PDF erişilebilirliği oluşturma ve doğrulama (Acrobat Pro)

Not:

Tam Denetim aracı, Acrobat DC'de (Mayıs 2020 sürümü) Erişilebilirlik Denetimi olarak yeniden adlandırıldı

Acrobat araçları ile kolayca erişilebilir PDF'ler oluşturabilir ve mevcut PDF'lerin erişilebilirliğini kontrol edebilirsiniz. Web İçeriği Erişilebilirlik Kılavuzları (WCAG) 2.0 ve PDF/UA (Evrensel Erişim veya ISO 14289) gibi ortak erişilebilirlik standartlarına uygun PDF'ler oluşturabilirsiniz. Basit ve kılavuzlu iş akışı şunları yapmanızı sağlar:

PDF'leri erişilebilir yapma: Ön tanımlı eylem pek çok görevi otomatikleştirir, erişilebilirliği kontrol eder ve elle düzeltme gerektiren öğeler için talimatlar verir. Sorunlu alanları kolaylıkla bulup düzeltebilirsiniz.

Erişilebilirliği denetleme: Tam Denetim aracı, belgenin PDF/UA ve WCAG 2.0 gibi erişilebilirlik standartlarına uygun olup olmadığını doğrular.

Erişilebilirlik durumunu bildirme: Erişilebilirlik Raporu, erişilebilirlik denetiminde elde edilen bulguları özetler. Bu raporda, sorunları gidermeye yardımcı olan araçlara ve belgelere yönlendirilen bağlantılar bulunur.

PDF'leri erişilebilir hale getirme (Acrobat Pro)

Erişilebilir Yap eylemi, bir PDF belgesini erişilebilir hale getirmek için gereken adımlarda rehberlik eder. Bu eylem, eksik belge açıklamaları ya da başlıkları gibi erişilebilirlik sorunlarını gidermenizi ister. Taranmış metin, form alanları, tablolar ve görüntüler gibi başka eylemler gerektiren sık kullanılan öğeleri bulmaya çalışır. Bu eylemi dinamik formlar (XFA belgeleri) veya portföyler dışındaki tüm PDF'lerde kullanabilirsiniz.

 1. Araçlar > Eylem Sihirbazı'nı seçin.

  Eylem Sihirbazı araç seti ikincil araç çubuğunda görüntülenir.

  Not:

  Kullanılabilir eylemler listesi, sağdaki bölmede bulunan Eylem Listesi alanında görüntülenir.

 2. Eylemler Listesinden Erişilebilir Hale Getir'i tıklatın.

  Sağdaki bölme değişerek eylemi gerçekleştirmeye yönelik talimatların yanı sıra, Erişilebilir Yap eyleminin kapsadığı her bir görevi görüntüler.

 3. Erişilebilir Yap eylemini uygulamak istediğiniz dosyaları seçin. Eylem varsayılan olarak açık olan geçerli belge üzerinde yürütülür. Dosya Ekle'yi tıklatarak eylemi yürütmek istediğiniz başka dosyalar veya klasör seçin.

  PDF'leri erişilebilir hale getirme
  Raporu başka dosyalar veya klasörlerde yürütmek için Dosya Ekle'yi seçin.

 4. Başlat'ı tıklatın.

 5. Erişilebilir Yap eylemini tamamlamak için talimatları izleyin.

PDF'lerin erişilebilirliğini denetleme (Acrobat Pro)

Bir belgenin erişilebilirliğini denetlemenin en iyi yolu okuyucularınızın kullanacağı araçlardan yararlanmaktır. Bu araçlara erişim sağlayamasanız bile, Adobe Acrobat bir PDF dosyasının erişilebilirliğini denetlemeniz için otomatik bir yöntem sunmaktadır. Acrobat'taki Tam Denetim/Erişilebilirlik Denetimi özelliği, erişilebilir bir PDF'nin özellikleri bakımından PDF'yi denetler. Hangi erişilebilirlik sorunlarını aramanız gerektiğini ve sonuçların nasıl rapor edilmesini istediğinizi kendiniz belirleyebilirsiniz.

 1. Araçlar > Erişilebilirlik'i seçin.

  Erişilebilirlik araç seti ikincil araç çubuğunda görüntülenir.

 2. İkincil araç çubuğunda, Tam Denetim/Erişilebilirlik Denetimi öğesini tıklatın.

  Erişilebilirlik Denetleyicisi Seçenekleri iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Rapor Seçenekleri bölümünde sonuçları nasıl görüntülemek istediğinizi seçin. Sonuçları sisteminize bir HTML dosyası olarak kaydedebilir veya sonuç dosyasını belgenin kendisine ekleyebilirsiniz.

 4. Belgedeki ayrı ayrı sayfalar üzerinde denetim yapmayı tercih ediyorsanız bir sayfa aralığı seçin.

  Not:

  Büyük bir belgeniz olduğunda her seferinde bir sayfanın tam denetimini/erişilebilirlik denetimini yapmak daha verimli olabilir.

 5. Kontrol Seçenekleri'nden bir ya da birkaç seçenek belirleyin.

 6. Denetlemeyi Başlat'ı tıklatın. Sonuçlar, sorunların çözümlenmesi için faydalı bağlantıların ve ipuçlarının da bulunduğu sol paneldeki Erişilebilirlik Denetleyicisi'nde gösterilir. 2. adımda rapor oluşturduysanız, sonuçlar seçili klasörde kullanılabilir.

  Tam Denetim/Erişilebilirlik Denetimi özelliği, önemli ve önemsiz içerik türlerini ayıramadığından, okunabilirliği etkilemeyen bazı sorunları da rapor edebilir. Hangilerinin düzeltme gerektirdiğini belirlemek için tüm sorunları incelemek doğru olacaktır.

  Raporda, her bir kural denetiminin şu durumlarından biri gösterilir:

  • Geçti: Öğenin erişilebilir olduğunu gösterir.
  • Kullanıcı Tarafından Atlandı: Kuralın, Erişilebilirlik Denetleyicisi Seçenekleri iletişim kutusunda işaretli olmaması nedeniyle denetlenmediğini gösterir.
  • Elle Kontrol Gerekli: Tam Denetim/Erişilebilirlik Denetimi özelliğinin öğeyi otomatik olarak denetleyemediğini gösterir. Öğeyi elle doğrulayın.
  • Başarısız: Öğenin erişilebilirlik denetiminden geçemediğini gösterir.
  Acrobat'ta Erişilebilirlik Denetimi
  Erişilebilirlik Denetleyicisi durumları yönetir.

Not:

Acrobat'taki PDF erişilebilirliğini denetlemek için Tam Denetim/Erişilebilirlik Denetimi özelliğini yanı sıra başka yöntemler de sunulmaktadır:

 • Okuma sırasını hızlıca denetlemek için Yeniden Akıtma görünümünü kullanın.
 • Belgeyi denemek için metni sese dönüştürme aracını kullanan okuyucularda olduğu gibi Sesli Okuma özelliğini kullanın.
 • Belgeyi erişilebilir metin olarak kaydedin ve kaydedilmiş metin dosyasını bir sözcük işleme uygulamasında okuyun. Bu alıştırma belgeyi okumak için braille yazıcıyı kullanan okuyucuların son kullanıcı deneyimlerini taklit etmenize olanak sağlar.
 • PDF'nin yapısını, okuma sırasını ve içeriklerini incelemek için Okuma Sırası aracını, Sıra, Etiketler ve İçerik panellerini kullanın.

Erişilebilirlik sorunlarını giderme (Acrobat Pro)

Tam Denetim/Erişilebilirlik Denetimi uygulandıktan sonra başarısız olan bir denetimdeki sorunları gidermek için Erişilebilirlik Denetleyicisi panelinde öğeyi sağ tıklatın (Windows) veya Ctrl tuşunu basılı tutarak tıklatın (Mac OS). İçerik menüsünden aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Düzelt:

Acrobat öğeyi otomatik olarak düzeltir veya elle düzeltmenizi belirten bir iletişim kutusu gösterir.

Kuralı Atla:

Bu belgenin sonraki denetimleri için Erişilebilirlik Denetleyicisi Seçenekleri iletişim kutusunda bu seçeneğin işaretini kaldırır ve öğenin durumunu Atlandı olarak değiştirir.

Açıkla:

Erişilebilirlik sorunu hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiniz çevrimiçi Yardım sayfasını açar.

Yeniden Denetle:

Denetleyiciyi tüm öğeler üzerinde yeniden çalıştırır. Bir ya da birkaç öğeyi değiştirdikten sonra bu seçeneği belirleyin.

Raporu Göster:

Başarısız denetimleri düzeltme yöntemleriyle ilgili ipuçlarının yer aldığı bağlantılar içeren bir rapor görüntüler.

Seçenekler:

Yapılacak denetimleri seçmeniz için Erişilebilirlik Denetleyicisi Seçenekleri iletişim kutusunu açar.

Erişilebilirlik sorunları

Belge

Güvenlik ayarlarının ekran okuyucuları engellemesini önleme

Belge yazarı, erişilebilir PDF'nin hiçbir parçasının kopyalanmamasını, yazdırılmamasını, ayıklanmamasını, yorum eklenememesini veya düzenlenmesini belirleyebilir. Ekran okuyucularının belgedeki metni sese dönüştürebilmeleri için bu metni kopyalayabilmesi veya ayıklayabilmesi gerektiği için, bu ayar ekran okuyucunun belgeyi okuyabilme yeteneğini engelleyebilir.

Bu işaret, erişilebilirliğe izin veren güvenlik ayarlarına geri dönmek gerekip gerekmediğini bildirir.

Kuralı otomatik olarak düzeltmek için Erişilebilirlik Denetleyicisi panelinde Erişilebilirlik İzni İşareti'ni seçin. Ardından Seçenekler menüsünden Onar'ı seçin.

Dilerseniz, erişilebilirlik izinlerini elle de düzeltebilirsiniz:

 1. Dosya > Tercihler > Güvenlik'i seçin.

 2. Güvenlik Yöntemi açılır listesinden Güvenlik Yok'u seçin.

 3. Tamam'ı tıklatın ve Belge Özellikleri iletişim kutusunu kapatın.

Yardımcı teknoloji ürününüz Adobe firmasında Güvenilir Aracı olarak kayıtlıysa, başka bir yardımcı teknoloji ürünü için erişilebilir olmayabilen PDF'leri okuyabilirsiniz. Acrobat, ekran okuyucu veya başka bir ürünün Güvenilir Aracı olup olmadığını tanır ve erişilebilirlik amacıyla normal olarak içeriğe erişimi engelleyen güvenlik ayarlarını geçersiz kılar. Ancak güvenlik ayarları, metnin yazdırılmaması, kopyalanmaması, ayıklanmaması, yorum eklenememesi veya düzenlenememesi gibi diğer amaçlar için geçerli kalır.

Not:

Bkz. ilgili WCAG bölümü: 1.1.1 Metinsiz İçerik. (A), 4.1.2 Ad, rol, değer

Salt görüntülü PDF

Belgenin erişilebilir olmayan metinsiz içerik içerip içermediğini bildirir. Belgede metin var gibi görünüyor ancak font bulunmuyorsa belge bir salt görüntülü PDF dosyası olabilir.

Bu kural denetimini otomatik olarak düzeltmek için, Erişilebilirlik Denetleyicisi panelinde Salt Görüntülü PDF'yi, ardından da Seçenekler menüsünden Onar'ı seçin.

Bu kural denetimini elle düzeltmek isterseniz, taranan görüntülerdeki metni algılamak için OCR'ı seçin:

 1. Araçlar > Tara ve OCR Uygula öğesini seçin.

  Tarama araç seti ikincil araç çubuğunda görüntülenir.

 2. İkincil araç çubuğunda, Metni Tanı > Bu Dosyada'yı seçin.

 3. İşlemek istediğiniz sayfaları, belge dilini seçin ve Metni Tanı'yı tıklatın.

Not:

Bkz. ilgili WCAG bölümü: 1.1.1 Metinsiz içerik (A)

Etiketli PDF

Bu kural denetimi başarısız olursa, belge doğru okuma sırasını belirtecek şekilde etiketlenmez.

Bunu otomatik olarak düzeltmek için Erişilebilirlik Denetleyicisi panelinde Etiketli PDF öğesini ve ardından menüsündeki Onar öğesini seçin.  Seçenekler menüsü . Acrobat PDF'ye otomatik olarak etiket ekler.

Etiketleri elle belirlemek için aşağıdakilerden birini yapın:

 • PDF içeriğinin oluşturulduğu uygulamada etiketleme özelliğini etkinleştirin ve PDF'yi yeniden oluşturun.
 • Acrobat'ta Araçlar > ErişilebilirlikBelgeyi Otomatik Etiketle öğesini seçin. Herhangi bir sorun varsa, gezinme bölmesinde Etiket Raporunu Ekle seçeneği görünür. Rapor olası sorunları sayfalar halinde listeler, her hataya yönlendirilen bağlantılar sağlar ve sorunların giderilmesine ilişkin önerilerde bulunur.
 • Acrobat'ta Araçlar > Erişilebilirlik > Okuma Sırası öğesini seçin ve etiket ağacını oluşturun. Daha fazla bilgi için bkz. Okuma Sırası aracına genel bakış.
 • Etiketler  Panelini  açın  ve etiket ağacını elle oluşturun. Etiketler panelini görüntülemek için Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > Etiketler öğesini seçin. Daha fazla bilgi için bkz. Belge yapısını İçerik ve Etiketler paneliyle düzenleme.
Not:

Bkz. ilgili WCAG bölümü: 1.3.1 Bilgi ve İlişkiler, 1.3.2, 2.4.1, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 3.1.2, 3.3.2, 4.1.2 Ad, rol, değer

Mantıksal okuma sırası

Bu kural denetimini elle doğrulayın. Etiketler panelinde görüntülenen okuma sırası ile belgenin mantıksal okuma sırasının birbiriyle eşleştiğinden emin olun.

Belge dili

PDF'de belge dilinin belirtilmesi, bazı ekran okuyucularının doğru dile geçebilmesine olanak sağlar. Bu denetim, PDF için ana metin dilinin belirtilip belirtilmediğini saptar. Denetim başarısız olursa dili belirleyin.

Dili otomatik olarak belirlemek için, Erişilebilirlik Denetleyicisi sekmesinde Ana Dil'i, ardından da Seçenekler menüsünden Onar'ı seçin. Okuma Dilini ayarla iletişim kutusunu seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Dili elle belirlemek için, aşağıdakilerden birini yapın:

 • Dosya > Özellikler > Gelişmiş'i seçin ve Okuma Seçenekleri bölümündeki açılır listeden bir dil belirleyin. (Dil açılır listede görünmüyorsa Dil alanına dil için ISO 639 kodunu girin.) Ayar ana dili tüm PDF'ye uygular.
 • Etiketler ağacının alt ağacındaki tüm metinler için dili ayarlayın. Etiketler panelini açın. Etiketler kökünü genişletip bir öğe seçin. Ardından, Seçenekler menüsünden Özellikler'i seçin. Dil açılır listesinden bir dil seçin. (Etiketler panelini görüntülemek için Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > Etiketler öğesini seçin.)
 • İçerik panelinde metin öğesini veya kapsayıcı öğeyi seçerek metin bloğu için dili ayarlayın. Ardından, metni sağ tıklatın (Windows) veya Ctrl tuşunu basılı tutup tıklatın (Mac OS), bağlam menüsünden Özellikler'i seçin ve Dil açılır listesinden bir dil belirleyin. (İçerik panelini görüntülemek için Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > İçerik'i seçin.)
Not:

Bkz. ilgili WCAG bölümü: Sayfa Dili (Düzey A)

Başlık

Acrobat uygulama başlığı çubuğunda başlık olup olmadığını bildirir.

Başlığı otomatik olarak düzeltmek için Erişilebilirlik Denetleyicisi sekmesinde Başlık'ı, ardından da Seçenekler menüsünden Onar'ı seçin. Açıklama iletişim kutusuna belgenin başlığını yazın (gerekiyorsa Olduğu Gibi Bırak seçeneğinin işaretini kaldırın).

Dilerseniz başlığı elle de düzeltebilirsiniz:

 1. Dosya > Özellikler > Açıklama'yı seçin.

 2. Başlık metin kutusuna bir başlık girin.

 3. İlk Görünüm'ü tıklatın ve Göster açılır listesinden Belge Başlığı'nı seçin. 

 4. Açıklama iletişim kutusunu kapatmak için Tamam'ı tıklatın.

Not:

Bkz. ilgili WCAG bölümü: 2.4 Sayfa Başlığı (Düzey A)

Yer İmleri

Belgede 21 veya daha fazla sayfa bulunduğunda, ancak belge yapısıyla paralel yer imleri olmadığında bu denetim başarısız olur.

Belgeye yer imleri eklemek için, Erişilebilirlik Denetleyicisi panelinde Yer İmleri'ni, ardından da Seçenekler menüsünden Onar'ı seçin. Yapı Öğeleri iletişim kutusunda, yer imi olarak kullanmak istediğiniz öğeleri seçip Tamam'ı tıklatın. (Ayrıca, Yer İmi sekmesindeki Seçenekler menüsünü tıklatarak ve Yapıdan Yeni Yer İmleri komutunu seçerek Yapı Öğeleri iletişim kutusuna erişebilirsiniz.)

Not:

Bkz. ilgili WCAG bölümleri: 2.4.1 Geçiş Blokları (Düzey A), 2.4.5 Birden Çok Yol (Düzey AA)

Renk kontrastı

Bu denetim başarısız olduğunda, belgede renk körü olan kişilerin erişemeyeceği içerikler bulunabilir.

Bu sorunu gidermek için belgedeki içeriklerin WCAG bölüm 1.4.3'te belirtilen ilkelere uygun olup olmadığını kontrol edin veya PDF görüntüleyicinin yüksek kontrastlı renkler kullanması için bir öneri ekleyin:

 1. Düzenle > Tercihler (Windows) veya Acrobat > Tercihler (Mac OS) seçeneğini belirleyin.

 2. Erişilebilirlik seçeneğini tıklatın.

 3. Belge Renklerini Değiştir'i, ardından Yüksek Kontrastlı Renkler Kullan'ı seçin. Açılır listeden istediğiniz renk kombinasyonunu seçip Tamam'ı tıklatın.

Sayfa içeriği

Etiketli içerik

Bu denetim, belgedeki tüm içeriklerin etiketli olup olmadığını bildirir. Belgedeki tüm içeriklerin Etiketler ağacına eklendiğinden ya da dışlayıcı olarak işaretlendiğinden emin olun.

Bu kural denetimini düzeltmek için aşağıdakilerden birini yapın:

 • İçerik panelini açın ve dışlayıcı olarak işaretlemek istediğiniz içeriği sağ tıklatın (Windows) veya Ctrl tuşunu basılı tutarak tıklatın (Mac OS). Ardından bağlam menüsünden Dışlayıcı Oluştur öğesini seçin. (İçerik sekmesini görüntülemek için, Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > İçerik'i seçin.)
 • Araçlar > Erişilebilirlik > Okuma Sırası'nı seçerek içeriği etiketleyin. İçeriği seçin ve etiketleri gereken şekilde uygulayın.
 • Etiketler panelini kullanarak etiketleri atayın. Etiketler ağacındaki öğeyi sağ tıklatın (Windows) veya Ctrl tuşunu basılı tutarak tıklatın (Mac OS) ve Seçimden Etiket Oluştur'u seçin. Yorumlar, bağlantılar ve ek açıklamalar gibi öğeler, her zaman Etiketler ağacında görünmez. Bu öğeleri bulmak için Seçenekler menüsünden Onar'ı seçin. (Etiketler panelini görüntülemek için, Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > Etiketler öğesini seçin.)
Not:

Bkz. ilgili WCAG bölümleri: 1.1.1 Metinsiz içerik (A), 1.3.1 Bilgi ve İlişkiler (Düzey A), 1.3.2 Anlamlı Dizi (Düzey A), 2.4.4 Bağlantı Amacı (Bağlam İçi) (Düzey A), 3.1.2 Bölüm Dilleri (Düzey AA), 4.1.2 Ad, rol, değer

Etiketli ek açıklamalar

Bu kural, tüm ek açıklamaların etiketli olup olmadığını denetler. Yorumlar ve editoryal işaretler (ör. ekle ve vurgula) gibi ek açıklamaların Etiketler ağacına eklendiğinden veya dışlayıcı olarak işaretlendiğinden emin olun.

 • İçerik  panelini  açın  ve dışlayıcı olarak işaretlemek istediğiniz içeriği sağ tıklatın (Windows) veya Ctrl tuşunu basılı tutarak tıklatın (Mac OS). Ardından bağlam menüsünden Dışlayıcı Oluştur öğesini seçin. (İçerik panelini görüntülemek için, Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > İçerik'i seçin.)
 • Araçlar > Erişilebilirlik > Okuma Sırası'nı seçerek içeriği etiketleyin. İçeriği seçin ve etiketleri gereken şekilde uygulayın.
 • Etiketler panelini  kullanarak etiketleri atayın . (Etiketler panelini görüntülemek için, Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > Etiketler'i seçin.)

Acrobat'ın oluşturulan ek açıklamalara otomatik olarak etiket eklemesini sağlamak için Etiketler panelindeki Seçenekler menüsünden Etiket Ek Açıklamaları'nı seçin.

Not:

Bkz. ilgili WCAG bölümü: 1.3.1 Bilgi ve İlişkiler, (Düzey A), 4.1.2 Ad, rol, değer

Sekme sırası

Bir PDF belgesinde gezinmek için genelde sekmeler kullanıldığı için, sekme sırasının belge yapısıyla paralel olması gerekir.

Sekme sırasını otomatik olarak düzeltmek için, Erişilebilirlik Denetleyicisi panelinde Sekme Sırası'nı, ardından da Seçenekler menüsünden Onar'ı seçin.

Bağlantıların, form alanlarının, yorumların ve ek açıklamaların sekme sırasını elle düzeltmek için:

 1. Gezinme bölmesindeki Sayfa Minik Resimleri panelini tıklatın.

 2. Sayfa minik resmini tıklatın ve Seçenekler menüsünden Sayfa Özellikleri'ni seçin.

 3. Sayfa Özellikleri iletişim kutusunda, Sekme Sırası'nı seçin. Ardından Belge Yapısını Kullan'ı seçin ve Tamam'ı tıklatın.

 4. Belgedeki tüm minik resimler için bu adımları tekrarlayın.

Not:

Bkz. ilgili WCAG bölümü: 2.4.3, Odak Sırası (Düzey A)

Karakter kodlama

Kodlamayı belirleme, PDF görüntüleyicilerinin kullanıcılara okunabilir metinler sunmalarını sağlar. Ancak bazı  karakter kodlama  sorunları doğrudan Acrobat'ta düzeltilemez.

Kodlamanın düzgün olmasını sağlamak için şunları yapın:

 • Gereken fontların sisteminizde yüklü olduğunu doğrulayın.
 • Orijinal belgede farklı bir font kullanın (tercihen OpenType) ve PDF'yi yeniden oluşturun.
 • PDF dosyasını, Acrobat Distiller'ın yeni bir sürümüyle oluşturun.
 • En yeni Adobe Postscript sürücüsünü kullanarak PostScript dosyasını oluşturun, ardından PDF'yi yeniden oluşturun.
Not:

WCAG'de, Unicode karakter eşlemeleri ele alınmamaktadır.

Etiketli multimedya

Bu kural, tüm multimedya nesnelerinin etiketli olup olmadığını denetler. İçeriklerin Etiketler ağacına eklendiğinden ya da dışlayıcı olarak işaretlendiğinden emin olun.

İçerik panelini açın ve dışlayıcı olarak işaretlemek istediğiniz içeriği sağ tıklatın (Windows) veya Ctrl tuşunu basılı tutarak tıklatın (Mac OS). Ardından bağlam menüsünden Dışlayıcı Oluştur'u seçin. (İçerik panelini görüntülemek için, Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > İçerik'i seçin.)

Araçlar > Erişilebilirlik > Okuma Sırası'nı seçerek içeriği etiketleyin. İçeriği seçin ve etiketleri gereken şekilde uygulayın.

Etiketler panelini kullanarak etiketleri atayın. Etiketler ağacındaki öğeyi sağ tıklatın (Windows) veya Ctrl tuşunu basılı tutarak tıklatın (Mac OS) ve Seçimden Etiket Oluştur'u seçin. (Etiketler panelini görüntülemek için, Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > Etiketler'i seçin.)

Not:

Bkz. ilgili WCAG bölümleri: 1.1.1 Metinsiz İçerik. (A), 1.2.1 Yalnızca ses veya Yalnızca video (Önceden kaydedilmiş). (A), 1.2.2 Alt yazılar (Önceden kaydedilmiş). (A), 1.2.3 Sesli Açıklama veya Alternatif Ortam (Önceden kaydedilmiş). (A), 1.2.5 Sesli Açıklama (Önceden kaydedilmiş). (AA)

Ekran titreşimi

Animasyonlar ve komut dosyaları gibi ekranda titreşim oluşturan öğeler, ışığa duyarlı epilepsisi olan kişilerin nöbet geçirmesine neden olabilir. Ayrıca ekran büyütüldüğünde bu öğelerin görülmesi de zorlaşabilir.

Ekran Titreşimi kuralı başarısız olduğunda, ekranda titreme oluşturan komut dosyası veya içeriği elle kaldırmayı veya değiştirmeyi deneyin.

Not:

Bkz. ilgili WCAG bölümleri: 1.1.1 Metinsiz İçerik. (A), 1.2.1 Yalnızca ses veya Yalnızca video (Önceden kaydedilmiş). (A), 1.2.2 Alt yazılar (Önceden kaydedilmiş). (A), 1.2.3 Sesli Açıklama veya Alternatif Ortam (Önceden kaydedilmiş). (A), 2.3.1 Üç Flaş veya Eşiğin Altında. (Düzey A)

Komut Dosyaları

Hem içerik hem de işlevsellik yardımcı teknolojiler tarafından erişilebilir olmadığı sürece, içerikler komut dosyası tabanlı olamaz. Komut dosyalarının klavye ile gezinmeyi ya da herhangi bir aygıtın kullanılmasını engellemediğinden emin olun.

Komut dosyalarını elle denetleyin. Erişilebilirliği engelleyen tüm komut dosyalarını kaldırın veya değiştirin.

Not:

Bkz. ilgili WCAG bölümleri: 1.1.1 Metinsiz İçerik. (A), 2.2.2 Duraklatma, Durdurma, Gizleme. (Düzey A), 4.1.2 Ad, rol, değer

Zamanlanan yanıtlar

Bu kural denetimi, JavaScript içeren formların bulunduğu belgelere uygulanır. Kural denetimi başarısız olursa, sayfanın zamanlı yanıtlar gerektirmediğinden emin olun. Kullanıcıların içerikleri okuması ve kullanması için yeterli süre tanımak amacıyla zamanlı kullanıcı yanıtı gerektiren komut dosyalarını düzenleyin veya kaldırın.

Not:

Bkz. ilgili WCAG bölümü: 2.2.1 Zamanlama Ayarlanabilir. (Düzey A)

Ekran okuyucuların URL'lere erişebilmeleri için, URL'lerin PDF'de doğru şekilde etiketlenmiş etkin bağlantılar olması gerekir. (Erişilebilir bağlantılar oluşturmanın en iyi yöntemi Bağlantı Oluştur komutunu kullanmaktır. Bu komut, ekran okuyucuların bir bağlantıyı tanıması için gereken üç bağlantının hepsini ekler.) Gezinme bağlantılarının yinelenmediğinden ve kullanıcılara yinelenen bağlantıları atlamak için bir yöntem bulunduğundan emin olun.

Bu kural denetimi başarısız olursa, gezinme bağlantılarını elle denetleyin ve içerikte birbirinin aynısı olan çok fazla bağlantı olmadığını doğrulayın. Ayrıca, kullanıcılara birçok defa görünen öğeleri atlamak için bir yöntem sunun. Örneğin, belgenin her sayfasında aynı bağlantılar görünüyorsa, "Gezinmeyi atla" bağlantısı ekleyin.

Not:

Bkz. ilgili WCAG bölümü: 2.4.1 Geçiş Blokları. (Düzey A)

Formlar

Etiketli form alanları

Erişilebilir bir PDF'de, tüm form alanları belge yapısının birer parçasıdır ve hepsi etiketlenmiştir. Buna ek olarak kullanıcılara bilgi vermek veya açıklama sağlamak için araç ipucu form alanı özelliğini kullanabilirsiniz.

Form alanlarını etiketlemek için Araçlar > Erişilebilirlik > Form Alanlarını Otomatik Etiketle'yi seçin.

Not:

Bkz. ilgili WCAG bölümleri: 1.3.1 Bilgi ve İlişkiler. (Düzey A), 4.1.2 Ad, rol, değer

Alan açıklamaları

Erişilebilirlik için, tüm form alanlarında bir metin açıklaması (araç ipucu) olmalıdır.

Bir form alanına metin açıklaması eklemek için:

 1. Form araçlarından birini seçin ve form alanını sağ tıklatın (Windows) veya Ctrl tuşunu basılı tutarak tıklatın (Mac OS).
 2. Bağlam menüsünden Özellikler'i seçin.
 3. Genel özellikler sekmesini tıklatın.
 4. Araç ipucu alanına form alanına ilişkin bir açıklama girin.
Not:

Bkz. ilgili WCAG bölümleri: 1.3.1 Bilgi ve İlişkiler. (Düzey A), 3.3.2 Etiketler veya Talimatlar (Düzey A), 4.1.2 Ad, rol, değer

Alternatif metin

Alternatif şekiller metni

Belgedeki görüntülerin alternatif metin içerdiğinden veya dışlayıcı olarak işaretlendiğinden emin olun.

Bu kural denetimi başarısız olursa aşağıdakilerden birini yapın:

 • Erişilebilirlik Denetleyicisi panelinde Alternatif Şekiller Metni'ni ve Seçenekler menüsünden Onar'ı seçin. Alternatif Metni Ayarla iletişim kutusunda belirtildiği gibi alternatif metin ekleyin.
 • Etiketler panelini kullanarak PDF'deki görüntüler için alternatif metin ekleyin.
 • İçerik panelini açın ve dışlayıcı olarak işaretlemek istediğiniz içeriği sağ tıklatın (Windows) veya Ctrl tuşunu basılı tutarak tıklatın (Mac OS). Ardından bağlam menüsünden Dışlayıcı Oluştur öğesini seçin. (İçerik panelini görüntülemek için, Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > İçerik'i seçin.)
Not:

Bkz. ilgili WCAG bölümü: 1.1.1 Metinsiz İçerik. (A)

İç içe alternatif metin

Ekran okuyucular iç içe öğelerin alternatif metinlerini okuyamaz. Bu nedenle, iç içe öğelere alternatif metin uygulamayın.

İç içe öğelerdeki alternatif metni kaldırmak için şunları yapın:

 1. Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > Etiketler'i seçin.
 2. Etiketler panelinde iç içe öğeyi sağ tıklatın (Windows) veya Ctrl tuşunu basılı tutarak tıklatın (Mac OS) ve bağlam menüsünden Özellikler'i seçin.
 3. Nesne Özellikleri iletişim kutusundan Alternatif Metni ve uygulandığı metni kaldırın, ardından Kapat'ı tıklatın.
Not:

Bkz. ilgili WCAG bölümü: No. 1.1.1 Metinsiz İçerik. (A)

İçerikle ilişkili

Alternatif metnin, her zaman sayfadaki içeriklerin alternatifini temsil ettiğinden emin olun. Bir öğe alternatif metin içeriyor ancak öğede sayfa içeriği bulunmuyorsa, öğenin hangi sayfada olduğunu belirlemenin hiçbir yolu yoktur. Okuma tercihlerindeki Ekran Okuyucu Seçeneği tüm belgenin okunacağı şekilde ayarlanmamışsa, ekran okuyucular kesinlikle alternatif metni okumaz.

 1. Öğeyi denetlemek için sağ tıklatın (Windows) veya Ctrl tuşunu basılı tutarak tıklatın (Mac OS).
 2. Öğeyi Etiketler panelinde açın. (Etiketler panelini görüntülemek için, Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > Etiketler'i seçin.)
 3. Etiketler panelinde sayfa içeriği bulunmayan tüm iç içe öğelerin Alternatif Metnini kaldırın.
Not:

Bkz. ilgili WCAG bölümü: 1.1.1 Metinsiz İçerik. (A)

Ek açıklamayı gizler

Alternatif metin bir ek açıklamayı gizleyemez. Ek açıklama alternatif metin içeren bir üst öğeyle iç içe geçmişse, ekran okuyucular ek açıklamayı göremez.

İç içe öğelerdeki alternatif metni kaldırmak için:

 1. Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > Etiketler'i seçin.
 2. Etiketler panelinde iç içe öğeyi sağ tıklatın (Windows) veya Ctrl tuşunu basılı tutarak tıklatın (Mac OS) ve bağlam menüsünden Özellikler'i seçin.
 3. Nesne Özellikleri iletişim kutusunda alternatif metni kaldırın ve Tamam'ı tıklatın.
Not:

Bkz. ilgili WCAG bölümleri: 1.3.1 Bilgi ve İlişkiler. (Düzey A), 4.1.2 Ad, rol, değer

Diğer alternatif öğeler metni

Bu rapor, alternatif metin gerektiren şekiller hariç (multimedya, ek açıklama veya 3B model gibi) diğer içeriği denetler. Alternatif metnin, her zaman sayfadaki içeriklerin alternatifini temsil ettiğinden emin olun. Bir öğe alternatif metin içeriyor ancak öğede sayfa içeriği bulunmuyorsa, öğenin hangi sayfada olduğunu belirlemenin hiçbir yolu yoktur. Okuma tercihlerindeki Ekran Okuyucu Seçeneği tüm belgenin okunacağı şekilde ayarlanmamışsa, ekran okuyucular alternatif metni okumaz.

 1. Görünüm > Göster/Gizle > Gezinme Bölmeleri > Etiketler'i seçin.
 2. Etiketler panelinde iç içe öğeyi sağ tıklatın (Windows) veya Ctrl tuşunu basılı tutarak tıklatın (Mac OS) ve bağlam menüsünden Özellikler'i seçin.
 3. Nesne Özellikleri iletişim kutusunda alternatif metni kaldırın ve Tamam'ı tıklatın.
Not:

Bkz. ilgili WCAG bölümü: 1.1.1 Metinsiz İçerik. (A)

Tablolar

Tablo yapısı karmaşık olabileceği için tabloyu erişilebilirlik açısından denetlemenin en iyi yolu elle denetlemektir.

Satırlar

Bu kural, bir tablodaki her bir TR'nin Tablo, THead (TÜstbilgi), TBody (TGövde) veya TFoot (TAltbilgi) öğelerinin birer alt öğesi olup olmadığını denetler.

Bkz. Tablo etiketlerini Etiketler paneliyle düzeltme.

Not:

İlgili WCAG bölümü: 1.3.1 Bilgi ve İlişkiler. (Düzey A)

TH ve TD

Doğru bir tablo yapısında, TH ve TD, TR'nin alt öğesidir.

Bkz. Tablo etiketlerini Etiketler paneliyle düzeltme.

Not:

Bkz. ilgili WCAG bölümü: No. 1.3.1 Bilgi ve İlişkiler. (Düzey A)

Üstbilgiler

Erişilebilirlik için, PDF'deki tüm tablolarda birer üstbilgi olması gerekir.

Bkz. Tablo etiketlerini Etiketler paneliyle düzeltme.

Not:

Bkz. ilgili WCAG bölümü: 1.3.1 Bilgi ve İlişkiler. (Düzey A)

Kurala Uygunluk

Tabloların erişilebilir olması için her tablo satırında aynı sayıda sütun, her sütunda ise aynı sayıda satır olmalıdır.

Bkz. Tablo etiketlerini Etiketler paneliyle düzeltme.

Not:

Bkz. ilgili WCAG bölümü: 1.3.1 Bilgi ve İlişkiler. (Düzey A)

Özet 

Tablo özetleri  isteğe bağlıdır ancak erişilebilirliği artırabilir.

 1. Araçlar > Erişilebilirlik > Okuma Sırası'nı seçin.
 2. Çevresine bir dikdörtgen çizerek tabloyu seçin. 
 3. Okuma Sırası iletişim kutusunda Tablo'yu tıklatın.
 4. Tablo'yu sağ tıklatın (Windows) veya Ctrl tuşunu basılı tutarak (Mac OS) tıklatın.
 5. Tablo Özetini Düzenle'yi tıklatın.
 6. Bir özet girin ve Tamam'ı tıklatın.
Not:

Bkz. ilgili WCAG bölümü: 1.3.1 Bilgi ve İlişkiler. (Düzey A)

Listeler

Liste öğeleri

Denetim, her bir Liste Öğesi'nin (LI) Liste'nin (L) alt öğesi olup olmadığını bildirir. Bu kural denetimi başarısız olduğunda, bu listenin yapısı hatalı demektir. Listelerin yapısı şöyle olmalıdır: A Liste öğesi Liste Kalemi Öğeleri içermelidir. Liste Kalemi Öğeleri ise yalnızca Etiket Öğeleri ve Liste Kalemi Gövde Öğeleri içerebilir.

Liste yapısını düzeltmek için:

 1. Başarısız öğeyi sağ tıklatarak (Windows) veya Ctrl tuşunu basılı tutup tıklatarak (Mac OS) Erişilebilirlik Denetleyicisi panelinden listeyi bulun ve Etiketler panelinde Göster'i seçin.
 2. Öğe oluşturun, öğe türlerini değiştirin veya varolan öğeleri sürükleyerek yeniden düzenleyin.
Not:

Bkz. ilgili WCAG bölümü: 1.3.1 Bilgi ve İlişkiler. (Düzey A)

Lbl ve LBody (LGövde)

Listelerin yapısı şöyle olmalıdır: A Liste öğesi Liste Kalemi Öğeleri içermelidir. Liste Kalemi Öğeleri ise yalnızca Etiket Öğeleri ve Liste Kalemi Gövde Öğeleri içerebilir. Bu kural denetimi başarısız olduğunda, bu listenin yapısı hatalı demektir.

Liste yapısını düzeltmek için:

 1. Başarısız öğeyi sağ tıklatarak (Windows) veya Ctrl tuşunu basılı tutup tıklatarak (Mac OS) Erişilebilirlik Denetleyicisi panelinden listeyi bulun ve Etiketler panelinde Göster'i seçin.
 2. Öğe oluşturun, öğe türlerini değiştirin veya varolan öğeleri sürükleyerek yeniden düzenleyin.
Not:

Bkz. ilgili WCAG bölümü: 1.3.1 Bilgi ve İlişkiler. (Düzey A)

Başlıklar

Uygun iç içe geçirme

Bu kural iç içe geçmiş başlıkları denetler. Bu denetim başarısız olduğunda, başlıklar doğru şekilde iç içe geçirilmemiş demektir.

Liste yapısını düzeltmek için:

 1. Başarısız öğeyi sağ tıklatarak (Windows) veya Ctrl tuşunu basılı tutup tıklatarak (Mac OS) Erişilebilirlik Denetleyicisi panelinden listeyi bulun ve Etiketler panelinde Göster'i seçin.
 2. Öğe oluşturun, öğe türlerini değiştirin veya varolan öğeleri sürükleyerek yeniden düzenleyin.
Not:

Bkz. ilgili WCAG bölümü: 2.4.6 Başlıklar ve Etiketler. (Düzey AA). WCAG'ye göre üstbilgilerin sıralanması gerekmez. Üstbilgi sırası yalnızca önerilen bir tekniktir.

WCAG'yi PDF/UA'ya eşleme

WCAG 2.0 ISO 14289 -1 (Dosya) Teknikler
1.1.1 Metinsiz İçerik. (A)
 • 7.3 metin değişikliği gerektiren içerikleri ele alır.
 • 7.18.1 dördüncü paragraf, kontrol açıklamalarını ele alır.
 • 7.18.6.2, zaman tabanlı ortam alternatiflerini ele alır. Test, Algısal durumlar ve CAPTCHA kullanılan durumlar kullanılan teknik araçlarla ele alınır.
 • 7.1 paragraf 1, madde 2 süslemeyi ele alır.
1.2.1 Yalnızca ses veya Yalnızca video (Önceden kaydedilmiş). (A)
 • 7.18.6.2, zaman tabanlı ortam alternatiflerini ele alır. Tasarıma özgü. İçerik oluşturucuların ve geliştiricilerin bu hükmü dikkate almaları ve uyumluluk sağlamaları gereklidir.
 • Genel Teknikler: http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-media-equiv-av-only-alt
1.2.2 Alt yazılar (Önceden kaydedilmiş). (A)
 • 7.18.6.2, zaman tabanlı ortam alternatiflerini ele alır. Tasarıma özgü. İçerik oluşturucuların ve geliştiricilerin bu hükmü dikkate almaları ve uyumluluk sağlamaları gereklidir.
 • Genel Teknikler: http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-media-equiv-captions
1.2.3 Sesli Açıklama veya Alternatif Ortam (Önceden kaydedilmiş). (A)
 • 7.18.6.2, zaman tabanlı ortam alternatiflerini ele alır. Tasarıma özgü. İçerik oluşturucuların ve geliştiricilerin bu hükmü dikkate almaları ve uyumluluk sağlamaları gereklidir.
 • Genel Teknikler: http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-media-equiv-audio-desc
1.2.4 Alt yazılar (Canlı). (AA)
 • Tasarıma özgü. İçerik oluşturucuların ve geliştiricilerin bu hükmü dikkate almaları ve uyumluluk sağlamaları gereklidir.
 • Genel Teknikler: http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-media-equiv-real-time-captions
1.2.5 Sesli Açıklama (Önceden kaydedilmiş). (AA)
 • 7.18.6.2, zaman tabanlı ortam alternatiflerini ele alır. Tasarıma özgü. İçerik oluşturucuların ve geliştiricilerin bu hükmü dikkate almaları ve uyumluluk sağlamaları gereklidir.
 • Genel Teknikler: http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-media-equiv-audio-desc-only
1.2.6 İşaret Dili (Önceden kaydedilmiş). (AAA)
 • Tasarıma özgü. İçerik oluşturucuların ve geliştiricilerin bu hükmü dikkate almaları ve uyumluluk sağlamaları gereklidir.
 
1.2.7 Uzun Sesli Açıklama (Önceden kaydedilmiş). (AAA)
 • Tasarıma özgü. İçerik oluşturucuların ve geliştiricilerin bu hükmü dikkate almaları ve uyumluluk sağlamaları gereklidir
 
1.2.8 Alternatif Ortam (Önceden kaydedilmiş). (AAA)
 • 7.18.6.2, zaman tabanlı ortam alternatiflerini ele alır. Tasarıma özgü. İçerik oluşturucuların ve geliştiricilerin bu hükmü dikkate almaları ve uyumluluk sağlamaları gereklidir.
 
1.2.9 Yalnızca ses (Canlı). (AAA)
 • Tasarıma özgü. İçerik oluşturucuların ve geliştiricilerin bu hükmü dikkate almaları ve uyumluluk sağlamaları gereklidir.
 
1.3.1 Bilgi ve İlişkiler. (Düzey A)
 • 7.1 - 7.10 ve 7.20 içerikteki yapıyı ve ilişkileri ele alır.
 • 7.17 - 7.18 ve ek açıklamalardaki yapıyı ve ilişkileri ele alır.
1.3.2 Anlamlı Dizi. (Düzey A)
 • 7.2 paragraf iki, içerikteki anlamlı diziyi ele alır.
 • 7.17 gezinme özelliklerini ele alır.
 • 7.18.3 ek açıklamalardaki sekme sırasını ele alır.
1.3.3 Algısal Karakteristikler. (Düzey A)
 • 7.1, paragraf 6 ve 7
 • Genel Teknikler: http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-content-structure-separation-understanding
1.4.1 Renk Kullanımı. (Düzey A)
 • 7.1, paragraf 6
 • Genel Teknikler: http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-visual-audio-contrast-without-color
1.4.2 Ses Denetimi. (Düzey A)
 • Tasarıma özgü. İçerik oluşturucuların ve geliştiricilerin bu hükmü dikkate almaları ve uyumluluk sağlamaları gereklidir.
 • Genel Teknikler: http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-visual-audio-contrast-dis-audio
1.4.3 Kontrast (Minimum). (Düzey AA)
 • 7.1, paragraf 6 ve not 4
 • Genel Teknikler: http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-visual-audio-contrast-contrast
1.4.4 Metni yeniden boyutlandırma. (Düzey AA)
 • Geçerli değil
1.4.5 Metin Görüntüleri. (Düzey AA)
 • 7.3, paragraf 6
 • PDF7
 • Genel Teknikler: http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-visual-audio-contrast-text-presentation
1.4.6 Kontrast (Gelişmiş). (Düzey AAA)
 • 7.1, paragraf 6
 
1.4.7 Arka Planda Düşük Ses veya Ses Yok. (Düzey AAA)
 • ISO 14289 bu başarı kriterini ele almadığından, PDF uyumluluğu için dosya ve okuyucuların ISO 14289'e uygun olması gerekir. Geliştiricilerin PDF'de bu başarı kriterini destekleme biçimi, ISO 14289 veya ISO 32000 standartlarında tanımlanmamıştır.
 
1.4.8 Görsel Sunum. (Düzey AAA)
 • Tasarıma özgü. İçerik oluşturucuların ve geliştiricilerin bu hükmü dikkate almaları ve uyumluluk sağlamaları gereklidir.
 
1.4.9 Metin Görüntüleri (İstisnasız). (Düzey AAA)
 • 7.3, paragraf 1
 
2.1.1 Klavye. (Düzey A)
 • Geçerli değil
2.1.2 Klavye Kapağı Yok. (Düzey A)
 • Tasarıma özgü. Geliştiricilerin bu hükmü dikkate almaları ve uyumluluk sağlamaları gereklidir.
2.1.3 Klavye (İstisnasız). (Düzey AAA)
 • 7.19, paragraf 3
 
2.2.1 Zamanlama Ayarlanabilir. (Düzey A)
 • 7.19, paragraf üç geçerlidir; ancak bu kural genellikle tasarıma özgüdür. Geliştiricilerin bu hükmü dikkate almaları ve uyumluluk sağlamaları gereklidir.
2.2.2 Duraklatma, Durdurma, Gizleme. (Düzey A)
 • 7.19
 • Genel Teknikler: http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-time-limits-pause
2.2.3 Zamanlama Yok. (Düzey AAA)
 • 7.19
 
2.2.4 Engellemeler. (Düzey AAA)
 • 7.19
 
2.2.5 Yeniden kimlik doğrulama. (Düzey AAA)
 • Geçerli değil
 
2.3.1 Üç Flaş veya Eşiğin Altında. (Düzey A)
 • 7.1, paragraf 5
 • Genel Teknikler: http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-seizure-does-not-violate
2.3.2 Üç Flaş.(Düzey AAA)
 • 7.1, paragraf 5
 
2.4.1 Geçiş Blokları. (Düzey A)
 • PDF'de yinelemeli gerçek içerik olmadıkça geçerli değildir. Akan üstbilgiler ve altbilgiler gibi sayfa içeriklerinin madde 7.8'e uygun olması gerekir.
 • PDF9
 • Genel Teknikler: http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-navigation-mechanisms-skip
2.4.2 Başlıklı Sayfa. (Düzey A)
 • 7.1, paragraf 8 ve 9
2.4.3 Odak Sırası. (Düzey A)
 • 7.1, paragraf 2, 7.18.1; paragraf 2, 7.18.3
2.4.4 Bağlantı Amacı (Bağlam İçi). (Düzey A)
 • 7.18.5
2.4.5 Birden Çok Yol. (Düzey AA)
 • PDF'ler, anahatlar (7.17), bağlantılar (7.18.5) ve sayfa etiketleri gibi çeşitli yollarla bu hükme uygunluk sağlayabilir.
 • PDF2
 • Genel Teknikler: http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-navigation-mechanisms-mult-loc
2.4.6 Başlıklar ve Etiketler. (Düzey AA)
 • 7.4
 • Genel Teknikler: http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-navigation-mechanisms-descriptive
2.4.7 Görünür Odak. (Düzey AA)
 • Geçerli değil
2.4.8 Konum. (Düzey AAA)
 • 7.4, 7.17
 
2.4.9 Bağlantı Amacı (Yalnızca Bağlantı). (Düzey AAA)
 • 7.18.5
 
2.4.10 Kısım Başlıkları. (Düzey AAA)
 • 7.4
 
3.1.1 Sayfa Dili. (Düzey A)
 • 7.2, paragraf 3.
3.1.2 Bölüm Dili. (Düzey AA)
 • 7.2, paragraf 3.
3.1.3 Olağan Dışı Sözcükler. (Düzey AAA)
 • ISO 14289'da ele alınmamaktadır. Bkz. ISO 32000-1, bölüm 14.9.5.
 
3.1.4 Kısaltmalar. (Düzey AAA)
 • ISO 14289'da ele alınmamaktadır. Bkz. ISO 32000-1, bölüm 14.9.5.
 
3.1.5 Okuma Düzeyi. (Düzey AAA)
 • Erişilebilirlik Desteği etkisi yok. Bu kural tasarıma özgüdür. Uygulama ve belge içerik oluşturucularının bu hükmü dikkate almaları ve uyumluluk sağlamaları gereklidir.
 
3.1.6 Telaffuz. (Düzey AAA)
 • PDF, ortamı dağıtmak için çeşitli mekanizmalar ve telaffuz yardımı için farklı seçenekler sunar. Tasarıma özgü. İçerik oluşturucuların ve geliştiricilerin bu hükmü dikkate almaları ve uyumluluk sağlamaları gereklidir.
 
3.2.1 Odakta. (Düzey A)
 • 7.18, paragraf 2
 • Genel Teknikler: http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-consistent-behavior-receive-focus
3.2.2 Girişte. (Düzey A)
 • 7.18, paragraf 2
3.2.3 Tutarlı Gezinme. (Düzey AA)
 • 7.1, paragraf 1, 7.17
3.2.4 Tutarlı Tanımlama. (Düzey AA)
 • 7.1, paragraf 1
 • Genel Teknikler: http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-consistent-behavior-consistent-functionality
3.2.5 Talep Üzerine Değişiklik. (Düzey AAA)
 • 7.19, paragraf 2
 
3.3.1 Hata Tanımlama. (Düzey A)
 • Tasarıma özgü. İçerik oluşturucuların ve geliştiricilerin bu hükmü dikkate almaları ve uyumluluk sağlamaları gereklidir.
3.3.2 Etiketler veya Talimatlar (Düzey A)  
4.1.2 Ad, rol, değer  
Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın