Not:

Bu belge Acrobat XI ile ilgili talimatlar içermektedir. Acrobat DC kullanıyorsanız bkz. Acrobat DC Yardım.

Renklerin üst baskısını önizleme (Acrobat Pro)

Üst baskı önizlemesi renk ayrımı çıktısında karıştırma ve üst baskıyı yaklaştıran ekranda benzetim sağlar. Üst baskı efektlerinin simülasyonu ayrıca, bileşik bir yazıcı aygıtına çıktı gönderdiğinizde de yapılabilir. Bu yöntemlerin her ikisi de prova renk ayrımı belgeleri için yararlıdır.

Üst Baskı önizleme
Resmin ekrandaki (solda) görünümünü, basılı resimle (sağda) karşılaştırın.

Renk yönetimi (Acrobat Pro)

Renk yönetimli bir RGB veya CMYK belge yazdırırken, çıktıda renk tutarlılığı sağlamak için ek renk yönetim seçenekleri belirleyebilirsiniz. Örneğin, belgenin baskı öncesi çıktı için hazırlanmış bir profil içerdiğini ama renklerin provasını masaüstü yazıcıda almak istediğinizi varsayın. Gelişmiş Yazdırma ayarları iletişim kutusunun Renk Yönetimi panelinde, belgenin renklerini geçici olarak masaüstü yazıcının renk uzayına dönüştürebilirsiniz; yazdırma sırasında, geçerli belge profili yerine yazıcı profili kullanılır. Ayrıca, çeşitli RGB profillerini kullanarak, renk verilerini yazıcılara RGB değerleri olarak da gönderebilirsiniz.

Bileşik yazdırma hakkında (Acrobat Pro)

Renkli bir PDF'yi yazdırdığınızda, dosyada kullanılan renklerin hepsi aynı kalıpta yazdırılır. Bu işleme bileşik yazdırma denir. Gelişmiş Yazdırma Ayarı iletişim kutusunun Çıktı panelindeki seçenekler, seçilen yazıcıya bağlıdır.

Ticari olarak basılacak olan ve tek renkten fazlasını içeren resim, her renk için ayrı birer kalıpta yazdırılmalıdır. Bu işleme renk ayrımı denir. Renk ayrımı yapıyorsanız çalışmanızı kontrol etmek için renkli veya gri tonlamalı bir prova baskı alabilirsiniz.

Bileşik yazdırma sırasında şu noktaları göz önüne alın:

 • Belirlediğiniz üst baskı seçenekleri ancak üst baskıyı destekleyen bir yazıcıda düzgün olarak yazdırılır. Çoğu masaüstü yazıcısında üst baskı desteği olmadığından, Gelişmiş Yazdırma Ayarı iletişim kutusunun Çıktı panelinde Üst Baskıya Benzet'i seçerek, üst baskının etkilerini simüle edebilirsiniz. Üst Baskıya Benzet seçeneği belirlendiğinde, spot renklerin yazdırma için proses renklere dönüştürüldüğünü unutmayın. Nihai çıktı için dosya kullanmayı düşünüyorsanız bu seçeneği işaretlemeyin.

 • Siyah-beyaz bir yazıcıda yazdırdığınızda, sayfaların gri tonlamalı bileşik versiyonu oluşturulur (ana Yazdır iletişim kutusunda Renkleri Siyah Olarak Yazdır'ı seçmediyseniz; bu seçenek, beyaz dışındaki bütün renkleri siyah olarak yazdırır). Belgede renkler varsa o rengin simülasyonu için görsel olarak benzer griler kullanılır. Örneğin, %20'lik sarı tonunu taklit eden gri, %20 siyah tonundan daha açıktır, çünkü sarı, görsel olarak siyahtan daha açıktır.

Not:

Tıpkı monitörler gibi, renkli yazıcılar da yeniden renk üretimi kalitesi bakımından çok değişkenlik gösterir. Dolayısıyla, baskının sonuçta nasıl görüneceğini kontrol etmenin en iyi yolu, hizmet sağlayıcınızın hazırlayacağı provalardır.

 1. Dosya > Yazdır'ı seçin ve yazıcı seçin.
 2. Sayfa işleme seçeneklerini belirleyin.
 3. Görünür durumdaki tüm içeriği yazdırmak için Yorumlar Ve Formlar menüsünden Belge Ve Damgalar'ı seçin.
 4. Gelişmiş'i tıklatın ve iletişim kutusunun sol tarafında Çıktı'yı seçin.
 5. Renk menüsünden bir bileşik seçeneği belirleyin.
 6. Diğer renk ve çıktı ayarlarını belirleyip Tamam düğmesini tıklatın.
 7. Belge, saydamlık ayarlarına sahip nesneler içeriyorsa Saydamlık Düzleştirme Hazır Ayarı menüsünden bir seçenek belirleyin.
 8. (Sadece PostScript yazdırma için) PostScript Seçenekleri panelinde, seçenekleri belirtin.

Renk ayrımları hakkında (Acrobat Pro)

Yüksek kaliteli renk ayrımları üretmek için çizgi tramı, çözünürlük, proses renkler ve spot renkler gibi temel yazdırma kavramlarını bilmek yararlı olacaktır.

Renk ayrımlarını üretmek için baskı servis sağlayıcısı kullanıyorsanız işe başlamadan önce veya işlem sırasında uzmanlarla yakın çalışmak isteyebilirsiniz.

Renkli ve sürekli tonlu görüntüleri yeniden üretmek için yazıcılar genellikle resmi dört kalıba ayırır - resmin siyan (C), sarı (Y), macenta (M) ve siyah (K) bölümlerinin her biri için bir kalıp belirlenir. Uygun renkle mürekkeplendiğinde ve birbirleriyle çakıştırıldığında bu renkler orijinal resmi yeniden üretmek için birleşir. Görüntüyü iki veya daha fazla renge ayırma işlemini renk ayrımı denir ve kalıpların oluşturulduğu filmler de renk ayırımları olarak adlandırılır.

Bileşik (sol) ve renk ayırımları (sağ)
Bileşik (sol) ve renk ayırımları (sağ)

Acrobat, ana bilgisayar tabanlı renk ayrımlarını ve in-RIP renk ayrımlarını destekler. Bunlar arasındaki temel fark, renk ayrımının nerede oluşturulduğundadır; ana bilgisayarda mı (Acrobat uygulamasının ve yazıcı sürücüsünün bulunduğu sistemde mi) yoksa çıktı aygıtının RIP'inde mi.

Ana bilgisayar tabanlı renk ayrımlarında Acrobat, belge için gereken renk ayrımlarının her biri için PostScript bilgileri oluşturur ve bu bilgileri çıktı aygıtına gönderir. In-RIP renk ayrımlarında, dosyanın renk ayrımı RIP tarafından yapılır. Bu yöntem çoğunlukla, ana bilgisayar tabanlı renk ayrımlarından daha az vakit alır ama in-RIP renk ayrımı yeteneğine sahip bir PostScript 3 çıktı aygıtı gerektirir. In-RIP renk ayrımları oluşturmak için in-RIP renk ayrımlarını destekleyen bir PPD dosyasına ve herhangi bir PostScript 3 çıktı aygıtına ya da RIP'i in-RIP renk ayrımlarını destekleyen bir PostScript Düzey 2 aygıta ihtiyacınız vardır.

Renk ayrımlarını yazdırmaya hazırlık

Renk ayrımlarını yazdırmadan önce, aşağıdakileri yapın:

Not:

Renk ayrımlarını üretmek için baskı servis sağlayıcısı kullanırsanız her işe başlamadan önce ve işlem boyunca uzmanlarla yakın bir çalışma yapmak istersiniz.

 1. Dosya > Yazdır'ı seçin ve yazıcı seçin.
 2. Yorumlar ve Formlar menüsünden bir seçenek belirleyin.
 3. Yazdırma aralığını ve sayfa işleme seçeneklerini belirleyin.
 4. Gelişmiş'i tıklatın.
 5. Önceden, uygun renk ayrımı ayarlarını içeren bir yazıcı ayar dosyası oluşturduysanız Gelişmiş Yazdırma Ayarı iletişim kutusunun üst kısmından bu dosyayı seçin.
 6. Soldaki Çıktı'yı seçin ve ardından Renk menüsünden bir seçenek belirleyin:
  • PPD in-RIP ayrımlarını desteklemiyorsa Renk Ayrımları'nı seçin.

  • PPD in-RIP ayrımlarını destekliyorsa In-RIP Ayrımları'nı seçin. Bindirme seçenekleri çıkar. Bindirme menüsünden Adobe In-RIP veya Kapalı'yı seçin. Adobe In-RIP'i seçtiyseniz Bindirme Hazır Ayarları'nı tıklatıp bir hazır ayar seçin. Tamam'ı tıklatın.

 7. Yarım ton ekran sıklığı ve seçili mürekkebin yarım ton ekran döndürme açısı için ayarları belirleyin.
 8. Belge, saydamlık ayarlarına sahip nesneler içeriyorsa Saydamlık Düzleştirme Hazır Ayarı menüsünden bir seçenek belirleyin.
 9. Mürekkep Yöneticisi alanında, renk ayrımına girmesini istemediğiniz renklerin işaretini kaldırın.

  Dört proses renk (siyan, macenta, sarı ve siyah) daima renk kalıbı listesinin en üstünde yer alır; bunları spot renkler alfabetik sırayla takip eder.

 10. Renk ayrımları mürekkep ayarlarında değişiklik yapmak için Mürekkep Yöneticisi düğmesini tıklatın.
 11. Sol tarafta İşaretler Ve Taşmalar'ı tıklatıp Tüm İşaretler'i seçin.
 12. Sol tarafta PostScript Seçenekleri'ni tıklatıp gereken ayarları seçin. Tamam düğmesini tıklatıp iletişim kutusunu kapatın, sonra renk ayrımlarını yazdırmak için tekrar Tamam düğmesini tıklatın.

Ek kaynaklar

Yüksek kaliteli PDF yazdırma hakkında daha fazla bilgi için şu kaynaklara bakın:

 

Bindirme bilgilerinin varlığını bildirme (Acrobat Pro)

PDF dosyalarınızı baskı servis sağlayıcısına gönderiyorsanız PDF'nin bindirme bilgileri içerip içermediğini belirtmek için Belge Özellikleri iletişim kutusunu kullanabilirsiniz. Bu ayrıntı, hizmet sağlayıcısın dosyaya, mevcut olanlarla uyuşmazlık yaratabilecek bindirme komutları eklemesini önlemeye yardımcı olabilir. Bindirme bilgileri diğer PostScript bilgileriyle birlikte, dosyayı oluşturan uygulamadan içe aktarılabilir veya Adobe In-Rip Yakalama tarafından desteklenen bindirme hazır ayarları kullanılarak Acrobat'ta oluşturulabilir.

 1. PDF belgesini açıp Dosya > Özellikler'i seçin.
 2. Gelişmiş sekmesini tıklatın.
 3. Bindirme menüsünden bir seçenek belirleyip Tamam düğmesini tıklatın.

  Evet

  Dosya, bindirme bilgileri içerir.

  Hayır

  Dosya, bindirme bilgileri içermez.

  Bilinmiyor

  Belgenin bindirme bilgisi içerip içermediğini bilmiyorsunuz.

Renk ayrımlarını PostScript olarak kaydetme (Acrobat Pro)

Kullanılacak yayına hazırlama yazılımına bağlı olarak, hizmet sağlayıcı, çıkış aygıtının RIP'ine, bindirme, montaj ve OPI değiştirme gibi yayına hazırlama işlemleri uygulayabilir. Bu nedenle hizmet sağlayıcınız, renk ayrımı önceden yapılmış bir PostScript dosyası yerine, belgenin, in-RIP renk ayrımı için en iyileştirilmiş bileşik PostScript dosyasını vermenizi tercih edebilir.

Dosyayı PostScript olarak kaydettiğinizde, renk ayrımı ayarları, PPD bilgileri ve Gelişmiş Yazdırma Ayarı iletişim kutusunda belirlemiş olduğunuz renk dönüştürmeleri korunur.

Yazdırma üretim iş akışında tekrar kullanılmak üzere PostScript oluştururken en iyi sonucu almak için Yazdır iletişim kutusunda bulunan Dosyaya Yazdır yerine Farklı Kaydet komutunu kullanın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi