Eylem Sihirbazı (Acrobat Pro)

Eylemler hakkında

Dosyalarınıza bir veya birden çok rutin komut seti uyguladığınızda, bir eylem (yani belirli ayarlarla ve belirli bir sırada uygulanmak üzere tanımlanmış ve tek adımda uygulayacağınız, tanımlanmış bir dizi komut) kullanarak zamandan ve basılacak tuşlardan tasarruf edebilirsiniz. Eylemi tek bir belgeye, birkaç belgeye veya bütün bir belge koleksiyonuna uygulayabilirsiniz. Hatta bir eylemi çalıştırmadan önce belgeleri tarayarak birkaç belgeyi tek bir PDF'de bir araya getirebilirsiniz.

Acrobat , önceden tanımlanmış bazı eylemler sunar. Kendi eylemlerinizi de oluşturabilirsiniz. Araçlar > Eylem Sihirbazı'nı tıklatarak eylemlere ulaşabilir ve eylemleri yönetebilirsiniz.

Adobe Acrobat , ayrıca başkalarıyla paylaşabilmeniz için eylemleri ve komutları dışa ve içe aktarmanızı sağlar.

Not:

Eylemler arabirimi ve mimarisi, Acrobat'ın önceki sürümlerinde bulunan toplu komut dosyası modunun yerini alır. Acrobat XI toplu komut dosyalarınızın çoğu eylemler olarak içe aktarılabilir; bazı komut dosyalarında ise küçük değişiklikler yapmak gerekir.

Eylem yürütme

Acrobat'la birlikte, işlerinizi kolayca yoluna koymakta kullanabileceğiniz, birçok önceden tanımlanmış basit eylem gelir. Bu eylemler, dosyaların dağıtım için hazırlanmasında sık sık gerçekleştirdiğiniz rutin görevleri temsil eder. Bu eylemleri çalıştırmaya başlamadan önce PDF'lerden hiçbirini açmanız gerekmez.

Not:

Şifre gereken PDF'lerde sıra çalıştırdığınızda şifre isteklerine karşılık vermeyebilirsiniz. Şifre girişini otomatikleştirin ya da Tercihler iletişim kutusunun Eylem Sihirbazı panelinde bu dosyalarla ilgili güvenlik yönetimini belirtin. Parola Sorma'yı seçerseniz parola gerektiren PDF'ler işlem görmez.

 1. Araçlar > Eylem Sihirbazı'nı seçin. Kullanılabilir eylemler listesi, sağdaki bölmede bulunan Eylemler Listesi alanında görüntülenir.

 2. Listeden eylemi seçin. Sağdaki bölme, eylemin kapsadığı her bir görevi ve eylemin yazarının sağladığı tüm talimatları görüntüleyecek şekilde değişir.

 3. İşlenecek Dosyalar alanında, Dosya Ekle'yi tıklatarak eylemi üzerinde yürütmek istediğiniz dosyaları seçin. Eylemi o sırada açık olan dosya üzerinde yürütebilir, daha fazla dosya, klasör veya e-posta eki ekleyebilirsiniz.

 4. Üzerinde işlem yapmak istediğiniz tüm dosyalar listelendiğinde Başlat'ı tıklatın.

 5. Acrobat tarafından sorulursa, çıktı konumu ve ayarları gibi ek bilgileri girin.

Yürütülen işlem veya görevin durumu bir ilerleme göstergesiyle gösterilir. Tamamlanan eylem veya görevler bir onay işaretiyle belirtilir. Tüm görevler başarıyla tamamlandığında, panelde "Tamamlandı" durumu görüntülenir.

Not:

Eylemi durdurmak için paneldeki Durdur seçeneğini tıklatabilirsiniz. Acrobat, eylemde tanımlanan şekilde önceden işlenmiş tüm dosyaları kaydeder. Eylemi sürdürmek için Sürdür'ü, eyleme devam etmeden çıkmak için RHP'deki eylem adının önünde yer alan çarpı simgesini tıklatabilirsiniz. 

Özel eylem oluşturma

Eyleminizi izlemeyi kolaylaştırmak için, adımları paneller halinde gruplayabilir, ayırıcı çizgiler ve talimatlar ekleyebilirsiniz. Eylemi belirli dosyalarla sınırlayabilir, bir klasördeki tüm dosyalara uygulayabilir ya da kullanıcının tarayıcı, web sayfası veya Pano gibi farklı kaynaklardan bir dosya seçmesine izin verebilirsiniz.

 1. Araçlar > Eylem Sihirbazı'nı seçin.

  Eylem Sihirbazı araç seti ikincil araç çubuğunda görüntülenir.

  Not:

  Kullanılabilir eylemler listesi, sağdaki bölmede bulunan Eylemler Listesi alanında görüntülenir.

 2. İkincil araç çubuğunda, Yeni Eylem 'i tıklatın.

  Yeni Eylem Oluştur iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Eylemi belirli bir dosyaya veya bir klasördeki tüm dosyalara uygulamak için İşlenecek Dosyalar alanında (sağda) Dosya  veya Klasör'ü  tıklatın. Dosyaya veya klasöre gidin ve Aç'ı tıklatın.

 4. Eklenecek Araçları Seçin bölmesinde, panelleri genişletin ve ekleyeceğiniz görevi çift tıklatın. Birden çok görev ekleyebilirsiniz. Görevler, sağdaki Gösterilecek Eylem Adımları listesinde görüldükleri sırada yürütülür.

 5. Görevle ilgili seçenekleri önceden tanımlamak için  Ayarları Belirle'yi tıklatın.

 6. Eylemin kullanıcıdan seçenekleri belirlemesini istemesini sağlamak için Kullanıcıya Sor onay kutusunu tıklatın.

 7. İstediğiniz diğer görevleri de ekleyin.

 8. Sağdaki düğmeleri kullanarak eylemde gerekli ayarlamaları yapın. Yeni panel gruplandırması, talimatlar veya ayırıcı çizgi ekleyin ya da listedeki öğeleri taşıyın veya silin.

  Geçerli görev setinin alt kısmında yeni bir panel gruplandırması oluşturur. Sorulduğunda, panelin adını yazın ve Kaydet'i tıklatın.

  Seçili görevin altına talimatlar ekler. Sorulduğunda, talimatları yazın ve Kaydet'i tıklatın.

  Seçili görevin altında ayırıcı çizgisi ekler.

  Seçili öğeyi listede yukarıya taşır. Bir görevi, talimatları, ayırıcı çizgiyi ya da panel gruplandırmasının tamamını taşıyabilirsiniz.

  Seçili öğeyi listede aşağıya taşır. Bir görevi, talimatları, ayırıcı çizgiyi ya da panel gruplandırmasının tamamını taşıyabilirsiniz.

  Seçili öğeyi siler. Seçtiğiniz öğeye dikkat edin. Bir panel gruplandırmasının tamamını silebilirsiniz.

 9. Kaydet'i tıklatın.

 10. Eylemi Kaydet iletişim kutusunda eylem için bir ad ve bir açıklama girin ve Kaydet'i tıklatın.

Özel eylemleri yönetme

Eylemleri düzenlemek, yeniden adlandırmak, kopyalamak, silmek, içe ve dışa aktarmak için Eylemleri Yönet iletişim kutusunu kullanın.

Eylemi düzenleme

 1. Araçlar > Eylem Sihirbazı'nı seçin.

  Eylem Sihirbazı araç seti ikincil araç çubuğunda görüntülenir.

  Not:

  Kullanılabilir eylemler listesi, sağdaki bölmede bulunan Eylemler Listesi alanında görüntülenir.

 2. İkincil araç çubuğunda Eylemleri Yönet'i tıklatın.

  Eylemleri Yönet iletişim kutusu açılır.

 3. Eylemleri Yönet iletişim kutusunda, bir eylem seçin ve görevleri veya ayarları değiştirmek için Düzenle'yi tıklatın. Eylemleri Düzenle iletişim kutusunu, bir eylemi incelemek ve değişiklikleri kaydetmeden çıkmak için de kullanabilirsiniz.

  Not:

  Kullanıma hazır şekilde sunulan eylemleri düzenleyemezsiniz.

 4. Görev eklemek için Eklenecek Araçlar bölmesinin altındaki panelleri genişletin ve bir görevi tıklatın.

 5. Kaydet'i tıklatın.

 6. Eylemi Kaydet iletişim kutusunda, gerekiyorsa açıklamayı düzenleyin ve Kaydet'i tıklatın.

Eylemi yeniden adlandırma

 1. Araçlar > Eylem Sihirbazı'nı seçin.

 2. İkincil araç çubuğunda Eylemleri Yönet'i tıklatın.

 3. Eylemleri Yönet iletişim kutusunda, bir eylem seçin ve Yeniden Adlandır'ı tıklatın.

  Not:

  Kullanıma hazır şekilde sunulan eylemleri yeniden adlandıramazdınız.

 4. Eylemi Kaydet iletişim kutusunda, gerekiyorsa yeni bir ad ve açıklama yazın ve Kaydet'i tıklatın.  

Eylemi kopyalama

Eylemi çoğaltabilir ve kopyayı kaydetmeden önce eylemdeki görevleri değiştirebilirsiniz.

 1. Araçlar > Eylem Sihirbazı'nı seçin.

 2. İkincil araç çubuğunda Eylemleri Yönet'i tıklatın.

 3. Eylemleri Yönet iletişim kutusunda, bir eylem seçin ve Kopyala'yı tıklatın.

 4. Eylemi Kaydet iletişim kutusunda, eylemin adını ve açıklamasını girin ve Kaydet'i tıklatın.

  Seçilen eylemin yeni bir kopyası oluşturulur ve Bir Eylem Seçin listesine eklenir.

Eylemi silme

 1. Araçlar > Eylem Sihirbazı'nı seçin.

 2. İkincil araç çubuğunda Eylemleri Yönet'i tıklatın.

 3. Eylemleri Yönet iletişim kutusunda, bir eylem seçin ve Kaldır'ı tıklatın.

  Not:

  Kullanıma hazır şekilde sunulan eylemleri silemezsiniz.

 4. Onay iletişim kutusunda, Evet'i tıklatın.

Eylemi dışa aktarma

 1. Araçlar > Eylem Sihirbazı'nı seçin.

 2. İkincil araç çubuğunda Eylemleri Yönet'i tıklatın.

 3. Eylemleri Yönet iletişim kutusunda, bir eylem seçin ve Dışa Aktar'ı tıklatın.

 4. Farklı Kaydet iletişim kutusunda, eylemi kaydedeceğiniz dosyanın adını ve konumunu belirtin. Eylem dosyaları .sequ uzantısına sahiptir.

 5. Kaydet'i tıklatın.

Eylemi içe aktarma

 1. Araçlar > Eylem Sihirbazı'nı seçin.

 2. İkincil araç çubuğunda Eylemleri Yönet'i tıklatın.

 3. Eylemleri Yönet iletişim kutusunda, İçe Aktar'ı tıklatın.

  Not:

  Bir eylemi içe aktarmak için .sequ dosyasını da çift tıklatabilirsiniz.

 4. Aç iletişim kutusunda, içe aktarılacak eylem dosyasını seçin ve 'ı tıklatın. Eylem dosyaları .sequ uzantısına sahiptir.

 5. Onay iletişim kutusunda Tamam'ı tıklatın.

  Not:

  JavaScript içeren bir eylem için eylemin JavaScript içerdiğini belirten bir uyarı mesajı görüntülenir. Devam etmek için İçe Aktar'ı, içe aktarma işlemini iptal etmek için İptal Et'i tıklatın.

Eylemler için şifre girişini otomatikleştirme

Şifrelenmiş veya şifre koruması konmuş PDF'lerde eylem çalıştırmadan önce, dijital kimliğinizin gereken şifreyi otomatik olarak girmesini sağlayabilirsiniz.

Not:

 Tercihler iletişim kutusunun Eylem Sihirbazı panelinde bu dosyalar için bir güvenlik yöntemi belirleyin. Parola Sorma'yı seçerseniz, parola gerektiren PDF'ler işlem görmez.

 1. Tercihler iletişim kutusunu açın.

 2. Soldaki Kategoriler alanında İmzalar'ı tıklatın.

 3. Kimlikler ve Güvenilen Sertifikalar için Daha Fazla'yı tıklatın.

 4. Soldaki Dijital Kimlikler'i açın ve Dijital Kimlik Dosyaları'nı seçin.

 5. Sağ taraftaki listede bir Kimlik seçin, ardından üstteki çubuktan aşağıdaki komutları seçin:

  Oturum Aç

  Belirlenen kimliği kullanarak oturum açar. Parolayı yazın ve Tamam'ı tıklatın.

  Oturumdan Çık

  Bir eylemi çalıştırmayı bitirdiğinizde, belirlenen dijital kimliği kullanarak oturumu kapatır.

Özel komutlar oluşturma ve yönetme

Özel komutlar; her komutun ayarlanması için gerekecek süreyi azaltmak amacıyla Filigran ve Üstbilgi ve Altbilgi gibi komutları önceden yapılandırmanıza olanak tanır. Bu, tekrar eden görevlerde zaman kazandırır.

Özel komutlar tek adımdan oluşur ve var olan belgeye uygulanabilir; eylemler ise çok adımlı dizilerdir ve birden fazla dosyaya uygulanabilir.

Özel komut oluşturma

 1. Araçlar > Eylem Sihirbazı > Yeni Özel Komut'u seçin.

 2. Yeni Özel Komut iletişim kutusu, soldaki bölmede özelleştirilebilir komutların bir listesini görüntüler. Özelleştirmek istediğiniz komutu seçin.

 3. Dilerseniz komut etiketini ve araç ipucunu değiştirin. Ayrıca, komut çalıştırıldığında komuta özel seçenekleri görmek isteyip istemediğinizi belirleyin.

 4. Komut Seçenekleri'ni tıklatın. İletişim kutusunda, uygun değerleri veya seçenekleri belirleyin ya da ayarlayın ve Tamam'ı tıklatın.

 5. Yeni özel komutu kaydetmek için Tamam'ı tıklatın.

  Komut, sağdaki bölmedeki Özel Komutlar altında görüntülenir.

Özel komutu çalıştırma

 1. Araçlar > Eylem Sihirbazı'nı seçin.

 2. Sağdaki bölmede bulunan Özel Komutlar bölümünün altında, komutun adını tıklatın.

Özel komutları yönetme

Komutları düzenlemek, kopyalamak, yeniden adlandırmak, kaldırmak, yeniden sıralamak, içe aktarmak veya dışa aktarmak için Özel Komutları Yönet iletişim kutusunu kullanın.

 1. Araçlar > Eylem Sihirbazı'nı seçin.

 2. Özel Komutları Yönet iletişim kutusunda, listeden komutu seçin ve uygun düğmeyi tıklatın. Görevi tamamlamak için ekrandaki talimatları veya komutları izleyin.

 3. İşlemi tamamladığınızda Kapat'ı tıklatın.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın