Not:

Bu belge Acrobat XI ile ilgili talimatlar içermektedir. Acrobat DC kullanıyorsanız bkz. Acrobat DC Yardım.

İlk görünümü Tam Ekran modu olarak tanımlama

Tam Ekran modu, sunumlar için kullanılan PDF'ler için ayarlayabileceğiniz bir özelliktir. Tam Ekran modunda, PDF sayfaları ekranın tamamını kaplar ve Acrobat menü çubuğu, araç çubuğu ve pencere kontrolleri gizlenir. Ayrıca, belgelerinizin veya belge koleksiyonlarınızın tutarlı bir görünümde açılması için başka açılış görünümleri de ayarlayabilirsiniz. Her iki durumda da izleyici belgede sayfadan sayfaya ilerlerken görsel efektleri geliştirmek için, sayfa geçişleri ekleyebilirsiniz.

PDF'nin içinde nasıl gezineceğinizi (örneğin sayfaların otomatik olarak ilerlemesini) kontrol etmek için, Tercihler iletişim kutusunun Tam Ekran panelindeki seçenekleri kullanın. Bu tercihler (bir PDF belgesine değil) sisteme özeldir ve o sistemde açtığınız bütün PDF'leri etkiler. Bu nedenle, sunumu, kontrol ettiğiniz bir sistemde ayarlıyorsanız, bu tercihleri ayarlayabilirsiniz.

Normal görünüm ve Tam Ekran görünümü.
Normal görünüm ve Tam Ekran görünümü.

İlk görünüm tanımlama

Kullanıcı PDF belgenizi veya PDF Portföyünüzü açtığında PDF'nin ilk görünümünü görür. İstediğiniz büyütme düzeyi, sayfa ve sayfa mizanpajı için ilk görünümü ayarlayabilirsiniz. PDF'niz bir sunumsa, ilk görünümü Tam Ekran moduna ayarlayabilirsiniz. Acrobat Pro'da birden çok belgede varsayılan ayarları değiştirmek için Eylem Sihirbazları oluşturabilirsiniz.

PDF'nin ilk görünümünü tanımladıktan sonra, seçili sayfalara veya tüm belgeye sayfa geçişleri ekleyebilirsiniz.

Not:

Acrobat, PowerPoint'ın sayfa geçişlerini ve madde işareti girişlerini destekler.

İlk görünümü tanımlama

 1. Dosya > Özelikler'i seçin.
 2. Belge Özellikleri iletişim kutusunda İlk Görünüm'ü tıklatın.
 3. İstediğiniz seçenekleri belirleyin ve Tamam düğmesini tıklatın. Efektleri görmek için dosyayı kaydedip tekrar açın.

İlk görünümü Tam Ekran modu olarak tanımlama

PDF'nin ilk görünümünü Tam Ekran modu olarak ayarlarken, belgenin nasıl açılacağını belirlemeniz gerekir.

 1. Dosya > Özelikler'i seçin.
 2. Belge Özellikleri iletişim kutusunda İlk Görünüm'ü seçin.
 3. En iyi sonucu almak için, aşağıdakileri yapın:
  • Gezinme Sekmesi menüsünde Sadece Sayfa'yı seçin.

  • Sayfa Mizanpajı menüsünde Tek Sayfa'yı seçin.

  • Açılacak Sayfa Numarası'nı, sunumun başlamasını istediğiniz sayfaya ayarlayın.

 4. Belgeyi menü çubuksuz, araç çubuksuz veya kontroller olmaksızın açmak için, Tam Ekran Modunda Aç'ı seçin. Tamam'ı tıklatın. (Efektleri görmek için dosyayı kaydedip tekrar açın.)

  Not:

  Tercihleri bu şekilde ayarlanmışsa, kullanıcılar Esc tuşuna basarak Tam Ekran modundan çıkabilir. Ancak, Tam Ekran modunda kullanıcılar, klavye kısayollarını bilmiyorlarsa komutları uygulayamaz ve araçları seçemezler. Bu işlevleri sağlamak için belgedeki sayfa eylemlerini ayarlamak isteyebilirsiniz.

Belge özellikleri için İlk Görünüm seçenekleri

Belge Özellikleri'ndeki İlk Görünüm seçenekleri üç alan halinde düzenlenmiştir: Mizanpaj Ve Büyütme, Pencere Seçenekleri ve Kullanıcı Arabirimi Seçenekleri.

Mizanpaj Ve Büyütme

Belgenin görünüşünü belirler.

 

Not:

Sayfa mizanpajı ve büyütmeyi etkileyen iki koşul vardır. 1) Bir kullanıcının bir PDF'yi Dosya > Özellikler seçeneğini kullanarak farklı bir ilk görünüme ayarlamış olması. 2) Düzen > Tercihler > Belge Kategorisi'nde Belgeleri Yeniden Açarken En Son Görüntüleme Ayarlarını Geri Yükle seçeneğinin işaretli olması.

Gezinme Sekmesi

Gezinme bölmesinde hangi panellerin görüntüleneceğini belirler.

Sayfa Mizanpajı

Belge sayfalarının düzenini belirler.

Büyütme

Belgenin, açıldığında hangi büyütme düzeyinde görüntüleneceğini belirler. Varsayılan değer, kullanıcı tarafından ayarlanan büyütme düzeyini kullanır.

Bu Sayfayla Açıl

Belge açıldığında görüntülenecek sayfayı belirler.

 

Not:

Büyütme ve Sayfa Mizanpajı seçeneklerinde Varsayılan seçildiğinde, kullanıcının Sayfa Görüntüleme tercihlerindeki kendi ayarları kullanılır.

Pencere Seçenekleri

Kullanıcı belgeyi açtığında pencerenin ekran alanında nasıl ayarlanacağını belirleyin. Bu seçenekler, kullanıcının monitörüyle bağlantılı olarak, belge penceresine uygulanır.

Pencereyi Başlangıç Sayfasına Göre Yeniden Boyutlandır

Belge Seçenekleri'nde belirlediğiniz seçeneklere göre, belge penceresini, açılış sayfasının çevresine tam oturacak şekilde ayarlar.

Pencereyi Ekranda Ortala

Pencereyi, ekran alanının ortasına konumlandırır.

Tam Ekran Modunda Aç

Belge penceresini en büyük boyuta getirir ve belgeyi menü çubuksuz, araç çubuksuz ve pencere kontrolleri olmaksızın görüntüler.

Dosya Adını Göster

Dosya adını pencerenin başlık çubuğunda gösterir.

Belge Başlığını Göster

Belgenin başlığını pencerenin başlık çubuğunda gösterir. Belge başlığı, Belge Özellikleri iletişim kutusunun Açıklama panelinden alınır.

Kullanıcı Arabirimi Seçenekleri

Arabirimin hangi kısımlarının (menü çubuğu, araç çubukları ve pencere kontrolleri) gizleneceğini belirleyin.

 

Not:

 Menü çubuğunu ve araç çubuklarını gizlerseniz, kullanıcılar, klavye kısayollarını bilmiyorlarsa komutları uygulayamazlar. Sayfa görünür durumdayken arabirim kontrollerini geçici olarak gizleyecek sayfa eylemleri ayarlamak isteyebilirsiniz. (Bkz. Eylemleri sayfa minik resimleriyle birlikte ekleme.)

Sayfa geçişleri ekleme

Sayfa geçişlerini kullanarak, her sayfa değiştirildiğinde gerçekleşecek ilginç efektler oluşturabilirsiniz.

Acrobat Pro'da Eylem sihirbazını kullanarak, bir grup belgenin sayfa geçişlerini toplu halde ayarlayabilirsiniz.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Araçlar > Belge İşleme > Sayfa Geçişleri'ni seçin.

  • Sayfa Minik Resimleri panelinde, geçiş uygulamak istediğiniz sayfa minik resimlerini seçin ve Sayfa Geçişleri'ni işaretleyin (seçenekler menüsünde ).

 2. Geçişleri Ayarla iletişim kutusunda, Geçiş menüsünden bir geçiş efekti seçin. Bu geçiş efektleri, Tam Ekran tercihlerinde belirlenenlerle aynıdır.
 3. Geçiş efektlerinin gerçekleştirileceği yönü seçin. Varolan seçenekler, geçişe göre değişir.
 4. Geçiş efektinin hızını seçin.
 5. Otomatik Çevir'i seçin ve otomatik sayfa çevirme aralığını belirten saniye sayısını girin. Bu seçeneği kullanmazsanız, kullanıcı, klavye komutlarını veya fareyi kullanarak sayfa çevirir.
 6. Geçişi uygulamak istediğiniz Sayfa Aralığı'nı seçin.

  Not:

  Kullanıcılar, Tam Ekran tercihlerinde Tüm Geçişleri Yoksay'ı seçerlerse, sayfa geçişlerini görmezler.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi