PDF form alanları | Araç ipuçları, tarih ve saat, zorunlu/isteğe bağlı, çok satırlı, hesaplanan değerler ekleme

Bu belge; Acrobat'de araç ipucu, tarih ve saat, zorunlu veya zorunlu olmayan alanlar, çok satırlı metin ve hesaplanan değerler ekleme gibi PDF form alanı özelliklerinin nasıl yönetildiğini açıklar. (Form alanları özellikleri hakkında daha fazla bilgi arıyorsanız yukarıdaki ilgili bağlantıyı tıklatın.)

 

Bir form alanına araç ipucu ekleme

Açıklayıcı araç ipuçları, kullanıcıların formunuzu kolayca doldurmasına yardımcı olabilir. Form alanına araç ipucu eklemek için aşağıdakileri yapın:

 1. Özellikler penceresini açmak için seçili form alanını çift tıklatın.

 2. Genel sekmesinde araç ipucu kutusuna açıklayıcı bir metin yazın.

  Araç ipucu ekleme

 3. Kapat'ı tıklatın.

Bir form alanını, doldurulması zorunlu veya doldurulması zorunlu değil şeklinde ayarlama

Alanı salt okunur, zorunlu veya zorunlu olmayan olarak ayarlamak için aşağıdakileri yapın:

 1. Özellikler penceresini açmak için seçili form alanını çift tıklatın.

 2. Genel sekmesinde,

  • Alanı salt okunur olarak ayarlamak için Salt Okunur seçeneğini belirleyin.
  • Alanı doldurması gerekli olarak ayarlamak için Gerekli seçeneğini belirleyin.
  • Alanı zorunlu olmayan olarak ayarlamak için Gerekli seçeneğinin işaretini kaldırın.
  Alanı zorunlu, zorunlu olmayan veya salt okunur olarak ayarlama

 3. Kapat'ı tıklatın.

Tarih ve saat alanları ekleme

Formu Acrobat'de hazırlarken araç çubuğundaki Tarih alanı simgesini tıklatın ve ardından belgede alanın yerleştirilmesini istediğiniz konumu tıklatın.

Tarih alanı ekleme

Tarihle birlikte saati belirtmek için Tarih alanını çift tıklatarak Özellikler penceresini açın. Format sekmesinde tarih ve saat formatını seçin ve Kapat seçeneğini tıklatın.

Tarih ve saat formatını belirtme

Görüntü alanı ekleme

Formu Acrobat'de hazırlarken araç çubuğundaki Görüntü Alanı simgesini tıklatın ve ardından belgede alanın yerleştirilmesini istediğiniz konumu tıklatın.

Görüntü ekle

Görüntü ekle

Çok satırlı metin alanı ekleme

Çok satırlı bir metin alanı eklemek için aşağıdakileri yapın:

 1. Formu Acrobat'de hazırlarken araç çubuğundaki Metin Ekle simgesini tıklatın ve ardından belgede alanın yerleştirilmesini istediğiniz konumu tıklatın.

 2. Köşelerinden herhangi birini sürükleyerek metin alanını yeniden boyutlandırın.

 3. Özellikler penceresini açmak için alanı çift tıklatın.

 4. Seçenekler sekmesinde,

  • Çok satırlı bir alan oluşturmak için Çok Satırlı seçeneğini belirleyin. Varsayılan olarak, alandaki satır sayısı metin alanının boyutuna eşittir.
  • Herhangi bir sınır olmaksızın birden fazla satıra izin vermek için Uzun Metni Kaydır öğesini seçin. Girilen metin, alan boyutunu aşarsa Acrobat, metinde gezinmek için bir kaydırma çubuğu sunar.
  Çok satırlı metin alanı

  Çok satırlı metne kaydırma çubuğu ekleme
  Çok satırlı metin kaydırma çubuğu

 5. Kapat'ı tıklatın.

PDF form alanlarına temel hesaplamalar ekleme

Acrobat, alan hesaplamaları oluşturmak için üç seçenek sunar.

1: Önceden tanımlanmış hesaplamalar

Toplama, çarpma, ortalama, minimum ve maksimum gibi hesaplamalar önceden tanımlanmış hesaplama kullanılarak eklenebilir. Aşağıdaki örnekte, iki alan için önceden tanımlanmış hesaplamaların nasıl kullanılacağı gösterilmektedir.

 1. Form Hazırla araç çubuğunda, Text1, Text2 ve Text3 olmak üzere üç metin alanı seçin ve ekleyin. Text3, hesaplanan alan olacaktır.

 2. Özellikler bölümünü açmak için Text1 alanını çift tıklatın. Format sekmesinde Format Kategorisi öğesini Sayı olarak belirleyin. Kalan iki metin alanı için bu adımı yineleyin.

  Not:

  Varsayılan olarak, metin alanları Text1, Text2 ve benzeri olarak adlandırılır. Alanın adını değiştirmek için Genel sekmesine gidin ve Ad alanına Num1 veya istediğiniz başka bir ad girdikten sonra Kapat'ı tıklatın.

 3. Özellikler bölümünü açmak için Text3 alanını çift tıklatın. Hesapla sekmesinde Değer Şudur öğesini seçin ve açılan listede aşağıdakilerden birini belirleyin

  • Text1 ve Text2 öğesini eklemek için Topla(+) öğesini seçin.
  • Text1 ve Text2'yi çarpmak için Çarpım (x) öğesini seçin.
  • Text1 ve Text2'nin ortalamasını hesaplamak için Ortalama öğesini seçin.
  • Girilen sayıların minimumunu almak için En Az seçeneğini belirleyin.
  • Girilen sayıların maksimumunu almak için En Fazla seçeneğini belirleyin.
  Önceden tanımlanmış hesaplamalar

 4. Seç'i tıklatın. Alan Seçimi iletişim kutusunda Text1 ve Text2 öğesini seçip Tamam'ı tıklatın.

 5. Kapat'ı tıklatın. Text1 ve Text2 alanlarına sayılar girdiğinizde Text3, 3. adımda seçilen hesaplama türüne göre hesaplanan değeri görüntüler.

  Not:

  Önceden tanımlanmış hesaplamalar oldukça sınırlıdır; örneğin, bölme veya çıkarma işlemi yoktur.

2. Basitleştirilmiş alan gösterimi

Basitleştirilmiş alan gösterimi çok daha karmaşık hesaplamaların oluşturulmasına olanak sağlar. Bir hesaplamanın normalde nasıl yazılacağına benzer şekilde, normal matematik sembolleri kullanılır: + (toplama), - (çıkarma), * (çarpma) ve / (bölme). Alan adları, işlenen olarak kullanılır. Basitleştirilmiş alan gösterimini kullanmak için aşağıdakileri yapın:

 1. Form Hazırla araç çubuğunda, Text1, Text2 ve Text3 olmak üzere üç metin alanı seçin ve ekleyin. Text3, hesaplanan alan olacaktır.

 2. Özellikler bölümünü açmak için Text1 alanını çift tıklatın. Format sekmesinde Format Kategorisi öğesini Sayı olarak belirleyin. Kalan iki metin alanı için bu adımı yineleyin.

  Not:

  Varsayılan olarak, metin alanları Text1, Text2 ve benzeri olarak adlandırılır. Alanın adını değiştirmek için Genel sekmesine gidin ve Ad alanına Num1 veya istediğiniz başka bir ad girdikten sonra Kapat'ı tıklatın.

 3. Özellikler bölümünü açmak için Text3 alanını çift tıklatın. Hesapla sekmesinde Basitleştirilmiş Alan Gösterimi seçeneğini belirleyin ve Düzenle'yi tıklatın.

  Basitleştirilmiş alan gösterimi

 4. JavaScript editöründe, hesaplamak için kodu girin. Örneğin, iki sayının toplamının ve iki sayının çıkarılmasının çarpımını almak için (Text1+Text2)*(Text1-Text2) yazın ve Tamam'ı tıklatın.

 5. Kapat'ı tıklatın.

3: Özel JavaScript hesaplamaları

Daha karmaşık matematik hesaplamaları oluşturmak için özel JavaScript'i kullanın. Bu seçenek, JavaScript'e girmeyi gerektirir ve PDF dosyasındaki tüm alanlara ve JavaScript dilindeki zengin matematik özelliklerine tam erişim sağlar. Ayrıca hesaplamaları daha uzun hale getiren tam Acrobat JavaScript söz dizimi kullanımını gerektirir. Örneğin, aşağıdaki kod yukarıdaki basitleştirilmiş alan gösterimi örneğinde kullanılan aynı denklemi çözer.

 1. Form Hazırla araç çubuğunda, Text1, Text2 ve Text3 olmak üzere üç metin alanı seçin ve ekleyin. Text3, hesaplanan alan olacaktır.

 2. Özellikler bölümünü açmak için Text1 alanını çift tıklatın. Format sekmesinde Format Kategorisi öğesini Sayı olarak belirleyin. Kalan iki metin alanı için bu adımı yineleyin.

  Not:

  Varsayılan olarak, metin alanları Text1, Text2 ve benzeri olarak adlandırılır. Alanın adını değiştirmek için Genel sekmesine gidin ve Ad alanına Num1 veya istediğiniz başka bir ad girdikten sonra Kapat'ı tıklatın.

 3. Özellikler bölümünü açmak için Text3 alanını çift tıklatın. Hesapla sekmesinde Özel Hesaplama Komut Dosyası seçeneğini belirleyin ve Düzenle'yi tıklatın.

  Özel hesaplama komutu

 4. JavaScript editöründe, hesaplama için kodunuzu girin. Örneğin, iki sayının toplamının ve iki sayının çıkarılmasının çarpımını almak için
  event.value=((this.getField("Text1").value+this.getField("Text2").value))*((this.getField("Text1").value-this.getField("Text2").value)); yazın

 5. Tamam'ı ve ardından Kapat'ı tıklatın.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın