Not:

Bu belge Acrobat XI ile ilgili talimatlar içermektedir. Acrobat DC kullanıyorsanız bkz. Acrobat DC Yardım.

Windows ile kullanabileceğiniz yaygın kullanılan klavye kısayolları için bkz. http://support.microsoft.com/kb/126449.

Araç seçme tuşları

Tek tuşlu kısayolları etkinleştirmek için Tercihler iletişim kutusunu açın, Genel altında Araçlara Erişmek İçin Tek Tuşlu Kısayollar seçeneğini belirleyin.

Araç

Windows/UNIX eylemi

Mac OS eylemi

El aracı

H

H

El aracını geçici olarak seçme

Boşluk tuşu

Boşluk tuşu

Seçim aracı

V

V

Seçim Çerçevesi Yakınlaştırma aracı

Z

Z

Yakınlaştırma araçlarında gezinme: Seçim Çerçevesi Yakınlaştır, Dinamik Yakınlaştırma, Büyüteç

Shift+Z

Shift+Z

Dinamik Yakınlaştırma aracını geçici olarak seçme (Seçim Çerçevesi Yakınlaştırma aracı seçildiğinde)

Shift

Shift

Geçici olarak uzaklaştırma (Seçim Çerçevesi Yakınlaştırma aracı seçildiğinde)

Ctrl

Option

Yakınlaştırma aracını geçici olarak seçme

Ctrl+boşluk tuşu

Boşluk tuşu+Command

Nesne Seçme aracı

R

R

Nesne Düzenleme aracı

O

O

Form düzenleme moduna giriş/çıkış

A

A

Kırpma aracı

C

C

Bağlantı aracı

L

L

Metin Alanı aracı

F

F

Form içeriği oluşturma modunda bulunan araçlarda gezinme: Metin Alanı, Onay Kutusu, Radyo Düğmesi, Liste Kutusu, Aşağı Açılır Kutu, Düğme, Dijital İmza, Barkod

Shift+F

Shift+F

3B aracı

M

M

Multimedya araçlarında dolaşma: Flash, Video

Shift+M

Shift+M

Belge Metnini Düzenle aracı

B

B

Redaksiyon

Y

Y

Rötuş araçlarında gezinme: Metni Rötuşlama, Rötuş Okuma Sırası, Rötuş Nesnesi

Shift+T

Shift+T

JavaScript Hata Ayıklayıcı

Ctrl+J

Command+J

Boş Sayfa Ekle aracı

Shift+Ctrl+T

Shift+Command+T

Dosya Ekle

Ctrl+Shift+I

Sayfaları silme

Ctrl+Shift+D

Çıktı Önizlemeyi Aç

~

~

Rötuş Okuma Sırası aracı (veya daha önceden seçilmişse iletişim kutusuna geri dönün)

Shift+Ctrl+U

Shift+Command+U

Yorumlarla çalışma tuşları

Tek tuşlu kısayolları etkinleştirmek için Genel tercihlerinde Araçlara Erişmek İçin Tek Tuş Hızlandırıcıları Kullan öğesini seçin.

Sonuç

Windows/UNIX Eylemi

Mac OS Eylemi

Yapışkan Not aracı

S

S

Metin Düzenleme İşlemleri aracı

E

E

Damga aracı

K

K

Geçerli vurgulama aracı

U

U

Vurgulama araçlarında gezinme: Vurgulayıcı, Metnin Altını Çizme, Metnin Üzerini Çizme

Shift+U (yalnızca Windows)

Shift+U

Geçerli çizim işaretleme aracı

D

D

Çizim işaretleme araçlarında gezinme: Bulut, Ok, Çizgi, Dikdörtgen, Oval, Çokgen Çizgi, Çokgen, Kurşun Kalem Aracı, Silgi Aracı

Shift+D (yalnızca Windows)

Shift+D

Bulut aracı

Q (yalnızca Windows)

Q

Metin Kutusu aracı

X

X

Geçerli Damga veya Ekleme aracı

J

J

Damga, Dosya Ekle, Sesli Yorum Kaydet arasında gezinme

Shift+J

Shift+J

Odağı sonraki yoruma veya form alanına taşıma

Sekme

Sekme

Odağı önceki yoruma veya form alanına taşıma

Shift+Sekme

Shift+Sekme

Odaklı yorumu içeren açılır notu (veya Yorumlar Listesi'ndeki metin alanını) açma

Enter

Return

Odaklı yorumu içeren açılır notu (veya Yorumlar Listesi'ndeki metin alanını) kapatma

Esc

Esc

PDF'de gezinme tuşları

Sonuç

Windows/UNIX Eylemi

Mac OS Eylemi

Önceki ekran

Page Up veya Shift+Enter

Page Up veya Shift+Return

Sonraki ekran

Page Down veya Enter

Page Down veya Return

İlk sayfa

Home veya Shift+Ctrl+Page Up veya Shift+Ctrl+Yukarı Ok

Home veya Shift+Command+Yukarı Ok

Son sayfa

End veya Shift+Ctrl+Page Down veya Shift+Ctrl+Aşağı Ok

End veya Shift+Command+Aşağı Ok

Önceki sayfa

Sol Ok veya Ctrl+Page Up

Sol Ok veya Command+Page Up

Sonraki sayfa

Sağ Ok veya Ctrl+Page Down

Sağ Ok veya Command+Page Down

Önceki açık belge

Ctrl+F6 (UNIX)

Command+F6

Sonraki açık belge

Shift+Ctrl+F6 (UNIX)

Shift+Command+F6

Yukarı kaydırma

Yukarı Ok

Yukarı Ok

Aşağı kaydırma

Aşağı Ok

Aşağı Ok

Kaydırma (El aracı seçildiğinde)

Boşluk tuşu

Boşluk tuşu

Yakınlaştırma

Ctrl+eşittir işareti

Command+eşittir işareti

Uzaklaştırma

Ctrl+tire

Command+tire

PDF Portföylerinde çalışma tuşları

Bu tuşlar, Ayrıntılar bölmesinin dosyalar listesinden kullanılabilir.

Sonuç

Windows Eylemi

Mac OS Eylemi

Sıralama için seçili geçerli sütun başlığı, geçerli odaklı satır ve bir klasör içindeyse Geri Git düğmesi arasında ileri ve geri gitme

Sekme veya Shift+Sekme

Sekme veya Shift+Sekme

Solda dosya listesinin gövdesindeyken, odağı bir sonraki ya da bir önceki satıra getirme

Yukarı Ok veya Aşağı Ok

Yukarı Ok veya Aşağı Ok

Bir sonraki ya da bir önceki sütun başlığını sıralama için seçer

Sol Ok veya Sağ Ok

Sol Ok veya Sağ Ok

Dosya listesi gövdesinde basılırsa klasör içerisinden bir düzey yukarıya gitme

Geri Tuşu

Sil

Bir klasör içinde odak düğme üzerindeyse Geri Git düğmesine basın.

Enter ya da Boşluk

Enter ya da Boşluk

Odak bir alt klasörü temsil eden dosya listesindeki bir satırdayken basılırsa alt klasöre gider ya da bir eklentiyi Önizleme modunda açar.

Enter

Enter

Dosya listesinin gövdesindeyse ilk ya da son satıra gitme

Home veya End

Home veya End

Dosya listesinin gövdesindeyse ekrana sığacak şekilde bir sonraki veya en son satır setine geçme

Page Down veya Page Up

Page Down veya Page Up

Tüm dosyaları seçme veya seçimi kaldırma

Ctrl+A veya Shift+Ctrl+A

Command+A veya Shift+Command+A

Dosya listesinin gövdesindeyse bir sonraki satırı seçili satırın üstüne veya altına ekleyerek seçimi genişletme

Shift+Yukarı Ok veya Shift+Aşağı Ok

Shift+Yukarı Ok veya Shift+Aşağı Ok

Odaktaki satırın seçim içerisinde olup olmayacağını değiştirme

Ctrl + Boşluk tuşu

Command+Boşluk tuşu

Seçimi değiştirmeden odağı bir satır aşağı ya da bir satır yukarı taşıma

Ctrl+Yukarı Ok veya Ctrl+Aşağı Ok

Command+Yukarı Ok veya Command+Aşağı Ok

Odak bir sütun başlığındayken sıralama düzenini tersine çevirme

Boşluk tuşu

Boşluk tuşu

Görev bölmelerinde gezinme tuşları

Sonuç

Windows Eylemi

Mac OS Eylemi

Odağı Belge bölmesi, Görev bölmeleri, Mesaj çubuğu ve Gezinme çubuğu arasında bir sonraki öğeye taşıma

F6

F6

Odağı Belge bölmesi, Görev bölmeleri, Mesaj çubuğu ve Gezinme çubuğu arasında bir önceki öğeye taşıma

Shift+F6

Shift+F6

Odağı Görev bölmesinde bir sonraki panele taşıma

Ctrl+Sekme

Command+Sekme

Odağı Görev bölmesinde bir önceki panele taşıma

Ctrl+Shift+Sekme

Command+ Shift+Sekme

Açık bir Görev bölmesinde bir sonraki panele ve panel denetimine gitme

Sekme

Sekme

Açık bir Görev bölmesinde bir önceki panele ve panel denetimine gitme

Shift+Sekme

Shift+Sekme

Bir panelde bir sonraki komut düğmesine gitme

Aşağı Ok

Aşağı Ok

Bir panelde bir önceki komut düğmesine gitme

Yukarı Ok

Yukarı Ok

Odaktaki paneli genişletme ya da daraltma (odağı Araçlar bölmesine taşımak için F6'ya basın ve sekmeyle istediğiniz panele gelin)

Boşluk tuşu veya Enter

Sol Ok veya Sağ Ok

Boşluk tuşu veya Enter

Sol Ok veya Sağ Ok

Görev bölmesini açma veya kapatma

Shift+F4

Shift+F4

Bir Eylemin görevlerini listeleyen bölmeyi kapatma

Ctrl+Shift+F4

Ctrl+Shift+F4

Menüyü açma ve odak alt menüye sahip bir komuttaysa ya da açılır bir panele sahip bir alt menü öğesindeyse odağı ilk menü seçeneğine taşıma

Boşluk tuşu veya Enter

Boşluk tuşu veya Enter

Odağı bir alt menüye sahip ya da açılır bir paneli bulunan bir alt menü öğesine sahip ana komut düğmesine geri getirme

Esc

Esc

Odaktaki komutu çalıştırma

Boşluk tuşu veya Enter

Boşluk tuşu veya Enter

Yeni Eylem Oluştur, Eylemi Düzenle, Yeni Araç Seti Oluştur veya Araç Setini Düzenle iletişim kutularındaki etkin panelde bulunan bir sonraki öğeye gitme

Sekme

Sekme

Yeni Eylem Oluştur, Eylemi Düzenle, Yeni Araç Seti Oluştur veya Araç Setini Düzenle iletişim kutularındaki etkin panelde bulunan bir önceki öğeye gitme

Shift+Sekme

Shift+Sekme

Genel gezinme tuşları

Sonuç

Windows/UNIX Eylemi

Mac OS Eylemi

Odağı menülere taşıma (Windows, UNIX); ilk menü öğesini genişletme (UNIX)

F10

Ctrl+F2

Odağı tarayıcıdaki ve uygulamadaki araç çubuğuna taşıma

Shift+F8

Shift+F8

Bir sonraki açık belgeye geçme (odak belge bölmesindeyken)

Ctrl+F6

Command+F6

Bir önceki açık belgeye geçme (odak belge bölmesindeyken)

Ctrl+Shift+F6

Command+Shift+F6

Geçerli belgeyi kapatma

Ctrl+F4

Command+F4

Tüm açık belgeleri kapatma

Kullanılamaz

Command+Option+W

Odağı belge bölmesindeki bir sonraki yoruma, bağlantıya veya form alanına taşıma

Sekme

Sekme

Odağı belge bölmesine taşıma

F5

F5

Odağı belge bölmesindeki bir önceki yoruma, bağlantıya veya form alanına taşıma

Shift+Sekme

Shift+Sekme

Seçili aracı, öğeyi (film klibi veya yer imi gibi) veya komutu etkinleştirme

Boşluk tuşu veya Enter

Boşluk tuşu veya Return

İçerik menüsünü açma

Shift+F10

Ctrl+tıklatma

İçerik menüsünü kapatma

F10

Esc

El aracına veya Seçim aracına dönme

Esc

Esc

Odağı sekmeli bir iletişim kutusunda bir sonraki sekmeye taşıma

Ctrl+Sekme

Kullanılamaz

Bir önceki arama sonucuna gitme ve bunu belgede vurgulama

Shift+F3

Kullanılamaz

Bir sonraki arama sonucuna gitme ve bunu belgede vurgulama

F3

F3

Önceki belgeyi arama (birden çok dosya gösteren Arama sonuçlarıyla)

Alt+Shift+Sol Ok (yalnızca Windows)

Command+Shift+Sol Ok

Sonraki belgeyi arama (birden çok dosya gösteren Arama sonuçlarıyla)

Alt+Shift+Sağ Ok (yalnızca Windows)

Command+Shift+Sağ Ok

Metin seçme (Seçim aracı seçiliyken)

Shift+ok tuşları

Shift+ok tuşları

Sonraki sözcüğü seçme veya önceki sözcüğün seçimini kaldırma (Seçim aracı seçiliyken)

Shift+Ctrl+Sağ Ok veya Sol Ok

Kullanılamaz

Gezinme panelleriyle çalışma tuşları

Sonuç

Windows/UNIX Eylemi

Mac OS Eylemi

Gezinme bölmesini açma ve odağı bu bölmeye taşıma

Ctrl+Shift+F5

Command+Shift+F5

Odağı belge, mesaj çubuğu ve gezinme panelleri arasında taşıma

F6

F6

Odağı bir önceki bölmeye veya panele taşıma

Shift+F6

Shift+F6

Etkin gezinme panelinin öğeleri arasında hareket etme

Sekme

Sekme

Bir önceki veya sonraki gezinme paneline geçme ve bu paneli etkinleştirme (odak panel düğmesindeyken)

Yukarı Ok veya Aşağı Ok

Yukarı Ok veya Aşağı Ok

Bir sonraki gezinme paneline geçme ve bu paneli etkinleştirme (odak gezinme panelinde herhangi bir yerdeyken)

Ctrl+Sekme

Kullanılamaz

Geçerli yer imini genişletme (odak Yer İmleri panelindeyken)

Sağ Ok veya Shift+artı işareti

Sağ Ok veya Shift+artı işareti

Geçerli yer imini daraltma (odak Yer İmleri panelindeyken)

Sol Ok veya eksi işareti

Sol Ok veya eksi işareti

Tüm yer imlerini genişletme

Shift+*

Shift+*

Seçili yer imini daraltma

Ters Eğik Çizgi (/)

Ters Eğik Çizgi (/)

Odağı gezinme panelindeki bir sonraki öğeye taşıma

Aşağı Ok

Aşağı Ok

Odağı gezinme panelindeki bir önceki öğeye taşıma

Yukarı Ok

Yukarı Ok

Yardım penceresinde gezinme tuşları

Sonuç

Windows/UNIX Eylemi

Mac OS Eylemi

Yardımı penceresini açma

F1

F1 veya Command+?

Yardımı penceresini kapatma

Ctrl+W (yalnızca Windows) veya Alt+F4

Command+W

Önceden açık olan konuya dönme

Alt+Sol Ok

Command+Sol Ok

Sonraki konuya gitme

Alt+Sağ Ok

Command+Sağ Ok

Sonraki bölmeye gitme

Ctrl+Sekme

Varsayılan tarayıcınız için Yardım'a göz atma

Önceki bölmeye gitme

Shift+Ctrl+Sekme

Varsayılan tarayıcınız için Yardım'a göz atma

Odağı bölme içinde sonraki bağlantıya getirme

Sekme

Kullanılamaz

Odağı bölme içinde önceki bağlantıya getirme

Shift+Sekme

Kullanılamaz

Vurgulanan bağlantıyı etkinleştirme

Enter

Kullanılamaz

Yardım konusunu yazdırma

Ctrl+P

Command+P

Erişilebilirlik tuşları

Sonuç

Windows Eylemi

Mac OS Eylemi

Geçerli belge için okuma ayarlarını değiştirme

Shift+Ctrl+5

Shift+Command+5

Etiketli PDF'yi yeniden akıtma ve akışsız görünüme dönme

Ctrl+4

Command+4

Sesli Oku'yu etkinleştirme ve devre dışı bırakma

Shift+Ctrl+Y

Shift+Command+Y

Yalnızca geçerli sayfayı sesli okuma

Shift+Ctrl+V

Shift+Command+V

Geçerli sayfadan belge sonuna kadar sesli okuma

Shift+Ctrl+B

Shift+Command+B

Sesli okumayı duraklatma

Shift+Ctrl+C

Shift+Command+C

Sesli okumayı durdurma

Shift+Ctrl+E

Shift+Command+E

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi