Not:

Bu belge Acrobat XI ile ilgili talimatlar içermektedir. Acrobat DC kullanıyorsanız bkz. Acrobat DC Yardım.

Doğrulama tercihlerinizi önceden ayarlayın. Bu işlem, bir PDF açtığınızda ve imzayla birlikte doğrulama ayrıntıları görüntülendiğinde Dijital İmzaların geçerli kaldığından emin olunmasına yardımcı olur. Ayrıntılar için bkz. İmza doğrulama tercihlerini ayarlama.

Dijital İmzalar doğrulandığında, imza durumunu belirtmek için belge mesaj çubuğunda bir simge görüntülenir. Diğer durum ayrıntıları İmza panelinde ve İmza Özellikleri iletişim kutusunda görüntülenir.

Dijital imza doğrulamayı ayarlama

İmzalı bir belge aldığınızda, imzalayan kişi ve imzalanan içeriği doğrulamak için bu belgeye ait imzayı/imzaları doğrulamak isteyebilirsiniz. Uygulamanızı nasıl yapılandırdığınıza bağlı olarak, doğrulama otomatik olarak yürütülebilir. İmza geçerliliği, imzaya ait dijital kimlik sertifika durumunun ve belge bütünlüğünün gerçekliği kontrol edilerek belirlenir:

 • Gerçeklik doğrulaması, imzalayan kişiye ait sertifikanın veya bu sertifikanın bağlı olduğu ana sertifikanın, doğrulayıcıya ait güvenilen kimlikler listesinde bulunduğunu onaylar. Ayrıca imzalama sertifikasının, kullanıcıya ait Acrobat ya da Reader yapılandırmasına göre geçerli olup olmadığını da doğrular.

 • Belge bütünlüğü doğrulaması, imzalanan içeriğin imzalandıktan sonra değiştirilip değiştirilmediğini doğrular. İçerik değişirse, belge bütünlüğü doğrulaması, içeriğin imzalayan kişinin izin verdiği bir şekilde değiştirilip değiştirilmediğini doğrular.

İmza doğrulama tercihlerini ayarlama

 1. Tercihler iletişim kutusunu açın.
 2. Kategoriler alanında, İmzalar'ı seçin.
 3. Doğrulama için Daha Fazla'yı tıklatın.

 4. Belgeyi açtığınızda PDF'deki tüm imzaları otomatik olarak doğrulamak için Belge Açıldığında İmzaları Doğrula'yı seçin. Bu seçenek varsayılan olarak seçilidir.

 5. Doğrulama seçeneklerini gereken şekilde belirtip Tamam'ı tıklatın.

  Doğrulama Davranışı

  Doğrularken

  Bu seçenekler, imzayı doğrularken hangi eklentinin seçileceğini belirleyen yöntemleri belirtir. Uygun eklenti genellikle otomatik olarak seçilir. İmzaları doğrulama için gereken özel eklentiler hakkında sistem yöneticinize danışın.

  İmza Doğrulamasında Her Zaman Başarılı Olacak Onay İptal Denetimi İste...

  Doğrulama sırasında hariç tutulan sertifikalar listesiyle sertifikaları denetler. Bu seçenek varsayılan olarak seçilidir. Bu seçeneği kaldırırsanız, onay imzaları için kaldırma durumu yok sayılır. Kaldırma durumu her zaman imzalara sertifika eklemek için denetlenir.

  Doğrulama Zamanı

  İmzaları Doğrularken Şunu Kullan

  Dijital imzanın doğruluğunun nasıl kontrol edileceğini belirtmek için seçenek belirleyin. Varsayılan olarak, imzanın ne zaman oluşturulduğunu kontrol edebilirsiniz. Ayrıca bu kontrol, belge imzalandığında zaman damgası sunucusu tarafından ayarlanan zamana veya güncel zamana dayalı olarak yapılır.

  Süresi Dolan Zaman Damgaları Kullan

  İmzaya ait sertifikanın geçerlilik süresi sona ermiş bile olsa zaman damgası tarafından sağlanan ya da imzada gömülü bulunan güvenli süreyi kullanır. Bu seçenek varsayılan olarak seçilidir. Bu seçeneği kaldırmak süresi dolan zaman damgalarının atılmasına olanak sağlar.

  Doğrulama Bilgileri

  İmzalanan PDF belgesine doğrulama bilgileri eklenip eklenmeyeceğini belirtir. Varsayılan seçenek, doğrulama bilgileri çok uzun olduğunda kullanıcıyı uyarmaktır.

  Windows Entegrasyonu

  İmzaları ve onaylanmış belgeleri doğrularken, Windows Sertifikaları içindeki tüm kök sertifikalara güvenilip güvenilmeyeceğini belirleyin. Bu seçeneklerin belirlenmesi güvenliği tehlikeye atabilir.

  Not:

  Windows Sertifikası özelliğindeki tüm kök sertifikalara güvenmeniz önerilmez. Windows ile dağıtılan birçok sertifika güvenilir kimlikler oluşturma dışında amaçlar için tasarlanmıştır.

Sertifikanın güven düzeyini ayarlama

Acrobat veya Reader'da sertifikalı ya da imzalı belgenin imzası siz ve imzalayan arasında güvenli ilişki varsa geçerlidir. Sertifikaya ait güven düzeyi, imzalayan kişiye güvendiğiniz eylemleri temsil eder.

Sertifikaların güven ayarlarını, belirli eylemlere izin verecek şekilde değiştirebilirsiniz. Örneğin, dinamik içeriği ve sertifikalı belgeye gömülü JavaScript'i etkinleştirmek için ayarları değiştirebilirsiniz.

 1. Tercihler iletişim kutusunu açın.
 2. Kategoriler alanında, İmzalar'ı seçin.
 3. Kimlikler ve Güvenilen Sertifikalar için, Daha Fazla'yı tıklatın.
 4. Sol taraftan Güvenilen Sertifikalar'ı seçin.
 5. Listeden bir sertifika seçin ve Güveni Düzenle'yi seçin.
 6. Güven sekmesinde bu sertifikaya güvenmek için aşağıdaki öğelerden birini seçin:

  Bu Sertifikayı Güvenli Kök Olarak Kullan

  Sertifikayı çıkaran sertifika yetkileri zincirinde, yetkinin ilk çıkış noktası kök sertifikadır. Kök sertifikaya güvenerek bu sertifika yetkilisi tarafından yayınlanan tüm sertifikalara güvenirsiniz.

  İmzalı Belgeler Veya Veriler

  İmzalayanın kimliğini değerlendirir.

  Onaylı Belgeler

  Yazanın imzayla belgeye sertifika verdiği belgelere güvenir. Belgelerin sertifika alması için imzalayana güvenir, sertifikalı belgelerin gerçekleştirdiği eylemleri kabul edersiniz.

  Bu seçenek işaretliyken aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

  Dinamik içerik

  Onaylı belgede yürütülmesi amacıyla film, ses ve diğer dinamik öğelere izin verir.

  Gömülü Yüksek Öncelikli JavaScript

  Çalışması amacıyla PDF dosyalarına gömülü ayrıcalıklı JavaScript'e izin verir. JavaScript dosyaları kötü niyetle kullanılabilir. Bu seçeneği yalnızca gerekli olduğunda, güvendiğiniz sertifikalardan seçmek bir tedbirdir.

  Ayrıcalıklı Sistem İşlemleri

  Onaylı belgelerde Internet bağlantılarına, etki alanları arası komut dosyası yazmaya, sessiz yazdırmaya, dış nesne referanslarına ve içe aktarma/dışa aktarma metodolojisi işlemlerine izin verir.

  Not:

  Sadece güvendiğiniz ve yakın çalıştığınız kaynaklar için Gömülü Yüksek Ayrıcalıklı JavaScript ve Ayrıcalıklı Sistem Operasyonları'na izin verin. Örneğin bu seçenekleri işvereniniz ya da servis sağlayıcınız için kullanın.

 7. Tamam'ı tıklatın, Dijital Kimlik ve Güvenilen Sertifika Ayarları iletişim kutusunu kapatın ve Tercihler iletişim kutusunda Tamam'ı tıklatın.

Daha fazla bilgi için bkz. www.adobe.com/go/acrodigsig_tr adresinden Dijital İmza Kılavuzu.

Dijital imzalar için imzalar paneli

İmzalar panelinde, geçerli belgedeki her dijital imza ile ilgili bilgileri ve ilk dijital imzadan bu yana belgede yapılan değişikliklerin geçmişi görüntülenir. Her dijital imzanın doğrulama durumunu belirten bir simgesi vardır. Doğrulama ayrıntıları her imzanın altında listelenir ve imza genişletildiğinde görüntülenebilir. İmzalar paneli, belgenin imzalanma zamanı, güvenlik ve imzalayan ayrıntıları hakkında da bilgiler sağlar.

İmzalar panelindeki imzaları doğrulama
İmzalar panelindeki imzaları doğrulama

 1. Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > İmzalar'ı seçin veya belge mesaj çubuğunda İmza Paneli düğmesini tıklatın.

Not:

İmzaları ekleme, silme ve onaylama gibi imzalarla ilgili en sık gerçekleştirilen görevleri gerçekleştirmek için İmzalar panelinde bir imza alanını sağ tıklatabilirsiniz. Bununla birlikte kimi durumlarda, imza alanı siz imzaladıktan sonra kilitlenir.

Belge Önizleme modunda imzalama

İmza iş akışınız için belge bütünlüğü kritik önem taşıdığında, belgeleri imzalamak için Belge Önizleme özelliğini kullanın. Bu özellik, belgenin görünümünü değiştirebilecek içerikle ilgili olarak belgeyi analiz eder. Sabit ve güvenli bir durumda belgeyi görüntüleyip imzalamanıza izin verirken içeriği de engeller.

Belge Önizleme özelliği, belgede herhangi bir dinamik içerik ya da dışa bağımlı öğe bulunup bulunmadığını tespit etmenizi sağlar. Aynı zamanda belgede form alanları, multimedya ya da görünümü etkileyebilecek JavaScript bulunup bulunmadığını tespit etmenize de izin verir. Raporu inceledikten sonra, raporda listelenen sorunlar hakkında belge yazarıyla görüşebilirsiniz.

Belge Önizleme modunu, belgenin bütünlüğünü denetlemek için imzalama iş akışının dışında da kullanabilirsiniz.

 1. Tercihler iletişim kutusunu açın.

 2. Kategoriler alanında, İmzalar'ı seçin.

 3. Oluşturma ve Görünüm için Daha Fazla'yı tıklatın.

 4. İmzalarken seçeneği için Belgeleri Önizleme Modunda Görüntüle'yi seçip Tamam'ı tıklatın.

 5. PDF'de imza alanını tıklatın ve Belgeyi İmzala'yı seçin.

  Belge mesaj çubuğu uyumluluk durumu ve seçenekleriyle görüntülenir.

 6. (İsteğe bağlı) Belge mesajı çubuğunda (varsa) Raporu Görüntüle'yi tıklatın ve ayrıntılarını görüntülemek üzere listedeki öğeleri teker teker seçin. İşlemi tamamladığınızda PDF İmza Raporu iletişim kutusunu kapatın.

 7. Belgenin uyumluluk durumu sizin için yeterliyse belge mesaj çubuğundaki Belgeyi İmzala'yı tıklatıp dijital imzanızı ekleyin.

 8. Orijinal adından farklı bir ad kullanarak PDF'yi kaydedin ve başka değişiklik yapmadan belgeyi kapatın.

PDF'yi onaylama

PDF'ye sertifika eklediğinizde ayladığınızı belirtirsiniz. Belgenin sertifikalı olarak kalmasına izin vermek için izin verilen değişiklik türlerini de belirtirsiniz. Örneğin, bir devlet kurumunun imza alanları olan form oluşturduğunu düşünün. Form tamamlandığında kurum, kullanıcıların yalnızca form alanlarını değiştirmesine ve belgeyi imzalamasına izin vererek belgeye sertifika ekler. Kullanıcılar form doldurabilir ve belgeyi imzalayabilirler. Ancak sayfa kaldırıldığında veya yorum eklendiğinde belge, sertifikalı durumunu korumaz.

PDF'de zaten başka imza yoksa sertifika imzası uygulayabilirsiniz. İmzaların sertifikası görünür veya gizli olabilir. İmzalar panelindeki mavi şerit simgesi geçerli sertifika imzasını belirtir. Dijital kimlik için sertifikalı dijital imzanın eklenmesi gerekir.

 1. Belgenin güvenliğini tehlikeye atacak JavaScript'ler, eylemler veya gömülü medya gibi içerikleri kaldırın.

 2. Paneli açmak için İmzala > Sertifikalarla Çalış'ı seçin.

 3. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

  Onayla (Görünür)

  Varolan bir dijital imza alanına (varsa) ya da sizin belirlediğiniz bir konuma onaylı bir imza yerleştirir.

  Onayla (Görünmez)

  Belgeyi onaylar, ancak imza yalnızca İmzalar panelinde görünür.

 4. İmza yerleştirmek (varsa), bir dijital kimlik belirlemek ve Onaylamadan Sonra İzin Verilen Eylemler için bir seçenek belirlemek üzere ekranda görüntülenen talimatları izleyin.

  Not:

  İmza Tercihleri alanında, İmzalarken: Belgeleri Önizleme Modunda Göster'i seçerseniz belge mesaj çubuğunda Belgeyi İmzala'yı tıklatın.

 5. Orijinal adından farklı bir dosya adı kullanarak PDF'yi kaydedin ve başka değişiklik yapmadan belgeyi kapatın. Orijinal imzasız belgeyi saklayabilmek için belgeyi farklı bir dosya olarak kaydetmek doğru olacaktır.

Belgeye zaman damgası uygulama

Acrobat, kullanıcılara ayrıca kimlik tanımlı bir imza gerekmeden belge zaman damgasını PDF'ye ekleme özelliği sunar. PDF'ye zaman damgası eklemek için bir zaman damgası sunucusu gerekir. (Bkz. Zaman damgası sunucusu yapılandırma.) Zaman damgası, bir belgenin orijinalliğini ve belirli bir dönemde varolduğunu gösterir. Bu zaman damgaları, ETSI 102 778 PDF Advanced Electronic Signatures (PAdES) standardının 4. Bölümü'nde açıklanan zaman damgası ve iptal etme özellikleriyle uyumludur. Belge uygun Reader Etkinleştirme özellikleri içeriyorsa, Reader X (ve üzeri) kullanıcıları belgeye bir zaman damgası da ekleyebilir.

PAdES hakkında daha fazla bilgi için bkz. blogs.adobe.com/security/2009/09/eliminating_the_penone_step_at.html

 1. Zaman damgası uygulamak istediğiniz belgeyi açın.

 2. İmzala > Sertifikalarla Çalış > Belgeyi Zaman Damgala'yı seçin.

 3. Varsayılan Zaman Damgası Sunucusunu Seç iletişim kutusunda, listedeki varsayılan bir zaman damgası sunucusu seçin ya da yeni bir varsayılan zaman damgası sunucusu ekleyin.

 4. İleri'yi tıklatın ve belgeyi zaman damgasıyla kaydedin.

Dijital imzayı doğrulama

İmza durumu bilinmiyor veya doğrulanmamışsa, sorunu ve olası çözümlerini saptamak için imzayı elle doğrulayın. İmza durumu geçersizse sorun hakkında imza sahibiyle görüşün.

İmza uyarıları, geçerli ve geçersiz imzalar hakkında daha fazla bilgi için bkz. www.adobe.com/go/acrodigsig_tr adresinden Dijital İmza Kılavuzu.

Dijital İmza ve Zaman Damgası'nın geçerliliğini İmza Özellikleri'ni kontrol ederek değerlendirebilirsiniz.

 1. İmza doğrulama tercihlerinizi ayarlayın. Daha fazla bilgi için bkz. İmza doğrulama tercihlerini ayarlama.

 2. İmzayı içeren PDF'yi açıp imzayı tıklatın. İmza Geçerlilik Durumu iletişim kutusu imzanın geçerliliğini belirtir.

 3. İmza ve Zaman Damgası hakkında daha fazla bilgi için İmza Özellikleri'ni tıklatın.

 4. İmza Özellikleri iletişim kutusunda Geçerlilik Özeti'ni inceleyin. Özet aşağıdaki mesajlardan birini görüntüleyebilir:

  İmza tarihi/saati imza sahibinin bilgisayarındaki saati esas alır

  Saat, imza sahibinin bilgisayarındaki yerel saati esas alır.

  İmza zaman damgalıdır

  İmza sahibi Zaman Damgası Sunucusu kullanmıştır ve ayarlarınız zaman damgası sunucusuyla güvenilir bir ilişkiniz olduğunu belirtmektedir.

  İmza zaman damgalıdır; ancak zaman damgası doğrulanamamıştır

  Zaman damgası doğrulama, güvenilen kimlikler listenize eklemek için zaman damgası sunucusuna ait sertifikayı edinmenizi gerektirir. Sistem yöneticinizle kontrol edin.

  İmza zaman damgalı ama zaman damgasının geçerlilik süresi dolmuş

  Acrobat ve Reader, mevcut saate göre zaman damgasını doğrular. Zaman damgası imzalayana ait sertifikanın geçerlilik süresi mevcut saatten önce dolmuşsa bu mesaj görüntülenir. Acrobat veya Reader'ın süresi geçmiş bir zaman damgasını kabul etmesini sağlamak için, İmza Doğrulama Tercihleri iletişim kutusunda (Tercihler > İmzalar > Doğrulama: Daha Fazla) Süresi Dolmuş Zaman Damgaları Kullan'ı seçin. Acrobat ve Reader, imzaları süresi dolan bir zaman damgası ile doğrularken bir uyarı mesajı görüntüler.

 5. İmzalayan kişinin sertifika bilgileri ile ilgili, imzanın güven ayarları veya yasal sınırlamaları gibi ayrıntılar için İmza Özellikleri iletişim kutusunda İmzalayanın Sertifikasını Göster'i tıklatın.

  Belge imzalandıktan sonra değiştirilmişse belgenin imzalı sürümünü denetleyin ve geçerli sürümle karşılaştırın.

Dijital imzayı kaldırma

Sizin tarafınızdan yerleştirilmediği ve imza için yüklü bir dijital kimliğe sahip olmadığınız sürece dijital bir imzayı kaldıramazsınız.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Dijital bir imzayı kaldırmak için imza alanını sağ tıklatın İmzayı Temizle'yi seçin.
  • Bir PDF'deki tüm imzaları kaldırmak için İmzalar panelindeki seçenekler menüsünden Tüm İmzaları Kaldır'ı seçin. (İmzalar panelini açmak için, Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > İmzalar'ı seçin.)

Dijital olarak imzalanan belgenin önceki versiyonlarını görüntüleme

Bir belge sertifika kullanılarak her imzalandığında, PDF'nin o sırada imzalanan versiyonu PDF ile birlikte kaydedilir. Her sürüm "yalnızca iliştir" olarak kaydedilir ve orijinali değiştirilemez. Tüm dijital imzalara ve ilgili versiyonlarına İmzalar panelinden erişilebilir.

 1. İmzalar panelinde imzayı seçip genişletin ve Seçenekler menüsünden İmzalı Sürümü Görüntüle'yi belirleyin.

  Önceki sürüm yeni bir PDF dosyasında, sürüm bilgileri ve imzalayan kişinin adı başlık çubuğunda olacak biçimde açılır.

 2. Orijinal belgeye dönmek için Pencere menüsünden belgenin adını seçin.

İmzalanmış belgenin sürümlerini karşılaştırma

Belge imzalandıktan sonra en son sürümün ardından belgede yapılan değişikliklerin listesini görüntüleyebilirsiniz.

 1. İmzalar panelinde imzayı seçin.

 2. Seçenekler menüsünden İmzalanmış Sürümü Geçerli Sürümle Karşılaştır'ı seçin.

 3. İşlemi bitirdiğinizde geçici belgeyi kapatın.

İmzalayanın sertifikasına güvenme

Bir sertifikaya güvenmek, sertifikayı Güvenilen Kimlik Yöneticisi'nde kullanıcıya ait güvenilen kimlik listesine eklemek ve güven düzeyini el ile ayarlamak anlamına gelir. Son kullanıcılar sertifika güvenliği kullanılırken gerektiğinde sık aralıklarda sertifika değiştirirler. Alternatif olarak, doğrudan imzalanan belgelerdeki imzalardan sertifika eklerler ve güven düzeylerini bundan sonra ayarlarlar. Ancak kurumlar genellikle çalışanlarından, başkalarının imzalarını herhangi bir görevi elle yürütmeden doğrulamalarını istemektedir. Acrobat, imzalama ve onaylama için bir güven bağlantısına dahil olan tüm sertifikalara güvenir. Bu nedenle yöneticiler, istemci kurulumları için ön yapılandırma yapmalı ve son kullanıcılarının bir güven bağlantısı veya bağlantıları eklemelerine izin vermelidir. Sertifikalara güvenme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Sertifika tabanlı imzalar hakkında.

PDF Portföyleri ve dijital imzalar

Bir PDF Portföyündeki bileşen PDF'leri veya bütün olarak PDF Portföyünü imzalayabilirsiniz. Bir bileşen PDF'si imzalandığında, PDF düzenlemeye karşı kilitlenir ve içeriği koruma altına alınır. Tüm bileşen PDF'ler imzalandıktan sonra, PDF Portföyünün tamamını imzalayarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Alternatif olarak, PDF Portföyünü bir bütün olarak imzalayıp tüm bileşen PDF'lerinin içeriğini aynı anda kilitleyebilirsiniz.

 • Bir bileşen PDF'sini imzalamak için bkz. PDF'leri imzalama. İmzalanan PDF otomatik olarak PDF Portföyüne kaydedilir.

 • Bir PDF Portföyünü bütün olarak imzalamak için, kapak sayfasını (Görünüm > Portföy > Kapak Sayfası) imzalayın. PDF Portföyünü bütün olarak imzaladıktan sonra, bileşen belgelere imza ekleyemezsiniz. Ancak, kapak sayfasına daha fazla imza ekleyebilirsiniz.

Bileşen PDF'lerin eklerindeki dijital imzalar

Kapak sayfasını imzalamadan önce eklentilere imza ekleyebilirsiniz. İliştirilmiş PDF'lere imza eklemek için, PDF'yi ayrı bir pencerede açın. Eki sağ tıklatıp bağlam menüsünden Dosya Aç'ı seçin. PDF Portföyündeki imzaları görüntülemek için, kapak sayfasına giderek belge mesaj çubuğu ve imza bölmesini görüntüleyin.

İmzalanmış ve onaylanmış PDF Portföyleri

Doğru bir şekilde imzalanmış veya onaylanmış bir PDF Portföyü, PDF Portföyünü onaylayan veya tasdik eden bir veya daha fazla imza içerir. En önemli imza, araç çubuğundaki İmza Rozeti alanında görünür. Tüm imzaların ayrıntıları kapak sayfasında görünür.

İmza Rozeti
İmza Rozeti, PDF Portföyünün onayını veya sertifikasını doğrulamak için hızlı bir yöntem sunar.

 • PDF Portföyünü imzalayan kuruluş veya kişinin adını görüntülemek için işaretçiyi İmza Rozeti'nin üzerine getirin.

 • İmza Rozeti'nde görünen imzaya ilişkin ayrıntıları görüntülemek için İmza Rozeti'ni tıklatın. Kapak sayfası ve soldaki İmzalar bölmesi ayrıntılarla birlikte açılır.

PDF Portföyündeki onay veya tasdik geçersiz veya sorunluysa, İmza Rozeti'nde bir uyarı simgesi gösterilir. Sorunun açıklamasını görüntülemek için işaretçiyi bir uyarı simgesi içeren İmza Rozeti'nin üzerine getirin. Farklı durumlarda farklı uyarı simgeleri görünür.

Her bir uyarının listesi ve açıklaması için bkz.www.adobe.com/go/acrodigsig_tr adresinden DigSig Yönetici Kılavuzu.

XML veri imzaları

Acrobat ve Reader, XFA (XML Form Mimarisi) formlarındaki verileri imzalamak için kullanılan XML veri imzalarını destekler. Form yazarı form etkinlikleri için, düğme tıklatma, dosya kaydetme ya da gönderme gibi XML imzalama, doğrulama ya da kaldırma talimatları sunar.

XML veri imzaları W3C XML İmza standardıyla uyumludur. PDF dijital imzaları gibi XML dijital imzaları da belgeler dahilinde bütünlük, özgünlük ve kabul edilebilirlik sağlar.

Ancak PDF imzaları birden fazla veri doğrulama durumuna sahiptir. Bazı durumlar, kullanıcı PDF imzalı içerik üzerinde değişiklik yaptığı zaman çağrılır. Buna karşın XML imzaları yalnızca iki adet veri doğrulama durumuna sahiptir: geçerli ve geçersiz. Kullanıcı XML imzalı belge üzerinde bir değişiklik yaptığında geçersiz durum çağrılır.

Uzun süreli imza doğrulama oluşturma

Uzun süreli imza doğrulama, belge imzalandıktan uzun süre sonra bile imzanın geçerliliğini kontrol etmenizi sağlar. Uzun süreli doğrulama için imza doğrulamada gerekli olan tüm öğelerin imzalanmış PDF'de gömülü olması gerekir. Bu öğeler, belge imzalandığında veya imza oluşturulduktan sonra gömülebilir.

PDF'ye bazı bilgiler eklenmediyse, imza yalnızca sınırlı bir süre için geçerli olur. Bu sınırlama imzayla ilişkili sertifikaların süresi dolacağı veya iptal edileceği için gerçekleşir. Sertifikanın süresi dolduğunda, yayınlayan yetkili, artık sertifikanın iptal etme durumunu sunmakla sorumlu değildir. İptal etme durumuna uymadan imza doğrulanamaz.

Bir imzayı doğrulamak için sertifika zinciri imzalama, sertifika iptal etme durumu ve zaman damgası gibi öğeler gerekir. Gerekli öğeler kullanılabiliyorsa ve imzalama esnasında gömülü durumdaysa, doğrulama sürecinde imza, dış kaynaklara gereksinim duyularak doğrulanabilir. Bu öğeler kullanılabilir durumdaysa, Acrobat ve Reader gerekli öğeleri gömebilir. PDF'yi oluşturan kişi, Reader kullanıcıları için kullanım haklarını etkinleştirmelidir (Dosya > Farklı Kaydet > Reader Genişletilmiş PDF).

Not:

Zaman damgası bilgilerinin gömülmesi için uygun şekilde yapılandırılmış bir zaman damgası sunucusu gereklidir. Ayrıca imza doğrulama zamanı Güvenli Saat olarak ayarlanmalıdır (Tercihler > Güvenlik > Gelişmiş Tercihler > Doğrulama sekmesi). CDS sertifikaları, imzalayan kişiden herhangi bir yapılandırma gerektirmeksizin, belgeye iptal ve zaman damgası durumu gibi doğrulama bilgileri ekleyebilir. Ancak imzalayan, uygun bilgileri edinebilmek için çevrimiçi olmalıdır.

Doğrulama bilgisini imzalarken ekleme

 1. Bilgisayarınızın uygun ağ kaynaklarına bağlanabildiğinden emin olun.

 2. İmzanın İptal Durumunu Ekle tercihi halen işaretli olduğundan emin olun (Tercihler > İmzalar > Oluşturma ve Görünüm: Daha Fazla). Bu tercih varsayılan olarak seçilidir.

 3. PDF'yi imzalayın.

Sertifika zincirinin öğeleri mevcutsa bilgi PDF'ye otomatik olarak eklenir. Zaman damgası sunucusu yapılandırıldıysa zaman damgası da eklenir.

Doğrulama bilgisini imzaladıktan sonra ekleme

Bazı iş akışlarında, imza doğrulama bilgisi, imzalarken kullanılamayabilir ancak daha sonra alınabilir. Örneğin bir firma yetkilisi uçak yolculuğu sırasında dizüstü bilgisayarını kullanarak bir sözleşme imzalayabilir. Bilgisayar, imzaya eklemek için zaman damgası ve kaldırma bilgisi almak üzere Internet'le iletişim kuramaz. Daha sonra Internet erişimi uygun olduğunda, imzayı doğrulayan kişi bu bilgiyi PDF'ye ekleyebilir. İzleyen tüm imza doğrulamaları da bu bilgiyi kullanabilir.

 1. Bilgisayarınızın uygun ağ kaynaklarına bağlanabilir durumda olduğundan emin olun ve sonra PDF'deki imzayı sağ tıklatın.

 2. Doğrulama Bilgisi Ekle'yi seçin.

Bu LTV (uzun vadeli doğrulama) bilgilerini PDF'ye eklemek için kullanılan bilgi ve yöntemler, ETSI 102 778 PAdES (PDF Gelişmiş Elektronik İmzalar) standardı Kısım 4 ile uyumludur. Daha fazla bilgi için bkz. blogs.adobe.com/security/2009/09/eliminating_the_penone_step_at.html. İmza geçersizse ya da kendinden imzalı bir sertifikayla imzalanmışsa komut kullanılamaz. Ayrıca doğrulama saati içinde bulunulan saatle aynıysa da komut kullanılamaz.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi