Not:

Bu belge Acrobat XI ile ilgili talimatlar içermektedir. Acrobat DC kullanıyorsanız bkz. Acrobat DC Yardım.

PDF İdealleştirici kullanarak kaydetme (Acrobat Pro)

PDF İdealleştirici, PDF dosyalarının boyutunun küçültülmesi için birçok ayar sunar. PDF İdealleştirici ayarlarından bazıları, Distiller kullanarak PDF oluşturduğunuzda kullanılan seçeneklere benzer. Bu seçeneklerin hepsini mi yoksa sadece birkaçını mı kullanacağınız, dosyaları nasıl kullanmak istediğinize ve bir dosyanın sahip olması gereken temel özelliklere bağlıdır. Çoğu durumda, varsayılan ayarlar, azami verimlilik için uygundur; gömülü fontları kaldırarak yer kazandırır, resimleri sıkıştırır ve artık gerekmeyen öğeleri dosyadan kaldırır.

Dosyayı en iyileştirmeden önce dosyanın alan kullanımını denetlemek iyi bir fikirdir. Alan denetim sonuçları size, dosya boyutunun en iyi nerelerden küçültüleceği hakkında fikir verir. PDF dosyanızın boyutunu, Dosya Boyutunu Küçült komutunu kullanarak da küçültebilirsiniz.

Not:

Bazı sıkıştırma yöntemleri görüntülerin baskı üretimi iş akışında kullanılamaz olmasına neden olabilir. Geri dönülemeyecek değişiklikler yapmadan önce, çeşitli ayarlarla deneme yapmalısınız.

PDF İdealleştirici'yi açma

 1. PDF İdealleştirici iletişim kutusunu açmak için, aşağıdakilerden birini yapın:
  • Tek bir PDF'de, Dosya > Farklı Kaydet > En İyileştirilmiş PDF'yi seçin.

  • Bir Eylem Sihirbazı'nı düzenlerken Farklı Kaydet seçeneklerini tıklatın. Ardından, Çıktı Seçenekleri iletişim kutusunda PDF İdealleştirici'yi seçip Ayarlar'ı tıklatın.

Not:

Görünüm menüsünde Yeniden Akıt seçiliyse, PDF İdealleştirici kullanılamaz.

PDF'nin alan kullanımını denetleme (Acrobat Pro)

Alan kullanımının denetlenmesi size, fontlar, resimler, yer imleri, formlar, adlandırılmış hedefler ve yorumlar gibi, belirli belge öğeleri için kullanılan toplam bayt sayısını ve ayrıca toplam dosya boyutunu içeren bir rapor verir. Rapordaki sonuçlar, hem bayt cinsinden hem de toplam dosya boyutu cinsindendir.

 1. Dosya > Farklı Kaydet > En İyileştirilmiş PDF'yi seçin. PDF İdealleştirici iletişim kutusu açılır.
 2. İletişim kutusunun üst tarafındaki Alan Kullanımını Denetle düğmesini tıklatın.

Not:

Bir PDF'deki alan kullanımını İçerik bölmesinden de denetleyebilirsiniz. Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Panelleri > İçerik'i seçin. İçerik bölmesi seçenekleri menüsünden Alan Kullanımını Denetle'yi seçin.

PDF'yi en iyileştirme (Acrobat Pro)

 1. PDF İdealleştirici iletişim kutusunu açın (Dosya > Farklı Kaydet > En İyileştirilmiş PDF).
 2. Varsayılan ayarları kullanmak için, Ayarlar menüsünde Standart'ı seçin ve 6. adıma geçin. PDF İdealleştirici iletişim kutusunda herhangi bir ayarı değiştirirseniz, Ayarlar menüsü otomatik olarak Özel'e geçer.
 3. Bununla Uyumlu Hale Getir menüsünden geçerli PDF sürümünü tutmak için Varolanı Koru'yu veya bir Acrobat sürümünü seçin. (Panellerde bulunan seçenekler, bu seçime bağlıdır.)
 4. Panelin (örneğin Görüntüler, Fontlar, Saydamlık) yanındaki onay kutusunu işaretleyin ve o paneldeki seçenekleri belirleyin. En iyileştirme sırasında paneldeki seçeneklerin tümünün yürütülmesini engellemek için bu panelin onay kutusundaki seçimi kaldırın.
 5. (İsteğe bağlı) Özelleştirilmiş ayarlarınızı kaydetmek için, Kaydet düğmesini tıklatıp ayarları adlandırın. (Kaydedilen ayarı silmek için Ayarlar menüsünden bunu seçip Sil'i tıklatın.)
 6. Seçenekleri ayarlamanız bittiğinde, Tamam düğmesini tıklatın.
 7. İdealleştirilmişi Farklı Kaydet iletişim kutusunda, en iyileştirilmiş PDF'yi orijinal PDF'nin üzerine yazmak için Kaydet'i tıklatın veya yeni bir ad ve konum seçin.

  Not:

  Aynı anda birçok belgeyi en iyi hale getirmek için Eylem Sihirbazı ile ilgili Çıktı seçeneklerini kullanın.

PDF İdealleştirici seçenekleri (Acrobat Pro)

Bir PDF'nin boyutunu küçültmek için PDF İdealleştirici iletişim kutusundaki panel seçeneklerini kullanın.

Görüntüler paneli

PDF İdealleştirici'deki Görüntüler paneli, renkli, gri tonlama ve tek renkli görüntü sıkıştırma için ayarlar ve görüntü altörneklemesi yapmanızı sağlar.

PDF İdealleştirici
Acrobat Pro'da PDF İdealleştirici iletişim kutusunun Görüntüler panelinde PDF uyumluluğunu değiştirin.

Gerektiğinde şu seçenekleri belirtin:

Altörnekle

Orijinal piksel renklerini daha büyük pikseller halinde birleştirerek, görüntülerin çözünürlüğünü düşürür.

Not: Maskelenmiş görüntüler ve 16x16 pikselden daha küçük boyutta olan görüntüler altörneklenmez.

Sıkıştırma

Gereksiz piksel verilerini yok ederek, dosya boyutunu küçültür. Genelde, JPEG ve JPEG2000 sıkıştırma, renkten renge aşamalı geçişlere sahip olan, fotoğraf gibi görüntülerde daha iyi sonuçlar verir. ZIP, düz renklerde veya düz renklerden oluşan desenlerle boyanmış geniş alanlara sahip illüstrasyonlar için daha iyi bir seçimdir. Tek renkli görünümler için, PDF İdealleştirici'de bulunan, ama Distiller'da bulunmayan JBIG2 sıkıştırma, CCITT sıkıştırmadan üstündür.

Kalite

Yalnızca JPEG ve JPEG2000 formatlarında kullanılabilir. JPEG ve JPEG2000 sıkıştırma yöntemleri normalde kayıplıdır, yani bu işlemde bazı piksel verileri kalıcı olarak kaldırılır. Renkli görüntülere çeşitli düzeylerde (minimum, düşük, orta, yüksek, maksimum) kayıplı JPEG veya JPEG2000 sıkıştırma uygulayabilirsiniz. JPEG2000 sıkıştırma için aynı zamanda kayıpsız belirleyerek piksel verilerinin kaldırılmamasını sağlayabilirsiniz. Hem kayıplı hem de kayıpsız sıkıştırma modları sunan JBIG2 sıkıştırma dışında, tek renkli görüntüler için sıkıştırma, kayıpsızdır.

Döşeme Boyutu

Yalnızca JPEG2000 formatı için kullanılabilir. Sıkıştırılmakta olan görüntüyü verilen boyutta parçalara böler. (Görüntü yüksekliği veya genişliği döşeme boyutunun katlarında değilse, kenarlara döşemelerin bir parçası yerleştirilir.) Her döşemeye ait görüntü verisi bağımsız olarak sıkıştırılır ve bağımsız olarak açılabilir. Varsayılan değer olan 256 önerilir.

Görüntüleri Yalnızca Boyutta Küçültme Varsa En İyi İyileştirin

Seçili olduğunda, görüntü ayarı görüntü boyutunu artıracaksa bu görüntü için en iyileştirme atlanır.

Fontlar paneli

Kaynak belgeyle tam bir eşleşmeyi temin etmek için belgede kullanılan bütün fontların kullanılması yararlı olacaktır. Tam eşleşme gerekli değilse ve daha küçük bir dosyayı tercih ediyorsanız, Romen metin ve Doğu Asya metni (Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince, Korece ve Japonca) için olan fontları gömmeyi seçmeyebilirsiniz. Orijinal fontların bulunmadığı bir sistemde görüntülendiğinde bu dillerdeki metnin yerine eşleştirme fontu konur. PDF İdealleştirici'nin Fontlar paneli, gömme iptalinde kullanılabilecek fontlar ve gömme iptali yapılacak fontlar olmak üzere iki font listesi içerir. Bazı fontlar için gömme iptal edilemez ve bunlar Fontlar panelinde görünmez. Fontları belgeye gömmeyi iptal etmek için Gömülü Fontlar listesinde bir veya birden çok font seçin ve Gömmeyi Kaldır düğmesini tıklatın. Gömülü fontların alt kümelerini gömmek istemezseniz Gömülü Tüm Fontları Alt Kümeye Al seçeneğinin işaretini kaldırın. Belgedeki tüm fontların gömülmesinin iptalini engellemek için Hiçbir Fontun Gömülmesini İptal Etme seçeneğini belirleyin.

Saydamlık paneli

PDF'niz saydamlık içeren resim içeriyorsa, saydamlığı düzleştirip dosya boyutunu küçültmek için, PDF İdealleştirici'nin Saydamlık panelindeki hazır ayarları kullanabilirsiniz. (Düzleştirme, saydamlığı vektör tabanlı alanlara ve rasterleştirilmiş alanlara bölümleyerek, saydamlığı, ilgili resimle bütünleştirir.) PDF İdealleştirici, diğer en iyileştirme seçeneklerini uygulamadan önce, saydamlık seçeneklerini belgedeki bütün sayfalara uygular.

Acrobat 4.0 Ve Üstü uyumluluk ayarını seçerseniz, Saydamlık paneli etkinleştirilir ve en iyileştirme sırasında dosyadaki saydamlık düzleştirilir. Böylece, saydamlık desteği olmayan Acrobat 4.0 ile uyumluluk sağlanmış olur.

Düzleştirme ön ayarları oluştururken, bu ön ayarlar Saydamlık panelinin varsayılan ön ayarlarıyla birlikte görüntülenir.

Not:

Dosya kaydedildikten sonra saydamlık düzleştirme işlemi geri alınamaz.

Öğeleri At paneli

Nesneleri At paneli, PDF'den kaldırılacak nesneleri belirlemenize ve CAD çizimlerindeki eğri çizgileri en iyileştirmenize olanak verir. Acrobat'ta ve başka uygulamalarda oluşturulmuş olan nesneleri atabilirsiniz. Nesneyi seçmek, söz konusu nesnenin PDF'deki tüm örneklerini kaldırılır.

Nesneleri At alanında, başka seçeneklerin yanı sıra, aşağıdaki seçenekler vardır:

Tüm Form Gönderme, İçe Aktarma Ve Sıfırlama Eylemlerini Kaldır

Form verilerinin gönderilmesiyle ve içe aktarılmasıyla ilgili bütün eylemleri devre dışı bırakır ve form alanlarını sıfırlar. Bu seçenek, eylemlerin bağlı olduğu form nesnelerini korur.

Form Alanlarını Düzleştir

Görünümlerinde değişiklik yapmaksızın, form alanlarını kullanılamaz hale getirir. Form verileri, sayfayla birleştirilerek sayfa içeriği haline gelir.

Tüm JavaScript Eylemlerini Kaldır

PDF'deki, JavaScript kullanan tüm eylemleri kaldırır.

Tüm Alternatif Görselleri Kaldır

Görüntünün, ekranda görüntülenmesi hedeflenen dışındaki bütün çeşitlerini kaldırır. Bazı PDF'ler aynı görüntünün, düşük çözünürlüklü ekran görünümü ve yüksek çözünürlüklü yazdırma gibi, farklı amaçlar için farklı versiyonlarını içerir.

Gömülü Sayfa Minyatürlerini Kaldır

Gömülü sayfa minyatürlerini kaldırır. Bu seçenek, Sayfa Küçük Resimleri düğmesini tıklattıktan sonra sayfa minik resimlerinin çizilmesi uzun zaman alan büyük dosyalarda kullanışlıdır.

Belge Etiketlerini Kaldır

Etiketleri belgeden kaldırır; böylece, metnin erişilebilirlik ve yeniden akıtma özellikleri de kaldırılmış olur.

Düz Çizgileri Eğrilere Dönüştür

CAD çizimlerinde eğrilerin oluşturulmasında kullanılan kontrol noktalarının sayısını düşürür; böylece daha küçük PDF dosyaları ve daha hızlı ekran görüntüsü elde edilmiş olur.

Görüntü Parçalarını Algıla ve Birleştir

İnce şeritler halinde parçalı görüntüler ve maskeler arar ve bu şeritleri tek bir görüntü veya maske halinde birleştirmeye çalışır.

Gömülü Yazdırma Ayarlarını Atma

Sayfa ölçekleme ve çift yüzlü mod gibi gömülü yazdırma ayarlarını belgeden kaldırır.

Gömülü Arama Dizinini Atma

Gömülü arama dizinini atarak dosya boyutunu küçültür.

Yer İmlerini Atma

Dosyadan bütün yer imlerini kaldırır.

Kullanıcı Verilerini Kaldır paneli

Dağıtmak veya başkalarıyla paylaşmak istemediğiniz kişisel bilgileri kaldırmak için, Kullanıcı Verilerini At panelini kullanın. Kişisel bilgileri bulamıyorsanız, gizlenmiş olabilir. Gizli metinleri ve kullanıcıyla ilişkili bilgileri Belgeyi İncele komutunu (Araçlar > Koruma > Gizli Bilgileri Kaldır) kullanarak bulabilirsiniz.

Tüm Yorumları, Formları ve Multimedyayı At

Tüm yorumları, formları, form alanlarını ve multimedyayı PDF'den kaldırır.

Belge Bilgilerini ve Meta Verileri At

Belge bilgi sözlüğündeki bilgileri ve tüm meta veri akışlarını kaldırır. (Meta veri akışlarını PDF'nin bir kopyasında geri yüklemek için Farklı Kaydet komutunu kullanın.)

Tüm Öğe Verilerini At

Bütün nesneleri PDF'den kaldırır.

Dosya Eklerini At

PDF'ye yorum olarak eklenenler de dahil olmak üzere bütün dosya eklerini kaldırır. (PDF İdealleştirici, ekli dosyaları en iyi duruma getirmez.)

Harici Çapraz Referansları At

Başka belgelere olan bağlantıları kaldırır. PDF içindeki başka konumlara atlayan bağlantılar kaldırılmaz.

Diğer Uygulamalara Ait Özel Verileri At

PDF belgesinden, sadece o belgeyi oluşturan uygulamada yararlı olan bilgileri çıkartır. Bu, PDF'nin işlevselliğini etkilemez ama dosya boyutunu küçültür.

Gizli Katman İçeriğini At ve Görünen Katmanları Düzleştir

Dosya boyutunu küçültür. En iyileştirilmiş belgenin görünümü orijinal PDF'yle aynıdır ama katman bilgilerini içermez.

Temizle paneli

PDF İdealleştirici'nin Temizle panelindeki seçenekleri, belgedeki gereksiz öğeleri kaldırır. Bu öğeler, belgeyi kullanma amacınız bakımından gereksiz veya artık kullanılmayan öğeleri içerir. Birçok öğenin kaldırılması PDF işlevselliğini ciddi şekilde etkiler. Varsayılan değer olarak, sadece işlevselliği etkilemeyen öğeler seçilidir. Başka seçenekleri kaldırmanın sonuçlarından emin değilseniz, varsayılan seçimleri kullanın.

Nesne Sıkıştırma Seçenekleri

Dosyada Flate sıkıştırmasının nasıl uygulanacağını belirtir.

Kodlanmamış Akışları Kodlarken Flate Kullan

Kodlanmayan bütün akışlara Flate sıkıştırması uygular.

LZW Kodlamasını Kullanan Akışlarda, Onun Yerine Flate Kullan

LZW kodlaması kullanan bütün içerik akışlarına ve görüntülere Flate sıkıştırması uygular.

Geçersiz Yer İmlerini At

Belgede silinmiş sayfalara işaret eden yer imlerini kaldırır.

Geçersiz Bağlantıları At

Geçersiz hedeflere yönlenen bağlantıları kaldırır.

Referanslanmamış Adlandırılmış Hedefleri At

PDF belgesinin içinden dahili olarak referanslandırılmayan adlandırılmış hedefleri kaldırır. Bu seçenek başka PDF dosyalarından veya Web sitelerinden gelen bağlantıları kontrol etmediğinden, bazı iş akışlarına uymaz.

Sayfa İçeriğini En İyileştir

Satır sonu karakterlerinin tümünü boşluk karakterlerine dönüştürür; böylece Flate sıkıştırması geliştirilir.

PDF'yi Hızlı Web Görünümü İçin En İyileştir

PDF belgesini, Web sunucularından bir kerede tek sayfa indirme (bayt ayırma) için yeniden yapılandırır.

PDF'de Hızlı Web Görünümünü Etkinleştirme

Hızlı Web Görünümü, Web sunucularından sayfanın yüklenmesi sırasında (bayt hizmeti) PDF'yi yeniden yapılandırır. Hızlı Web Görünümü ile Web sunucusu tüm PDF dosyasını göndermek yerine yalnızca istenen sayfayı gönderir. Bu seçenek özellikle sunucudan yüklemesi uzun sürecek büyük dosyalarda önemlidir.

Kullandığınız web sunucusu yazılımının her seferinde bir sayfa indirmeyi desteklediğinden emin olmak için web yöneticinizle birlikte kontrol edin. Web sitenizdeki PDF belgelerinin daha eski tarayıcılarda görüntülenmesini sağlamak için PDF belgelerine HTML bağlantıları da kurabilir (ASP komut dosyaları veya POST yöntemine karşın) ve görece daha kısa yol adları kullanabilirsiniz (256 karakter veya daha az).

Mevcut PDF'nin Hızlı Web Görünümü için etkinleştirildiğini doğrulama

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Acrobat'ta PDF'yi açın ve Dosya > Özellikler öğesini seçin. Hızlı Web Görünümü ayarı (Evet veya Hayır) için iletişim kutusunun Açıklama bölümünün sağ alt alanına bakın.
  • (Yalnızca Windows) PDF dosyası simgesini sağ tıklatın ve Özellikler'i seçin. PDF sekmesini tıklatın ve Hızlı Web Görünümü (Evet veya Hayır) ayarı için panelin alt bölümüne bakın.

Hızlı Web Görünümü Tercihleri ayarını doğrulama

PDF oluşturma işlemi sırasında Acrobat'ın Hızlı Web Görünümü etkinleştirecek biçimde ayarlandığından emin olmak için bu prosedürü izleyin.

 1. Tercihler iletişim kutusunda Kategoriler altında Belgeler'i seçin.

 2. İletişim kutusunun sağında Ayarları Kaydet altında Farklı Kaydet, Hızlı Web İzleme İçin İdealleştir öğesinin seçildiğinden emin olup Tamam'ı tıklatın.

Mevcut PDF için Hızlı Web Görünümünü etkinleştirme

Bu prosedürü, Hızlı Web Görünümü Tercihleri ayarlarını doğruladıktan ve dosyanın Hızlı Web Görünümü Tercihleri için etkinleştirilmemiş olup olmadığını kontrol ettikten sonra kullanın.

 1. PDF'yi açın.

 2. Dosya > Farklı Kaydet seçeneklerini belirleyin. Aynı dosya adını ve konumunu seçin.

 3. Mevcut dosyanın üzerine yazmak isteyip istemediğiniz bir mesaj görüntülendiğinde Tamam'ı tıklatın.

Not:

Acrobat Pro'da ayrıca Web Yayını için Hazırla eylemini kullanarak Adobe PDF dosyalarından oluşan bir klasörün tamamında Hızlı Web Görünümü'nü hızlı bir şekilde etkinleştirebilirsiniz. Bkz. Eylem Yürütme.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi