Not:

Bu belge Acrobat XI ile ilgili talimatlar içermektedir. Acrobat DC kullanıyorsanız bkz. Acrobat DC Yardım.

Basılı belgeyi PDF olarak tarama

Tarayıcınızı ve Acrobat'ı kullanarak basılı belgeden doğrudan PDF dosyası oluşturabilirsiniz. Acrobat Windows'ta TWAIN tarayıcı sürücülerini ve Windows Resim Alma (WIA) sürücülerini destekler. Mac OS'de, Acrobat TWAIN ve Image Capture'ı (ICA) destekler.

Windows'ta Rengi Otomatik Algıla Modu'nu kullanarak basılı belgeye ait içerik türünü Acrobat'ın belirlemesine izin verebilir veya seçtiğiniz diğer hazır ayarları (Siyah Beyaz Belge, Gri Tonlamalı Belge, Renkli Görüntü ve Renkli Belge) kullanabilirsiniz. Tarama hazır ayarlarını yapılandırabilir veya kendi belirlediğiniz ayarlarla tarama yapmak için Özel Tara seçeneğini kullanabilirsiniz.

Not:

Hazır Ayar taraması yalnızca Tarayıcının Asıl Arabirimini Gizle modunu destekleyen tarayıcı sürücüleri için kullanılabilir. Tarama hazır ayarları Mac OS'de kullanılamaz.

Windows'ta tarayıcınız için WIA sürücüsü yüklüyse PDF oluşturmak için tarayıcınızdaki Tara düğmesini kullanabilirsiniz. Tara düğmesine basıp Windows'taki kayıtlı uygulamalar listesinden Adobe Acrobat'ı seçin. Ardından, Acrobat Tarama iletişim kutusunda tarayıcı ve belge hazır ayarı ya da Özel Tara'yı seçin.

Rengi Otomatik Algıla Modunu kullanarak basılı bir belgeyi PDF'ye tarama (Windows)

 1. Dosya > Oluştur > Tarayıcıdan PDF > Rengi Otomatik Algıla Modu'nu seçin.

 2. Daha fazla sayfa tarayıp taramayacağınız sorulduğunda, Daha Fazla Sayfa Tara, Ters Yüzlerini Tara ya da Tarama Tamamlandı'yı seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Hazır ayar kullanarak basılı belgeyi PDF'ye tarama (Windows)

 1. Dosya > Oluştur > Tarayıcıdan PDF > [belge hazır ayarı] seçeneklerini belirleyin.

 2. Daha fazla sayfa tarayıp taramayacağınız sorulduğunda, Daha Fazla Sayfa Tara, Ters Yüzlerini Tara ya da Tarama Tamamlandı'yı seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Hazır ayar olmadan basılı belgeyi PDF'ye tarama

 1. Acrobat'ta aşağıdakilerden birini yapın:
  • (Windows) Dosya > Oluştur > Tarayıcıdan PDF > Özel Tara'yı seçin.
  • (Mac OS) Dosya > Oluştur > Tarayıcıdan PDF'yi seçin.
 2. Gerektiğinde Tara iletişim kutusunda tarama seçeneklerini belirleyip Tara'yı tıklatın.

  Not:

  Acrobat kullanıcı arabirimi yerine asıl tarayıcı kullanıcı arabirimini kullanmak istediğinizi belirtirseniz, diğer pencere ve iletişim kutuları görüntülenir. Kullanılabilir seçenekler hakkında bilgi için tarayıcı belgelerine bakın. Mac OS'de tarayıcı kullanıcı arabirimi her zaman gösterilir.

 3. Daha fazla sayfa tarayıp taramayacağınız sorulduğunda, Daha Fazla Sayfa Tara, Ters Yüzlerini Tara ya da Tarama Tamamlandı'yı seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Taranan PDF'yi en iyileştirme

 1. Taranmış belgeden oluşturulan PDF'yi açın.
 2. Araçlar > Belge İşleme > Taranan PDF'yi En İyileştir'i seçin.

 3. Taranmış PDF'yi En İyileştir iletişim kutusunda seçenekleri belirleyin ve Tamam'ı tıklatın.

Tarama hazır ayarlarını yapılandırma (Windows)

 1. Dosya > Oluştur > Tarayıcıdan PDF > Hazır Ayarları Yapılandır'ı seçin.

 2. Hazır Ayarları Yapılandır iletişim kutusunda, bir hazır ayar seçin: Renk Modunu Otomatik Algıla, Siyah Beyaz Belge, Gri Tonlamalı Belge, Renkli Belge veya Renkli Görüntü.

 3. Gerektiğinde ayarları düzeltin.
 4. Hazır ayarı kaydetmek için Kaydet'i, ardından da Kapat'ı tıklatın.

Tarama seçenekleri

Tarayıcı

Yüklü bir tarayıcı seçin. Bilgisayarınıza üreticinin tarama yazılımını yüklemiş olmalısınız. Yalnızca Windows'ta, tarayıcı seçeneklerini belirtmek için Seçenekler düğmesini tıklatın.

Hazır Ayarlar

Değiştirilecek bir Hazır Ayar seçin.

Kenarlar

Tek veya çift taraflı taramayı belirtin. Her İki Kenar'ı seçerseniz ve tarayıcının ayarları yalnızca tek taraf içinse, tarayıcının ayarları Acrobat'ın ayarlarını geçersiz kılar.

Not:

İki taraflı taramayı desteklemeyen tarayıcılarda bile sayfaları iki taraflı tarayabilirsiniz. Her İki Kenar seçili olduğunda, ilk taraf tarandıktan sonra bir iletişim kutusu görüntülenir. Bu şekilde tepsideki orijinal basılı belgeyi seçip bu iletişim kutusundaki Arka Tarafları Tara (Sayfaların Arkasını Yerleştirin) seçeneğini belirleyebilirsiniz. Bu yöntem tüm sayfaları doğru sırada olan bir PDF oluşturur.

Renk modu (yalnızca Windows)

Tarayıcınız tarafından desteklenen bir temel renk modu (Otomatik Algıla, Renkli, Siyah Beyaz veya Gri Tonlamalı) seçin. Bu seçenek, Tarayıcı Seçenekleri tarayıcı uygulamasının yerine Acrobat'ın tarayıcı iletişim kutusu kullanılacak şekilde ayarlanmışsa etkinleştirilir.

Çözünürlük (yalnızca Windows)

Tarayıcınızın desteklediği bir çözünürlük seçin. Bu seçenek, Tarayıcı Seçenekleri tarayıcı uygulamasının yerine Acrobat'ın tarayıcı iletişim kutusu kullanılacak şekilde ayarlanmışsa etkinleştirilir.

Not:

Tarayıcınızın desteklemediği bir Renk Modu veya Çözünürlük seçeneği belirlerseniz, bir mesaj görüntülenir ve tarayıcı uygulamanızın penceresi açılır. Tarayıcı uygulaması penceresinde farklı seçenekler belirleyin.

Kağıt Boyutu (yalnızca Windows)

Kağıt boyutu seçin veya özel bir Genişlik ve Yükseklik belirtin.

Daha Fazla Sayfa Tarama İsteği

Seçili olduğunda, her tarama oturumundan sonra ek sayfaları taramanızı isteyen bir iletişim kutusu görüntülenir.

Yeni PDF Belgesi

Yeni bir PDF oluşturur. Bu seçenek, Hazır Ayarları Yapılandır iletişim kutusunda kullanılamaz.

Birden Çok Dosya

Birden çok basılı belgeden birden çok dosya oluşturur. Daha Fazla Seçenek'i tıklatıp dosyaların PDF Portföyünü mü, her dosya için sayfa sayısını mı, yoksa dosya adı öneki mi oluşturacağınızı belirtin. Bu seçenekler, Hazır Ayarları Yapılandır iletişim kutusunda kullanılamaz.

Varolan Dosyaya Veya Portföye Ekle

Dönüştürülmüş taramayı, varolan PDF'ye veya PDF Portföyüne ekler. Bu seçenek, Hazır Ayarları Yapılandır iletişim kutusunda kullanılamaz.

Taranan PDF'yi En İyileştir

PDF üzerinde en iyileştirme işlemi yürütmek için bu seçeneği belirleyin. Bu seçenek taranan PDF'deki görüntüleri sıkıştırmak ve filtrelemek için kullanılır.

Küçük Boyut/Yüksek Kalite

Dosya boyutuyla kalite arasında denge noktasını ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin. Belirli dosya sıkıştırma ve filtreleme ayarlarıyla en iyileştirmeyi özelleştirmek için Seçenekler'i tıklatın.

Aranabilir Yap (OCR'yi Çalıştır)

PDF'deki metin görüntülerini aranabilir ve seçilebilir metne dönüştürmek için bu seçeneğini seçin. Bu seçenek, metin görüntülerine optik karakter tanıma (OCR) ile font ve sayfa tanıma uygular. Metni Tanı - Ayarlar iletişim kutusunda ayarları belirtmek için Seçenekler'i tıklatın. Bkz. Taranan sayfalardaki metni tanıma

PDF/A Uyumlu Yap

PDF'nin PDF/A-1b için ISO standartlarına uygun olmasını sağlamak üzere bu seçeneği belirleyin. Seçili olduğunda, PDF Çıktı Stili seçeneğindeki Metni Tanı - Ayarlar iletişim kutusunda yalnızca Aranabilir Görüntü kullanılabilir.

Meta Veri Ekle

Seçildiğinde, tarama işleminin ardından Belge Özellikleri iletişim kutusu görüntülenir. Belge Özellikleri iletişim kutusunda PDF dosyasına meta veri ya da taranan belge hakkında bilgi ekleyebilirsiniz. Birden fazla dosya oluşturuyorsanız dosyaların tümü için ortak meta veri girebilirsiniz.

Tarayıcı Seçenekleri iletişim kutusu

Veri Aktarma Yöntemi

Asıl Mod, tarayıcınızın varsayılan modunda veri aktarır. Bellek Modu, 600 nokta/inç (dpi) üzerindeki çözünürlüklerde tarama yaparken otomatik olarak seçilir.

Kullanıcı Arabirimi

Tarayıcının Asıl Arabirimini Gizle seçeneği, tarayıcının üreticisi tarafından sağlanan pencereleri ve iletişim kutularını atlar. Bunun yerine, tarama doğrudan Özel Tara ayarlarında belirtilen ayarlarla başlatılır.

Siyah Beyaz Görüntüleri Ters Çevir

Bu seçenek, örneğin siyah-beyaz negatiflerden pozitif görüntüler oluşturur.

Taranan PDF'yi En İyileştir iletişim kutusu

Taranan PDF'yi En İyileştir iletişim kutusu, taranan görüntülerin PDF için nasıl filtrelendiğine ve sıkıştırıldığına ilişkin görüntü ayarlarını denetler. Birçok farklı belge sayfası için varsayılan ayarlar uygundur; ancak daha yüksek kaliteli görüntüler, daha küçük dosya boyutları veya tarama sorunları için bu ayarları özelleştirmek isteyebilirsiniz.

Adaptif Sıkıştırma Uygulama

Her sayfayı siyah - beyaz, gri tonlama ve renkli bölgelere ayırır ve her türlü içeriği yüksek ölçüde sıkıştırırken görüntüyü koruyan bir sunum seçer. Gri tonlama ve RGB girdi için önerilen tarama çözünürlüğü 300 nokta/inç (dpi), siyah beyaz girdi için de 600 dpi değerindedir.

Renkli/Gri Tonlama ayarları

Renkli veya gri tonlamalı sayfaları tararken aşağıdakilerden birini seçin:

JPEG2000

Renkli görüntü içeriğine JPEG2000 sıkıştırma uygular. (PDF/A dosyaları oluşturulurken bu ayarın kullanılması önerilmez. Bunun yerine JPEG ayarını kullanın.)

ZIP

Renkli görüntü içeriğine ZIP sıkıştırma uygular.

JPEG

Renkli görüntü içeriğine JPEG sıkıştırma uygular.

Not:

Tarayıcı, seçilen Renkli/Gri Tonlama seçeneğini veya seçilen Tek Renkli seçeneğini kullanır. Hangi seçeneğin kullanılacağı Acrobat Tarama iletişim kutusunda veya bu Acrobat Tarama iletişim kutusundaki Tara tıklatıldıktan sonra açılan tarayıcı TWAIN arabiriminde seçtiğiniz ayarlara bağlıdır. (Tarayıcı uygulamasının iletişim kutusu varsayılan olarak açılmaz.)

Tek Renkli

Siyah-beyaz veya tek tonlu görüntüleri tararken aşağıdakilerden birini seçin:

JBIG2 (Kayıpsız) ve JBIG2 (Kayıplı)

Siyah - beyaz sayfalara JBIG2 sıkıştırma yöntemini uygular. En yüksek kalite düzeyleri kayıpsız yöntemi kullanır; daha düşük ayarlarda metin yüksek ölçüde sıkıştırılır. Metin sayfaları genellikle CCITT Grup 4 sıkıştırılmış sayfalara göre %60 daha küçüktür ancak işlem yavaştır. Acrobat 5.0 (PDF 1.4) ve üstüyle uyumludur.

Not:

Acrobat 4.0 ile uyumluluk için JBIG2'den farklı bir sıkıştırma yöntemi kullanın.

CCITT Grup 4

Siyah-beyaz girdi sayfası görüntülerine CCITT Grup 4 sıkıştırma uygular. Bu hızlı ve kayıpsız sıkıştırma yöntemi, Acrobat 3.0 (PDF 1.2) ve sonraki sürümlerle uyumludur.

Küçük Boyut/Yüksek Kalite

Dosya boyutu ve kalite arasında denge noktasını belirler.

Eğriliği Düzelt

Tarayıcı yatağına dik olmayan sayfaları PDF sayfasının hizalamasını yatay yapmak için döndürür. Açık veya Kapalı seçeneğini belirleyin.

Arka Plan Kaldırma

Gri tonlama ve renkli girdinin (siyah ve beyaz girdi değil) hemen hemen beyaz olan alanlarını beyazlaştırır.

Not:

En iyi sonuçlar için, normal siyah ve beyaz sayfanın taramasının koyu gri veya siyah metin ve beyaz arka planı olarak biçimde tarayıcınızın kontrast ve parlaklık ayarlarını kalibre edin. Böylelikle Kapalı veya Düşük ayarı en iyi sonuçları üretir. Beyaz bir kağıdı veya gazete kağıdını tarıyorsanız, sayfayı temizlemek için Orta veya Yüksek seçeneğini kullanın.

Noktalardan Arındır

JPEG sıkıştırmasını azaltan, muareli desenlere neden olan ve metnin tanınmasını zorlaştıran yarım ton nokta yapısını kaldırır. 200-400 dpi gri tonlama veya RGB girdisi için ya da Adaptif Sıkıştırma 400-600 dpi siyah-beyaz girdi için uygundur. Açık ayarı (önerilen), 300 dpi veya daha üstü gri tonlama veya RGB girdisi için filtre uygular. Resim veya doldurulan alan olmayan sayfayı veya etkin aralığından daha yüksek çözünürlükte tararken Kapalı'yı seçin.

Metin Keskinleştirme

Taranan PDF dosyasına ait metni keskinleştirir. Varsayılan düşük değeri çoğu belge için uygundur. Yazdırılan belgelerin kalitesi düşükse ve metin net değilse bu ayarı artırın.

Tarama ipuçları

 • Acrobat tarama işleminde 10 dpi - 3000 dpi arasında görüntüler kabul edilir. Aranabilir Görüntü veya PDF Çıktı Stili için ClearScan seçeneklerini belirlerseniz, 72 dpi veya daha yüksek bir girdi çözünürlüğü kullanılmalıdır. Ayrıca 600 dpi'den yüksek girdi çözünürlüğü, 600 dpi veya daha düşük bir değere altörnekler.

 • Taranmış bir görüntüye kayıpsız sıkıştırma uygulamak için Taranan PDF'yi En İyileştir iletişim kutusunda, En İyileştirme Seçenekleri altındaki şu seçeneklerden birini seçin: tek renkli görüntüler için CCITT Grup 4 veya renkli veya gri tonlamalı görüntüler için Kayıpsız. Bu görüntü bir PDF belgesine eklenmişse ve dosyayı Kaydet seçeneğini kullanarak kaydederseniz, taranan görüntü sıkıştırılmadan kalır. PDF'yi Farklı Kaydet seçeneğini kullanarak kaydederseniz, taranan görüntü sıkıştırılabilir.

 • Çoğu sayfa için, 300 dpi değerinde siyah beyaz tarama dönüştürmeye en uygun metni üretir. 150 dpi değerinde, OCR doğruluğu hafifçe azalır ve daha fazla font tanıma hatası oluşur; 400 dpi ve daha yüksek değerlerde işlem yavaşlar ve sıkıştırılmış sayfalar daha fazla büyür. Sayfada çok fazla tanınmayan sözcük veya çok küçük metinler varsa (9 punto veya daha küçük), daha yüksek bir çözünürlükte tarama yapın. Mümkün olan her koşulda siyah beyaz tarayın.

 • OCR Kullanarak Metni Tanı özelliği devre dışı olduğunda, 10 - 3000 dpi çözünürlük aralığının tümü kullanılabilir; ancak 72 dpi ve üzeri önerilir. Adaptif Sıkıştırma'da, gri tonlama veya RGB girdisi için önerilen değer 300 dpi, siyah beyaz girdi içinse 600 dpi'dir.

 • Sıkıştırmadan önce 24 bit renk, 300 dpi ve 8-1/2 x 11 inç (21,59 x 27,94 cm) boyutunda taranan sayfalar büyük görüntülere (25 MB) neden olur. Görsel taraması için sisteminize 50 MB veya daha fazla sanal bellek gerekir. 600 dpi değerinde hem tarama, hem de işlem genellikle 300 dpi değerine göre dört kat yavaştır.

 • Renk taklidi veya yarı ton tarama ayarlarından kaçının. Bu ayarlar fotoğrafın görüntüsünü iyileştirebilse de metnin tanınmasını zorlaştırabilir.

 • Renkli kağıda basılan metin için parlaklık ve kontrast değerini yaklaşık %10 oranında artırmayı deneyin. Tarayıcınızın renk filtreleme özelliği varsa, arka plan rengini ayıran bir filtre veya lamba kullanmayı düşünün. Ayrıca, metin net değilse ya da ayrılıyorsa taramayı netleştirmek için kontrast veya parlaklığı ayarlamayı deneyin.

 • Tarayıcınızın elle parlaklık denetimi varsa bunu ayarlayın; böylece karakterler temiz ve iyi şekillendirilmiş olur. Karakterler dokunuyorsa daha yüksek (daha açık) ayar kullanın. Karakterler ayrıysa daha düşük (daha koyu) ayar kullanın.

Taranan sayfalardaki metni tanıma

PDF'ye dönüştürülen önceden taranmış belgelerdeki metni tanımak için Acrobat'ı kullanabilirsiniz. Optik karakter tanıma (OCR) yazılımı, taranan PDF'deki metni aramanıza, düzeltmenize ve kopyalamanıza olanak sağlar. PDF'ye OCR uygulamak için orijinal tarayıcı çözünürlüğünün 72 dpi veya üzerinde ayarlanması gerekir.

Not:

300 dpi ayarında ayarlama en iyi metin dönüştürmeyi oluşturur. 150 dpi ayarında OCR doğruluğu hafifçe düşüktür.

Tek belgedeki metni tanıma

 1. Taranan PDF'yi açın.
 2. Araçlar > Metni Tanıma > Bu Dosyada'yı seçin.

 3. Metni Tanı iletişim kutusunun Sayfalar alanında bir seçenek belirleyin.

 4. İsteğe bağlı olarak, Metni Tanı - Genel Ayarlar iletişim kutusunu açmak için Düzen'i tıklatın ve gereken seçenekleri belirtin.

Birden çok belgedeki metni tanıma

 1. Acrobat'ta Araçlar > Metni Tanıma > Birden Çok Dosyada'yı seçin.

 2. Metni Tanı iletişim kutusunda, Dosya Ekle'yi tıklatın ve Dosya Ekle, Klasör Ekle ya da Açık Dosyaları Ekle'yi seçin. Ardından dosyaları veya klasörleri seçin.
 3. Çıktı Seçenekleri iletişim kutusunda, çıktı dosyaları için bir hedef klasör seçin ve dosya adı tercihlerini belirtin.
 4. Metni Tanı - Genel Ayarlar iletişim kutusunda seçenekleri belirtip Tamam'ı tıklatın.

Metni Tanı - Genel Ayarlar iletişim kutusu

Ana OCR Dili

Karakterleri tanımada kullanmak için OCR motorunun dilini belirler.

PDF Çıktı Stili

Üretilecek PDF'nin türünü saptar. Tüm seçenekler için 72 dpi veya üstü (önerilen) girdi çözünürlüğü gerekir. Tüm formatlar OCR ve fontla sayfa tanımayı metin görüntülerine uygular ve bunları normal metne dönüştürür.

Aranabilir Görüntü

Metnin aranabilir ve seçilebilir olmasını sağlar. Bu seçenek orijinal görüntüyü korur, gerektiği gibi eğriliği düzeltir ve üzerine görünmez bir metin katmanı yerleştirir. Aynı iletişim kutusundaki Görüntüleri Altörnekle seçimi, görüntünün alt örneğinin alınıp alınmayacağını ve ne ölçüde alınacağını belirler.

Aranabilir Görüntü (Tam)

Metnin aranabilir ve seçilebilir olmasını sağlar. Bu seçenek orijinal görüntüyü korur ve üzerine görünmez bir metin katmanı yerleştirir. Orijinal görüntüye en fazla bağlılığın gerektiği durumlar için önerilir.

ClearScan

Orijinaline çok benzeyen yeni Type 3 fontu sentezler ve düşük çözünürlükte bir kopya kullanarak sayfa arka planını korur.

Altörnekle

OCR tamamlandıktan sonra renkli, gri tonlama ve tek renkli görüntülerdeki piksel sayısını azaltır. Uygulanacak altörnekleme derecesini seçin. Daha yüksek rakamlı seçenekler, yüksek çözünürlüklü PDF'ler üretirken daha az alt örnekleme gerçekleştirir.

PDF'lerdeki OCR metnini düzeltme

Taranan bir çıktıda OCR yürüttüğünüzde Acrobat, metin bit eşlemlerini analiz eder ve bu bit eşlem alanlarının yerine kelime ve karakterleri yerleştirir. Değiştirilecek ideal seçim net değilse, Acrobat bu sözcüğü şüpheli değer olarak işaretler. Şüpheli değerler PDF'de sözcüğün orijinal bitmap'i olarak görüntülenir, ancak metin sözcüğün bitmap'i arkasındaki görünmez bir katmana eklenir. Bu yöntem, bit eşlem olarak görüntülense bile sözcüğün aranabilir olmasını sağlar.

Not: OCR uygulanmamış bir taranan PDF'den metin seçmeyi veya bir görüntü dosyasında Yüksek Sesle Oku işlemi gerçekleştirmeyi denerseniz Acrobat, OCR çalıştırmayı isteyip istemediğinizi sorar. Tamam'ı tıklatırsanız Metin Tanıma iletişim kutusu açılır ve bir önceki konuda ayrıntılı olarak açıklanan seçenekleri belirleyebilirsiniz.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Araçlar > Metni Tanıma > Tüm Şüphelileri Bul'u seçin. Sayfadaki tüm şüpheli sözcükler kutulara eklenir. Öğe Bul iletişim kutusunda şüpheli metni göstermek için herhangi bir şüpheli sözcüğü tıklatın.
  • Araçlar > Metni Tanıma > İlk Şüpheliyi Bul'u seçin.

  Not: Tüm şüpheli sözcükleri düzeltmeden önce Öğe Bul penceresini kapatırsanız Araçlar > Metni Tanıma > İlk Şüpheliyi Bul'u seçerek veya Belge Metnini Düzenleme aracını tıklatarak işlemi geri alabilirsiniz.

 2. Bul seçeneğinde, OCR Şüphelileri'ni seçin.

 3. Şüpheli değer metin kutusundaki sözcüğü taranan belgedeki asıl sözcük ile karşılaştırın. Şüpheli bir OCR şüpheli değerini düzeltmek için, belgede vurgulanan nesneyi tıklatın ya da yeni metni girin. Şüpheli değer hatalı bir şekilde metin olarak tanımlanmışsa, Metin Yok düğmesini tıklatın.

 4. Geriye kalan şüpheli sözcükleri inceleyin ve düzeltin, ardından Öğe Bul iletişim kutusunu kapatın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi