Not:

Bu belge Acrobat XI ile ilgili talimatlar içermektedir. Acrobat DC kullanıyorsanız bkz. Acrobat DC Yardım.

Yeniden akıtma sorunlarını İçerik paneliyle düzeltme

PDF'lerde Rötuş Okuma Sırası aracı kullanılarak düzeltilemeyen yeniden akıtma sorunlarını düzeltmek için İçerik panelini kullanın. İçerik nesnelerini düzenleyerek PDF'ye zarar verebileceğiniz için, herhangi bir değişiklik yapmadan önce PDF yapısını bildiğinizden emin olun. PDF yapısı hakkında kapsamlı bilgi için, Adobe web sitesindeki http://www.adobe.com/go/partner_public_pdf_refPDF reference (PDF referansı) (yalnızca İngilizce) sayfasından PDF Reference Sixth Edition: Adobe Portable Document Format Version 1.7 (PDF Referansı Altıncı Baskı: Adobe Taşınabilir Belge Formatı Sürüm 1.7) başlıklı belgeye bakın.

İçerik paneli, PDF nesnesinin kendisi de dahil olmak üzere PDF'yi oluşturan nesnelerin hiyerarşik bir görünümünü sunar. Her belgede bir veya daha fazla sayfa, ek açıklamalar grubu (yorumlar ve bağlantılar gibi) ve sayfanın içerik nesneleri bulunur. İçerik nesneleri kaplardan, metinden, yollardan ve görüntülerden oluşur. Nesneler mantıksal yapı ağacındaki etiketler gibi sayfada göründükleri sırayla sıralanır. Ancak, PDF'lerin görüntülenmeleri veya nesne yapılarının değiştirilmesi için etiketleri olması gerekmez.

 1. Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Panelleri > İçerik'i seçin.
 2. Sayfaları ve nesneleri görüntülemek için belge adını genişletin.
 3. Aşağıdakilerden birini yaparak bir kabı veya nesneyi taşıyın:
  • İsteğiniz konuma sürükleyin.

  • Seçenekler menüsünden Kes'i seçip kesilen etiketi yapıştırmak istediğiniz konumun üstündeki etiketi seçin ve Seçenekler menüsünden Yapıştır'ı seçin.

  Not:

  Kap öğeleri doğrudan sayfa öğelerine yapıştırılamaz. Kabı başka bir sayfaya taşımak için taşımak istediğiniz kabı kesin. Ardından, kabı taşımak istediğiniz sayfada bir kap seçip Seçenekler menüsünden Yapıştır'ı seçin. Sonra kabı istediğiniz konumun bir düzey dışına sürükleyin.  

İçerik paneli seçenekleri

İçerik panelinde, aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapmak için seçenekler menüsünü kullanın veya nesneyi sağ tıklatın:

Yeni Kap

Seçili sayfa veya kabın sonuna bir kap nesnesi ekler.

Kap Sözlüğünü Düzenle

Kap için olan sözlüğü belirtir. Bu iletişim kutusundaki hatalar PDF'ye zarar verebilir. Yalnızca sözlüğü olan kaplar için kullanılabilir.

Kes

Seçilen nesneyi (ilgili sayfa içeriğini değil) kesip kopyalar.

Yapıştır

İçeriği doğrudan seçilen nesnenin altına aynı hiyerarşik düzeyde yapıştırır.

Alt Öğe Yapıştır

İçeriği seçilen nesneye alt içerik öğesi olarak yapıştırır.

Sil

Nesneyi (ilgili sayfa içeriğini değil) belgeden kaldırır.

Seçimden İçerik Bul

Belge bölmesinde seçtiğiniz nesneyi içeren nesneyi İçerik panelinde arar.

Bul

İşaretli olmayan (etiketsiz) dışlayıcıları, içerikleri, yorumları ve bağlantıları arar. Seçenekler sayfayı veya belgeyi aramanızı ve bulunan öğelere etiket eklemenizi sağlar.

Dışlayıcı Oluştur

Seçilen nesneleri dışlayıcı olarak tanımlar. Dışlayıcılar, ekran okuyucular veya Sesli Oku özelliği tarafından okunmaz. Sayfa numaraları, üst bilgiler ve alt bilgiler en iyi dışlayıcı olarak etiketlenir.

Etiketler Panelinde Göster

Otomatik olarak Etiketler paneline geçer ve içerik öğesiyle ilgili etiketi seçer.

Dışlayıcı Kaldır

Dışlayıcı tanımını seçilen nesneden kaldırır.

İçeriği Vurgula

İşaretlendiğinde, belge bölmesinde, İçerik panelinde seçilen nesneyle ilişkili içeriğin etrafında vurgulamalar görünür.

Meta Verileri Göster

Görüntü veya nesne meta verilerinin görüntülenmesini ve düzenlenmesini sağlar.

Özellikler

Rötuş Özellikleri iletişim kutusu açılır.

Etiketler paneli hakkında

Etiketler paneli, etiketlerin mantıksal yapı ağacında veya PDF'nin etiket ağacında görüntülenmesini ve düzenlenmesini sağlar. Etiketler panelinde etiketler, belgenin okuma sırasını gösteren hiyerarşik sırada görüntülenir. Bu yapıdaki ilk öğe Etiketler köküdür. Etiketlerdeki diğer tüm öğeler Etiketler kökünün alt öğeleridir. Etiketler açılı parantezlerde görünen kodlanmış öğe türlerini kullanır (< >). Bölümler ve makaleler gibi yapısal öğeler dahil olmak üzere her öğe türüne göre mantıksal yapı sırasında görüntülenir ve öğeyi başlığı, öğe içeriği veya içeriğin açıklaması izler. Yapısal öğeler kap olarak (üst etiketler) listelenir. Bu öğelerin içinde birçok küçük öğe (alt etiket) bulunur.

Not:

Mantıksal yapılar hakkında daha fazla bilgi için Adobe web sitesindeki PDF reference (PDF referansı) sayfasından PDF Reference Sixth Edition: : Adobe Portable Document Format Version 1.7 (PDF Referansı Altıncı Baskı: Adobe Taşınabilir Belge Formatı Sürüm 1.7) başlıklı belgeye bakın (yalnızca İngilizce).

Rötuş Okuma Sırası aracı kullanılarak etiketleme sorunlarının çoğunu düzeltebilirsiniz, ancak birden çok dil gerektiren paragraflar, listeler ve bölmeler gibi tabloların ve altyapı öğelerinin ayrıntılı bir şekilde etiketlenmesi için Etiketler panelini kullanmanız gerekir. Etiketleri belgeye Etiketler panelinde elle, yalnızca son çare olarak ekleyin. Öncelikle Belgeye Etiketler Ekle komutunu kullanmayı düşünün.

Not:

Etiketler panelinde gerçekleştirilen işlemler Geri Al komutuyla geri alınamaz. Etiketler panelinde alışmadan önce belgenizin bir yedeğini alın.

Etiketleri Etiketler panelinde görüntüleme

 1. Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Panelleri > Etiketler'i seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • İstediğiniz kısım için etiketi genişletin.

  • Mantıksal yapı ağacındaki tüm etiketlerin görünmesi için Etiketler kökünün ve etiketlerin yanındaki artı işaretini (+) (Windows) veya üçgeni (Mac OS) tıklatın.

Etiketleri Etiketler paneliyle düzenleme

Etiket başlığını düzenleyebilir, etiketin konumunu değiştirebilir veya öğenin etiket türünü değiştirebilirsiniz. Sayfa içeriğinin tümünün etiketlenmesi, dışlayıcı olarak işaretlenmesi ya da mantıksal yapı ağacından kaldırılması gerekir.

Etiket başlığını düzenleme

 1. Etiketler panelinde mantıksal yapının düzenlemek istediğiniz bölmesini genişletin.
 2. Başlığı düzenlemek için etiketi seçin, seçenekler menüsünden Özellikler'i belirleyin ve Başlık kutusuna metni girip Kapat'ı tıklatın.

Etiketi taşıma

 1. Etiketler panelinde etiketlerin tümünü görüntülemek için Etiketler kökünü genişletin.
 2. Taşımak istediğiniz öğenin Etiket simgesini seçin.
 3. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Etiketi isteğiniz konuma sürükleyin. Sürüklerken olası konumlarda bir çizgi belirir.

  • Seçenekler menüsünden Kes'i seçin ve kesilen etiketi yapıştırmak istediğiniz konumda görüntülenen etiketi seçin. Etiketi seçilen etiketin seviyesine taşımak için, seçenekler menüsünden Yapıştır'ı seçin. Veya etiketi taşımak için Alt Öğe Yapıştır'ı seçin.

Öğe türünü değiştirme

 1. Etiketler panelinde mantıksal yapının değiştirmek istediğiniz bölmesini genişletin.
 2. Bir öğeyi seçin ve seçenekler menüsünden Özellikler'i tıklatın.
 3. Yazım menüsünden yeni bir öğe türü seçip Kapat'ı tıklatın.

Etiketler paneli seçenekleri

Etiketler panelinde, aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapmak üzere Seçenekler menüsünü kullanın veya mantıksal yapı ağacından etiketini sağ tıklatın:

Yeni Etiket

Mantıksal yapı ağacında geçerli seçili öğeden sonra bir etiket oluşturur. Yeni etiketin türünü ve başlığını belirtin.

Kes

Seçili etiketi geçerli konumundan kaldırır ve panoya koyar.

Yapıştır

Panodaki etiketi belirtilen konuma, seçili etiketin yerini alarak yerleştirir.

Alt Öğe Yapıştır

Panodaki etiketi belirtilen konuma, seçili etiketin alt öğesi olarak yerleştirir.

İmi Sil

Seçili etiketi kaldırır.

Seçimden Etiket Bul

Belge bölmesinde seçtiğiniz nesneyi veya metni içeren etiketi Etiket panelinde arar.

Seçimden Etiket Oluştur

Mantıksal yapı ağacında belge bölmesinde seçtiğiniz öğeden sonra bir etiket oluşturur. Yeni etiketin türünü ve başlığını belirtin.

Bul

Dışlayıcıları, OCR şüphelerini ve işaretlenmemiş (etiketlenmemiş) içeriği, yorumları, bağlantıları ve ek açıklamaları arar. Seçenekler sayfayı veya belgeyi aramanızı ve bulunan öğelere etiket eklemenizi sağlar.

Etiketi Dışlayıcıya Değiştir

Seçilen etiketleri dışlayıcılara değiştirir ve etiketli içeriği yapı ağacından kaldırır.

İçerikleri Panoya Kopyala

Seçilen etiketlerdeki içeriklerin tümünü kopyalar.

Sınıf Eşlemini Düzenle

Sınıf eşlemini veya belge stil sözlüğünü eklemenizi, değiştirmenizi ve silmenizi sağlar. Sınıf eşlemi her öğeyle ilişkili nitelikleri depolar.

Rol Eşlemini Düzenle

Belge rol eşlemini eklemenizi, değiştirmenizi ve silmenizi sağlar. Rol eşlemleri her belgenin benzersiz olarak tanımlanmış bir etiket kümesi olmasını sağlar. Bu özel etiketler Acrobat'taki önceden tanımlanmış etiketlerle eşlendiğine özel etiketlerin belirlenip düzenlenmesi kolaylaşır.

Etiket Açıklamaları

İşaretlendiklerinde, tüm yeni yorumlar ve form alanları seçilen etiket öğesinden sonra etiket ağacına eklenir. Mevcut yorumlar ve form alanları etiket ağacına eklenmez. Vurgulu ve Altı Çizili yorumlar otomatik olarak ek açıklamanın olduğu metinle ilişkilendirilir ve etiketlenir ve bu seçeneğe gereksinimi yoktur.

Belge Etiketli PDF

PDF'yi etiketli belge olarak bayrakla işaretler. Bayrağı kaldırmak için seçimi kaldırın.

Not:

Bu seçenek PDF'nin PDF kılavuzuna uygun olduğunu göstermez ve dikkatli kullanılması gerekir.

İçeriği Vurgula

İşaretlendiğinde, ilişkili etiketleri Etiketler panelinde seçtiğinizde belge bölmesinde içeriğin etrafında vurgulara neden olur.

Meta Verileri Göster

Seçilen etiket hakkında başvuru bilgilerini içeren salt okunur bir iletişim kutusu açar.

Özellikler

Rötuş Özellikleri iletişim kutusu açılır.

Etiketlere alternatif metin ve tamamlayıcı bilgiler ekleme

Bazı etiketli PDF'ler, belge içeriğinin tamamen erişilebilir olması için gereken tüm bilgileri içerebilir. Örneğin, belgeyi ekran okuyucu için kullanılabilir yapmak istiyorsanız PDF'nin, şekiller için alternatif metinleri, belgenin varsayılan dilinden başka bir dili kullanan metin bölümleri için dil özelliklerini ve kısaltmalar için genişletme metinlerini içermesi gerekir. Farklı metin öğeleri için doğru dilin atanması, belgeyi başka bir amaçla yeniden kullandığınızda doğru karakterlerin kullanılmasını ve doğru sözlükle yazım denetimi yapılmasını sağlar.

Etiketler panelinden bir etikete alternatif metin ve birden çok dil ekleyebilirsiniz. (Yalnızca bir dil gerekiyorsa bunun yerine dili Dosya > Özellikler'i belirleyerek seçin.) Rötuş Okuma Sırası aracını kullanarak alternatif metin de ekleyebilirsiniz.

Not:

Alternatif metin açıklamalarını olabildiğince kısa tutun.

Ekran okuyucular web bağlantısı URL'leri sesli okuyabilir fakat URL bağlantılarına anlamlı alternatif metin ekleme kullanıcılara çok yardımcı olabilir. Örneğin, alternatif metin ekleyerek ekran okuyucunun kullanıcıya “http://www.adobe.com/products/acrobat/solutionsacc.html adresine git” yerine “adobe.com'un Acrobat erişilebilirlik sayfasına git“ demesini sağlayabilirsiniz.

Bağlantının <Link> etiketine alternatif metin eklersiniz.

Not:

Alternatif metni yalnızca alt etiketleri olmayan etiketlere ekleyin. Ana etikete alternatif metin ekleme ekran okuyucunun etiketin al öğe etiketlerini okumasını engeller.

 1. Etiket ağacında, bağ için <Link> etiketini seçin ve seçenekler menüsünden Özellikler'i seçin.
 2. Rötuş Özellikleri iletişim kutusunda Etiket panelini seçin.
 3. Bağ için alternatif metin yazıp Kapat'ı tıklatın.

Şekil için alternatif metin ekleme

 1. Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Panelleri > Etiketler'i seçin.
 2. Görüntünün <Figure> etiketi öğesini bulmak ve seçmek için mantıksal yapı ağacını genişletin.

  Not:

  Bir etiketi daha kolay bir şekilde bulmak için, Rötuş Okuma Sırası aracını kullanarak belge bölmesinde şekli veya şeklin yanındaki metni seçin. Ardından Etiketler panelindeki Seçenekler menüsünden Seçimden Etiket Bul'u seçin.

 3. Belgede etikete karşılık gelen vurgulanmış alanı görmek için Etiketler panelinde, seçenekler menüsünden İçeriği Vurgula öğesini seçin.
 4. Etiketler panelinde seçenekler menüsünden Özellikler'i seçin.
 5. Rötuş Özellikleri iletişim kutusunda Etiket panelini tıklatın.
 6. Alternatif Metin için şekli açıklayan bir metin yazın.

Kısaltılmış terim için alternatif metin ekleme

 1. Etiketler sekmesinde aşağıdakilerden birini yaparak kısaltılmış terimi bulun:
  • Kısaltmanın olduğu öğeleri görmek için gerektiği biçimde etiket ağacını genişletin.

  • Belgedeki kısaltmayı seçmek için Metni Rötuşla aracını veya Seçim aracını kullanın, ardından metni etiket ağacında bulmak için seçenekler menüsünden Seçimden Etiket Bul öğesini seçin.

 2. Öğeye ait olan etiketi ve seçenekler menüsünden Özellikler'i seçin.

  Not:

  Kısaltmaya ek metin dahilse ek metni kesip yeni bir yere yerleştirin <Span> alt öğe etiketine (<Span> ana öğesi içinde) ekleyin.

 3. Rötuş Özellikleri iletişim kutusunda Etiket panelini seçin.
 4. Alternatif Metin için terimin kısaltılmamış halini yazın.
 5. Kapat'ı tıklatın.

Yeni alt öğe etiketi oluşturma

 1. Etiketler panelinde, alt öğe oluşturmak istediğiniz Etiketler ağacında ana düğümü seçin (alt öğe etiketi oluşturmak istediğiniz düzeyle aynı düzeyde bulunan simge).
 2. Seçenekler menüsünden Yeni Etiket'i seçin.
 3. Tür açılır menüsünden uygun etiket türünü seçin veya özel bir etiket türü yazın, etiketi adlandırın (isteğe bağlı) ve Tamam'ı tıklatın.

Yorumlara etiketler ekleme

Yorumların bulunduğu bir PDF'yi etiketlediğinizde yorumlar da etiketlenir. Ancak, zaten etiketli olan bir PDF'ye yorum eklerseniz, yorum etiketlemesini etkinleştirmediğiniz sürece yorumlar etiketsiz kalır.

Not:

PDF'de yorum etiketlemesini etkinleştirmek için, Etiketler panelinde seçenekler menüsünden Etiket Açıklamaları'nı seçin. PDF'ye eklediğiniz yorumlar veya işaretleyiciler otomatik olarak etiketlenir.

Belgede etiketsiz yorumlar varsa, bunları mantıksal yapı ağacında bulabilir ve Etiketler panelinden Bul komutunu kullanarak etiketleyebilirsiniz.

 1. Etiketler panelinde Seçenekler menüsünden Bul öğesini seçin.
 2. Öğe Bul iletişim kutusunda, Bul açılır menüsünden İşaretsiz Yorumlar'ı seçip Bul'u tıklatın.
 3. Tür alanında yorum türü görüntülendiğinde (örneğin, Metin) Öğeyi Etiketle'yi seçin, Yeni Etiket iletişim kutusundaki Tür açılır menüsünden Ek Açıklama seçeneğini belirleyin ve Tamam'ı tıklatın.
 4. Öğe Bul iletişim kutusunda, tüm yorumları bulup etiketlemek için Sonrakini Bul'u, ardından da Kapat'ı tıklatın.

Tablo etiketlerini Etiketler paneliyle düzeltme

Tabloların doğru etiketlendiğinden emin olmak için Rötuş Okuma Sırası aracını kullanın. Tablonuzdaki hücrelerin içindeki şekilleri ve metni yapılandırmanız gerekirse, erişilebilir PDF'ye dönüştürmeden önce tabloyu yazma uygulamasında yeniden oluşturmayı tercih edebilirsiniz. Acrobat'ta hücre düzeyinde etiket eklemek emek harcanmasını gerektiren bir iştir.

Tablo öğelerinden değişiklik yapmadan önce tablonun doğru etiketlendiğinden emin olmak için Rötuş Okuma Sırası aracını kullanın.

Tablo öğelerini kontrol etme

 1. Etiketler panelinde tablo etiketini görüntülemek için etiketler kökünü genişletin.
 2. Tablo etiketini <Table> seçip şu öğelerden birine sahip olup olmadığını kontrol edin:
  • Tablo Satırları'nın her biri Tablo Üstbilgisi <TH> veya Tablo Verisi <TD> hücreleri içerir.

  • <THead>, <TBody> ve <TFoot> bölümleri; her biri Tablo Satırları içerir. (Tablo Satırlarında <TH> hücreleri, <TD> hücreleri veya her ikisi birden bulunur.)

 3. Aşağıdakilerden birini veya daha çoğunu yapın:
  • Tablo etiketi bu öğeleri içermiyor ve tablodaki belge bölmesinde satırlar, sütunlar ve hücreler görüntüleniyorsa, tabloyu veya tek hücreleri seçmek ve tanımlamak için Rötuş Okuma Sırası aracını kullanın.

  • Tabloda iki veya daha fazla sütuna yayılan satırlar varsa bu satırla için ColSpan ve RowSpan niteliklerini etiket yapısında ayarlayın.

  • Tabloyu yazarlık uygulamasında yeniden oluşturun ve sonra etiketli PDF'ye dönüştürün.

ColSpan ve RowSpan niteliklerini ayarlama

 1. Etiketler panelinde <TD> veya <TH> öğesini seçin.
 2. Seçenekler menüsünden Özellikler'i seçin.
 3. Rötuş Özellikleri iletişim kutusunda Etiket panelini, ardından da Nitelik Nesnelerini Düzenle'yi tıklatın.
 4. Nitelik Nesneleri'ni seçin ve yeni bir Nitelik Nesnesi Sözlüğü oluşturmak için Yeni Öğe'yi tıklatın.
 5. Yeni sözlüğü genişletip Mizanpaj niteliğini seçin, sonra Öğe Değiştir'i tıklatın.
 6. Mizanpaj değerini Tablo'ya değiştirin.
 7. Nitelik Nesnesi Sözlüğü'nü seçip Yeni Öğe'yi tıklatın.
 8. Şifre Ve Değer Ekle iletişim kutusunda Şifre kutusuna ColSpan veya RowSpan yazın, Değer kutusuna yayılan sütun veya satır sayısını Değer kutusuna girin, Değer Türü açılır menüsünden Tamsayı'yı seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Standart PDF etiketleri

Bu bölümde etiketli PDF'ler için geçerli olan standart etiket türleri açıklanmaktadır. Bu standart etiketler, belge yapısını yorumlamak ve içeriği kullanışlı biçimde göstermek amacıyla kullanmak üzere yardımcı yazılım ve semantik ve yapı öğelerinin bulunduğu aygıtlar sağlar.

PDF etiketleri mimarisi genişletilebilir olduğundan PDF belgelerinde yazma uygulamalarının kullanmak isteyeceği tüm etiket kümeleri bulunabilir. Örneğin, bir PDF'de XML düzeninden gelen XML etiketleri bulunabilir. Tanımladığınız özel etiketler (yazarlık uygulamasının paragraf stillerinden oluşturulan etiket adları gibi) için rol eşleme gerekir. Rol eşleme her özel etiketi buradaki standart etiketle eşleştirir. Yardımcı yazılım özel bir etiketle karşılaştığında yazılım bu rol eşlemeyi kontrol ederek etiketleri doğru olarak yorumlar. Burada anlatılan yöntemlerden birini kullanarak PDF'leri etiketleme genel olarak belge için doğru bir rol eşleme oluşturur.

Not:

PDF'nin rol eşlemesini Etiketler panelinde Seçenekler > Rol Eşlemesini Düzenle'yi seçerek görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Standart Adobe öğesi etiket türleri Yeni Etiket iletişim kutusunda bulunur. Bunlara Acrobat Pro uygulamasındaki Rötuş Özellikleri iletişim kutusundan da ulaşılabilir. Etiketli içerik farklı bir formata dönüştürüldüğünde en iyi sonucu vereceğinden Adobe kesinlikle bu etiket türlerinin kullanılmasını önerir. Bu formatlar arasında HTML, Microsoft Word veya yardımcı başka teknolojiler tarafından kullanılan erişilebilir metin formatı bulunur.

Blok düzeyi öğeler, paragraf benzeri biçimlerde mizanpajı yapılan metinlerden oluşan sayfa öğeleridir. Blok düzeyi öğeler belgenin mantıksal yapısının parçasıdır. Bu tür öğeler bundan başka kap öğeleri, başlık ve paragraf öğeleri, etiket ve liste öğeleri, özel metin öğeleri ve tablo öğeleri olarak da sınıflandırılır.

Kapsayıcı öğeler

Kap öğeleri en yüksek düzeyli öğelerdir ve diğer blok düzeyi öğeler için hiyerarşik gruplama sağlarlar.

Belge

Belge öğesi. Belge etiket ağacının kök öğesi.

Parça

Parça öğesi. Belgenin büyük bölümü, bölüm öğeleri, makale öğeleri veya kısım öğeleri gibi daha küçük içerik birimlerini gruplandırabilir.

Bölüm

Bölüm öğesi. Genel bir blok düzeyi öğesi veya blok düzeyi öğeler grubu.

Resim

Makale öğesi. Tek bir anlatım olarak kabul edilen bağımsız bir metin gövdesi.

Kıs

Kısım öğesi. Genel bir kap öğe türü HTML'de Bölüm'le ( DIV Class=“Sect” ) karşılaştırılabilir; bu çoğunlukla parça öğesinin veya makale öğesinin bileşenidir.

Başlık ve paragraf öğeleri

Başlık ve paragraf öğeleri paragrafa benzer blok düzeyi öğeleridir; bunlara belirli düzey başlıkları ve genel paragraf ( P ) etiketleri eklenir. Başlık (H) öğesinin daha yüksek düzey bölümün ilk alt öğesi olarak görünmesi gerekir. Altı düzey başlık (H1 - H6 arası) kullanılabilir.

Etiket ve liste öğeleri

Etiket ve liste öğeleri listeleri yapılandırmak için kullanılan blok düzeyi öğelerdir.

L

Liste öğesi. Benzer anlamlı veya başka ilişkili herhangi bir öğe sırası; ilk alt öğe öğelerinin liste kalemi öğeleri olması gerekir.

LI

Liste kalemi öğesi. Listenin herhangi bir üyesi, etiket öğesi (isteğe bağlı) ve alt öğe olarak liste gövdesi öğesi (gerekli) olabilir.

LE

Etiket öğesi. Aynı listedeki bir öğeyi diğer öğelerden ayıran madde işareti, adı veya numarası.

LGövde

Liste kalemi gövde öğesi. Liste kaleminin açıklayıcı içeriği.

Özel metin öğeleri

Özel metin öğeleri, genel paragraf ( P ) olarak kullanılmayan metni belirtir.

BlokAlıntıla

Blok tırnak öğesi. Hemen yanındaki çevreleyen metinin yazarından başka birine ait olan bir veya daha fazla metin paragrafı.

Resim Yazısı

Resim Yazısı öğesi. Tabloyu veya resmi açıklayan kısa bir metin parçası.

Dizin

Dizin öğesi. Belgenin ana gövdesindeki metinde geçtiği yere işaret eden belirleyici metin ve başvuru öğelerini içeren bir dizi giriş.

İçindekiler

İçindekiler öğesi. Öğeleri belirleyen etiketleri ve öğe listelerini içeren bir öğe; kendi ayrı hiyerarşisi vardır.

İçindekiler Kalemleri

İçindekiler kalemleri öğesi. İçindekiler öğesiyle ilişkili listedeki bir öğe.

Tablo öğeleri

Tablo öğeleri, tabloları yapılandırmak için olan özel öğelerdir.

Tablo

Tablo öğesi. Tablo satırı öğelerini alt öğe olarak içeren verilerin veya metin hücrelerinin iki boyutlu düzenlenmesi; ilk veya son alt öğesi olarak resim yazısı öğesi olabilir.

TR

Tablo satır öğesi. Tablodaki başlık veya veri satırı; tablo başlığı hücre öğelerini ve tablo veri hücresi öğelerini içerebilir.

TD

Tablo veri hücresi öğesi. Başlık olmayan veriler içeren tablo hücresi.

TH

Tablo başlık hücresi öğesi. Tablonun bir veya daha fazla satırını ya da sütununu açıklayan başlık metni veya verilerini içeren tablo hücresi.

Satıriçi düzeyi öğeleri

Satıriçi düzeyi öğeleri, belirli bir formatlaması veya davranışı olan yayılan metni belirler. Bunlar blok düzeyi öğelerden ayrıdırlar. Satıriçi öğeler blok düzeyi öğelerin içinde olabilir veya onları içerebilir.

Bib Girişi

Kaynakça girişi öğesi. Belirtilen bilgilerin nerede bulanabileceğini gösteren bir açıklama.

Tırnak

Tırnak girişi öğesi. Çevreleyen metnin yazarından başka birisine ait metnin satıriçi bölümü; satıriçi metne karşılık bütün bir paragraf veya birden çok paragraf olan blok tırnaktan ayrıdır.

Aralık

Yayılma girişi öğesi. Genel olarak bir stil özellikleri kümesi ile ilişkili metni sınırlamak için kullanılan herhangi bir satıriçi metin parçası.

Özel satıriçi düzeyi öğeleri

Satıriçi düzeyi öğelerine benzer; özel satıriçi düzeyi öğeleri, özel formatlaması veya davranışı olan metnin satıriçi bölümünü açıklar.

Kod

Kod girişi öğesi. Belgeye gömülü bilgisayar program metni.

Şekil

Şekil girişi öğesi. Grafik veya ilişkili metnin grafikle gösterimi.

Biçim

Form girişi öğesi. Doldurulabilir veya doldurulmuş PDF formu ek açıklaması.

Formül

Formül girişi öğesi. Matematik formülü.

Bağlantı

Bağ girişi öğesi. Belgeye gömülü bir köprü. Hedef yanı belgede olabileceği gibi başka bir PDF'de veya web sitesinde de olabilir.

Not

Not girişi öğesi. Dipnot veya son notlar gibi metnin ana gövdesinde gönderme yapılan açıklayıcı metin veya belgeler.

Referans

Referans girişi öğesi. Belgenin başka bir yerinden bulunan metnin veya verinin belirtilmesi.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi