Not:

Bu belge Acrobat XI ile ilgili talimatlar içermektedir. Acrobat DC kullanıyorsanız bkz. Acrobat DC Yardım.

Çıktı Önizleme iletişim kutusuna genel bakış

Çıktı Önizleme iletişim kutusunda, PDF'nizin farklı koşullarında nasıl görüneceğini simüle etmenizi sağlayan araçlar ve kontroller bulunur. İletişim kutusunun üst bölümünde, belgenizde önizleme yapmanız için çeşitli denetimler yer alır. Önizleme menüsü, renk ayrımlarını önizleme ile renk uyarılarını önizleme arasında geçiş yapmanızı sağlar. Renk Ayrımları'nı seçtiğinizde, iletişim kutusunun alt yarısında dosyadaki mürekkeplerle ilgili bilgilerin yanı sıra toplam alan kapsamı denetimleri listelenir. Renk Uyarıları'nı seçtiğinizde, renk ayrımları bölümünün yerini bir uyarılar bölümü alır ve mürekkep uyarısı kontrolleri hakkında bilgi sağlanır. Çıktı Önizleme iletişim kutusunda belirlediğiniz önizleme ayarları, doğrudan açık belgeye yansıtılır.

Belgenizin içeriğini denetlemek için Çıktı Önizleme iletişim kutusunun Önizleme bölümünden Nesne Denetleyici'ye de erişebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. PDF belgesi içeriği hakkında bilgi görüntüleme.

Çıktı Önizleme, hem baskıda hem de önizlemede spot renk mürekkeplerini yeniden eşlemek için kapsamlı Mürekkep Yöneticisi'ne de erişim içerir. Önizleme için mürekkep eşleme, yalnızca Çıktı Önizleme iletişim kutusu açıkken uygulanır.

Not:

Doğru kalibre edilmiş ICC profilleriyle renk yönetimi sistemi (CMS) kullanıyorsanız ve monitörünüzün kalibre edilmesini sağlıyorsanız ekrandaki renk ayrımı renklerin elde edilen renk ayrımı çıktısına daha yakın bir önizlemesini görüntüler.

Çıktı Önizleme paneli
Çıktı Önizleme iletişim kutusu, ayrımları, renk uyarılarını ve farklı nesnelerle ilgili ayrıntıları önizlemenizi sağlar.

Çıktı Önizleme iletişim kutusunu açma

 1. Baskı Üretimi seçeneği Araçlar bölmesinde gözükmüyorsa, Görünüm > Araçlar > Baskı Üretimi'ni seçin.
 2. Araçlar > Baskı Üretimi > Çıktı Önizleme seçeneğini belirleyin.

Simülasyon profilini ve önizleme seçeneklerini belirtme

Belgenizin yazdırıldığı haline benzetme amacıyla varolan bir profili seçin.

 1. Çıktı Önizleme iletişim kutusunda Simülasyon Profili menüsünden Çıktı Önizleme'yi seçin.
 2. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

  Üst Baskıyı Benzet

  renk ayrımlı çıktıda renklerin karışımını ve üst baskısını simüle eder.

  Siyah Mürekkebe Benzet

  Simülasyon profilinde belirtilen siyaha göre, siyahları ve koyu renkleri simüle eder. Aksi halde, siyahlar monitörün çizebildiği en koyu renge göre eşlenir.

  Kağıt Rengine Benzet

  kağıt renginde yazdırıldığında renklerin nasıl görüneceğini simüle eder. Bu seçeneğin seçimini kaldırırsanız kağıt rengi monitör beyazı olur.

  Sayfa Arka Plan Rengini Ayarla

  Sayfa rengini görüntüler. Rengi seçmek için renk örneğini tıklatın.

Renkleri kaynak uzaya göre görüntüleme veya belirli öğeleri önizleme

Önizlemede hangi renklerin görüntüleneceğini sınırlayabilirsiniz. Düz renkli nesneler, görüntüler, yumuşak gölgeler, metin ve çizgi resim gibi belirli öğe türlerini de görüntüleyebilirsiniz. Bir kaynak renk uzayı seçtiğinizde, yalnızca bu renk uzayındaki nesneleri görürsünüz. Örneğin, herhangi bir RGB rengi içerip içermediğini veya spot rengin nerede kullanıldığını görmek için renkleri sınırlamak kullanışlıdır.

 1. Çıktı Önizleme iletişim kutusundaki Göster menüsünde kullanılabilir seçeneklerden birini belirtin.
 2. Tanımladığınız tüm sayfa kutularını önizlemek için Resim, Kesim ve Taşma Payı Kutularını Göster'i seçin. Sayfa kutularını tanımlamayla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Sayfa Kutularını Ayarla iletişim kutusuna genel bakış.

Renk ayrımlarını önizleme

Yazdırılan parçanın gereksinimlerinizi karşıladığından emin olmak için renk ayrımı kalıplarını ve mürekkep kapsamını önizleyebilirsiniz. Renk ayrımlarının önizlemesinin monitörünüzde görüntülenmesi, ayrımları bastırma masrafına girmeksizin sorunları belirlemenize yardımcı olsa bile, bindirme, emülsiyon seçenekleri, yazıcı işaretleri, yarı tonlu tram ve çözünürlüğü önizlemenize olanak vermez. Bu ayarlar en iyi şekilde ancak, entegral veya kaplama provaları kullanan baskı servis sağlayıcınızla doğrulanabilir.

Not:

Gizli katmanlardaki nesneler ekrandaki önizleme görüntüsünde yer almaz.

 1. Çıktı Önizleme iletişim kutusunda Önizleme menüsünden Renk Ayrımları'nı seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Bir veya daha fazla renk ayrımını görmek için her renk ayrımı adının solundaki boş kutuyu seçin. Her renk ayrımı kendisine atanmış renk ile görüntülenir.

  • Bir veya daha fazla renk ayrımını gizlemek için her renk ayrımı adının solunda yer alan boş kutudaki seçimi kaldırın.

  • Tüm proses ve tek renk klişelerini bir kerede görmek için Proses Kalıpları veya Spot Renk Kalıpları kutusunu seçin.


  Not:

  Tek bir proses veya tek renk klişesi siyah klişe olarak görüntülenir. Bu, sarı gibi açık renkli kalıp üzerindeki nesneleri daha görünür yapar.

Mürekkep kapsamını denetleme

Çok fazla mürekkep kağıdı doygunlaştırabilir ve kuruma sorunlarına neden olabilir veya belgenin beklenen renk niteliklerini değiştirebilir. Toplam Alan Kapsamı, kullanılan tüm mürekkebin toplam yüzdesini belirtir. Örneğin 280, 60C, 60M, 60Y ve 100K ile elde edilmiş olabilen %280 mürekkep kapsamını belirtir. Yazdırmak için kullandığınız baskının en fazla mürekkep kapsamını baskı servis sağlayıcınıza sorun. Daha sonra, toplam mürekkep kapsamının baskı sınırlarını aştığı alanları belirlemek için belgeyi önizleyebilirsiniz. Bir sorunla karşılaşırsanız, Shift tuşunu basılı tutup alanı tıklatarak yorum ekleyebilirsiniz. Yorum, mürekkep kapsamı ayrıntılarıyla önceden doldurulur.

 1. Çıktı Önizleme iletişim kutusunda Önizleme menüsünden Renk Ayrımları'nı seçin.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Belirli bir örnek boyutunu ayarlamak için Örnek Boyutu listesinde bir seçenek belirtin. Nokta Örneği, tıklattığınız pikselin değerini belirtir. 3 x 3 Ortalama ve 5 x 5 Ortalama, tıklattığınız alan içinde belirtilen piksel sayısının ortalama değerini belirler. Örnek boyutunun, Toplam Alan Kapsamı uyarıları üzerinde bir etkisi yoktur. Yalnızca, ayrı kalıpların her birinin yanındaki yüzdeleri etkiler.

  • Toplam belge kapsamını denetlemek için Toplam Alan Kapsamı'nı seçtikten sonra açılan menüden bir sayı seçin veya kutuya bir yüzde yazın. Vurgular, mürekkep kapsamının bu yüzdeyi aştığı alanları belirtir. Vurgu rengini değiştirmek için renk örneğini tıklatıp yeni bir renk seçin.

  • Belirli bir alanın kapsamını denetlemek için belge penceresindeki alanın üzerine girmek üzere işaretleyiciyi kullanın. Mürekkep kapsamı yüzdeleri mürekkep adlarının yanındaki mürekkep listesinde görüntülenir.

  Not:

  Mürekkep Yöneticisi'ni kullanıp bazı spot renkleri proses renklerine dönüştürerek mürekkep kapsamını ayarlayabilirsiniz.

 3. Sorunları kaydetmek için Shift tuşunu basılı tutarak alanı tıklatın. Acrobat, mürekkep kapsamı yüzdelerini içeren bir yorum ekler.

Arka plan rengini ayarlama

Belgeniz renkli kağıda yazdırıldığında nasıl görüneceğinin simülasyonunu yapabilirsiniz.

 1. Çıktı Önizleme iletişim kutusunda Önizleme menüsünden Renk Ayrımları'nı seçin.
 2. İletişim kutusunun altındaki Arka Plan Rengini Ayarla seçeneğini belirleyip bir renk seçin.

Renk uyarılarını görüntüleme

Belirli bir baskıda belgedeki renkler yeniden üretilebilir olmadığında veya tür olarak yanlışlıkla zengin siyah kullanıldığında çıktı sorunları oluşabilir. PDF dosyasını yüksek kaliteli çıktı almak üzere teslim etmeden önce, bu tür renk sorunlarını tanılamak için Çıktı Önizleme iletişim kutusundaki çeşitli renk uyarılarını kullanabilirsiniz. Alanlarda uyarıyı tetikleyen pikseller, uyarı türünün yanındaki renk örneği rengi ile tanımlanan uyarı renginde görüntülenir.

 1. Çıktı Önizleme iletişim kutusunda Önizleme menüsünden Renk Uyarıları'nı seçin.
 2. Aşağıdaki seçeneklerden birini veya her ikisini de belirleyin:

  Üst Baskıyı Göster

  Renk ayrımı uygulanmış çıktıda üst baskının nasıl görüneceğini gösterir. Gelişmiş Yazdırma Ayarı iletişim kutusunun Çıktı panelinde Üst Baskıya Benzet seçeneğini belirlerseniz, bileşik yazdırma aygıtına çıktı aldığınızda üst baskı efektlerini de görebilirsiniz. Bu seçenek, renk ayrımlarını doğrulamak için kullanışlıdır. 

  Varsayılan olarak, opak, çakışan renkler yazdırdığınızda, en üstteki renk altındaki alanı gizler. Alttaki alanın gizlenmesini önlemek ve en üstteki çakışan baskı mürekkebinin alttaki mürekkebe göre saydam görünmesini sağlamak için üst baskı kullanabilirsiniz. Baskıdaki saydamlık derecesi, kullanılan mürekkebe, kağıda ve yazdırma yöntemine bağlıdır.

  Zengin Siyah

  Artırılmış opaklık ve daha zengin renk için renkli mürekkeplerle karıştırılmış işlem siyahı (K) olan zengin siyah renkle yazdırılan alanları belirtir. Metnin gri yerine siyah görüntülenmesi için size ekstra koyuluk gerektiğinden geniş alanlarda zengin siyah kullanılır. 

  İçeriği zengin siyah olarak tanılarken kullanılacak minimum siyah yüzdesini tanımlamak için Sınır Başlat yüzdesini yazın. Bu uyarı için zengin siyah, siyahla (sınır değerine bağlı olarak) sıfır dışındaki tüm C, M veya Y değerlerinin oranıdır.

  Not:

  Önizlemede kullanılan uyarı rengini değiştirmek için renk örnekleri renk seçiciden bir renk seçin.

PDF belgesi içeriği hakkında bilgi görüntüleme

Belgenin içeriğiyle ilgili görüntü çözünürlüğü, renk modu, saydamlık ve diğer bilgileri görüntülemek için Nesne Denetleyici iletişim kutusunu kullanın. Bir nesneyle ilgili herhangi bir sorun veya aksaklıkla karşılaşırsanız, Shift tuşunu basılı tutup nesneyi tıklatarak yorum ekleyebilirsiniz. Yorum, Nesne Denetleyici tarafından belirlenen tüm ayrıntılarla önceden doldurulur.

 1. Çıktı Önizleme iletişim kutusunun Önizleme bölümünde Nesne Denetleyici'yi seçin.
 2. Çıktı Önizleme iletişim kutusunda işaretçinin altında kalan nesnelerle ilgili bilgileri görüntülemek için belge penceresini tıklatın.
 3. Sorunlu alanları not etmek için Shift tuşunu basılı tutarak nesneyi tıklatın. Acrobat, Nesne Denetleyici tarafından belirlenen bilgileri içeren bir yorum ekler.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi