Not:

Bu belge Acrobat XI ile ilgili talimatlar içermektedir. Acrobat DC kullanıyorsanız bkz. Acrobat DC Yardım.

Sayfa minik resimleri hakkında

Sayfa minik resimleri bir belgedeki sayfaların minyatür önizleme görüntüleridir. Seçilen bir sayfaya kolayca atlamak veya sayfanın görünümünü ayarlamak için sayfa minik resimlerini kullanabilirsiniz. Sayfa minik resmini taşıdığınızda, kopyaladığınızda veya sildiğinizde, ilgili sayfayı taşımış, kopyalamış veya silmiş olursunuz.

Not:

Gezinme panelinde sayfa minik resimlerini görmüyorsanız, gezinme panelini açmak için F4'ü kullanmayı deneyin. Veya Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > Sayfa Minik Resimleri'ni seçin.

Sayfa minik resimleri

Sayfa minik resimleri oluşturma

Sayfa minik resimleri dosya boyutunu artırır, bu nedenle Acrobat onları otomatik olarak oluşturmaz.

Not:

Acrobat artık sayfa minik resimlerinin gömülmesini ve gömülü olanların çıkarılmasını desteklememektedir. Ancak Acrobat Distiller®, sayfa minik resimlerini gömmek için alternatif bir yöntem sunar.

Sayfa minik resimleri oluşturma

 1. Sol taraftaki Sayfa Minik Resimleri düğmesini tıklatın.

  Gezinme bölmesinde sayfa minik resimleri görüntülenir. Bu işlem, özellikle de büyük belgelerde, birkaç saniye sürebilir. Sayfa minik resimlerinin çizilmesi sırasında uygulamayla etkileşime geçerseniz, bu işlem duraklayabilir.

Sayfa minik resimlerini yeniden boyutlandırma

 1. Sayfa Minik Resimleri panelinde, Seçenekler menüsünden Sayfa Minik Resimlerini Küçült veya Sayfa Minik Resimlerini Büyüt seçin. PDF'yi kapatır ve yeniden açarsanız sayfa minik resimleri varsayılan boyutlarına geri döner.
  Sayfa minik resimlerini yeniden boyutlandırma

Sekme sırasını tanımlama

Sayfa Minik Resimleri panelinde, kullanıcının sekme tuşuna basarak her sayfadaki form alanları, bağlantılar ve yorumlar içinde hangi sırayla hareket edeceğini ayarlayabilirsiniz.

 1. Sol taraftaki Sayfa Minik Resimleri düğmesini tıklatın.
 2. Bir sayfa minik resmi seçin ve seçenekler menüsünden Sayfa Özellikleri'ni seçin.
 3. Sayfa Özellikleri iletişim kutusunda Sekme Sırası'nı tıklatın ve sekme sırasını seçin:

  Satır Sırasını Kullan

  Satırlar içinde soldan sağa doğru veya sağdan sola ciltlenmiş sayfalarda sağdan sola doğru ilerler.

  Sütun Sırasını Kullan

  Sütunlar içinde soldan sağa ve üstten alta doğru veya sağdan sola ciltlenmiş sayfalarda sağdan sola doğru ilerler.

  Belge Yapısını Kullan

  Dosyayı oluşturan uygulama tarafından belirlenen sırada hareket eder.

  Not:

  Yapılandırılmış belgelerde (masaüstü yayıncılık uygulamalarında oluşturulmuş olan veya sekmeler içeren PDF'lerde), dosyanın hazırlandığı uygulamadaki yaklaşıma uymak için en iyi yöntem Belge Yapısını Kullan seçeneğini kullanmaktır.

  Belge Acrobat'ın daha önceki bir sürümüyle oluşturulmuşsa, varsayılan değer olarak, sekme sırası Tanımlanmamış'tır. Bu ayarda, önce form alanlarından geçilir, daha sonra satır sırasına göre bağlantılar, ardından da yorumlar gelir.

Yer imleri hakkında

Yer imi gezinme bölmesindeki Yer İmleri panelinde temsil edici bir metni bulunan bir bağlantı türüdür. Her yer imi, belgedeki farklı bir görünüme veya sayfaya gider. Yer imleri, PDF oluşturulması sırasında, çoğu masaüstü yayıncılık programları tarafından oluşturulan belgelerin içindekiler tablosundan otomatik olarak oluşturulur. Bu yer imleri çoğunlukla etiketlenmiştir ve PDF'de düzenleme yapmakta kullanılabilir.

Yer imi başlangıçta, yer imi oluşturulduğu sırada görünümde olan sayfayı gösterir; bu sayfa, yer iminin hedefidir. Acrobat'ta her yer imini oluşturduğunuzda yer imi hedeflerini de ayarlayabilirsiniz. Ancak, bazen bir grup yer imini oluşturup hedefleri daha sonra ayarlamak daha kolaydır.

Acrobat'ta PDF'de geri dönmek istediğiniz bir yeri işaretlemek, PDF'deki bir hedefe, başka bir belgeye veya bir Web sayfasına atlamak için yer imlerini kullanabilirsiniz. Yer imleri ayrıca, bir menü öğesini çalıştırmak veya bir form göndermek gibi işlemler de gerçekleştirebilir.

Not:

Acrobat kullanıcısı belgeye ancak güvenlik ayarları izin veriyorsa yer imi ekleyebilir.

Yer imleri, bazı PDF'lerde içindekiler tablosu gibi işlev görür
Yer imleri, bazı PDF'lerde içindekiler tablosu gibi işlev görür.

Yer imi oluşturma

 1. Soldaki Yer İmleri düğmesini tıklatarak Yer İmleri panelini açın.
 2. Yer iminin hangi sayfaya bağlanmasın istiyorsanız o sayfayı açın ve görünüm ayarlarını yapın.
 3. Sayfanın yer imi eklemek istediğiniz alanını seçmek için Seçim aracını kullanın:
  • Tek bir görüntüye yer imi koymak için görüntüyü tıklatın veya görüntünün çevresine bir dikdörtgen çizin.

  • Görüntünün bir kısmına yer imi koymak için sürükleyerek o kısmın çevresine bir dikdörtgen çizin.

  • Metne yer imi eklemek için, sürükleyerek metni seçin. Seçili metin, yeni yer iminin etiketi olarak kullanılır. Etiketi düzenleyebilirsiniz.

 4. Altına yeni yer imini yerleştirmek istediğiniz yer imini seçin. Yer imi seçmezseniz, yeni yer imi otomatik olarak listenin en sonuna eklenir.
 5. Araçlar > İçerik Düzenleme > Yer İmi Ekle'yi seçin.
 6. Yer İmleri panelinde, yeni yer iminin adını yazın veya düzenleyin.

Yer imini düzenleme

Reader'da metin görünümlerini değiştirerek yer imlerinin okunmasını kolaylaştırabilirsiniz.

Acrobat'ta istediğiniz zaman yer iminin niteliklerini değiştirebilirsiniz.

Yer imini yeniden adlandırma

 1. Yer İmleri panelinde yer imini seçin, seçenekler menüsünden  Yer İmini Yeniden Adlandır'ı seçin ve yeni yer imi adını yazın.

Uzun bir yer iminde metni sarma

 1. Yer İmleri düğmesini tıklatın ve seçenekler menüsünden Uzun Yer İmlerini Sar'ı seçin.

  Gezinme bölmesinin genişliği ne olursa olsun, uzun yer imlerindeki bütün metin görüntülenir. (Bu seçenek işaretliyse açık, işaretli değilse kapalıdır.)

Yer iminin metin görünümünü değiştirme

Yer imine dikkat çekmek için o yer iminin görünümünü değiştirebilirsiniz.

 1. Yer İmleri panelinde, bir veya birden çok yer imi seçin.
 2. (Yalnızca Acrobat) Metnin rengini ve stilini değiştirmek için Görünüm > Göster/Gizle > Araç Çubuğu Öğeleri > Özellikler Çubuğu'nu seçin.

  Not:

  Yer imi görünümünü tanımladıktan sonra görünüm ayarlarını yeniden kullanabilirsiniz. Bunun için yer imini seçin ve seçenekler menüsünden  Geçerli Görünümü Yeni Varsayılan Olarak Kullan'ı seçin.

 3. Font boyutunu değiştirmek için seçenekler menüsünden , Metin Boyutu > [boyut] seçeneğini belirleyin.

Yer iminin hedefini değiştirme

 1. Yer İmleri panelinde yer imini seçin.
 2. Belge bölmesinde, yeni hedef olarak belirlemek istediğiniz yere gidin.
 3. Gerekirse, görünümün büyütme durumunu ayarlayın.
 4. Seçenekler menüsünden Yer İmi Hedefini Ayarla'yı seçin.

  Not:

  Yer İmi Hedefini Ayarla seçeneği bağlama karşı duyarlıdır. Bu seçenek, yalnızca varolan bir yer imi seçildiğinde görünür.

Yer imine eylem ekleme

 1. Yer İmleri panelinde yer imini seçin.
 2. Seçenekler menüsünden  Özellikler'i seçin.
 3. Yer İmi Özellikleri iletişim kutusunda Eylemler sekmesini tıklatın.
 4. Eylem Seç menüsünden bir eylem seçin ve Ekle'yi tıklatın.

Yer imi silme

 1. Yer İmleri panelinde bir yer imi veya yer imi aralığı seçip Delete tuşuna basın.

  Not:

  Yer imi silindiğinde, onun alt yer imleri de silinir. Yer imi silindiğinde metinden herhangi bir metin silinmez.

Yer imi hiyerarşisi oluşturma

Konu başlıkları arasındaki ilişkiyi göstermek için, bir dizi yer imini iç içe yuvalandırabilirsiniz. Yuvalandırma, bir ana öğe / alt öğe ilişkisi oluşturur. Bu hiyerarşik listeyi istediğiniz gibi genişletip daraltabilirsiniz.

Bir veya birden çok yer imini iç içe yuvalandırma

 1. Yuvalandırmak istediğiniz yer imini veya yer imlerini seçin.
 2. Simgeyi veya simgeleri ana yer imi simgesinin hemen altına sürükleyin. Satır simgesi simgenin veya simgelerin konumunu gösterir.

  Yer imi yuvalandırılmış olur; ancak, asıl sayfa, belgedeki orijinal yerinde kalır.

  Yer iminin yuvalandırılması (solda) ve sonucu (sağda)
  Yer iminin yuvalandırılması (solda) ve sonucu (sağda)

Yer imlerini yuvalandıkları konumdan dışarıya taşıma

 1. Taşımak istediğiniz yer imini veya yer imlerini seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapıp seçimi taşıyın:
  • Oku ana yer iminin hemen altına getirerek simgeyi veya simgeleri sürükleyin.

  • Seçenekler menüsünden Kes'i seçin, ana yer imini seçin ve sonra seçenekler menüsünden Seçili Yer İmi Altına Yapıştır'ı seçin.

  Yer iminin yuvalandığı konumdan dışarıya taşınması (solda) ve sonucu (sağda)
  Yer iminin yuvalandığı konumdan dışarıya taşınması (solda) ve sonucu (sağda)

Üst seviyedeki tüm yer imlerini genişletme veya daraltma

 1. Seçenekler menüsünden  Üst Düzey Yer İmlerini Genişlet veya Üst Düzey Yer İmlerini Daralt'ı seçin.

Etiketli yer imleri ekleme

Etiketlenmiş yer imleri, size sayfa üzerinde, standart yer imlerinden daha fazla kontrol imkanı verir. Etiketlenmiş yer imleri belgedeki öğeler hakkında yapısal bilgileri (örneğin başlık düzeyleri, paragraflar, tablo başlıkları) kullandığından dolayı, bunları belgeyi düzenlemekte kullanabilirsiniz; sözgelimi, PDF'deki ilgili sayfaları yeniden düzenleyebilir veya sayfaları silebilirsiniz. Etiketli bir ana yer imini taşır veya silerseniz bu yer iminin etiketli alt yer imleri de birlikte taşınır veya silinir.

Adobe InDesign® ve Microsoft Word gibi birçok masaüstü yayıncılık uygulaması, yapılandırılmış belgeler oluşturur. Bu belgeleri PDF'ye dönüştürdüğünüzde, yapı etiketlere dönüştürülür; böylece etiketli yer imleri desteklenmiş olur. Dönüştürülen web sayfaları çoğunlukla etiketli yer imleri içerir.

Belgenizde etiketler yoksa Acrobat'ta istediğiniz zaman ekleyebilirsiniz.

 1. Yer İmleri panelinde seçenekler menüsünden Yapıdan Gelen Yeni Yer İmleri'ni seçin. (Bu seçenek yoksa, belge yapılandırılmaz.)
 2. Etiketlenmiş yer imleri olarak belirlenmesini istediğiniz yapı öğelerini seçin. Ctrl tuşu basılı olarak tıklatarak seçime ekleyin.

  Etiketlenmiş yer imleri yeni, başlıksız bir yer iminin altında yuvalandırılır.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi