Not:

Bu belge Acrobat XI ile ilgili talimatlar içermektedir. Acrobat DC kullanıyorsanız bkz. Acrobat DC Yardım.

Ön kontrol profilleri hakkında

Ön kontrol incelemesinin başarısı, incelemenin kriterlerini ne kadar iyi tanımladığınıza bağlıdır. İnceleme kriterleri, ön kontrol profili adı verilen bir dosyada paketlenir. Ön kontrol profili bir veya birden çok denetim, hata düzeltme veya her ikisini de içerir. Her denetimde PDF içeriğini doğrulayan bir veya birden çok özellik ifadesi bulunur. Ön kontrol, sadece denetimdeki bütün özellik ifadeleri hatalıysa hata gösterir. Ön Kontrol Profil Düzenle iletişim kutusunda, hangi değerlerin kullanılacağını ve uyuşmazlıkların nasıl ele alınacağını belirleyebilirsiniz. Örneğin, sadece uyuşmazlıkları rapor eden bir profil seçebilir veya belirlenen parametrelerine göre bir uyuşmazlığı otomatik olarak düzelten bir profil seçebilirsiniz. Hata düzeltme özelliğine sahip bir profilin yanında gri dolgulu İngiliz anahtarı simgesi vardır.

Adobe Acrobat'ta Dijital Baskı, PDF Analizi, Yayına Hazırlama ve PDF/A, PDF/E veya PDF/X Uyumluluğu gibi gruplar halinde düzenlenmiş ve önceden tanımlanmış birkaç ön kontrol profili vardır. Önceden tanımlanmış profilleri olduğu gibi de kullanabilirsiniz, özelleştirilmiş profiller oluşturmak için üzerlerinde değişiklik de yapabilirsiniz. Profilleri oluşturan denetimler (Acrobat'ın daha önceki sürümlerinde kurallar adı verilir), Belgeler, Sayfalar, Görüntüler vb. gibi kategoriler altında düzenlenmiştir. Her denetim kategorisi belirli bir belge özelliğini yönetir.

Ön kontrol profilinin hangi belge özelliklerini analiz edeceğini belirlemenize yardımcı olması için, Ön Kontrol Profil Düzenle iletişim kutusundaki seçili her denetim hakkındaki bilgileri gözden geçirebilirsiniz. Bu bilgiler denetimin, bir belge özelliğinin analizinde ve olası hata gidermede hangi kriterleri kullandığını açıklar.

Profilleri görüntüleme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Ön Kontrol iletişim kutusu açık değilse, Araçlar > Baskı Üretimi > Ön Kontrol'ü seçin.

  • Ön Kontrol iletişim kutusunda başka bir panel görüntülenirse Profiller sekmesini tıklatın.

 2. Gerekirse Profil gruplarını genişletin.

  Liste, önceden tanımlanmış bütün profilleri ve oluşturmuş olduğunuz özelleştirilmiş profilleri içerir.

Sık kullanılan profilleri ayarlama

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Ön Kontrol iletişim kutusu açık değilse, Araçlar > Baskı Üretimi > Ön Kontrol'ü seçin.

  • Ön Kontrol iletişim kutusunda başka bir panel görüntülenirse Profiller sekmesini tıklatın.

 2. Grupları istendiği gibi genişletin.
 3. Profil seçip adın yanındaki bayrağı tıklatın ve Sık Kullanılan'ı seçin.

Ön Kontrol Profil Düzenle iletişim kutusuna genel bakış

Ön Kontrol Profil Düzenle iletişim kutusunda, varolan bütün profiller liste halinde sıralanır ve hangi belge özelliklerinin analiz edildiği gösterilir. Bu iletişim kutusundan bir profili kilitleyebilir ve kilidini açabilir, profilleri düzenlemek için yeni bir grup oluşturabilir ve inceleme kriterlerini belirleyebilirsiniz. Profili genişleterek ek seçeneklere ve bilgilere erişebilirsiniz.

Ön Kontrol Profil Düzenle iletişim kutusunu açmak için, Ön Kontrol iletişim kutusundaki bir profil grubunu genişletin, bir profil seçin ve Düzenle'yi tıklatın (veya Seçenekler menüsünden Ön Kontrol Profillerini Düzenle'yi seçin).

Ön Kontrol Profillerini Düzenleme
<span class="uicontrol">Ön Kontrol Profil Düzenle</span> iletişim kutusu

A. Profil B. Önceden tanımlanmış denetim kümesi C. Daha fazla seçenek D. Profil grupları 

Profil ekleme ve kaldırma

Kendi özelleştirilmiş profillerinizi oluşturabilirsiniz. Sıfırdan yeni bir profil oluşturmadan önce, istediğiniz profillere benzer sonuçlar elde eden mevcut profilleri gözden geçirin. Mümkünse mevcut bir profilin kopyasını çıkarıp sadece ilgili kısmını değiştirin.

Bir ön kontrol profilinin, en az bir denetim veya hata düzeltme ve PDF içeriğinin doğrulamasını yapan bir özellik içermesi gerekir. Sıfırdan bir denetim oluşturduğunuzda, mevcut özellikleri kullanabilir veya adım adım yeni özellikler oluşturabilirsiniz. Profil oluştururken ve üzerlerinde değişiklik yaparken en iyi sonuçları almak için, sadece PDF içeriğinin doğrulamasını yapmak için gerektiği kadar denetim ekleyin ve denetimlerle özelliklerin basit ve doğrudan olmasına dikkat edin. Örneğin, belirli kriterleri denetlemek için bir PDF/X profili kullanabilir, sonra da görüntü çözünürlüğü gibi PDF/X dışı kriterler için denetimler ekleyebilirsiniz.

Profil oluşturma

 1. Ön Kontrol iletişim kutusunun Profiller panelinde Profil Seç düğmesini  tıklatın.
 2. Seçenekler > Yeni Ön Kontrol Profili Oluştur'u seçin.
 3. Yeni profilin adını ve amacını yazın ve diğer seçenekleri istediğiniz gibi belirtin.

  Varsayılan değer olarak, yeni oluşturulan profiller, siz başka bir gruba atamazsanız, Özelleştirilmiş Profiller grubunun altında görüntülenir.

 4. Soldaki sütunda profili genişletin.
 5. Denetimler üzerinde değişiklik yapın.
 6. Ek denetimler ve hata düzeltmeleri ekleyin.

Profili çoğaltma

 1. Ön Kontrol iletişim kutusunun Profiller panelinde Profil Seç düğmesini  tıklatın.
 2. Varolan profili, ardından da Seçenekler > Ön Kontrol Profilini Çoğalt'ı seçin.

  Çoğaltılan profil orijinal profille aynı gruba eklenir.

Profil grubu oluşturma

 1. Ön Kontrol Profil Düzenle iletişim kutusunda Grup menüsünden Yeni Grup'u seçin.
 2. Grup için bir ad yazın ve Tamam düğmesini tıklatın.

  Not:

  Bir grup profil seçerseniz, tüm profiller yeni gruba taşınır.

Profil kaldırma

 1. Ön Kontrol Profil Düzenle iletişim kutusunda profili seçin ve Sil'i  tıklatın.

Ön kontrol profillerini içe veya dışa aktarma

Ön kontrol profilleri başka kullanıcılarla paylaşılabilir. Örneğin, baskı servis sağlayıcıları bunları, işler teslim edilmeden önce, işlerin bu profillerde tanımlanan incelemeden geçmesini garantilemek için kendi müşterilerine sunabilir. Bir çalışma grubundaki kullanıcılar kendi profillerini, bir belgeyi Web'e yüklemeden önce veya özel bir yazıcıda yazdırmadan önce denetlemek için veya şirket içi üretimi denetlemek için kendi profillerini oluşturabilirler.

Profil alışverişi için, profil içe ve dışa aktarılmak üzere paketlenir. Paket, seçilen profilin bütün denetimlerini ve özelliklerini içerir.

Ön kontrol profilini içe aktarma

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Ön kontrol iletişim kutusunda, Seçenekler menüsünden Ön Kontrol Profili İçe Aktar'ı seçin.

  • Ön Kontrol Profil Düzenle iletişim kutusunda İçe Aktar simgesini  tıklatın.

 2. Ön kontrol paketi dosyasını (.kfp uzantılı) bulun ve Aç'ı tıklatın. Profil İçe Aktarılan Profiller grubunda, Profiller listesinde görüntülenir.
 3. (İsteğe bağlı) Profil kilitliyse, Ön Kontrol Profil Düzenle iletişim kutusundaki açılır menüden Kilitli Değil'i seçin. Profili kilidi açıldıktan sonra düzenleyebilirsiniz.
 4. (İsteğe bağlı) Sorulursa, şifreyi girin.

Not:

Ön kontrol profilini dosyayı Acrobat penceresine ya da Acrobat uygulama simgesine sürükleyerek de içe aktarabilirsiniz.

Ön kontrol profilini dışa aktarma

 1. Gerekirse, dışa aktarma işlemini başlatmadan önce profili yeniden adlandırın (Profil Düzenle iletişim kutusunda).
 2. Dışa aktarmadan önce profili kilitlemek için, Ön Kontrol Profil Düzenle iletişim kutusundaki açılır menüden Kilitli'yi seçin. Parola Korumalı'yı da seçebilir ve parola girebilirsiniz.
 3. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Ön Kontrol iletişim kutusunda, Seçenekler menüsünden Ön Kontrol Profili Dışa Aktar'ı seçin.

  • Ön Kontrol Profili Düzenle iletişim kutusunda Dışa Aktar simgesini  tıklatın.

 4. Paket için bir konum belirleyin ve Kaydet'i tıklatın. Dosyayı yeniden adlandırmayın.

Profilleri kilitleme, kilidini açma ve şifre koruması koyma

Profilleri kilitleyip şifre koyarak, ön kontrol profilleri üzerinde yapılacak yetkisiz değişiklikleri önleyebilirsiniz. Bu, ön kontrol profilleri birkaç kullanıcı arasında kullanılıyorsa yararlı olabilir. Ön kontrol profillerini ilk oluşturduğunuzda veya kaydederken kilitleyebilir veya şifre koruması koyabilirsiniz. Varsayılan değer olarak, önceden tanımlanmış bütün ön kontrol profilleri kilitlidir.

Kilitli bir ön kontrol profilinin kilidini açma
Kilitli bir ön kontrol profilinin kilidini açma

Profili kilitleme

 1. Ön Kontrol Profil Düzenle iletişim kutusunda, bir profil seçin.
 2. İletişim kutusunun sol üst tarafındaki açılır menüden Kilitli seçin.

  Seçenekler kullanılamaz duruma gelir.

Profile şifre koruması koyma

 1. Ön Kontrol Profil Düzenle iletişim kutusunda, bir profil seçin.
 2. İletişim kutusunun sol üst tarafındaki açılır menüden Parola Korumalı'yı seçin.
 3. Şifreyi yazın ve tekrar girin, sonra da Tamam düğmesini tıklatın. Büyük ve küçük harfler, rakamlar veya noktalama işaretleri kullanabilirsiniz.

  Seçenekler kullanılamaz duruma gelir.

Profilin kilidini açma veya korumasını kaldırma

 1. Ön Kontrol Profil Düzenle iletişim kutusunda, bir profil seçin.
 2. İletişim kutusunun sol üst tarafındaki açılır menüden Kilitli Değil'i seçin.
 3. Sizden istendiğinde, doğru şifreyi yazıp Tamam düğmesini tıklatın.

Profil ayarlarını değiştirme

Tek bir profilin ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Genel profil ayarlarını değiştirme

 1. Ön Kontrol Profil Düzenle iletişim kutusunu açın.
 2. Profil grubunu genişletin ve bir profil seçin.
 3. Profil kilitliyse, açılır menüden Kilitli Değil'i seçin.
 4. Aşağıdaki ayarlardan birini değiştirin:
  • Profil için yeni bir ad yazın ve Amaç kutusuna açıklamasını yazın.

  • Profile parola koruması uygulamak için, açılır menüden Parola Korumalı'yı seçin. Sizden istendiğinde, şifreyi yazın ve tekrar girin, sonra da Tamam düğmesini tıklatın. Bunu istemiyorsanız, Kilitli Değil'i seçin.

  • Adınızı ve e-posta adresinizi girin.

  • Profili bir gruba atayın. Menüden varolan bir grup seçin veya Yeni Grup'u seçin, bir ad yazın ve Tamam düğmesini tıklatın. Gruplar alfabetik olarak sıralanır.

 5. Şifre korumalı bir profili düzenlemeyi bitirdiğinizde, açılır menüden Kilitli seçin. Tekrar şifre koruması koymak da isteyebilirsiniz.
 6. Tamam düğmesini tıklatın veya yaptığınız değişiklikleri iletişim kutusunu kapatmadan kaydetmek için, Kaydet düğmesini tıklatın.

Mevcut denetim ve uyarı ayarlarını değiştirme

 1. Ön Kontrol Profil Düzenle iletişim kutusunu açın.
 2. Profil grubunu genişletin ve bir profil seçin.
 3. Profil kilitliyse, açılır menüden Kilitli Değil'i seçin.
 4. Profil için mevcut özellik gruplarını görüntülemek için, profili genişletin.
 5. Bir özellik grubu seçin.
 6. İnceleme kriterlerini belirlemek için seçenekleri belirleyin. Seçenekler, profilin altındaki seçili özellikler kategorisine göre değişir. Kriterleri seçebilir veya seçimi kaldırabilir, değerleri düzenleyebilir veya bir özelliği etkinleştirebilirsiniz.
 7. İnceleme sırasında uyuşmazlıkların nasıl ele alınacağını belirlemek için, açılır menüden bir uyarı seçeneği belirleyin.
 8. Tamam düğmesini tıklatın veya yaptığınız değişiklikleri iletişim kutusunu kapatmadan kaydetmek için, Kaydet düğmesini tıklatın.

Ön kontrol uyarı seçenekleri

Bir profildeki her denetim için, inceleme sırasında uyuşmazlıkların nasıl ele alınmasını istediğinizi belirleyebilirsiniz. Her uyarı simgesinin yanındaki menüden seçim yapabilirsiniz. Uyarının simgesi, Ön Kontrol iletişim kutusunun yanındaki denetimin yanında yer alır.

Hata 

Bu denetim (veya bu kategorideki her denetim) için bir hata mesajı üretir. İş akışının bir sonraki aşamasına geçmeden önce düzeltmeniz gereken uyuşmazlıklar için bu seçeneği kullanın.

Uyarı 

Bu denetim (veya bu kategorideki her denetim) için bir uyarı mesajı üretir. Haberinizin olmasını istediğiniz ve nihai çıktıdan önce düzeltmeniz gerekebilecek uyuşmazlıklar için bu seçeneği kullanın.

Bilgi 

Bu denetim (veya bu kategorideki her denetim) için basit bir not üretir. Haberinizin olmasını istediğiniz ama nihai çıktıdan önce düzeltmeniz gerekmeyen uyuşmazlıklar için bu seçeneği kullanın.

Devre Dışı 

Bu denetim (veya bu kategorideki her denetim) için asla uyarı mesajı üretmez. PDF belgesinin çıktı kalitesini etkilemeyen uyuşmazlıklar için bu seçeneği kullanın. Metin kutularının kullanılabilir duruma gelmesi için, denetimin durumunu değiştirip Devre Dışı'ndan başka herhangi bir duruma getirmeniz gerekir.

Profil özeti görüntüleme

Bir profil özeti oluşturarak, belirli bir profilin her denetimi ve o denetimin inceleme ölçütleri için açıklama görüntüleyebilirsiniz.

 1. Ön Kontrol iletişim kutusunda bir profil seçin ve Seçenekler menüsünden Profil Özeti Oluştur'u seçin.
  Kilitli bir ön kontrol profilinin kilidini açma
  Profil özeti bir PDF dosyasıdır.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi