Not:

Bu belge Acrobat XI ile ilgili talimatlar içermektedir. Acrobat DC kullanıyorsanız bkz. Acrobat DC Yardım.

Formları Adobe Acrobat XI veya ücretsiz Adobe Reader® uygulamasını kullanarak doldurabilirsiniz. Acrobat'ta durağan veya etkileşimli formlar oluşturabilirsiniz. Etkileşimli formlar, doldurma ve veri toplama işlemlerini kolaylaştırır.

Formlar hakkında

Şu yöntemlerden birini kullanarak form oluşturmak için Acrobat'ı kullanabilirsiniz:

  • Mevcut bir elektronik belgeyi (örneğin Adobe PDF, Microsoft Word veya Excel belgesi) PDF formuna dönüştürün.

  • Basılı bir formu PDF formuna dönüştürmek için formu tarayın.

Varolan belgeyi PDF formuna dönüştürdükten sonra etkileşimli forma dönüştürmek için alan ekleyebilirsiniz.

Etkileşimli formlar bilgisayarda doldurulabilir ve Internet veya yerel ağ bağlantısıyla gönderilebilir.

Ek kaynaklar

Formlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. http://forums.adobe.com/community/acrobat/forms.

LiveCycle Designer (yalnızca Windows)

LiveCycle Designer uygulaması Acrobat XI ile birlikte sunulmaz ve ayrıca satın alınabilir. LiveCycle ES3'e yükseltme hakkında bilgi için, bkz. LiveCycle Designer'ı Yükseltme | Acrobat XI.

Form tercihleri

Form alanlarıyla etkileşiminizin çeşitli özelliklerini kontrol etmek için form tercihlerini ayarlayabilirsiniz.

Tercihler iletişim kutusunda sol tarafta Formlar'ı seçin. Form tercihleri üç bölüm halinde düzenlenmiştir: Genel, Vurgu Rengi ve Otomatik Tamamlama.

Not:

Form tercihleri, siz açık formlarla çalışırken uygulamanın bunları işleyiş şeklini etkiler. Tercihler PDF formunun kendisine kaydedilmez.

Genel

Alan Değerlerini Otomatik Hesapla

Kullanıcı giriş yaptığında tüm alan hesaplamalarını otomatik olarak gerçekleştirir.


Not:

Bu seçenekle ilgili ayar yalnızca geçerli oturumunuza uygulanır.

Alanları değiştirirken sekme sırasını otomatik ayarla

Form alanları oluştururken, silerken veya taşırken sekme sırasını sıfırlar.

Etkin Dörtgeni Göster

O anda hangi alanın etkin olduğunu belirtir.

Metin Alanı Taşma Göstergesini Göster

Alanlar oluşturulduğunda belirlenen sınırları aşan metin alanlarında artı işareti (+) görüntüler.

Form Belge Mesaj Çubuğunu Her Zaman Gizle

Belge mesaj çubuğunda Formu Gönder düğmesi olmadıkça, PDF formu Adobe Reader'da her açıldığında varsayılan olarak formlar belge mesaj çubuğunu gizler. Mesaj çubuğunda Formu Gönder düğmesi varsa mesaj çubuğunu gizleyemezsiniz.

Form Alanlarını Oluştururken veya Düzenlerken Alan Önizlemesi Göster

Form oluştururken veya düzenlerken bir form alanının nasıl görüneceğini gösterir.

Barkod Parametrelerini Yönet

Barkod öğelerinin listesini içeren bir iletişim kutusu açar (her öğe için Parametre Kümesi Adı, Semboloji ve Yerleşik durumunu içerir). Yeni veya seçilen parametre kümeleriyle çalışmak için Yeni, Düzenle, Sil, İçe Aktar ve Dışa Aktar düğmelerini içerir.

Vurgu Rengi

Alanın Üzerine Gelindiğinde Kenarlık Rengi Göster

İşaretçiyi bir form alanının üzerinde getirdiğinizde o alanın çevresinde siyah bir çizgi görüntüler.

Alan Vurgu Rengi

Vurgulanan form alanlarının rengini seçmek için bir renk seçici açar. Vurgu, belge mesaj çubuğundaki Varolan Alanları Vurgula düğmesi  tıklatıldığında görünür.

Zorunlu Alanlar Vurgu Rengi

Doldurulması gereken form alanlarının kenarlık rengini seçmenizi sağlayan bir renk seçici açar. Kenarlık, Varolan Alanları Vurgula düğmesi seçili olduğunda veya form göndermeye çalışıldıktan sonra doldurulması gereken form alanlarında görüntülenir.

Otomatik Tamamlama

Otomatik Tamamlama menüsü

Otomatik Tamamlama için üç seçenek görüntüler: Kapalı, Temel veya Gelişmiş.

Sayısal Verileri Anımsa

Benzer bir alana girdiğiniz ilk karakter aynı olduğunda daha önceki sayısal girişlerinizi önerir. Seçilmezse, Otomatik Tamamlama yalnızca metin girişleri için önerilerde bulunur. (Yalnızca Temel veya Gelişmiş seçildiğinde kullanılabilir.)

Giriş Listesi Düzenle

Halen Otomatik Tamamlama belleğinde saklanan girişleri görüntüler. İlerde dolduracağınız formlar için saklamak istemediğiniz girişleri seçebilir ve silebilirsiniz. (Bellekte giriş yoksa bu seçenek kullanılamaz.)

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi