Yeni özelliklerin özeti | Acrobat DC 2017 sürümleri

Acrobat DC'nin en son sürümü kullanıma sunulmuştur. Daha fazla bilgi için bkz. Yeni Özelliklerin Özeti | Acrobat DC en son sürümü.

 

Acrobat DC Kasım 2017 sürümü

Acrobat ve Acrobat Reader için yeni sürüm numarası

 Acrobat DC Continuous ve Acrobat Reader DC Continuous ile kullanılabilir

Kasım 2017 sürümüyle son yama kullanıma sunulduktan sonra Acrobat DC Continuous kullanıcısı olan tüm müşteriler 17.xx sürümünden 18.xx sürümüne geçecek. Acrobat DC Classic kullanıcısı olan müşteriler için herhangi bir değişiklik olmayacak.

E-imza geliştirmeleri

  Acrobat DC Continuous ve Acrobat 2017 ile kullanılabilir

İmzaya Gönder hizmeti, basitleştirilmiş bir açılış sayfasıyla imza talep edenler için geliştirildi. Yeni kılavuzlu deneyim de Adobe Sign form alanı oluşturma deneyiminden yararlanarak form alanı ekleme işlemlerini kolaylaştırıyor.

Araçlar > İmzaya Gönder menüsünü kullanarak basitleştirilmiş arabirimi görüntüleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. PDF belgelerini imzaya gönderme.

Erişilebilirlik geliştirmeleri

  Acrobat DC Continuous ve Acrobat 2017 ile kullanılabilir

Role göre eşlenen etiketleri gösterme

Acrobat şimdi role göre eşlendiğinde PDF standart etiketlerini orijinal veya kaynak etiket yerine etiket ağacında otomatik olarak gösteriyor. Kaynak etiket görünümüne geri dönmek istediğinizde Etiketler panelindeki açılır menü seçeneklerinde bulunan Etiketlere Rol Eşleme Uygula seçeneğini kullanabilirsiniz.

Etiketlere rol eşleme uygulama

Tabloları kolayca düzeltme

Artık üstbilgi hücrelerini birden fazla satır veya sütun hücreleriyle ilişkilendirerek tabloları kolaylıkla düzeltebilirsiniz. Üstbilgi bulunmayan veri hücreleri otomatik olarak vurgulanır.

 • İlişkili üstbilgi hücresi kimliği özelliklerini toplu düzenleme: Artık üstbilgi hücrelerini birden fazla satır veya sütun hücreleriyle tek seferde ilişkilendirerek tabloları kolaylıkla düzeltebilirsiniz.
 • Üstbilgi ilişkisi bulunmayan hücreleri vurgulama: Üstbilgi bulunmayan veri hücreleri, tablo düzenleyici aracı açıldığında otomatik olarak vurgulanır.
  Sol gezinme panelinde Etiketler'i seçin, tablo yapısını güncellemek istediğiniz tablo etiketini sağ tıklatın ve Tablo Düzenleyici'yi seçin. Üstbilgi bulunmayan tüm veri hücreleri, Üstbilgisi eksik hücreleri göster seçeneğindeki renk setinde otomatik olarak vurgulanır (Varsayılan renk pembedir).
Eksik üstbilgi seçeneği

Otomatik olarak üstbilgi hücre kimlikleri oluşturma

Artık tüm üstbilgi hücreleri için kolaylıkla hücre kimlikleri oluşturabilirsiniz. Bir üstbilgi kimliğini herhangi bir hücreyle ilişkilendirmek istediğinizde herhangi bir üstbilgi hücresinin kimliği yoksa üstbilgi hücreleri için kimlik oluşturmanızı belirten bir mesaj görüntülenir.

Otomatik olarak üstbilgi kimlikleri oluşturma

Dilerseniz Tablo Düzenleyici modunda bir hücre seçebilir, ardından sağ tıklatılarak erişilen bağlam menüsünden Üstbilgi Hücre Kimliklerini Otomatik Olarak Oluştur'u seçebilirsiniz.

PDF'yi Dışa Aktarma geliştirmeleri

  Acrobat DC Continuous ve Acrobat 2017 ile kullanılabilir

PDF'yi Dışa Aktar özelliğinde (Araçlar > PDF'yi Dışa Aktar) şu geliştirmeler yapıldı:

 • PDF'yi Word'e Dışa Aktarma: Tabloları ve içindekiler tablosunu (TOC) algılama özelliği geliştirildi.
 • PDF'yi PowerPoint'e Dışa Aktarma: Sözcük aralıkları, tablo etiketleri için metin kutusu oluşturma ve madde işaretleriyle listeleme görünümü ile ilgili sorunlar giderildi.
 • Performans ve bellek kullanımı, yetersiz bellek hatalarını giderecek şekilde iyileştirildi.

Create PDF eklentisi artık en son Firefox sürümleriyle uyumlu şekilde çalışıyor

  Acrobat DC Continuous, Acrobat DC Classic ve Acrobat 2017 ile kullanılabilir

Firefox için Create PDF eklentisi, Firefox tarafından yönetilen yeni web uzantısı tabanlı modele taşındı. Güncellenen eklenti, deneyim ve işlev bakımından mevcut Chrome uzantısı ile aynı özelliklere sahip ve şu seçenekleri destekliyor: Web Sayfasını PDF'ye Dönüştürme, Mevcut PDF'ye ekleme ve Firefox'tan Acrobat'ta PDF Açma.

Firefox'ta HTML sayfası yüklendiğinde eklenti seçenekleri

Firefox'ta PDF dosyası yüklendiğinde eklenti seçenekleri

Otomatik OCR için Kullanıcı Arabirimi geliştirmesi

  Acrobat DC Continuous ve Acrobat 2017 ile kullanılabilir

Metne Dönüştür ve Görüntüye Döndür düğmeleri kaldırıldı. Bu düğmelerin yerine tek bir Metni tanı onay kutusu eklendi.

Araçlar > PDF'yi Düzenle alanına gidin. Sağdaki bölmede Taranan Belgeler bölümünün altında onay kutusu görüntülenir.

Metni tanı seçeneği

Daha fazla bilgi için bkz. Taranan PDF'leri düzenleme.

Tarama için geliştirilmiş sorun giderme

  Acrobat DC Continuous ve Acrobat 2017 ile kullanılabilir

Taramayla ilgili tüm hata mesajları için Daha Fazla Bilgi seçeneği eklendi. Bu seçeneği tıklattığınızda sorunun çözümlenmesi için sorun giderme sayfasına yönlendirilirsiniz.

Dosyaları karşılaştırma özelliğine yönelik iyileştirmeler

  Acrobat DC Continuous ve Acrobat 2017 ile kullanılabilir

Daha önce, taranan dosyalara ilişkin dosya karşılaştırma sonuçları, bu dosyaların karşılaştırması görüntü karşılaştırma modunda yapıldığından doğru olmuyordu. Şimdi Dosyaları Karşılaştır aracı, kullanıcıya şu uyarıyı gösteriyor: "Seçili belge, taranmış bir PDF'dir ve metin içermemektedir. Acrobat yalnızca görüntüler arası karşılaştırma işlemi gerçekleştirecektir." Ayrıca bir giriş dosyasında metin tanıma işlemi gerçekleştirilmişse Dosyaları Karşılaştır aracı daha iyi sonuçlar verir.

E-posta eklerinden açılan PDF'leri kaydetme

  Acrobat DC Continuous ve Acrobat 2017 ile kullanılabilir

E-posta eklerinden açılan PDF'leri yerel klasörünüze kaydedebilmeniz için Kaydet düğmesi etkinleştirildi.

Yorumlar listesindeki içeriği kopyalama

  Acrobat DC Continuous ve Acrobat 2017 ile kullanılabilir

Yorumlar listesindeki bir yorumun içeriğini kopyalamak için şimdi Shift+C Klavye kısayolunu kullanabilir veya sağ tıklatılarak erişilen seçenekler menüsünden Kopyala'yı seçebilirsiniz.

Ön kontrol geliştirmeleri

  Acrobat DC Continuous ve Acrobat 2017 ile kullanılabilir

Profilleri, denetimleri ve düzeltmeleri kitaplıklar arasında arama

Artık profiller, denetimler veya düzeltmeler için aynı anda tüm kitaplıklarda arama yapabilirsiniz.

Tüm kitaplıklarda aynı anda arama yapmak isterseniz önce arama kutusunun önündeki kitaplık sembolünü tıklatın, ardından arama kutusuna arayacağınız terimi girin.

Arama kutusu boşsa tüm profilleri tek bir görünümde görebilirsiniz. Kitaplık sembolünün işaretini kaldırdığınızda tek bir kitaplıkta da arama yapabilirsiniz. Bu durumda sadece seçili kitaplıkta bulunan profiller görüntülenir.

Kitaplıkta arama yapma

veraPDF ile PDF/A uyumluluğu

veraPDF, PDF Association'ın başkanlığında yürütülen bir Avrupa Birliği (AB) projesidir. veraPDF, tüm PDF/A kısımlarını ve uyumluluk düzeylerini kapsayan, amaca uygun şekilde oluşturulmuş, açık kaynaklı bir dosya-format doğrulayıcısıdır. Acrobat ön kontrol araçları şimdi veraPDF testleriyle uyumlu olmayan sorunları bulup rapor edebiliyor.

PDF 2.0 desteği

  Acrobat DC Continuous, Acrobat DC Classic ve Acrobat 2017 ile kullanılabilir

Acrobat DC şimdi şu işlemler için destek sunmaktadır:

 • PDF dosyalarını 2.0 sürümüyle görüntüleme.
 • Özel olarak sürüm indirgeme istenen durumlar dışında (örneğin, En İyileştirilmiş PDF Olarak Kaydet veya Boyutu Küçültülmüş PDF seçeneklerinde uyumluluk ayarları kullanıldığında) Kaydet iş akışlarında sürüm olarak 2.0'ı koruma.

Windows Terminal Server'da kullanıcıya özel destek

  Acrobat DC Continuous, Acrobat DC Classic ve Acrobat 2017 ile kullanılabilir

Yöneticiler Windows Terminal Server'daki (WTS) kullanıcıya özel destek sayesinde şimdi Acrobat DC'ye uzaktan güvenli erişim verebilirler. Çalışanlarının gereken Acrobat işlevlerine erişmelerini sağlarken WTS'de uyumluluktan ödün vermeden kullanıcı lisansı yönetim işlemlerini merkezileştirebilirler.

Yöneticiler, Acrobat'ı karşılıksız temin ederek herhangi bir seri numarası anahtarı olmaksızın merkezi sunucu makinelerine yükleyebilirler. Bu sunuculara ilk kez bağlanan kullanıcılardan Acrobat kullanımı için Acrobat DC yetkilendirmesi olan Adobe ID'leri ile oturum açmaları istenir. Giriş yapan kullanıcının lisansı, farklı sunuculara giriş yapan kullanıcıyla birlikte taşınır. Bu yaklaşımda, lisansla ilgili veriler kullanıcının "appdata/roaming" klasörüne kaydedilir ve bu klasördeki tüm verilerin, kullanıcı her oturum açtığında makinelerde eşitlenmesini gerektirir.

Özellikle "<kullanıcı>/appdata/Roaming" klasöründeki ve HKCU yığınındaki kullanıcı profili verileri, kullanıcıyla birlikte taşınmalı ve kullanıcı her oturum açtığında sunucu örneğinde eşitlenmelidir. Yöneticiler, "appdata/roaming" klasörü veya HKCU yığınındaki tüm kullanıcı verilerinin, kullanıcı çıkış yaptığına veya oturumu sonlandırıldığında kaydedildiğinden ve kullanıcı tekrar oturum açtığında kaydedilen bu verilerin eşitlendiğinden emin olmalıdır.

Yöneticiler, profili yeniden yönlendirme için klasörü yeniden yönlendirme gibi mevcut tüm teknikleri veya diğer profil yönetim araçlarını kullanabilir.

Acrobat dağıtım adımları:

 1. Merkezi sunucu makinesinde (ana görüntü) yönetici olarak oturum açın.
 2. Özelleştirme sihirbazını kullanarak özelleştirme işlemini (varsa) tamamladıktan sonra aşağıdaki komut satırını kullanarak Acrobat'ı yükleyin.
  Setup.exe /sALL /msi ROAMIDENTITY=1 ROAMLICENSING=1
 3. Bu işlemi diğer sunucu makinelerinde tekrarlamak için aşağıdaki yöntemlerden birini seçin.
 • Görüntüyü mevcut sanal/fiziksel makinelerde tekrarlamak için OS görüntüleme.
 • 1 ve 2. adımlardan sonra Acrobat'ı mevcut sunucu makinelerine tek tek dağıtın.

Not: Bu özellik, sadece geçerli Acrobat yetkilendirmesi için desteklenir; deneme sürümü dağıtımları için desteklenmez. Aboneliği olmayan kimliklerle oturum açıldığında rastgele hatalar oluşabilir.

Acrobat DC Ağustos 2017 sürümü

Çoklu monitör ile ölçekleme

  Acrobat DC Continuous, Acrobat 2017, Acrobat Reader DC Continuous ve Acrobat Reader 2017 ile kullanılabilir

Acrobat ve Reader artık birden çok monitör için daha iyi destek sunuyor. Acrobat veya Reader'ı dizüstü bilgisayarınızdan masaüstü bilgisayarınızın monitörüne ekranlar arasında taşıdığınızda çalıştığınız ekranın ölçekleme faktörü ve çözünürlüğüne göre otomatik olarak ölçeklenir.

Erişilebilirlik araçları geliştirmeleri

  Acrobat DC Continuous ile kullanılabilir

Acrobat artık PDF'nizi kaydettiğinizde etiket ağacı görünümü ve navigasyonu bozulmadan koruyor. Hatta sayfa eklediğinizde, taşıdığınızda veya kaldırdığınızda otomatik olarak ayarlanarak size zaman kazandırıyor.

Ayrıca, artık Tablo Düzenleyici aracına doğrudan etiket ağacından erişebilirsiniz:

 • Sol gezinme panelinde Etiketler'i seçin, tablo yapısını güncellemek istediğiniz tablo etiketini sağ tıklatın ve Tablo Düzenleyici'yi seçin.
 • Rötuş Okuma Sırası aracından tablo sınırları içindeki herhangi bir yeri tıklatarak Tablo Düzenleyici seçeneğini etkinleştirin.

Sayfa ekleme, silme, taşıma ve değiştirme için geliştirilmiş etiketleme

  Acrobat DC Continuous, Acrobat DC Classic ve Acrobat 2017 ile kullanılabilir

Sayfaya özel işlemler yaparken artık etiket ağacı doğru şekilde güncelleniyor.

 • Sayfa ekleme: Sayfa eklerken, eklenen belgenin etiketleri ekleme işleminin konumu hesaba katılmaksızın her zaman etiket ağacının sonuna ekleniyordu. Bu durum düzeltildi ve artık etiketler doğru konuma ekleniyor.
 • Sayfa taşıma: Sayfaları Organize Et aracında ve Sayfalar Panelinde, sayfalar yeniden düzenlendiğinde sadece içerik taşınıyor, etiketler olduğu gibi kalıyordu. Artık etiketleri sayfa içeriğiyle birlikte doğru konuma taşıyabiliyoruz.
 • Sayfa değiştirme: Bir sayfa değiştirme işlemi yapıldığında değiştirilen sayfanın etiketleri belgeden siliniyor ancak etiketler girilen yeni sayfaya eklenmiyordu. Bu sorun düzeltildi.

Müşteri deneyimi geliştirmeleri

  Acrobat DC Continuous ve Acrobat 2017 ile kullanılabilir

Müşterilerden en çok gelen sorun veya sorulara göre deneyimlerle ilgili olarak aşağıdaki geliştirmeleri gerçekleştirdik:

Son kullanılan konum, varsayılan kaydetme konumu oluyor

Bir belgenin açık konumu, belgenin geçici bir klasörden açılmamış olması şartıyla Farklı Kaydet iletişim kutusunda varsayılan kaydetme konumu oluyor.

Acrobat Standard'da Gizli Bilgileri Kaldır aracı için destek

Acrobat Standard'da artık Gizli Bilgileri Kaldır aracı kullanılabiliyor. Araca erişmek için Araçlar > Koruma > Gizli Bilgileri Kaldır öğesine gidin.

Cetvelleri göstermek için yeni bir tercih

Acrobat ve Reader'da cetvelleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için yeni bir tercih (Belgeleri açarken cetvelleri göster) eklendi. Tercih seçildiğinde, açtığınız her PDF için cetveller görüntüleniyor. Tercih varsayılan olarak seçili değildir.

Cetvelleri göstermek için:

 • Düzenle > Tercihler > Birimler ve Kılavuzlar öğesine giderek Cetveller'in altındaki Belgeleri açarken cetvelleri göster onay kutusunu işaretleyin. Tamam'ı tıklatın.
Belgeleri açarken cetvelleri göster

Metin Kutusu Ekle ve Metin Belirtimi ek açıklamaları için varsayılan fontu belirleme

  Acrobat DC Continuous ile kullanılabilir

Yeni Metin Kutusu Ekle veya Metin Belirtimi ek açıklamaları için varsayılan font ailesi olarak Helvetica kullanılıyordu. Artık bu iki ek açıklamanın varsayılan font ailesini Metin Özelikleri menüsünü kullanarak değiştirebilirsiniz. Yapılan değişiklikler yeni varsayılan font ailesi olarak kaydedilir ve bundan sonra eklediğiniz ek açıklamalara uygulanır.

 1. Acrobat DC'de bir PDF açın.

 2. Araçlar > Yorum öğesine gidin veya sağ bölmede Yorum'u seçin.

 3. Yorum araç çubuğunda Metin Kutusu Ekle veya Metin Belirtimi'ni seçin ve PDF'de eklemek istediğiniz yeri tıklatın.

 4. Metin Özellikleri menüsü görüntülenir. Font, boyut ve renk seçin.

  Metin özellikleri menüsü

  Metin Özellikleri menüsü görünmüyorsa Metin Kutusu Ekle veya Metin Belirtimi alanını çift tıklatın.

Bir SharePoint belgesi kapatılırken veya uygulamadan çıkış yapılırken teslim işlemini iptal etme

  Acrobat DC Continuous ile kullanılabilir

Halen, bir SharePoint belgesini Acrobat'ta Teslim Et ve Aç seçeneğini kullanarak açtığınızda ve ardından belgede herhangi bir değişiklik yapmadan belgeyi kapattığınızda ya da Acrobat'tan çıkış yaptığınızda belge SharePoint'te teslim edilmiş olarak kalıyor.

Artık belgeyi kapattığınızda veya Acrobat'tan çıkış yaptığınızda aşağıda görüldüğü gibi teslim işlemini iptal etmek isteyip istemediğiniz soruluyor.

Teslim işleminin iptalini sor

Ana Sayfa görünümünden Adobe Scan dosyalarına erişme

  Acrobat DC Continuous ile kullanılabilir

Artık Acrobat ve Reader'ın Ana Sayfa görünümündeki Dosya Listelerinde Adobe Scan mobil uygulamasını kullanarak tarayabileceğiniz dosyaları görebilirsiniz.

Ana Sayfa görünümünde Adobe Scan mobil uygulaması dosyaları

Not:

Oturum açmadıysanız Adobe ID'niz ile oturum açarak taramalarınızı görebilirsiniz. Uygulamayı kullanmıyorsanız cep telefonu numaranızı girerek aygıtınızda uygulamayı indirme bağlantısını alabilirsiniz.

RSA-PSS imza düzeni desteği

  Acrobat DC Continuous ile kullanılabilir

Güncel DC sürümüyle, Acrobat RSA-PSS imzalama desteği sunmaya başlıyor. RSA kripto sistemine dayalı yeni bir imza düzeni olan RSA-PSS, yüksek düzeyde güvenlik garantisi veriyor. Daha fazla bilgi için bkz. Raising the standard for RSA signatures (RSA imzaları için standardı yükseltme). Güncel destek içeriği:

 • Acrobat DC ve Acrobat Reader DC
 • İmza doğrulama (Windows ve Mac)
 • Windows ve Mac'te dijital kimlik dosyalarıyla imza oluşturma (PFX/P12)
 • Windows Certificate Store ve aygıtlara içe aktarılan, Yeni Nesil Kriptografi API'sini (CNG) destekleyen akıllı kartlar gibi dijital kimliklerle imza oluşturma. CNG, eski Kripto API'sinin yerini alacak şekilde tasarlandı. Yüksek düzeyde güvenliğin yanı sıra, CNG genişletilebilir ve kriptografi agnostik niteliğine sahip. Daha fazla bilgi ve özelliklerin listesi için bkz. CNG features (CNG özellikleri).
Not:

Eski Windows Kripto API'si ve Apple Anahtar Zinciri kullanan aygıtlarda imza oluşturma işlemi henüz desteklenmiyor.

Özellik şimdilik kayıt defteri ile kontrol ediliyor ve kullanıcı arabirimine sahip değil. Aşağıdaki bağlantıdan daha fazla bilgi edinebilirsiniz: RSA-PSS imzalama desteğini etkinleştirme.

Acrobat DC ve Acrobat Reader DC'de RSA-PSS imzalama desteğini etkinleştirmek için aşağıda görüldüğü gibi Windows kayıt defteri veya Mac plist girişlerini kullanın.

Windows:

1.) bEnableRSAPSSSigning

Veriler

boolean: DWORD value > REG_DWORD

Varsayılan

0

Sürüm #

DC Nisan 2017 (Continuous yolu)

HKCU Yolu

Security\cPubSec\cRSAPSSSigning\

HKLM Yolu

Kilitlenemez

Özet

Bir imzanın RSA-PSS algoritmasıyla oluşturulması gerekip gerekmediğini belirtir.

Ayrıntılar

Olası değerler şunlardır:

 • 0: RSA-PSS algoritmasıyla imzalamayın.
 • 1: RSA-PSS algoritmasını kullanın.

2.) aRSAPSSHashAlgorithm

Veriler

atom: String value > REG_SZ

Varsayılan

boş

Sürüm #

DC Nisan 2017 (Continuous yolu)

HKCU Yolu

Security\cPubSec\cRSAPSSSigning\

HKLM Yolu

Kilitlenemez

Özet

RSA-PSS imzaları için kullanılan imzalama algoritmasını belirtir.

Ayrıntılar

bEnableRSAPSSSigning etkinleştirilmişse bu tercih imzalama algoritmasını belirtir. Bu tercih mevcut değilse veya boş bir değere sahipse  aSignHash  ile belirtilen değer kullanılır. Bir  aSignHash  belirtilmemişse SHA256 kullanılır. Olası değerler şunlardır:

 • SHA1
 • SHA224
 • SHA256
 • SHA384
 • SHA512

3.) iRSAPSSSaltLength

Veriler

integer: DWORD value > REG_DWORD

Varsayılan

32

Sürüm #

DC Nisan 2017 (Continuous yolu)

HKCU Yolu

Security\cPubSec\cRSAPSSSigning\

HKLM Yolu

Kilitlenemez

Özet

RSA-PSS algoritması tarafından kullanılan salt uzunluğunu belirtir.

Ayrıntılar

Not: Salt uzunluğunu ayarlarken tabana dikkat edin, varsayılan taban onaltılı değerdir. Tabanı ondalık sayı olarak değiştirin veya onaltılık değerini girin. Örneğin, salt uzunluğunun ondalık değeri 32 ise onaltılık değeri 20'dir.

Mac:

Mac'te RSA-PSS imzalama desteğini etkinleştirme

Acrobat DC Nisan 2017 sürümü

Acrobat ve Acrobat Reader için yeni sürüm numarası

 Acrobat DC Continuous ve Acrobat Reader DC Continuous ile kullanılabilir

Nisan 2017 sürümüyle, düzeltme kullanıma sunulduktan sonra Continuous yolundaki tüm müşteriler 15.xx sürümünden 17.xx sürümüne geçecek. Classic yolundaki müşteriler için herhangi bir değişiklik olmayacak.

Daha fazla bilgi için şu blog gönderisine bakın: Acrobat yeni bir sürüm numarasıyla sunuluyor (Reader da!).

 

Mac'te Microsoft Office formatlarından zengin PDF'ler oluşturma

  Acrobat DC Continuous ile kullanılabilir

Artık Microsoft Office belgelerini Mac OS'de yüksek kalitede etiketli PDF'lere dönüştürebilirsiniz. Acrobat DC, yerel dönüştürmenin yanı sıra şimdi belgeleri PDF'lere dönüştürmek için Adobe Create PDF bulut hizmetini kullanıyor.

Oluşturulan yüksek kaliteli PDF'ler görsel olarak son derece aslına uygun bir sonuç veriyor. PDF'ler erişilebilirlik için düzgün bir şekilde etiketleniyor. Ayrıca, PDF'lerde bulunan bağlantı tanıma özelliği sayesinde köprüler, dahili belge bağlantıları ve içindekiler tabloları canlı bağlantılar olarak oluşturuluyor.

Not:

Hizmet sadece çevrimiçi olduğunuzda kullanılabilir.

Hizmet, Microsoft Office uygulamasının içinden nasıl çalışır?

 1. Microsoft Word 2016'da, Acrobat şeridindeki PDF Oluştur seçeneğini tıklatın.

  Microsoft Word'den PDF Oluşturma

 2. Acrobat'ın Create PDF iletişim kutusundan, Seçimimi hatırla  onay kutusunu  işaretleyip Evet'i tıklatın. Belge, hizmet kullanılarak PDF'ye dönüştürülür ve PDF indirilerek Acrobat DC'de açılır.

  Not:

  Hayır'ı tıklatırsanız belgeyi PDF'ye dönüştürmek için yerel Office uygulaması kullanılır.

 3. PDF'yi kaydedin.

Tercihleri sıfırlama adımları

Daha sonra PDF oluşturmak için bulut hizmeti kullanmaktan vazgeçerseniz tercihinizi değiştirebilirsiniz.

 • Acrobat şeridinde Tercihler öğesini tıklatın, Acrobat Create PDF Ayarlar iletişim kutusunda Adobe Create PDF bulut hizmetini kullanıp kullanmayacağımı sor onay kutusunu işaretleyin ve ardından Tamam seçeneğini tıklatın. 
Tercihleri sıfırlama

Hizmet, Acrobat DC'den nasıl çalışır?

Acrobat DC'de bulut hizmetini kullanarak PDF oluşturmak için desteklenen PDF oluşturma iş akışları şunlardır:

 • Dosya menüsünden oluşturma – Dosya > Oluştur > Dosyadan  PDF .
 • Create PDF aracını kullanarak oluşturma – Araçlar > PDF Oluştur > Tek Dosya.
 • Sürükleyip bırakın.

Acrobat DC, hizmeti kullanarak tek seferde sadece bir belgeyi PDF'ye dönüştürebilir.

 1. Acrobat DC'de, Dosya > Oluştur > Dosyadan PDF öğesini seçin.

 2. PDF'ye dönüştürmek istediğiniz Office belgesini seçin ve 'ı tıklatın.

  Acrobat çevrimiçi hizmetini kullanarak PDF oluşturma

 3. Adobe Create PDF bulut hizmetini kullan onay kutusu varsayılan olarak seçilidir. Belge, hizmet kullanılarak PDF'ye dönüştürülür ve PDF indirilerek Acrobat DC'de açılır.

 4. PDF'yi kaydedin.

   

Vurgulanan metni kolaylıkla kopyalama

  Acrobat DC Continuous ile kullanılabilir

Artık sağ tıklatma menüsünü kullanarak vurgulanan metni kolaylıkla kopyalayabilirsiniz.

 1. Vurgulanan metni sağ tıklatıp Metin Seçimini Etkinleştir'i seçin.

  Metin vurgulamaları için metin seçimini etkinleştirme

 2. Vurguladığınız alandaki kopyalamak istediğiniz metni seçin ve sağ tıklatarak Kopyala öğesini seçin. 

  Metni kopyalama

PDF dosyalarını DirectInk ile imzalama

  Acrobat DC Continuous ile kullanılabilir

Sertifikalar uygulamasının İmzalar Panelinde bulunan yeni DirectInk desteği, daha doğal bir deneyim sunmasının yanı sıra, Windows 10 aygıtlarında belge imzalarken imzalarınızın görünümünü çok daha iyi kontrol etmenizi sağlar.

İmzanızı çizme

Canlı metinler içeren taranmış belgelerde OCR çalıştırma

  Acrobat DC Continuous ile kullanılabilir

Acrobat artık canlı metinler içeren görüntülere sahip taranmış bir PDF'de OCR çalıştırabilir. Daha önce böyle bir PDF'de OCR çalıştırıldığında "Bu sayfa oluşturulabilir metin içeriyor" hata mesajı görüntülenirdi.

 1. Taranmış PDF'yi Acrobat DC'de açın.

 2. Araçlar > Taramayı İyileştir > Tanınabilir Metin > Bu Dosyada öğesine gidin.

 3. Araç çubuğunda Ayarlar öğesini tıklatın. Tanınabilir Metin iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Çıktı açılır menüsünde Aranabilir Görüntü veya Aranabilir Görüntü (tam) öğesini seçin ve Tamam'ı tıklatın.

 5. Araç çubuğunda Tanınabilir Metin'i tıklatın.

   

Erişilebilirlik geliştirmeleri

  Acrobat DC Continuous ve Classic ile kullanılabilir

Etiketler panelinde genişletilmiş etiketler görünümü

Acrobat artık etiketler paneli açılışında varsayılan olarak etiket ağacını kap düzeyinde genişletir. Önceki bir görünümü geçersiz kılmaz ancak ilk varsayılan görünüm olarak çalışır. Genişletilmiş görünüm, belge yapısını kolayca incelemenizi ve düzeltmenizi sağlar.

Tek bir tıklatmayla tüm boş etiketleri silme

Artık tek bir tıklatmayla tüm boş etiketleri silebilirsiniz. Etiketler menüsü altındaki yeni Boş Etiketleri Sil seçeneği, seçili etiketin alt ağacında yer alan tüm boş etiketleri silmenize izin verir. (TD, TH ve Link – OBJR gibi geçerli etiketleri silmez.)

 1. Etiketli PDF'yi Acrobat DC'de açın.

 2. Sol Gezinme Bölmesinde Etiketler'i seçin ve ardından etiketleri genişletin.

 3. Alt ağacındaki tüm boş etiketleri silmek istediğiniz etiketi sağ tıklatın ve Boş Etiketleri Sil'i tıklatın.

   

Ön kontrol geliştirmeleri

  Acrobat DC Continuous ile kullanılabilir

 • Ön Kontrol Kitaplıkları: Ön Kontrol Profilleri, Hata Düzeltmeleri ve Kontroller artık Kitaplıklarda iyi şekilde düzenlenmiştir.
  Daha fazla bilgi için bkz. Ön Kontrol Kitaplıkları (PDF | 711 KB).
 • Ön Kontrol Değişkenleri: Değişkenler; Profilleri, Kontrolleri ve Hata Düzeltmelerini uygulandıklarında dinamik olarak ayarlamanızı sağlar. Profilleri, Kontrolleri veya Hata Düzeltmelerini düzenlerken turuncu üçgen göründüğünde değişkenler kullanılabilir. Değişkenleri kullanarak mevcut nesneleri filtreleyebilirsiniz.
 • Ön kontrol yeni Ghent PDF Workgroup Teknik Özellikleri 2015'i destekler: Yeni GWG teknik özellikleri PDF/X-4'ü temel alır ve nötr KYM medya iş akışlarının yanı sıra yerel saydamlığı destekler.
 • Ön kontrolde PDF/UA doğrulaması: Ön kontrol artık genel erişilebilirlik sorunlarını gidermeye ve Evrensel Erişilebilirlik PDF/UA uluslararası standardına göre doğrulama yapmaya olanak tanır.

Acrobat Reader'ı dahili bir güncelleme sunucusundan dağıtma

 Acrobat Reader DC Continuous ve Classic sürümlerinde kullanılabilir

BT yöneticileri artık Adobe Update Server Setup Tool (AUSST) aracını kullanarak Acrobat Reader'ı kendi dahili güncelleme sunucularından yönetebilir ve dağıtabilir. Bu araç, kurumsal BT yöneticilerinin ürünleri ve güncellemeleri kendi hızlarında dağıtmalarını ve güncellemeleri kendilerinin karar verdiği bir tarihte çalışanlarına göndermelerini sağlar. Araç, hem Windows hem de Mac güncellemelerini destekler.

Daha fazla bilgi için bkz. Adobe Update Server Setup Tool'u kullanma.

 

Acrobat ve Acrobat Reader'ı Remote Update Manager'ı kullanarak dağıtma

 Acrobat DC Continuous ve Classic, Acrobat Reader DC Continuous ve Classic sürümlerinde kullanılabilir

BT yöneticileri, artık Remote Update Manager (RUM) aracını kullanarak en yeni Acrobat Pro, Standard ve Reader güncellemelerini manuel olarak yönetmeden istemci makinelerine dağıtabilir. RUM, Adobe Update sunucusuyla kullanılabildiği gibi şimdi de Adobe Update Server Setup Tool (AUSST) aracı ile dahili bir Adobe Update sunucuyla da kullanılabiliyor.

Daha fazla bilgi için bkz. Adobe Remote Update Manager'ı kullanma.

 

Acrobat DC Ocak 2017 sürümü

Dijital kimlik oluşturmak için imzanızı çizme

  Acrobat DC Continuous ile kullanılabilir

Görüntü ve metne ek olarak, artık imzanızı çizip dijital kimliğinize ekleyebilir ve belge imzalamak için kullanabilirsiniz. İmzanızı çizmek için parmaklarınızı ya da bir donanım kalemi kullanabilirsiniz.

İmza görünümü

İmzanızı çizme

SharePoint tabanlı paylaşılan inceleme için otomatik yapılandırma

  Acrobat DC Continuous ile kullanılabilir

Acrobat artık SharePoint tabanlı bir paylaşılan inceleme başlatmak için SharePoint sunucunuzun alt sitesinin içinde otomatik olarak yeni bir belge kitaplığı oluşturur. Bunun yanı sıra paylaşılan incelemeyi barındıracak alt siteyi ve ilgili belge kitaplığını da seçebilirsiniz.

 1. Paylaşılan inceleme için göndermek istediğiniz PDF'yi açın.

 2. Araçlar > Paylaşılan Yorumlar için Gönder'e gidin ve ardından araç çubuğunda Paylaşılan Yorumlar için Gönder'i tıklatın.

 3. Açılır menüden Yorumları otomatik olarak kendi dahili sunucumda topla öğesini seçin ve ardından İleri öğesini tıklatın.

 4. SharePoint alt sitesi öğesini seçin ve ardından alt sitenizin SharePoint sunucusundaki URL'sini sağlayın. İleri'yi tıklatın.

  İnceleme dosyanızı SharePoint alt sitesinde barındırma

  Acrobat paylaşılan incelemeyi başlatmak için alt siteniz içinde otomatik olarak (AcrobatSharedReviews adıyla) yeni bir belge kitaplığı oluşturur ve yapılandırır.

 5. Seçim yapmak için ekrandaki talimatları izleyin ya da kalan adımları tamamlamak için ilgili seçenekleri belirleyin.

  Not:

  Gözden geçirenlerinizin yorum ekleme ve yayınlama için SharePoint alt sitesinde uygun izinlere sahip olduğundan emin olun.

Acrobat formlarındaki tarih ve görüntü alanları için destek

  Acrobat DC Continuous ile kullanılabilir

Artık formunuzu Acrobat DC'de Form Hazırla aracını kullanarak hazırlarken görüntü alanı ve tarih alanı ekleyebilirsiniz. Formu doldururken karşılık gelen alanlar tıklatılabilir; kullanıcılar alanı tıklatıp görüntü veya tarih seçebilir.

Formlar için Tarih ve Görüntü araçları

Görüntü alanını kullanma

Formu Acrobat DC'de hazırlarken araç çubuğundaki Görüntü Alanı simgesini tıklatın ve ardından belgede alanın yerleştirilmesini istediğiniz konumu tıklatın.

Formda görüntü alanını kullanma

Diğer alanlarda olduğu gibi alanı yeniden adlandırabilir ya da alanın özellikleri için değerleri belirleyebilirsiniz. Özellikler iletişim kutusunu açmak için Tüm Özellikler bağlantısını tıklatın ya da alanı çift tıklatın.

 1. Alan için bir görüntü simgesi görüntülenir. Görüntü simgesini tıklatın.

  Formu doldururken bir görüntü simgesi görüntülenir

 2. Görüntü bulma ve seçme.

  Görüntü bulma ve seçme

  Not:

  Görüntüyü bulurken Aç iletişim kutusundaki Aç düğmesinin hemen üzerindeki dosya türü açılır menüsünden uygun bir dosya türü seçin. PDF dosyalarına ek olarak şu görüntü dosya türleri desteklenir: JPG, GIF, PNG ve TIF.

  Görüntü alanı için bu yeni form doldurma deneyimi Acrobat Reader Continuous sürümünde de kullanılabilir.

 3. Tamam'ı tıklatın. Görüntü alana yerleştirilir.

  Seçilen görüntü alana yerleştirilir

Tarih alanını kullanma

Formu Acrobat DC'de hazırlarken araç çubuğundaki Tarih Alanı simgesini tıklatın ve ardından belgede alanın yerleştirilmesini istediğiniz konumu tıklatın.

Formda Tarih alanını kullanma

Diğer alanlarda olduğu gibi alanı yeniden adlandırabilir ya da alanın özellikleri için değerleri belirleyebilirsiniz. Özellikler iletişim kutusunu açmak için Tüm Özellikler bağlantısını tıklatın ya da alanı çift tıklatın.

 1. Alanı tıklattığınızda alanın sağ ucunda ok simgesini görürsünüz.

  Alanı tıklattığınızda bir ok simgesi görünür

  Not:

  Tarih alanı için bu yeni form doldurma deneyimi hem Acrobat hem de Reader'da (Continuous ve Classic) kullanılabilir.

 2. Ok simgesini tıklatın ve Tarih Seçici'yi kullanarak uygun bir tarih seçin. Alternatif olarak, klavyeyi kullanarak da tarih girebilirsiniz.

  Tarih Seçici

 3. Tarih alana yerleştirilir.

  Seçilen tarih alana yerleştirilir

Formlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. PDF formları oluşturma ve dağıtma.

Acrobat formlarındaki Radyo düğmesine yönelik iyileştirmeler

  Acrobat DC Continuous ve Classic ile kullanılabilir

Acrobat formlarındaki Radyo düğmelerinin varsayılan davranışına yönelik aşağıdaki iyileştirmeler yapıldı:

 • Radyo düğmelerinin birden fazla kopyası varsayılan olarak aynı gruba yerleştirilir. Radyo düğmelerini farklı gruplara kopyala onay kutusunu seçerek bu davranışı değiştirebilir ve her bir radyo düğmesini ayrı bir gruba yerleştirebilirsiniz.
 • Artık radyo düğmeleri sayfalara kopyalandığında her sayfa için ayrı gruplar oluşturulur.
 • Birden fazla radyo düğmesi seçili olduğu zaman Özellikler iletişim kutusunda Grup Adı alanını kullanarak grup adını tek bir tıklatmayla değiştirme seçeneğine sahip olursunuz.

Dosyaları karşılaştırma özelliğine yönelik iyileştirmeler

  Acrobat DC Continuous ve Classic ile kullanılabilir

Geliştirilmiş görüntü karşılaştırma doğruluğu

Dosyaları karşılaştırma özelliği eskiden yeni dosyada görüntü üzerinde yapılan herhangi bir değişiklik için görüntünün tamamını vurgulardı. Artık görüntünün tamamını vurgulamak yerine görüntü üzerinde yapılan değişikliğin konumunu doğru biçimde vurgular.

Karşılaştırma raporlarında ek açıklamaları yanıtlama, silme, filtreleme ve düzenleme

 • Yanıt özelliği artık karşılaştırma raporundaki değişiklikleri vurgulayan açılır pencerelerin hepsinde bulunur. Açılır pencerede Yanıtla bağlantısını tıklattığınızda uygun metni ekleyebileceğiniz RHP'ye gidersiniz.
 • Artık bir karşılaştırma ek açıklamasını sağ tıklatarak veya klavyenizdeki Delete tuşuna basarak rapordan silebilirsiniz.
 • Artık RHP'de değişiklikleri belirli bir duruma göre filtreleyebilirsiniz.
 • Ayrıca RHP'de bir karşılaştırma ek açıklamasının metnini düzenleyebilirsiniz.

Acrobat başlatıldığında son LHP (Sol Bölme) durumunu koruma

  Acrobat DC Continuous ile kullanılabilir

Artık ilgili LHP alanını açtıktan sonra LHP girişini sağ tıklatma bağlam menüsünden açık bir şekilde iğneleyebilirsiniz.

LHP girişini sağ tıklatma bağlam menüsünden iğneleme

LHP (Sol Bölme) ve araç çubuğu kontrolleri araç aramaya dahil edildi

  Acrobat DC Continuous ile kullanılabilir

LHP ve araç çubuğu kontrolleri artık araç aramaya dahil edildi.

DirectInk ile gelişmiş deneyim

  Acrobat DC Continuous ile kullanılabilir

Artık kaleminizi veya dijital kaleminizi araç seçmeden doğrudan belge üzerinde kullanabilirsiniz.

Sanal ortamlarda bireysel kullanıcı dağıtımı için destek

  Acrobat DC Continuous ve Classic ile kullanılabilir

BT yöneticileri artık Citrix XenApp, XenDesktop ve VMware Horizon sanal ortamlarında bireysel kullanıcılar için sunulan yeni destek ile Acrobat DC'ye güvenli erişim sağlayabilir.

Daha fazla bilgi için bkz. Görüntülü İşletim Sistemi dağıtımları (bireysel kullanıcı).

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın