Not:

Bu belge Acrobat XI ile ilgili talimatlar içermektedir. Acrobat DC kullanıyorsanız bkz. Acrobat DC Yardım.

Görüntü oluşturma modunu, aydınlatmayı, izdüşümü ve arka planı değiştirme

Model görüntü oluşturma modu, 3B modelin yüzey görünümünü belirler. Varsayılan görüntü oluşturma modu düz renktir, ama başka bir görüntü oluşturma modu da seçebilirsiniz. Ayrıca, 3B modelin aydınlatmasını ve arka planını da değiştirebilirsiniz.

3B modelin görünümünü değiştirme
3B modelin görünümünü değiştirme

A. Varsayılan görünüm B. Tel kafes görüntü oluşturma modu C. Renkli aydınlatma D. Farklı arka plan rengi 
 1. Şu değişikliklerden herhangi birini yapmak için 3B araç çubuğundaki öğeleri kullanın:
  • Görüntü oluşturma modunu değiştirmek için, Model Görüntü Oluşturma Modu açılır menüsünden bir seçenek belirleyin.

  • Dikey izdüşümü görüntülemek için, Dikçizgisel İzdüşüm düğmesini kullanın. Dikçizgisel izdüşüm, nesneler arasındaki boyut oranlarını kuruyarak bir boyutu etkili bir şekilde kaldırır ama 3B modele daha az gerçekçi bir görünüm verir. Perspektif izdüşümünü kullanmak için düğmeyi tekrar tıklatın.

  • Aydınlatmayı açmak, kapatmak veya değiştirmek için Ekstra Aydınlatmayı Etkinleştir açılır menüsünden bir seçeneği kullanın.

  • Arka plan rengini değiştirmek için Arka Plan Rengi renk örneğinin yanındaki oku tıklatıp bir renk seçin.

  Not:

  Model görüntü oluşturma modları, aydınlatma şemaları ve arka plan rengi seçenekleri, 3B modeli sağ tıklatarak veya Görüntüleme Seçenekleri'ni tıklatarak da kullanılabilir. Model görüntü oluşturma modlarına ayrıca Model Ağacı'ndaki Seçenekler menüsü altından da erişilebilir.

Model görüntü oluşturma modları örnekleri

Model görüntü oluşturma modlarında 3B nesnenin görünümünü etkileyen faktörlerin kombinasyonları vardır. Aşağıdaki resimde, görüntüsü mevcut modlardan her birinde oluşturulmuş basit bir nesne görülmektedir.

Model görüntü oluşturma modları
Model görüntü oluşturma modları

A. Düz B. Saydam Sınırlayıcı Kutu C. Saydam D. Kesintisiz Tel Kafes E. Resim F. Kesintisiz Anahat G. Gölgeli Resim H. Sınırlayıcı Kutu I. Saydam Sınırlayıcı Kutu Anahattı J. Tel Kafes K. Gölgeli Tel Kafes L. Saydam Tel Kafes M. Gizli Tel Kafes N. Kesişme Noktaları O. Gölgeli Kesişme Noktaları 

Parçaların görünümünü gizleme, ayırma ve değiştirme

Bazı 3B modeller tek tek parçalardan oluşmuştur. Model Ağacı'nı kullanarak parçaları gizleyebilir veya diğerlerinden ayırabilir, yakınlaştırabilir veya saydamlaştırabilirsiniz. 3B modelde gösterilen parçalar yanlarında bir onay işaretiyle ağaçta görüntülenir.

Parçaları kullanma
Parçaları kullanma

A. Seçili parça B. Gizli parça C. Diğerlerinden ayrılmış parça D. Saydam parça 
 1. 3B modelde, El aracını kullanarak, kullanmak istediğiniz parçayı tıklatın. Tercih ayarlarından biri El aracını kullanmanızı engelliyorsa Model Ağacı'ndaki parçayı seçin.
 2. Model Ağacı'nın üst kısmındaki Seçenekler menüsünden aşağıdakilerden birini seçin:

  Not:

  Seçenekler menüsünde görüntülenen öğeler 3B modelin tek parçadan mı, yoksa birden çok parçadan mı oluşturulduğuna bağlıdır. Bu seçeneklerin birçoğuna 3B modeldeki bir parçaya sağ tıklatılarak da erişilir.

  Model Görüntü Oluşturma Modu

  Saydam Sınırlayıcı Kutu, Düz, Saydam, Kesintisiz Tel Kafes vb. gibi alt menülerden seçtiğiniz öğeyle ilişkili olarak tüm 3B modelin yüzey görüntüsünü değiştirir.

  Tüm Parçaları Göster

  3B modelin tamamını görüntüler.

  Görünene Sığdır

  Tüm görünür parçaları görüntüler ve görünümde bunları ortalar.

  Fiziksel Özellikleri Göster

  Model Ağacı'nın Nesne Verileri bölmesinde yüzey alanını ve hacmi (varsa) görüntüler.

  Sınırlayıcı Kutuyu Göster

  3B nesneyi çevreleyen kutuyu veya modelin seçili parçalarını görüntüler.

  Sınırlayıcı Kutu Rengini Ayarla

  Sınırlayıcı kutunun rengini değiştirir. Bu seçeneği belirleyin, bir renk seçin ve Tamam düğmesini tıklatın.

  Gizle

  Modeli, seçili parçaları göstermeden görüntüler. Farklı parçaları gizlemek ve göstermek için, Model Ağacı'nın üst bölmesindeki onay kutularını da işaretleyebilir veya işareti kaldırabilirsiniz.

  Ayır

  Geri kalan tüm parçaları gizleyip sadece seçili parçayı görüntüler.

  Parçaları Ayır

  Yalnızca diğerlerinden ayrılmış parça için geometri, Ürün Oluşturma Bilgileri (PMI) ve tüm görünümleri (PMI görünümleri dahil) görüntüler. Tüm diğer parçaların görünümleri ve bilgileri gizlidir veya seçili değildir. Değişiklikler Model Ağacı'nda da gerçekleşir. Yapı bölmesinde (üst) yalnızca diğerlerinden ayrılmış parça seçilidir. Diğer parçaların yapısı da mevcuttur ancak seçili değildir. Görünüm bölmesi (orta) yalnızca diğerlerinden ayrılmış parça için tanımlanan, PMI görünümlerin de dahil olduğu görünümleri listeler. Bir görünüme tıklatırsanız belge bölmesindeki görünümün yalnızca PMI'sını görürsünüz. (Diğerlerinden ayrılmış parçanın PMI'sini görmek için Yapı bölmesinde 3B PMI'nin seçili olduğundan emin olun.) Görünüm bölmesi, grup veya diğer parçalarla ilişkili, Acrobat'ta oluşturulan özel görünümlerin dahil olduğu görünümleri gizler. Model Ağacı'nda parçalar seçerek görünüme ekleyebilirsiniz. Ayrıca, Model Ağacı'nın seçenekler menüsündeki Gizle/Göster komutlarını kullanabilirsiniz. Diğerlerinden ayrılmış parçayı iptal etmek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Parçaları Ayır komutuyla başka bir parça seçin.

  • Model Ağacı'nda üst grubu seçin.

  • Ana Sayfa Görünümü düğmesini seçin.

  Parçayı Yakınlaştır

  Odak noktasını 3B modelin bütününden seçili parçalara alır. Bu ayar özellikle dönen parça için yararlıdır; dönüşün tüm modelden çok parçanın merkez odağı çevresinde oluşmasını sağlar.

  Parça Görüntü Oluşturma Modu

  Parçayla ilgili kullanılabilir görüntü oluşturma modlarının tümün görüntüler. Görüntü oluşturma modu 3B modelin görüntüsünü seçtiğiniz görüntü oluşturma moduna göre değiştirir.

  Saydam

  Seçilen parçanın saydam bir versiyonunu görüntüler.

  XML Olarak Dışa Aktar

  3B modelin Tüm Ağaç veya Geçerli Düğüm seçeneğinden ayrı bir XML dosyası oluşturur.

  CSV Olarak Dışa Aktar

  Model verilerin tümünün bulunduğu CSV formatında ayrı bir dosya oluşturur. Verileri tüm Model Ağacı'ndan veya seçili düğümden dışa aktarabilirsiniz. Dosya, Microsoft Excel gibi CSV formatını destekleyen programlarda açılabilir.

  Not:

  3B modelde Ürün Oluşturma Bilgileri (PMI) varsa PMI'nin gösterilmesi veya gizlenmesiyle ilgili seçenekler bu menüde bulunur.

Model Ağacı'na genel bakış

Model Ağacı, çalışma alanının sol tarafındaki gezinme bölmesinde görüntülenir. Model Ağacı'nı 3B araç çubuğundaki Model Ağacını Değiştir düğmesini tıklatarak da açabilirsiniz. Dilerseniz, 3B modeli sağ tıklatıp Model Ağacını Göster'i de seçebilirsiniz.

Not:

Model Ağacı'nın kullanılabilmesi için Acrobat veya Adobe Reader'ın 7.0.7 veya daha sonraki bir sürümü gereklidir. Daha önceki sürümlerin kullanıcıları, 3B modellerle etkileşim kurabilir, fakat Model Ağacı'nı kullanamaz.

Model Ağacı'nın, her biri belirli türden bilgiler ve kontroller görüntüleyen üç bölmesi vardır.

Yapı bölmesi

En üstteki bölme 3B nesnesinin ağaç yapısını gösterir. Örneğin, bir arabayı canlandıran bir 3B nesnede, şasi, motor ve tekerlekler için, farklı nesne grupları (düğümler adı verilir) bulunur. Bu bölmede hiyerarşide hareket edebilir ve farklı parçaları seçebilir, ayırabilir ve gizleyebilirsiniz.

Ürün Oluşturma Bilgileri (PMI) bağlantılı olduğu nesne veya grupla aynı hiyerarşi düzeyinde öğeler grubu olarak görüntülenir.

Görünüm bölmesi

Ortadaki bölmede 3B nesne için tanımlanan görünümler listelenir. Görünümü değiştirdiğinizde 3B modeli kaydedilen bir duruma döndürmek için listelenen görünümlerden birini tıklatın. Bkz. PDF'lerde 3B görünümleri ayarlama.

Görünüm bölmesinde görünümleri ekleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Örneğin, parçayı ayırıp döndürdükten sonra bu özel görünümü kamera açısı, arka plan, aydınlatma ve diğer özelliklerle birlikte kaydedebilirsiniz. Bu özellik Adobe Reader uygulamasında kullanılamaz.

Nesne Verileri bölmesi

Alt bölme varsa özellikler ve meta veriler de dahil olmak üzere nesne veya parça hakkında diğer bilgileri görüntüler. Acrobat'ta 3B nesneler için bu bilgileri düzenleyemezsiniz.

Model Ağacı
<span class="uicontrol">Model Ağacı</span>

A. 3B nesne hiyerarşisi B. Kaydedilmiş görünümler C. Parça veya nesne bilgileri 

Not:

Model Ağacı ile ilgili varsayılan davranışı değiştirmek için Tercihler iletişim kutusunu açıp Kategoriler alanında 3B ve Multimedya'yı seçin. Ardından 3B Etkinleştirme menüsünde Model Ağacını Aç menüsünden bir seçenek belirleyin.

PDF'yi oluşturan kişi dönüştürme ayarlarındaki 3B modeli, model tıklatıldığında Model Ağacı'nı otomatik olarak görüntüleyecek şekilde ayarlayabilir.

Kesitler oluşturma

3B modelin kesitinin görüntülenmesi, ikiye kesip içine bakmak gibidir. Kesme düzleminin hizasını, kenardan uzaklığını ve eğimini ayarlamak için, Kesit Kontrolleri iletişim kutusunu kullanın.

Kesitten önce ve sonra
Kesitten önce ve sonra

 1. Kesiti açmak veya kapatmak için, 3B araç çubuğundaki Kesiti Aç/Kapat simgesini tıklatın.
 2. (İsteğe bağlı) Kesiti Aç/Kapat simgesinin yanındaki oku tıklatın ve Kesit Özellikleri iletişim kutusunu açan Kesit Özellikleri'ni seçin. Ardından aşağıdakilerden birini yapın:
  • Hiza, Görüntü Ayarları ve Konum ve Yönlendirme altındaki ayarları değiştirin.

  • Geçerli kesit görünümünü kaydetmek için, Kesit Görünümünü Kaydet düğmesini tıklatın. (Kaydedilen görünümün varsayılan adı, 3B araç çubuğundaki ve Model Ağacı'nın Görünüm bölmesindeki Görünüm menüsünde, SectionView[n] olarak görüntülenir.)

Kesit özellikleri

Burada yaptığınız değişiklikler hemen uygulanır. Bu değişiklikleri görmek için Kesit Özellikleri iletişim kutusunun etkin 3B modeli görmenizi engellemediğinden emin olun. Kesit Özellikleri iletişim kutusu alttaki PDF etkinse veya PDF ile etkileşimdeyseniz üstte kalır. Kapatmak için, sağ üst köşesindeki Kapat düğmesini tıklatın.

Kesiti Etkinleştir

İşaretlendiğinde, diğer seçeneklerin kullanılabilmesini sağlar.

Hizalama

Kesitin hangi eksene (x, y veya z) hizalanacağını saptar.

Yüze Hizala

3B modelde daha sonra tıklatacağınız yüzlerin yüzeyleriyle saptanan düzlemin kesitini keser. (Model parçasının yüzünü tıklatana kadar iletişim kutusu soluklaşır.)

3 Noktaya Hizala

3B modelde tıklattığınız üç noktayla saptanan düzlemin kesitini keser. (Modelin üç noktasını tıklatana kadar iletişim kutusu soluklaşır.)

Kesişmeleri Göster

Renkli bir kontur ekleyerek, kesme düzleminin 3B modeli nereden böldüğünü gösterir. Farklı bir renk seçmek isterseniz, renk örneğini tıklatın.

Kesme Düzlemini Göster

3B modeli kesen iki boyutlu alanı gösterir. Farklı bir renk seçerseniz renk örneğini tıklatın, düzlemin opaklığını değiştirirseniz başka bir yüzde değeri girin.

Seçili Parçaları Yoksay

Seçili parçaları kesit görünümünden kaldırır.

Saydam Göster

Kesitin parçası olmayan parçaları görüntüler.

Kesim Düzlemi Opaklığı

Kesim düzleminin saydamlık düzeyini saptar.

Kamerayı Kesim Düzlemiyle Hizala

3B modeli kesim düzlemiyle aynı düzeye sahip olacak şekilde döndürür.

Kenardan Uzaklık

3B modelin ne kadar kesildiğini belirler. Kaydırıcıyı sola veya sağa çekin ya da yüzdeyi değiştirin.

Not:

Her eksenin 3B modeli nasıl böldüğünü anlamak için bir eksen seçip Kenardan Uzaklık kaydırıcısını sağa sola sürükleyin. Gömülü 3B modeldeki değişiklikleri gözlemleyin.

Çevir

Kesiti ters çevirir. Örneğin, modelin üst yarısı ayrılmışsa üst yarıyı görüntüleyip alt yarıyı ayırmak için Çevir'i tıklatın.

Eğim sürgüleri

Kesme düzlemiyle eksenler arasındaki açıları belirler. Sürgüleri sola veya sağa çekin veya yüzdeleri değiştirin.

Kesit Görünümünü kaydetme

Görünümle birlikte kaydedilecek görüntü özelliklerini seçebileceğiniz Görünüm Özellikleri iletişim kutusunu açar. Kesit görünümü, kaydedilecek özellikleri seçtikten sonra 3B araç çubuğu ve Model Ağacı'ndaki görünümler listesine eklenir. Kaydedilen görünüme SectionView[n] varsayılan adı verilir.

Kaydetmemeyi seçtiğiniz görüntü özellikleri önceki görünümün ayarına döner. Örneğin, arka plan rengini kaydetmediyseniz kesit görünümü görüntülenen önceki görünümün arka plan rengini korur.

Kamera özelliklerini değiştirme

Kamera özellikleri nesne görünümü için yerleştirilen hassas açıyı ve konumlandırmayı tanımlar. Kamera özellikleri hem görünümler, hem de dosyalar arasında kullanılabilen kamera görünümünü oluşturur.

 1. 3B araç çubuğunda Kamera Özellikleri simgesini tıklatın.

  Simgeyi görmüyorsanız 3B araç çubuğunun sol tarafındaki gezinme aracının yanındaki oku tıklatın.

 2. Kamera Özellikleri iletişim kutusunda, yeni kamera görünümüne ad vermek için Farklı Kaydet'i tıklatın veya menüden varolan bir görünümü seçin.
 3. Kamera Özellikleri iletişim kutusunu taşıyın; böylece 3B modeli görebilirsiniz. Kamera hizalaması seçin:
  • Kamera özelliklerini yalnızca hedef konuma hizalamak için Hedef'i seçin.

  • Kamera özelliklerini hem kamera yönüne, hem de hedef konuma hizalamak için Kamera ve Hedef'i seçin.

 4. Hizalama türünü seçin:

  Model Seç

  Bu seçeneği belirledikten sonra belgede bir 3B modeli tıklatın. Kamera Özellikleri iletişim kutusu geçerli kamera konumunu gösterir.

  • Hedef seçiliyse kamera hedefinin yeni konumu seçili modelin ortasıdır.

  • Kamera ve Hedef seçiliyse, kamera hedefinin konumu seçili modelin ortasıdır. Kamera seçili modele hizalanır.

  Yüz Seç

  Bu seçeneği belirledikten sonra belgede 3B modelin bir yüzünü tıklatın. Kamera Özellikleri iletişim kutusu geçerli kamera konumunu gösterir.

  • Hedef seçiliyse kamera hedefinin yeni konumu seçili yüzün ortasıdır.

  • Kamera ve Hedef seçiliyse, kamera hedefinin konumu seçili yüzün ortasıdır. Kamera bu yüze hizalanır.

  3 Nokta Seç

  Bu seçeneği belirledikten sonra belgede aynı veya farklı modellerdeki üç noktayı seçin. Kamera Özellikleri iletişim kutusu geçerli kamera konumunu gösterir.

  • Hedef seçiliyse kamera hedefinin yeni konumu seçili üç noktanın ortasıdır.

  • Kamera ve Hedef seçiliyse, kamera hedefi seçili üç noktanın ortasıdır. Kamera konumu seçili üç noktanın oluşturduğu düzleme hizalanır.

 5. Konum kısmında X, Y ve Z değerlerini Yön Açısı, yükseklik ve Uzaklık olarak değiştirmek için Açı Birimleri'ni seçin. Bu değerler yön açısı (uzaklık), yükseklikle (X ekseni) kamerayı işlemenizi ve uzaklık değerini kullanarak yakınlaştırmanızı sağlar.
 6. Kamera ve Hedef konumlarında kaydırıcıyı istediğiniz konuma getirin.
 7. Kameranın odak açısını değiştirmek için Görünüm Alanı kaydırıcısını istediğiniz açıya sürükleyin.
 8. Kameranın döndürme açısını değiştirmek için Döndür kaydırıcısını istediğiniz açıya sürükleyin.
 9. Ayarları kaydetmek için Kamera Görünümünü Kaydet'i tıklatın ve görünümü Model Ağacı'na ekleyin.

  Görünüm Model Ağacı'na CameraView[n] adıyla eklenir; burada [n] gitgide artan bir sayıdır. Kamera görünümünü Görünümler listesinde yeniden adlandırabilirsiniz.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi