Not:

Bu belge Acrobat XI ile ilgili talimatlar içermektedir. Acrobat DC kullanıyorsanız bkz. Acrobat DC Yardım.

PDF dosyalarını kolaylıkla düzeltme, güncelleme ve iyileştirme Orijinal kaynak belgenize dönmenize gerek kalmadan, görüntüleri yeniden boyutlandırın, taşıyın veya değiştirin.

Video eğitimi: PDF dosyalarında görüntü düzenleme.

Video eğitimi: PDF dosyalarında görüntü düzenleme.
Yeni İçerik Düzenleme panelini kullanarak bir görüntüyü taşıma, yeniden boyutlandırma, döndürme, çevirme veya değiştirme hakkında bilgi edinin.
Donna Baker

PDF'ye görüntü veya nesne yerleştirme

 1. Araçlar > İçerik Düzenleme > Görüntü Ekle'yi seçin

 2. iletişim kutusunda, yerleştirmek istediğiniz dosyayı bulun.

 3. Görüntü dosyasını seçip 'ı tıklatın.

 4. Görüntüyü yerleştirmek istediğiniz yeri tıklatın veya yerleştirdiğinizde görüntüyü boyutlandırmak için tıklatarak sürükleyin.

  Görüntü dosyasının bir kopyası, sayfada, orijinal dosyayla aynı çözünürlükte görüntülenir.

 5. Görüntüyü yeniden boyutlandırmak için sınırlayıcı kutu tutamaçlarını veya İçerik Düzenleme panelindeki görüntüyü Çevirme, Döndürme veya Kırpma araçlarını kullanın.

Bir görüntüyü veya nesneyi taşıma veya yeniden boyutlandırma

 1. Taşımak istediğiniz öğeye bağlı olarak uygun aracı seçin:

  Görüntü

  Araçlar > İçerik Düzenleme > Metin ve Görüntüleri Düzenle'yi seçin. Düzenleyebileceğiniz bir görüntünün üzerine geldiğinizde, sol üst köşede görüntü simgesi görünür.

  Etkileşimli nesne

  Form alanlarını, düğmeleri veya diğer etkileşimli nesneleri düzenlemek için Araçlar > Etkileşimli Nesneler > Nesne Seçme aracını seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Görüntüyü veya nesneyi taşımak için istediğiniz konuma sürükleyin. Görüntüleri veya nesneleri başka bir sayfaya sürükleyemezsiniz (bunun yerine, kesip yeni bir sayfaya yapıştırabilirsiniz). Yukarıya veya aşağıya doğru ya da sağa veya sola doğru hareketi sınırlamak için, nesneyi Shift tuşunu basılı tutarak sürükleyin.
  • Görüntüyü veya nesneyi yeniden boyutlandırmak için, görüntü veya nesneyi seçip tutamaçlardan birini sürükleyin. Orijinal boyut oranını korumak için, tutamağı sürüklerken Shift tuşunu basılı tutun.

  Not:

  Birden çok nesne seçerseniz bu nesneleri birlikte taşıyabilir veya yeniden boyutlandırabilirsiniz.

Görüntüyü döndürme, çevirme, kırpma (kesme) veya değiştirme

 1. Araçlar > İçerik Düzenleme > Metin ve Görüntüleri Düzenle'yi seçin.

 2. Görüntüyü (veya görüntüleri) seçin.
 3. İçerik Düzenleme panelindeki Format alanında aşağıdaki araçlardan birini tıklatın:

  Dikey Çevir

  Görüntüyü yatay eksende dikey olarak çevirir.

  Yatay Çevir

  Görüntüyü dikey eksende yatay olarak çevirir.

  Saat Yönünün Tersine Döndür

  Seçilen görüntüyü saat yönünün tersinde doksan derece döndürür.

  Saat Yönünde Döndür

  Seçilen görüntüyü saat yönünde doksan derece döndürür.

  Görüntüyü Kırp

  Seçilen görüntüyü kırpar veya keser. Görüntüyü kırpmak için seçim tutamaçlarından birini sürükleyin.

  Görüntüyü Değiştir

  Seçili görüntüyü, seçtiğiniz görüntüyle değiştirir. iletişim kutusunda görüntünün yerine yerleştirilecek görüntüyü bulun ve 'ı tıklatın.

Not:

Seçili görüntüyü el ile döndürmek için, işaretçiyi seçim tutamaçlarından birinin hemen dışına yerleştirin. İmleç, Dönüş işaretçisi olarak değiştiğinde döndürmek istediğiniz yönde sürükleyin.

Bir görüntüyü veya nesneyi diğer öğelerin önüne veya arkasına taşıma

Yerleştir seçenekleri, bir görüntüyü veya nesneyi diğer öğelerin önüne veya arkasına taşımanızı sağlar. Bir öğeyi bir düzey ileriye veya geriye itebilir ya da sayfadaki öğe yığınlama sırasının önüne veya arkasına gönderebilirsiniz.

 1. Araçlar > İçerik Düzenleme > Metin ve Görüntüleri Düzenle'yi seçin.

 2. Nesneyi (ya da nesneleri) seçin.
 3. Nesneyi (ya da nesneleri) sağ tıklatın, ardından Yerleştir seçeneğini ve uygun seçeneği belirleyin.

  Not:

  Nesne seçmenin zor olduğu karmaşık sayfalarda, sırayı İçerik sekmesini kullanarak değiştirmek daha kolay olacaktır. (Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Panelleri > İçerik'i seçin.)

Bir görüntüyü Acrobat dışında düzenleme

Bir görüntüyü veya grafiği Photoshop, Illustrator veya Microsoft Paint gibi başka bir uygulama kullanarak düzenleyebilirsiniz. Görüntüyü veya grafiği kaydettiğinizde, Acrobat değişiklikleri uygulayarak PDF'yi otomatik olarak günceller. Birlikte Düzenle menüsünde görünen uygulamalar, bilgisayarınızda yüklü olan uygulamalara ve seçtiğiniz görüntü veya grafik türüne göre değişir. İsteğe bağlı olarak, kullanmak istediğiniz uygulamayı belirtebilirsiniz.

 1. Araçlar > İçerik Düzenleme > Metin ve Görüntüleri Düzenle'yi seçin.

 2. Görüntüyü veya nesneyi seçin.

  Not:

  Aynı dosyada birlikte düzenlemek istiyorsanız, birden çok öğe seçebilirsiniz. Sayfadaki bütün görüntüleri düzenlemek için, sayfayı sağ tıklatın ve Tümünü Seç'i seçin.

 3. Birlikte Düzenle menüsünden (İçerik Düzenleme panelinin Format alanında) kullanmak istediğiniz düzenleyiciyi seçin. Menüde sunulanlardan farklı bir düzenleyici seçmek için, Birlikte Aç'ı seçin, uygulamayı bulun ve 'ı tıklatın.

  Not:

  ICC profillerine dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğini soran bir mesaj görüntülendiğinde, Dönüştürme'yi seçin. Görüntü penceresi açıldığında damalı bir desen görüntülenirse, görüntü okunamamış demektir.

 4. Harici düzenleme uygulamasında istenen değişiklikleri yapın. Aşağıdaki sınırlamaları göz önünde bulundurun:
  • Görüntünün boyutlarını değiştirirseniz, görüntü PDF'de düzgün şekilde hizalanamayabilir.
  • Saydamlık bilgileri sadece dizine alınmış bir renk uzayında dizin değerleri olarak belirtilmiş maskeler için korunur.
  • Photoshop'ta çalışıyorsanız görüntüyü düzleştirin.
  • Görüntü maskeleri desteklenmez.
  • Görüntüyü düzenlerken görüntü modlarını değiştirirseniz sadece orijinal modda uygulanabilecek önemli bilgileri kaybedebilirsiniz.
 5. Düzenleme uygulamasında, Dosya > Kaydet'i seçin. Acrobat'ı önplana getirdiğinizde, nesne otomatik olarak güncellenir ve PDF'de görüntülenir.

  Not:

  Photoshop için, görüntü Photoshop 6.0 veya daha sonraki bir sürümü tarafından desteklenen bir formattaysa, düzenlenmiş olan görüntünüz PDF'ye geri kaydedilir. Ancak, görüntü desteklenmeyen bir formattaysa, Photoshop görüntüyü genel PDF görüntüsü olarak işler ve düzenlenen görüntü PDF'nin içine geri kaydedilmek yerine diske kaydedilir.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi