Not:

Bu belge Acrobat XI ile ilgili talimatlar içermektedir. Acrobat DC kullanıyorsanız bkz. Acrobat DC Yardım.

3B nesneye eklenen yorumlar, eklendikleri zaman tanımlanan belirli görünümlerle ilişkilendirilir. Görünüm değişirse (örneğin, 3B nesne döndürülür veya taşınırsa), yorumlar artık görünmez.

3B nesneye yorum eklemenin üç yolu vardır:

 • 3B modelin belirli parçalarına yorum eklemek için 3B araç çubuğundaki 3B Yorum Aracı'nı kullanma.

 • 3B görünüme çeşitli yorum türleri eklemek için Yorum bölmesindeki Ek Açıklamalar panelini kullanma.

 • 3B ölçüsünü yoruma dönüştürme.

Not:

3B modele yorum eklemek için Acrobat veya Reader yazılımının 7.0.7 veya sonraki bir sürümü gerekir.

3B model görünümlerine yorum ekleme
3B nesnenin görünümü değiştiğinde, o nesneyle ilişkilendirilmiş olan yorumlar kaybolur (sağda).

Not:

Bir yorumun 3B görünümle ilişkilendirilmesini istemiyorsanız, yorumu 3B nesne alanının dışına ekleyin.

Nesneye 3B Yorum ekleme

3B Yorum Araç Çubuğu kullanılarak oluşturulan yorumlar, 3B geometrinin belirli bir parçasıyla ilişkili ölçümler gibidir. Modelin varsayılan görünümüne 3B yorumlar eklediğinizde 3BCommentView adıyla yeni görünüm oluşturulur. Diğer görünümlere eklenen 3B yorumlar Model Ağacı'ndaki bu görünümün bileşenleri olarak listelenir. 3B yorumlarını aynı ölçüleri düzenlediğiniz ve kaldırdığınız şekilde düzenleyebilir ve kaldırabilirsiniz.

 1. 3B araç çubuğunda 3B Yorum aracını tıklatın.
 2. 3B yorumunu eklemek istediğiniz model parçasını seçin.
 3. Yorum Dizesi Girin iletişim kutusunda yorumunuzu yazın.

Yorum görev bölmesinden yorum ekleme

Yorum görev bölmesindeki araçları kullanarak yorum eklediğinizde, Model Ağacı'nda CommentView adlı yeni bir görünüm oluşturulur.

Not:

Belgeyi oluşturan kişi söz konusu PDF için yorum yapılmasına izin vermişse, Adobe Reader kullanıcıları PDF'ye yorum ekleyebilir.

 1. Yorum görev bölmesinden Ek Açıklamalar bölmesini görüntüleyin.
 2. Bir yorum aracı seçip 3B nesne alanının içini tıklatın.
 3. Yorum oluşturmak için 3B nesne alanının içini tıklatın. Model Ağacı'nda ayrıca “CommentView1” gibi varsayılan bir adla yeni bir görünüm açıklaması oluşturulur.
 4. Daha fazla yorum eklemek için, aşağıdakilerden birini yapın:
  • Görünüm içinde başka yorum oluşturmak için, hakkında yorum yaptığınız görünümün Model Ağacı'nda seçili olduğundan emin olun. Ardından, 3B nesne alanının içini tıklatın.

  • Yeni yorum görünümü içinde başka yorum oluşturmak için Model Ağacı'nda hiçbir yorumun seçili olmadığından emin olun. Ardından, 3B nesne alanının içini tıklatın.

Not:

Otomatik olarak oluşturulmuş bu yorum oluşturma görünümlerinden birini silseniz de o görünümle ilişkilendirilmiş yorumlar silinmeden kalır. Bunları, görünümler altında listelendikleri Yorumlar panelinde veya Model Ağacı'nda seçebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Yorum seçildiğinde, 3B model, yorumun eklendiği sıradaki görünüm konfigürasyonuna geçer.

3B ölçüleri yorumlara dönüştürme

Her bir ölçü yoruma dönüştürülebilir; böylece diğer yorum türleri gibi incelenebilir ve ek açıklama eklenebilir.

 1. Model Ağacı'nın Görünüm bölmesinde, her bir ölçüyü görüntülemek için ölçü görünümünün yanındaki artı işaretini sağ tıklatın.
 2. Ölçü adını sağ tıklatıp Yoruma Dönüştür'ü tıklatın.

3B nesne hakkındaki yorumları görüntüleme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Model Ağacı'nda yorum içeren bir görünüm seçin.

  • Yorum > Yorum Listesi'ni seçin.

  • Model Ağacı'nın Görünüm bölmesinde Seçenekler'i tıklatın ve Yorumları Listele'yi seçin.

 2. Yorum penceresini açmak için yorumu çift tıklatın.
 3. Diğer görünümlerle ilişkilendirilmiş başka yorumları görmek için, adım 1 ve 2'yi gerektiği şekilde tekrarlayın.

Yorum seçtiğinizde, 3B model, yorumun eklendiği sıradaki görünümü görüntüler.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi