Not:

Bu belge Acrobat XI ile ilgili talimatlar içermektedir. Acrobat DC kullanıyorsanız bkz. Acrobat DC Yardım.

Sonuçlar raporu oluşturma

Bir ön kontrol incelemesinin sonuçlarını, çeşitli türden raporlarda yakalayabilirsiniz. Sonuçları metin dosyası, XML dosyası veya tek PDF dosyası olarak yakalayabilirsiniz. PDF raporunda genel bakış ya da farklı yollardan gösterilen ayrıntılı bilgiler bulunabilir.

PDF raporunda belge ve katmandaki sorunlu nesneler hakkında bilgiler vardır; bunları Katmanlar gezinme bölmesinde açıp kapatabilirsiniz.

Not:

PDF'de kullanılan bütün nesnelerin ve kaynakların envanterini de çıkartabilirsiniz.

Ön kontrol sonuçlarının raporunu oluşturma

 1. Ön Kontrol iletişim kutusunun Sonuçlar panelinde Rapor Oluştur'u tıklatın ya da Seçenekler menüsünden Rapor Oluştur'u seçin.
 2. Rapor için ad ve konum belirleyin. Raporun adına otomatik olarak "_report" ifadesi eklenir.
 3. Rapor türünü seçip Kaydet'i tıklatın.

Rapor türleri

PDF Raporu

Sorunlu her nesne için saydamlık maskeleri, yorumlar veya katmanlar kullanılarak gösterilen ayrıntılarla birlikte sorunların özetini oluşturur.

Genel bakış

Ön kontrol sonuçlarını, hata düzeltmeler, sonuçların özeti ve belge bilgilerini içeren kısa bir belgede toplar.

Ayrıntılar

Sorunlu her nesne hakkında, sözgelimi nesnenin sayfada nerede yer aldığı gibi ek bilgiler verir. Sorunlar Saydam Maskelerle Vurgulu seçeneği, sorunlu bölgelerin öne çıkması için, o bölgelere Photoshop maskesine benzer renkli bir maske koyar. Ön Kontrol tercihlerini kullanarak maske rengini değiştirebilirsiniz. Yorumlarla Vurgulanan Sorunlar seçeneği, ön kontrol sonuçlarını yorum olarak ekler. Katmanlarla Vurgulu Sorunlar seçeneği dosyayı, profilin kendisinde kullanılan ölçütlere göre çıkan uyuşmazlıkları veya bulunan nesneleri katmanlara ayrılmış şekilde gösterir. Diğer Nesneler adlı başka bir katmanda ise, kullanılan profille ilgisi olmayan nesneler yer alır.

XML Raporu

İş akışı sistemleri için, ön kontrol sonuçlarını yorumlayıp işleyen, yapılandırılmış bir rapor üretir. Ayrıntılar için baskı servis sağlayıcınıza danışın.

Metin Rapor

Her satırı Ön Kontrol Sonuçları iletişim kutusundaki hiyerarşiye göre girintili olan, düz metin formatında bir rapor üretir. Raporu bir metin düzenleyicide açabilirsiniz.

PDF raporda katmanları gizleme veya gösterme

 1. PDF raporunun gezinme bölmesinde, Katmanlar panelini açmak için, Katmanlar düğmesini tıklatın.
 2. Katmanlar panelinde, katmanı gizlemek veya göstermek için, raporu genişletip katman adının yanındaki kareyi tıklatın.

Envanter raporları hakkında

Envanter raporu , renk uzayları, görüntüler, desenler, gölgelemeler, meta veriler ve her font ailesinden fontlarla glifler dahil olmak üzere, bir PDF'de kullanılan kaynakları gösterir. Birbiriyle ilgili bilgiler PDF sayfasında, öğeleri tarama yaparak bulabileceğiniz şekilde bir araya gruplanır. Envanter raporunu, ön kontrol incelemesi yürütmeden önce veya sonra çıkartabilirsiniz. Sadece seçili profil tarafından istenen bilgileri sunan ön kontrol sonuçları raporunun aksine, envanter raporu PDF içeriğini filtrelemez. Ön kontrol incelemesi raporuyla envanter raporu bir arada, sorunları saptayıp düzeltmenize yardımcı olabilir.

Envanter raporundaki bilgiler, aşağıdakiler gibi görevleri gerçekleştirirken yararlı olabilir:

 • Bilinmeyen bir uygulamada oluşturulmuş dosyalar, ekran yeniden çizimi yavaş olan dosyalar veya kopyalayıp yapıştırma işlemlerinin çalışmadığı dosyalar gibi olağandışı görünen dosyaları araştırmak.

 • Düzgün yazdırılamama gibi işlem sorunlarını veya renk dönüştürme, uygulama, InDesign sayfasına yerleştirme gibi işlemler. sırasında ortaya çıkan sorunları incelemek.

 • PDF'nin ideal olmayan yönlerini belirlemek, örneğin, kalıp sayfasındaki gözden kaçan bir boşluk karakteri yüzünden fark etmeden bir fontun gömülmesi, ilgisiz görüntü verilerine sahip kırpılmış görüntüler veya beklenen türden olmayan nesneler (görüntüye dönüştürülmüş veya görüntüyle birleştirilmiş yazım veya vektör nesneleri gibi).

 • Bir nesnenin kendi varlığı dışında o nesne hakkında ek bilgi sağlarken. Örneğin, envanter raporunda bir spot rengi bularak, o rengin kendi başına mı yoksa çift ton görüntü gibi bir yerde, başka renklendiricilerle kombinasyon halinde mi kullanıldığını saptayabilirsiniz. Bir fontta hangi gliflerin gömüldüğünü, bunların görünümünü ve hangi karakteri temsil etmeleri gerektiğini belirleyebilirsiniz. Bu bilgiler, eksik glif hatasını çözmenize yardımcı olabilir.

 • Dosyayla birlikte gömülmüş olan, yazarı, çözünürlüğü, renk uzayı, telif hakkı ve dosyaya uygulanan anahtar sözcükler gibi XMP meta verilerini araştırırken. Bu bilgiler, Extensible Metadata Platform (Genişletilebilir Meta Veri Platformu - XMP) standardı kullanılarak, standartlaştırılmış şekilde saklanır.

PDF içeriğinin envanterini çıkarma

 1. Ön Kontrol iletişim kutusunda, Seçenekler menüsünden Envanter Oluştur'u seçin.
 2. Envantere dahil edilmesini istediğiniz nesne ve kaynak türlerini seçin. Fontlara, renklere, görüntülere vb. ek olarak, aşağıdaki bilgileri dahil edebilirsiniz:

   

  Form XObject'ler

  PDF içinde referansta bulunulan nesneler. Örneğin, bir PDF aynı nesnenin birçok örneğini içeriyorsa, bu nesne tek kaynak olarak bulunur ve ona bir çok kez referansta bulunulur.

   

  XMP Meta Verilerini İçer

  PDF'ye gömülü olan ve iş akışında XMP desteğine sahip bir uygulamada veya aygıtta kullanılabilecek bilgileri içerir. Bu bilgiler, anlamlı açıklamaları ve başlıkları, içlerinde arama yapılabilecek anahtar sözcükleri, yazarın adını ve telif hakkı bilgilerini içerebilir. Gelişmiş Alanları İçer'i seçerseniz, ad alanları ve özellikler kullanarak meta verileri saklamakta kullanılan alanları ve yapıları dahil edebilirsiniz. Bu gelişmiş bilgiler, hem belge hakkında hem de PDF içindeki, kendileriyle ilgili XMP meta verisi bulunan görüntüler hakkında, PDF'deki bütün XMP verilerinin metin tabanlı ağaç görünümü olarak gösterilir.

  Not:

  PDF belgesine ilişkin meta verilerini bütün olarak Belge Özellikleri iletişim kutusunda da görebilirsiniz. Dosya > Özellikler'i seçin, Açıklama sekmesini tıklatın ve Ek Meta Veriler'i seçin. Gelişmiş alanları görmek için, sol taraftaki listeden Gelişmiş'i seçin.  

 3. (İsteğe bağlı) Raporu kaydedin.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi