grafiğini oluşturursanız düz bir çizgi değil, bir eğri oluşur. Gama, siyah ve beyaz arasındaki eğrinin ortasındaki değeri tanımlar.

Fosforlar

CRT monitörlerinin ışığı yaymak için kullandıkları madde. Farklı fosforların farklı renk özellikleri vardır.

Beyaz nokta

Monitörün üretebileceği en parlak beyazın rengi ve yoğunluğu.

Monitörü kalibre etme ve profilini oluşturma

Monitörünüzü kalibre ettiğinizde, monitörünüzü bilinen bir belirtime uymak üzere ayarlarsınız. Monitörünüz kalibre edildikten sonra, profil oluşturma yardımcı programı renk profilini kaydetmenizi sağlar. Profil monitörün renk davranışını tanımlar; bu, monitörde hangi renklerin görüntülenip görüntülenemeyeceği ile bir görüntüdeki sayısal renk değerlerinin, renkleri doğru olarak görüntülenebilmesi için nasıl dönüştürüleceğinin tanımlanması anlamına gelir.

 1. Monitörünüzün en az yarım saattir açık olduğundan emin olun. Bu, ısınması ve daha tutarlı çıktı üretmesi için yeterli zamanı sağlar.
 2. Monitörünüzün binlerce veya daha fazla rengi görüntülediğinden emin olun. İdeal olarak, monitörünüzün milyonlarca rengi veya 24 bit ya da üstünü görüntülediğinden emin olun.
 3. Monitörünüzün masaüstündeki renkli arka plan desenlerini kaldırın ve masaüstünü nötr grileri görüntüleyecek biçimde ayarlayın. Belgeyi çevreleyen yoğun desenler veya parlak renkler rengin doğru algılanmasını etkileyebilir.
 4. Monitörünüzü kalibre etmek ve profilini oluşturmak için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Windows'ta, monitör kalibrasyonu yardımcı programını yükleyip kullanın.

  • Mac OS işletim sisteminde, Sistem Tercihleri/Ekranlar/Renk sekmesinde yer alan Kalibre Et yardımcı programını kullanın.

  • En iyi sonuçları elde etmek için üçüncü taraf yazılımlarını ve ölçüm aygıtlarını kullanın. Genellikle, yazılımla birlikte kolorimetre gibi bir ölçüm aygıtı kullanma, bir alet monitörde görüntülenen renkleri insan gözünden çok daha doğru biçimde ölçebileceğinden daha doğru profiller oluşturabilir.

  Not:

  Monitörün performansı zaman içinde değişir ve azalır; her ay veya yaklaşık aralıklarla monitörünüzü yeniden kalibre edin ve profil oluşturun. Monitörünüzü bir standarda uygun biçimde kalibre etmenin zor veya imkansız olduğunu görürseniz, monitörünüz çok eskimiş veya soluklaşmış olabilir.

Birçok profil oluşturma yazılımı, yeni profili otomatik olarak monitörün varsayılan profili olarak atar. Monitör profilini el ile atamayla ilgili talimatlar için, işletim sisteminizin Yardım sistemine başvurun.

Renk profili yükleme

Renk profilleri çoğunlukla sisteminize bir aygıt eklendiğinde yüklenir. Bu profillerin doğruluğu (çoğunlukla genel profiller veya hazır profiller olarak adlandırılır) üreticiden üreticiye farklılık gösterir. Ayrıca servis sağlayıcınızdan aygıt profilleri elde edebilir, profilleri Web'den yükleyebilir veya profesyonel profil oluşturma ekipmanı kullanarak özel profiller oluşturabilirsiniz.

 • Windows'ta, profili sağ tıklatıp Profil Yükle'yi seçin. Diğer bir yöntem olarak profilleri WINDOWS\system32\spool\drivers\color klasörüne kopyalayın.
 • Mac OS işletim sisteminde, profilleri /Library/ColorSync/Profiles klasörüne veya /Users/[kullanıcıadı]/Library/ColorSync/Profiles klasörüne kopyalayın.

  Renk profillerini yükledikten sonra Adobe uygulamalarını yeniden başlattığınızdan emin olun.

Renk profili gömme

Bir nesneye bir renk profili gömebilirsiniz. Acrobat, uygun profili Renkleri Dönüştür iletişim kutusunda belirtilen şekilde PDF'deki seçili renk uzayına ekler. Daha fazla bilgi için, bkz. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi (Acrobat Pro).

Renkleri başka bir profile dönüştürme (Acrobat Pro)

Araçlar bölmesinin Baskı Üretimi panelindeki Renkleri Dönüştür aracını kullanarak bir PDF'deki renkleri dönüştürebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. Renk dönüşümü ve mürekkep yönetimi (Acrobat Pro).

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi