PDF Düzenleme

Metin ve görüntü düzenleme

PDF'leri işaretleme ve tıklatma yöntemini kullanan yeni arabirimden yararlanarak düzeltin, güncelleyin ve geliştirin. İçerik ve görüntü ekleyin veya değiştirin. Fontları ve yazı tipi boyutunu değiştirin, hizalamayı ayarlayın veya üst simgeler ve alt simgeler ekleyin. Görüntüleri kolayca ters çevirin, döndürün, kırpın veya yeniden boyutlandırın. Araçlar > İçerik Düzenleme > Metin ve Görüntüleri Düzenle'yi seçin. Anahatlar, düzenleyebileceğiniz metin ve görüntüleri belirler. Düzenlemek istediğiniz metni veya görüntüleri seçin. Yeni metni girin veya Format panelinde seçenekleri ayarlayın

Format paneli
Format paneli, font ayarlarını ya da görüntüleri değiştirmenizi sağlar. Paneldeki artı işaretini tıklatarak diğer seçenekleri görebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için How to edit text in a PDF file (Bir PDF dosyasındaki metni düzenleme) ve How to edit images in PDF files (Bir PDF dosyasındaki görüntüleri düzenleme) videolarını izleyin veya Bir PDF dosyasındaki metni düzenleme ya da Bir PDF dosyasındaki görüntüleri ve nesneleri düzenleme bölümüne bakın.

Sayfadaki metni yeniden akıtma

Yeni bir metin ekleyerek veya basit bir sürükleme işlemiyle paragrafı yeniden boyutlandırarak sayfadaki bir paragrafta bulunan metni yeniden akıtabilirsiniz. Paragraftaki metin, düzenlenen içeriği barındıracak şekilde yeniden akıtılır. Metin kutularının anahatlarını belirlemek için Araçlar > İçerik Düzenleme > Metin ve Görüntüleri Düzenle'yi seçin. Ardından metni eklemek istediğiniz yeri tıklatın. Metin kutusunu yeniden boyutlandırmak için, imleci bir seçim tutamacının üzerine getirin. İmleç, Yeniden boyutlandır işaretçisi olarak değiştiğinde tutamacı sürükleyerek boyutu değiştirin. Daha fazla bilgi için bkz. Metin kutusunu taşıma, döndürme veya yeniden boyutlandırma.

Bulma ve değiştirme

Tüm belgede arama yaparak metni bulun ve değiştirin. Geliştirilmiş Bul aracını kullanarak yazım hataları içeren, yanlış veya eski sözcükleri ya da cümleleri değiştirin. Bul iletişim kutusunu açmak için Düzen > Bul'u seçin. Şununla Değiştir'i tıklatarak Şununla Değiştir metin kutusunu görüntüleyin. Bulmak istediğiniz metni yazın ve yerine koymak istediğiniz metni girin. Sözcük veya cümlenin ilk örneğini bulmak için Sonraki'yi, ilk örneği otomatik olarak bulup değiştirmek için Değiştir'i tıklatın.

Bul iletişim kutusu
Bu iletişim kutusu sözcükleri veya cümleleri değiştirmenizi sağlar.

Sayfaları yeniden yerleştirme

Geliştirilmiş Sayfa Minik Resimleri panelinde sayfaları yeniden yerleştirebilir, sayfa ekleyebilir, döndürebilir veya silebilirsiniz. Yakınlaştırma ayar düğmesini kullanarak minik resimlerin boyutlarını ayarlayın. Sayfaları bir konumdan diğerine kolayca sürükleyip bırakın.

Sayfa Minik Resimleri paneli
Sayfa Minik Resimleri paneli, sayfaları yeniden yerleştirmenizi, sayfa eklemenizi, döndürmenizi veya silmenizi sağlar.

Daha fazla bilgi için şu videoyu izleyin: How to manipulate pages in Acrobat (Acrobat'ta sayfaları kullanma).

Geliştirilmiş Eylem Sihirbazı

Eylem Sihirbazı'nı kullanarak rutin ve çok adımlı görevleri daha basit hale getirin. Gerektiğinde görevleri durdurun, yeniden başlatın, atlayın veya yeniden çalıştırın. Acrobat'ta arşivleme, hassas içeriklerin redaksiyonunu yapma ve web için optimize etme gibi sık kullanılan görevleri otomatikleştirmek için pek çok eylem bulunur. Bu eylemleri kolayca özelleştirebilir ya da kendi eylemlerinizi oluşturabilirsiniz. Eylem Sihirbazı, yerel olarak saklanan veya SharePoint veya Office 365 gibi çevrimiçi veri havuzlarında barındırılan belgelerde Eylemler yürütmenizi sağlar. Bir eylem oluşturmak, başlatmak veya içe aktarmak için Araçlar > Eylem Sihirbazı'nı seçin.

Daha fazla bilgi için şu videoyu izleyin: How to create and share Actions (Eylem oluşturma ve paylaşma).

PDF oluşturma ve birleştirme

Dosyaları birleştirmek için minik resimleri önizleme

Yeni minik resim önizleme görünümünü kullanarak sayfaları tek bir PDF dosyasında birleştirmeden önce önizleyip sayfaların yerlerini değiştirebilirsiniz. Dosyaları ve e-postaları sürükleyerek doğrudan iletişim kutusuna bırakın. Çok sayfalı belgeleri genişleterek tüm sayfalarını görün. Dosyaları birleştirmek için, Oluştur > Dosyaları Tek Bir PDF'de Birleştir'i seçin.

Dosyaları Birleştir iletişim kutusu
Dosyaları Birleştir iletişim kutusu, belgeleri sürükleyip bırakmanızı ve sayfaların yerlerini değiştirmenizi sağlar.

A. Belgedeki tüm sayfaları göstermek için artı işareti B. Minik resim ve liste görünümü düğmeleri C. Minik resimleri yeniden boyutlandırma ayar düğmesi D. Geri Al ve Yinele düğmeleri E. Seçili Öğeleri Kaldır düğmesi 

Dosya birleştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Dosyaları tek bir PDF'de birleştirme.

Microsoft Office 2010

(Windows) Tek bir tıklatmayla 64 bit Word, Excel, PowerPoint ve Outlook sürümleri de dahil olmak üzere belirli Windows için Microsoft Office 2010 uygulamalarından PDF dosyaları oluşturun. Bu uygulamalar şimdi geliştirilmiş "oluştur ve gönder" seçenekleriyle sunulmaktadır.

Daha fazla bilgi için Convert Word, Excel, or PowerPoint Files to PDF (Word, Excel veya PowerPoint'ten PDF'ye dönüştürme) videosunu izleyin veya Microsoft Word, Excel ve PowerPoint dosyalarını PDF'ye dönüştürme bölümüne bakın.

Bulut ortamında belgelerle çalışma

Belgelerinizi Acrobat.com, Office 365 ve SharePoint gibi bulut veri havuzlarında sorunsuz bir şekilde saklayın ve bu ortamlardan kolayca alın. Her Aç ve Kaydet iletişim kutusunda bir çevrimiçi hesabı kullanarak açma ve kaydetme seçeneği bulunur.

Daha fazla bilgi için şu videoyu izleyin: How to work with files in the cloud (Bulut sistemlerde dosyalarla çalışma) ve How to work with SharePoint and Office 365 (SharePoint ve Office 365 ile çalışma).

İmzalama ve imza için dağıtma

İmzaları PDF'lerde istenen yere ve istenen şekilde yerleştirme

İmzanızı bir PDF'de dilediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Elle atılmış ya da elle çizilmiş görünüm seçenekleri arasından tercih yapabilir veya imzanızın bir görüntüsünü içe aktarabilirsiniz. İmzala > İmza Yerleştir'i seçin.

İmzala > İmza Yerleştir'i seçin.
İmzanızı belgede dilediğiniz yere yerleştirin.

Daha fazla bilgi için Sign PDF files electronically (PDF dosyalarını elektronik olarak imzalama) videosunu izleyin veya PDF imzalama bölümüne bakın.

Adobe Sign hizmetiyle imza gönderme ve izleme

Adobe Sign çevrimiçi abonelik hizmetini kullanarak belgeleri imzalı onay için gönderin. İmza sürecini rahatlıkla takip edin. Alıcıların imza atmak için herhangi bir eklenti yüklemelerine veya bir Adobe Sign hesabı açmalarına gerek yoktur.

Uzun süreli doğrulama ve ECC tabanlı kimlik bilgileri

Sertifika imzaları kullanırken uzun süreli doğrulama bilgilerini de otomatik olarak yerleştirin. Eliptik eğri kriptografisi (ECC) tabanlı kimlik bilgilerini destekleyen sertifika imzaları kullanın.

Araçları ve çalışma alanını özelleştirme

Araç setleri oluşturma

Araç setleriyle en çok kullandığınız araçlara ve komutlara hızla erişin. Araç setleri, form oluşturma, yorum ekleme veya yasal belgeler hazırlama gibi farklı türlerdeki görevler için gereken araçları ve panelleri belirlemenizi sağlar. Araçları araç çubuğunda gruplayabilir ve görev bölmelerini yalnızca her bir görev için gereken panelleri içerecek şekilde özelleştirebilirsiniz. Başlamak için, araç çubuğunda Özelleştir > Yeni Araç Seti Oluştur'u seçin.

Araç çubuğunuzu ve Araçlar bölmesini özelleştirme
Farklı görevler için araç setleri belirleyerek araç çubuğunu ve Araçlar bölmesini özelleştirin.

Yorum Listesini ayırma

Yorum Listesi'ni Yorumlar bölmesinden ayırabilirsiniz. Yorum Listesi'ni iş akışınızı kolaylaştıracak şekilde yeniden boyutlandırın ve yeniden yerleştirin. Yorum > Yorum Listesi'ni seçin. Ardından, Yorum Listesi'ndeki Seçenekler menüsünden  Yorum Listesini Sabitlemeyi Geri Al'ı seçin. Acrobat, listeyi bir daha ayırdığınızda boyutu ve konumu hatırlar.

Tablet ve mobil aygıtlar için dokunma modu

Dokunma modu, Acrobat ve Reader'ın dokunmatik aygıtlarda kullanılmasını kolaylaştırır. Araç çubuğundaki düğmeler, paneller ve menüler parmaklarınızla yaptığınız seçimi barındıracak şekilde hafifçe birbirinden ayrılır. Dokunmatik okuma modu, görüntülemeyi en iyileştirir ve sık kullanılan çoğu hareketi destekler. Acrobat ve Reader dokunmatik özellikli bir aygıtta açıldığında otomatik olarak Dokunma moduna geçer. Araç çubuğu düğmesini Dokunma modunu açıp kapatacak şekilde görüntülemeyi seçebilirsiniz. Görünüm > Göster/Gizle > Araç Çubuğu Öğeleri > Dokunma Modu'nu seçin.

Daha fazla bilgi için şu videoyu izleyin: How to use Acrobat XI on touch devices (Dokunmatik aygıtlarda Acrobat XI'i kullanma).

PDF'leri koruma

Hassas bilgileri silme

PDF dosyalarındaki hassas bilgileri kalıcı olarak silin. Belirli metin ve resimleri silmek için redaksiyon araçlarını kullanın. (Acrobat Pro) Tek bir tıklatmayla gizli bilgileri bulup silerek belgeleri kolaylıkla temizleyin. Redaksiyon araçlarına erişmek için, Araçlar > Koruma'yı seçin.

Daha fazla bilgi için Remove and Redact Sensitive Information from PDF Files (PDF'lerdeki Hassas Bilgileri Kaldırma ve Redakte Etme) videosunu izleyin veya PDF'lerdeki hassas içeriği kaldırma bölümüne bakın.

Parola koruması ekleme

Güvenlik konusunda uzman olmayan kişilerin PDF dosyalarınızı düzenlemelerini önleyin. Yeni Düzenlemeyi Sınırlama aracı, PDF dosyalarınıza parola eklemenizi sağlar. Araçlar > Koruma > Düzenlemeyi Sınırla'yı seçin.

Daha fazla bilgi için Protect PDF Files with Passwords and Permissions (PDF dosyalarını şifre ve izinlerle koruma) videosunu izleyin veya PDF güvenliğini şifrelerle sağlama bölümüne bakın.

Microsoft Office'te PDF oluştururken belgeye parola ekleme

Microsoft Word, Excel, Outlook veya PowerPoint'te PDF oluştururken belgelerinize parola koruması ekleyin. PDF Koruma seçenekleri başka kullanıcıların PDF dosyalarınız düzenlemelerini önler.

PDF'leri erişilebilir hale getirme (yalnızca Acrobat Pro)

PDF'leri erişilebilir hale getirme kılavuzlu eylemi

Erişilebilir Yap kılavuzlu eylemini kullanarak PDF'leri engelli kişilerin erişebileceği bir hale getirebilirsiniz. Erişilebilir Yap kılavuzlu eylemi, PDF'leri erişilebilir hale getirmek için izlenen önemli adımlarda sizi yönlendirir, ardından Tam Kontrol Erişilebilirlik Denetleyicisi'ni kullanarak sonuçları doğrular.

Erişilebilir Yap kılavuzlu eylemi
Erişilebilir Yap kılavuzlu eylemi, PDF'leri erişilebilir hale getirmek için izlenecek adımlarda sizi yönlendirir.

Daha fazla bilgi için Create Accessible PDF Files for People with Disabilities (Engelli Kişiler İçin Erişilebilir PDF Dosyaları Oluşturma) videosunu izleyin veya PDF'leri erişilebilir hale getirme bölümüne bakın.

PDF'nin erişilebilirliğini doğrulama

Tam Kontrol seçeneği, PDF'nizin PDF/UA ve WCAG 2.0 gibi erişilebilirlik standartlarına uygun olup olmadığını görmeniz için belge içinde sizi adım adım yönlendirir. Analiz edilecek erişilebilirlik sorunlarını seçip sonuçları Erişilebilirlik Denetleyicisi panelinde ya da PDF raporunda inceleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. PDF'lerin Erişilebilirliğini Denetleme.

Dışa aktarma formatları ve seçenekleri

PDF'den PowerPoint'e dönüştürme

(Acrobat Pro) PDF dosyalarınızı tam olarak düzenlenebilir Microsoft PowerPoint dosyalarına dönüştürün. PowerPoint dosyalarında, PDF'lerin formatları ve mizanpajları korunur. Madde işaretli metinleri, tabloları, nesneleri, kalıp mizanpajları, geçişleri ve konuşmacı notlarını kolayca düzenleyin veya güncelleyin. Dosya > Farklı Kaydet > Microsoft PowerPoint Sunumu'nu seçin.

Daha fazla bilgi için Convert PDF Files to Microsoft Word, Excel, or PowerPoint (PDF dosyalarını Word, Excel ve PowerPoint'e dönüştürme) başlıklı videoyu izleyin.

PDF'den HTML web sayfasına dönüştürme

PDF dosyalarını, hızlı bir şekilde yeniden formatlama için düzenlenebilir stil öğeleri bulunan tek veya birden fazla web sayfasına dönüştürün. Dosya > Farklı Kaydet > HTML Web Sayfası'nı seçin.

PDF seçimlerini dışa aktarma

Bir dosyadaki seçilen bölümleri Microsoft PowerPoint (Acrobat Pro), Word, Excel veya HTML formatında dışa aktarın. PDF belgenizde metin, görüntü ve tablolardan oluşan herhangi bir derleme belirleyip Dosya > Farklı Kaydet menüsünden bir dışa aktarma formatı seçin.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi