Not:

Bu belge Acrobat XI ile ilgili talimatlar içermektedir. Acrobat DC kullanıyorsanız bkz. Acrobat DC Yardım.

Izgaraları görüntüleme

Belgedeki metni ve nesneleri doğru şekilde hizalamak için ızgaraları kullanın. Açıkken, ızgaralar belgenin üstünde görünür. Izgaraya Yapış seçeneği, bir nesneyi taşıdığınızda o nesneyi en yakın ızgara çizgisine yapıştırır.

Izgarayı görüntüleme veya gizleme

 1. Görünüm > Göster/Gizle > Cetveller ve Izgaralar >Izgara'yı seçin. Izgara görüntülendiğinde komut adının yanında onay işareti görünür.

Izgaraya Yapış seçeneğini açma veya kapatma

 1. Görünüm > Göster/Gizle > Cetveller ve Izgaralar > Izgaraya Yapış'ı seçin. Seçenek etkinleştirildiğinde komut adının yanında onay işareti görünür.

Izgara görünümünü değiştirme

 1. Tercihler iletişim kutusunda Kategoriler altında Birimler ve Kılavuzlar'ı seçin.
 2. Izgara ayarlarını değiştirmek için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Izgara çizgileri arasındaki boşluğu değiştirmek için Çizgiler Arası Genişlik ve Çizgiler Arası Yükseklik için birer değer girin.

  • Izgaranın başlangıcını değiştirmek için Sol Kenardan Uzaktaki Izgara ve Üst Kenardan Uzaktaki Izgara için bir değer girin.

  • Her ızgara karesi içindeki alt bölmeleri değiştirmek için Alt Bölmeler için bir değer girin. Alt bölme çizgileri ızgara çizgilerinden daha açık renktedir.

  • Izgara çizgilerinin rengini değiştirmek için Izgara Çizgisi Rengi karesini tıklatın ve Renk panelinden yeni bir renk seçin.

Cetvel kılavuzları oluşturma

Yatay ve dikey cetveller belgelerinizdeki nesnelerin boyutunu kontrol etmenizi sağlar. Belgenizde örneğin form alanları gibi nesneleri hizalarken kullanışlı olacak kılavuzlar oluşturabilirsiniz. Cetvelde kullanılan ölçü birimini ve rengi değiştirebilirsiniz.

Yeni cetvel kılavuzları oluşturma

 1. Görünüm > Göster/Gizle > Cetveller ve Izgaralar > Cetveller'i seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Yatay kılavuz oluşturmak için yatay cetvelin aşağısına doğru veya dikey kılavuz oluşturmak için dikey cetvelin sağına doğru sürükleyin.

  • Dikey kılavuz oluşturmak için yatay cetvelde bir konumu çift tıklatın veya yatay kılavuz oluşturmak için dikey cetvelde bir konumu çift tıklatın.

Kılavuzları gösterme veya gizleme

 1. Görünüm > Göster/Gizle > Cetveller ve Izgaralar > Kılavuzlar'ı seçin.

Cetvel kılavuzlarını taşıma veya silme

 1. Seçmek için kılavuzu tıklatın ve sonra yeni konumuna sürükleyin ya da Sil'e basın. Tüm kılavuzları silmek için cetvel alanında sağ tıklatın ve Tüm Kılavuzları Temizle veya Sayfadaki Kılavuzları Temizle'yi seçin.

Kılavuz renklerini değiştirme

 1. Tercihler iletişim kutusunda Kategoriler altında Birimler ve Kılavuzlar'ı seçin.
 2. Kılavuz Rengi karesini tıklatın ve Renk açılır menüsünden bir renk seçin.

Nesnelerin yüksekliğini, genişliğini veya alanını ölçme

PDF belgesindeki nesnelerin uzaklığını ve alanını ölçmek için ölçü araçlarını kullanın. Form veya bilgisayar destekli tasarım (CAD) çizimlerindeki nesnelerle ilişkili uzaklık ve alanların gösterilmesi için ölçü araçları yararlıdır. Bu araçları, profesyonel yazıcıya göndermeden önce belgenin bazı alanlarını ölçmek için de kullanabilirsiniz. Ölçü araçları Reader kullanıcıları için ancak PDF oluşturan ölçme işlevlerini etkinleştirdiğinde kullanılabilir.

Ölçü aracını kullandığınızda Ölçü Bilgileri bölmesinde geçerli ölçü, delta değerleri ve ölçek oranı gibi ölçü hakkındaki bilgiler gösterilir. Acrobat, uzaklık, çevre veya alan değerleri hesaplanmış yorumları ekler.

Ölçü araçları
Ölçü araçları

A. Ölçü araç çubuğu B. Ölçülmekte olan nesne C. Ölçü Bilgileri paneli 
 1. Araçlar > Analiz Et > Ölçüm Aracı'nı seçin.
 2. PDF belgelerinizin alanlarını ölçmek için aşağıdaki ölçü araçlarından herhangi birini seçin:
  • İki nokta arasındaki uzaklığı ölçmek için Uzaklık aracını  seçin. İlk noktayı tıklatın, işaretçiyi ikinci noktaya taşıyıp yeniden tıklatın.

  • Birden çok nokta arasındaki uzaklıkları ölçmek için Çevre aracını  seçin. Ölçmek istediğiniz her noktayı tıklatın. Ardından son noktayı çift tıklatın. 

  • Çizdiğiniz çizgi parçaları içindeki alanı ölçmek için Alan aracını  seçin. Ölçmek istediğiniz her noktayı tıklatın. En az iki nokta tıklattıktan sonra, alan ölçümünü tamamlamak için ilk noktayı tıklatın. 

 3. Nesneleri ölçerken aşağıdakilerden herhangi birini yapın:
  • Ölçümü çizginin sonuna yapıştırmak için Yollara Yapış'ı  seçin.

  • Ölçümü çizginin uç noktasına yapıştırmak için Uç Noktalara Yapış'ı  seçin.

  • Ölçümü çizginin orta noktasına yapıştırmak için Orta Noktalara Yapış'ı  seçin.

  • Ölçüyü birden çok çizginin kesişimine yapıştırmak için Kesişimlere Yapış'ı  seçin.

  • Ölçüm çizgilerini 45º artan aralıklarla sınırlamak için Shift tuşunu basılı tutun.

  • Ölçümü iptal etmek için sağ tıklatın ve Ölçümü İptal Et'i seçin.

  • Bir ölçü işaretlemesini silmek için, işaretlemeyi Ölçü Aracı ile tıklatın ve Delete tuşuna basın.

Ölçü aracı seçenekleri

Ölçme araçları seçeneklerini ayarlamak için, aracı seçin, ardından seçenekleri görmek için PDF'de herhangi bir yeri tıklatın.

Ölçek Alanını Değiştir

Ölçek oranını (3:2 gibi) ve çizim alanlarındaki ölçü birimini değiştirir.

İşaretleme Etiketini Değiştir

Ölçüyle görüntülenen metni ekler veya değiştirir.

Ölçü İşaretlemesini Devre Dışı Bırak/Etkinleştir

Etkin olduğunda, çizdiğiniz ölçü çizgileri PDF'ye eklenir. Devre dışı olduğunda, başka bir nesne ölçtüğünüzde ya da başka bir araç seçtiğinizde ölçü çizgileri kaybolur.

Dikeyi Aç/Kapat

Etkin olduğunda, ölçü çizgileri yalnızca dikey olur.

Cetvelleri Göster/Gizle

Sayfada dikey ve yatay cetvelleri gösterin veya gizleyin. (Görünüm > Göster/Gizle > Cetveller ve Izgaralar > Cetveller'i seçmekle aynı etkiye sahiptir.)

Sayfa İçeriğine Yapış/Sayfa İçeriğine Yapışma

Tüm Yapışma Etkin seçeneklerini açın veya kapatın.

Ölçüm İşaretlemesini Excel'e Dışa Aktar

PDF'nizdeki ölçülerle ilgili tüm bilgileri CSV dosyasına kaydedin.

Tercihler

Ölçü (2B) tercihlerini açın.

Ölçüm tercihleri

2B verilerin nasıl ölçüleceğini belirlemek için 2B Ölçme tercihlerini değiştirin.

Not:

Reader'da Ölçme tercihleri, yorumlama özelliği etkin olan PDF'lere uygulanır.

Belgedeki Ölçek ve Birimleri Kullan (Varsa)

Etkin olduğunda, varsa orijinal belgeden oluşturulan birimlere dayalı ölçüler kullanılır. Ölçü birimlerini kendiniz belirlemek için bu seçenekteki işareti kaldırın.

Dikçizgisel Çizgileri Kullan

Etkin olduğunda, ölçü çizgileri yalnızca dikey olur.

Ölçme Çizgisi Rengi

Çizim sırasında görüntülenen renk ve çizgiyi belirtir.

Ölçü İşaretlemesi Etkinleştir

Etkin olduğunda, çizdiğiniz ölçü çizgileri PDF'ye eklenir. Devre dışı olduğunda, başka bir nesne ölçtüğünüzde ya da başka bir araç seçtiğinizde ölçü çizgileri kaybolur. Varsayılan ölçü etiketlerini kullanabilir veya kendi etiketlerinizi belirtebilirsiniz.

Varsayılan Kılavuz Uzunluğunu Kullan (yalnızca Uzaklık Aracı)

Seçili olmadığında, her uzaklık ölçüsü çizdiğinizde kılavuz uzunluğunu saptamak için fareyi hareket ettirirsiniz.

Varsayılan Satır Bitirme (yalnızca Uzaklık Aracı)

Uzaklık ölçülerinde çizgi uçlarının görünümünü belirtir.

Resim Yazıcı Stili (yalnızca Uzaklık Aracı)

Uzaklık ölçü resim yazısının ölçü çizgisinin içinde mi, yoksa üzerinde mi olacağını belirtir.

Varsayılan Kılavuz Uzunluğu (yalnızca Uzaklık Aracı)

Ölçü noktalarının yanında görüntülenen çizgi kılavuzunun uzunluğunu belirtir.

Satırın Üstündeki Varsayılan Kılavuz Uzantısı (yalnızca Uzaklık Aracı)

Ölçü çizgisinin üzerinde görüntülenen kılavuz uzantısının uzunluğunu belirtir.

Çizgi Noktalarından Varsayılan Kılavuz Uzaklığı (yalnızca Uzaklık Aracı)

Ölçü noktaları ve kılavuz arasında görüntülenen boş alanların miktarını belirtir.

2B Yapışma Ayarları

Yapışma davranışını belirtin. Hassasiyet, işaretçinin yapışılacak öğenin ne kadar yakınına girmesi gerektiğini belirler. İpucu Rengine Yapış, işaretçiyi nesnenin üzerine getirdiğinizde görünen yapışma çizgisinin rengini belirtir.

İmleç koordinatlarını görüntüleme

İmleç Koordinatları belge bölmesinde işaretçinin koordinat konumunu gösterir. Konum numaralandırması belgenin sol üst köşesinde başlar. İmleç Koordinatları seçili nesneyi yeniden boyutlandırırken nesnenin genişliğini ve yüksekliğini de gösterir.

X ve Y koordinatlarını görüntüleme

 1. Görünüm > Göster/Gizle > İmleç Koordinatları'nı seçin.
 2. X ve Y koordinatlarını görüntülemek için işaretçiyi hareket ettirin.

İmleç Koordinatları ölçü birimlerini değiştirme

 1. Tercihler iletişim kutusunda Kategoriler altında, Birimler ve Kılavuzlar'ı seçin.
 2. Sayfa ve Cetvel Birimleri menüsünden farklı ölçü birimleri seçin.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi