Flash belgeleriyle çalışma

Flash dosyaları hakkında

Flash Professional'da, her biri farklı amaçlara sahip çeşitli dosya türleriyle çalışabilirsiniz:

 • FLA dosyaları, Flash Professional'da üzerinde çalıştığınız ana dosyalar, temel medyalar, zaman çizelgesi ve bir Flash Professional belgesi için komut dosyası bilgilerini içerir. Medya nesneleri Flash Professional belgenizin içeriğini oluşturan grafik, metin, ses ve video nesneleridir. Zaman Çizelgesi, Flash Professional'a belirli medya nesnelerinin ne zaman Sahne Alanı'nda görünmeleri gerektiğini söylediğiniz yerdir. Belgelerin davranışlarını daha iyi kontrol etmek ve kullanıcı etkileşimlerine karşılık vermelerini sağlamak için ActionScript® kodunu Flash Professional belgelerine ekleyebilirsiniz.

 • Sıkıştırılmamış XFL dosyaları FLA dosyalarına benzerdir. Bir XFL dosyası ve aynı klasörün içindeki diğer ilişkili dosyalar, bir FLA dosyasının sıkıştırılmamış eşdeğeridir. Bu biçim, kullanıcı gruplarının bir Flash projesinin farklı öğeleri üzerinde aynı anda çalışmalarını kolaylaştırır. Daha fazla bilgi için, bkz. Sıkıştırılmamış XFL dosyalarıyla çalışma.

 • FLA dosyalarının derlenmiş sürümleri olan SWF dosyaları bir web sayfasında görüntülediğiniz dosyalardır. FLA dosyanızı yayınladığınızda Flash Professional, bir SWF dosyası oluşturur.

  Flash Professional SWF dosyası biçimi, diğer uygulamaların desteklediği açık bir standarttır. Flash Professional dosya biçimleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. www.adobe.com/go/flashplayer_tr.

 • AS dosyaları ActionScript dosyalarıdır; bunları ActionScript kodunuzun bir kısmını veya tamamını FLA dosyalarınızın dışında tutmak için kullanabilirsiniz. Bu, kod organizasyonu için ve Flash Professional içeriğinin farklı kısımları üzerinde birden çok kişinin çalıştığı projelerde faydalıdır.

 • SWC dosyaları, yeniden kullanılabilir Flash Professional bileşenlerini içerir. Her SWC dosyası derlenmiş bir film klibi, ActionScript kodu ve bileşenin gerektirdiği diğer varlıkları içerir.

  not: (yalnızca Flash Professional CC) SWC dosyaları Flash Pro'ya içe aktarılamaz.

 • ASC dosyaları, Flash Media Server'ın üzerinde çalıştığı bir bilgisayarda çalıştırılacak ActionScript'i saklamak için kullanılan dosyalardır. Bu dosyalar bir SWF dosyasındaki ActionScript ile birlikte çalışan sunucu tarafı mantığını uygulama yeteneği sağlar.

  not: ASC dosyaları, Flash Professional CC'de desteklenmemektedir.

 • JSFL dosyaları Flash Professional geliştirme aracına yeni işlevler eklemek için kullanabileceğiniz JavaScript dosyalarıdır.

Adobe'nin önerdikleri

Aşağıdaki ek videolar ve eğitimler Flash Professional ile çalışmayı göstermektedir. Bazı videolar Flash Professional CS3 veya CS4 gösterebilir ancak yine de Flash Professional CS5 için geçerlidir.

Diğer Adobe uygulamalarıyla çalışma

Geniş bir yaratıcı iş akışı seçeneği sunmak üzere, Flash diğer Adobe® uygulamalarıyla birlikte çalışması için tasarlanmıştır. Illustrator® ve Photoshop® dosyalarını doğrudan Flash'a içe aktarabilirsiniz. Ayrıca Flash'ta video oluşturup bunu Adobe® Premiere® Pro veya After Effects® ile düzenleyebilir ya da bu uygulamaların birinden Flash'a videoyu içe aktarabilirsiniz. SWF dosyalarınızı yayınlarken, içeriği web sayfalarınıza gömmek için Dreamweaver® kullanabilir ve içeriği düzenlemek için Flash'ı doğrudan Dreamweaver'ın içinden başlatabilirsiniz.

XFL dosyalarını açma

Flash Professional CS5 ile başlayarak XFL, oluşturduğunuz FLA dosyalarının dahili biçimidir. Flash'ta bir dosya kaydettiğinizde, varsayılan biçim FLA'dır ancak dosyanın dahili biçimi XFL'dir.

After Effects ® gibi diğer Adobe ® uygulamaları XFL biçimindeki dosyaları dışa aktarabilir. Bu dosyalar FLA uzantısı yerine XFL uzantısına sahiptir. InDesign ® dahili olarak XFL olan FLA biçiminde dışa aktarabilir. Bu sayede önce After Effects ya da InDesign'da üzerinde çalışmaya başladığınız bir projeye Flash'ta devam edebilirsiniz.

Flash içinde XFL dosyalarını bir FLA dosyasını açtığınız şekilde açıp çalışabilirsiniz. Flash Professional'da bir XFL dosyası açtığınızda dosyayı FLA dosyası veya sıkıştırılmamış XFL dosyası olarak kaydedebilirsiniz.

Aşağıdaki eğitim videoları InDesign ve AfterEffects'ten Flash'a, XFL ve FLA yoluyla dışa aktarmayı göstermektedir:

Flash içinde bir XFL dosyasını açmak için:

 1. InDesign veya After Effects gibi başka bir Adobe® uygulamasında, çalışmanızı bir XFL dosyası olarak dışa aktarın.

  Uygulama, orijinal dosyanın bütün katmanlarını ve nesnelerini XFL dosyasında korur.

 2. Flash Professional'da, Dosya > Aç seçeneklerini belirleyin ve XFL dosyasına gidin. Aç'ı tıklatın.

  XFL dosyası, Flash'ta tıpkı bir FLA dosyası gibi açılır. Orijinal dosyanın tüm katmanları, Zaman Çizelgesi'nde; orijinal nesneler ise Kütüphane panelinde görüntülenir.

  Artık dosya ile normalde çalıştığınız gibi çalışabilirsiniz.

 3. Dosyayı kaydetmek için, Dosya > Kaydet seçeneklerini belirleyin.

  Flash Professional, Farklı Kaydet iletişim kutusunda yeni FLA dosyasını adlandırmanızı ister.

 4. Bir ad yazın ve FLA dosyasını kaydedin.

Sıkıştırılmamış XML dosyalarıyla çalışma

Flash Professional CS5 ile birlikte, artık sıkıştırılmamış Flash dosyalarınız ile XFL biçiminde çalışmayı seçebilirsiniz. Bu biçim, bir Flash dosyasını oluşturan her bir ayrı parçayı veya alt dosyayı görmenizi sağlar. Bu parçalar şunları içerir:

 • Flash dosyasını bütün olarak tanımlayan bir XML dosyası.

 • Her bir Kütüphane sembolünü tanımlayan ayrı XML dosyaları.

 • Yayınlanma ayarları, mobil ayarları ve diğerlerini içeren ek XML dosyaları.

 • Flash dosyası tarafından kullanılan bitmap dosyaları gibi harici varlıkları içeren klasörler.

Sıkıştırılmamış XFL biçimi ile çalışarak Flash dosyasının her parçasının üzerinde değişik insanların çalışabilmesine izin verebilirsiniz. Ayrıca XFL dosyanızın içerisinde yapılan değişiklikleri yönetmek için bir kaynak kontrol sistemi kullanabilirsiniz. Bu özellikler bir araya geldiğinde, büyük projelerde çok sayıda tasarımcı ve geliştiricinin birlikte çok daha kolay biçimde çalışabilmesine olanak verir.

XFL dosyaları ile canlı güncellemeyi kullanma

Sıkıştırılmamış XFL Belgeleri için düzenlenebilir varlıkların canlı güncellemesi ile Flash'ta belge açıkken, sıkıştırılmamış XFL belgesinden herhangi bir Kütüphane varlığını düzenleyebilirsiniz. Başka bir uygulamada varlığı düzenlemeniz bittiğinde, varlığa yaptığınız değişiklikler Flash'ta yansıtılır.

Başka bir uygulamada sıkıştırılmamış XFL belgesinden bir varlığı düzenlemek için:

 1. Flash Belgesini Sıkıştırılmamış XFL biçiminde kaydedin.

 2. Photoshop gibi uygun bir düzenleyicide, Sıkıştırılmamış XFL belgesinin LIBRARY klasöründen düzenlemek istediğiniz varlığı açın.

 3. Varlığı düzenleyin ve değişiklikleri kaydedin.

 4. Flash Pro'ya geri dönün.

  Varlığın güncellemesi anında Flash'ta yansıtılır.

Dreamweaver'da oluşturulan SWF dosyasını Flash'ta düzenleme

Hem Flash hem de Dreamweaver yüklediyseniz Dreamweaver belgesindeki bir SWF dosyasını seçebilir ve bunu düzenlemek için Flash'ı kullanabilirsiniz. Flash SWF dosyasını doğrudan düzenlemez; kaynak belgeyi düzenler (FLA dosyası) ve SWF dosyasını yeniden dışa aktarır.

 1. Dreamweaver'da Özellik denetçisini açın (Pencere > Özellikler).
 2. Dreamweaver belgesinde aşağıdakilerden birini yapın:
  • SWF dosya yer tutucusunu seçmek için tıklatın; sonra Özellik denetçisinde Düzenle'yi tıklatın.

  • SWF dosyasının yer tutucusunu sağ tıklatın (Windows) ya da Control tuşunu basılı tutarak tıklatın (Macintosh) ve bağlam menüsünden Flash'la Düzenle'yi seçin.

   Dreamweaver odağı Flash'a aktarır ve Flash seçili SWF dosyasına ilişkin Flash yazma dosyasını (FLA) bulmaya çalışır. Flash bu Flash yazma dosyasını bulamazsa sizden dosyayı bulmanız istenir.

   not: FLA dosyası veya SWF dosyası kilitliyse dosyaya Dreamweaver'da göz atın.

 3. Flash'ta FLA dosyasını düzenleyin. Flash Belgesi penceresi dosyada Dreamweaver içinden değişiklik yaptığınızı belirtir.
 4. Düzenlemeleri tamamladığınızda Bitti'yi tıklatın.

  Flash FLA dosyasını güncelleştirir, SWF dosyası olarak yeniden dışa aktarır, kapanır ve odağı Dreamweaver belgesine döndürür.

  Not:

  SWF dosyasını güncelleştirmek ve Flash'ı açık tutmak için Flash'ta Dosya > Dreamweaver için Güncelleştir'i seçin.

 5. Belgedeki güncelleştirilmiş dosyayı görüntülemek için Dreamweaver Özellik denetçisindeki Oynat'ı tıklatın ya da sayfanızı tarayıcı penceresinde önizlemek için F12 tuşuna basın.
 1. Flash'ı başlatın.
 2. Ana Flash ekranında Create New > Flash File (Mobile) (Yeni Oluştur > Flash Dosyası (Mobil)) seçeneğini belirleyin.
 3. Device Central'da bir Player (Oynatıcı) sürümü ve ActionScript sürümü seçin.
 4. Bir içerik türü seçin.
 5. Kullanılabilir Aygıtlar listesinde, bir ya da birden çok hedef aygıt seçin (ya da Aygıt Kümeleri listesinde bir aygıt ya da ya da aygıt kümesi seçin).
 6. Oluştur'u tıklatın.
 7. Yeni Flash belgesine içerik ekleyin.
 8. Belgeyi test etmek için Kontrol Et > Test Et'i seçin.

Yeni belge oluşturma

Flash Professional'da yeni bir belge oluşturabilir veya önceden kaydedilmiş bir belgeyi açabilirsiniz ve çalışırken yeni bir pencere açabilirsiniz. Yeni veya varolan belgeler için özellikleri ayarlayabilirsiniz.

Yeni belge oluşturma

 1. Dosya > Yeni'yi seçin.
 2. Genel sekmesinde, oluşturmak istediğiniz Flash belgesi türünü seçin.
 3. Şunlardan birini yapın:

Şablondan yeni belge oluşturma

 1. Dosya > Yeni'yi seçin.
 2. Şablonlar sekmesini tıklatın.
 3. Kategori listesinden bir kategori seçin, Kategori Öğeleri listesinden bir belge seçin ve Tamam'ı tıklatın. Flash Professional ile birlikte gelen standart şablonları veya önceden kaydettiğiniz bir şablonu seçebilirsiniz.

Var olan bir belgeyi açma

 1. Dosya > Aç'ı seçin.
 2. Aç iletişim kutusunda, dosyaya gidin veya Git kutusuna dosyanın yolunu girin.
 3. Aç'ı tıklatın.

Birden çok belge açıkken belge görüntüleme

Birden çok belge açtığınızda, Belge penceresinin üst tarafındaki sekmeler açık belgeleri belirtir ve bunların arasında kolayca gezinmenizi sağlar. Sekmeler sadece belgeler Belge penceresinde büyütülmüş olduğunda görünür.

 1. Görüntülemek istediğiniz belgenin sekmesini tıklatın.

  Varsayılan olarak, sekmeler belgelerin oluşturulduğu sırayla görünür. Sıralarını değiştirmek için belge sekmelerini sürükleyebilirsiniz.

Geçerli belge için yeni bir pencere açın

 1. Pencere > Pencereyi Çoğalt'ı seçin.

Yeni veya varolan bir belgenin özelliklerini ayarlama

 1. Belge açıkken, Değiştir > Belge'yi seçin.

  Belge Ayarları iletişim kutusu görünür.

 2. Sahne Alanı'nın Boyutlarını ayarlamak için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Sahne Alanı boyutunu piksel cinsinden belirtmek için Genişlik ve Yükseklik kutularına değerler girin. Minimum boyut 1 x 1 piksel; maksimum boyut ise 2880 x 2880 pikseldir.

  • Sahne Alanı boyutunu, Sahne Alanı içeriği tarafından kullanılan tam alan miktarıyla eşleştirmek için İçerik Eşleştir seçeneğini belirleyin.

  • Sahne Alanı boyutunu maksimum kullanılabilir yazma alanına ayarlamak için Yazıcı Eşleştir'i tıklatın. Bu alan, kağıt boyutu eksi, Sayfa Yapısı (Windows) veya Baskı Kenar Boşlukları (Macintosh) iletişim kutularının Kenar Boşlukları alanında, geçerli olarak seçili olan kenar boşluğu boyutu tarafından belirlenir.

  • Sahne Alanı boyutunu varsayılan boyuta, 550 x 400 piksele ayarlamak için Varsayılan Eşleştir'i tıklatın.

 3. Sahne Alanı'nda, Sahne Alanı'nın kenarlarına göre görünümlerini korumak üzere 3B nesnelerinin konumlarını ve yönlendirmelerini ayarlamak için, Geçerli Sahne Alanı İzdüşümünü Korumak İçin 3B Perspektif Açısını Ayarla öğesini seçin.

  Bu boyut yalnızca Sahne Alanı boyutunu değiştirirseniz kullanılabilir.

 4. (Yalnızca CS5.5) Sahne alanının içeriğini otomatik olarak Sahne Alanı boyutu değişikliğine göre ölçeklemek için İçeriği Sahne Alanıyla Ölçekle öğesini seçin.

  Bu boyut yalnızca Sahne Alanı boyutunu değiştirirseniz kullanılabilir. Tercihler'de içeriğin kilitli ve gizli katmanlarda ölçeklenip ölçeklenmeyeceğini seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Genel tercihleri ayarlama.

 5. Çalışma alanında görüntülenen cetvel ölçüm birimlerini belirtmek için Cetvel Birimleri menüsünden bir seçenek belirleyin. (Bu ayar aynı zamanda Bilgi panelinde kullanılan birimleri de belirler.)
 6. Belgenizin arka plan rengini ayarlamak için, Arka Plan Rengi örneğini tıklatın ve paletten bir renk seçin.
 7. Kare Hızı için her bir saniyede görüntülenecek animasyon karesi sayısını girin.

  Bilgisayarda görüntülenen, özellikle de bir web sitesinde oynatılan animasyonların çoğu için saniyede 8 kare (fps) ile 15 fps arasında bir değer yeterlidir. Kare hızını değiştirdiğinizde, yeni kare hızı, yeni belgelerin varsayılan ayarı olur.

 8. (Yalnızca CS5.5) Belgeyi belirli aralıklarla otomatik olarak kaydetmek için Otomatik Kaydet seçeneğini belirleyin ve kayıtlar arasındaki dakika sayısını belirtin.
 9. Şunlardan birini yapın:
  • Yeni ayarları yalnızca yeni belgeye uygulamak için Tamam'ı tıklatın.

  • Yeni ayarları tüm yeni belgeler için varsayılan özellikler yapmak için Varsayılan Yap'ı tıklatın.

Özellik denetçisini kullanarak belge özelliklerini değiştirme

 1. Sahne Alanı'ndaki tüm nesnelerin seçimini kaldırmak için Sahne Alanı dışındaki çalışma alanını tıklatın. Belge özellikleri, Özellik denetçisinde görünür. Özellik denetçisini açmak için Pencere > Özellikler seçeneklerini belirleyin.
 2. (Yalnızca CS5.5) Yayınlama bölümünde, belgeniz için bir Flash Player sürümü ve ActionScript sürümü seçin. Ek Yayınlama ayarlarına erişmek için Yayınlama Ayarları düğmesini tıklatın. Daha fazla bilgi için bkz. Yayınlama ayarları.

 3. Özellikler bölümünde, FPS (saniye başına düşen kare) için, saniyede oynatılacak animasyon karesi sayısını girin.
 4. Sahne Alanı boyutunu değiştirmek için, Sahne Alanı'nın genişlik ve yükseklik değerlerini girin.
 5. Sahne Alanı'na yönelik bir arka plan rengi seçmek için, Sahne Alanı özelliğinin yanındaki renk örneğini tıklatın ve paletten bir renk seçin.
 6. Ek belge özelliklerini düzenlemek için Boyut özelliklerinin yanındaki Düzenle düğmesini tıklatın. Tüm belgelerin özellikleriyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. Yeni veya varolan bir belgenin özelliklerini ayarlama.

Belgeye XMP meta verileri ekleme

Başlık, yazar, açıklama, telif hakkı, vb. gibi Genişletilebilir Meta Veriler Platformu (XMP) verilerini FLA dosyalarınıza dahil edebilirsiniz. XMP meta veri biçimi, bazı diğer Adobe® uygulamalarının anlayabileceği bir meta veri biçimidir. Meta veriler Flash Professional ve Adobe® Bridge'de görüntülenebilir. XMP meta verileri hakkında daha fazla bilgi almak için, bkz. Meta Veriler ve Anahtar Sözcükler, Bridge Yardım.

not: 32 bit Bridge, Adobe Flash Professional CC'de desteklenmez.

Meta verilerin gömülmesi, web tabanlı arama motorlarının Flash Professional içeriği için anlamlı arama sonuçları getirme yeteneğini geliştirir. Arama meta verileri, XMP (Genişletilebilir Meta Veriler Platformu) belirtimlerini esas alır ve W3C uyumlu bir biçimde saklanır.

Bir dosyanın meta verileri, dosyanın içerikleri, telif hakkı durumu, kaynağı ve geçmişi hakkında bilgi içerir. Dosya Bilgileri iletişim kutusunda, geçerli dosyanın meta verilerini görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Seçili dosyaya bağlı olarak, şu meta veri türleri görüntülenebilir:

Açıklama

Yazar, başlık, telif hakkı ve diğer bilgileri içerir.

IPTC

Düzenlenebilir meta verileri görüntüler. Dosyalarınıza resim yazılarının yanı sıra telif hakkı bilgileri ekleyebilirsiniz. IPTC Çekirdeği, Ekim 2004'te IPTC (International Press Telecommunications Council) tarafından onaylanan bir belirtimdir. Yeni özelliklerin eklenmesi, bazı özellik adlarının değiştirilmesi ve bazı özelliklerin silinmesi bakımından, eski IPTC'den (IIM, kalıt) farklıdır.

Kamera Verileri (Exif)

Görüntü çekilirken kullanılan kamera ayarları dahil olmak üzere, dijital fotoğraf makinesi tarafından atanan bilgileri görüntüler.

Video Verileri

Piksel en boy oranı, sahne ve çekim dahil olmak üzere, video dosyalarının meta verilerini görüntüler.

Ses Verileri

Sanatçı, albüm, parça numarası ve türü dahil olmak üzere, ses dosyalarının meta verilerini görüntüler.

Mobil SWF

Başlık, yazar, açıklama ve telif hakkı dahil olmak üzere, SWF dosyaları hakkındaki bilgileri listeler.

Geçmiş

Photoshop ile görüntülerde yapılan değişikliklerin bir günlüğünü tutar.

not: Günlüğün, dosyanın meta verileriyle kaydedilmesi için Geçmiş Günlüğü tercihinin Photoshop'ta etkinleştirilmiş olması gerekir.

Version Cue

Version Cue dosya sürümü bilgilerini listeler.

DICOM

Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) biçiminde kaydedilen görüntüler hakkında bilgiler görüntüler.

Meta veri eklemek için:

 1. Dosya > Dosya Bilgileri seçeneklerini belirleyin.
 2. Dahil etmek istediğiniz meta verileri, görüntülenen Dosya Bilgileri iletişim kutusuna girin. İstediğiniz zaman FLA dosyasında meta veri ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

Flash belgelerini kaydetme

Bir Flash Professional FLA belgesini, geçerli adını ve konumunu kullanarak ya da farklı bir ad veya konum kullanarak kaydedebilirsiniz.

Bir belge kaydedilmemiş değişiklikler içerdiğinde, belge başlık çubuğunda, uygulama başlık çubuğunda ve belge sekmesinde belge adının sonunda bir yıldız işareti (*) görünür. Belgeyi kaydettiğinizde, yıldız işareti kaldırılır.

Flash belgesi kaydetme varsayılan FLA biçiminde

 1. Şunlardan birini yapın:
  • Disk üzerindeki geçerli sürümün üzerine yazmak için Dosya > Kaydet'i seçin.

  • Belgeyi farklı bir konuma ve/veya farklı bir adla kaydetmek veya belgeyi sıkıştırmak için Dosya > Farklı Kaydet'i seçin.

 2. Farklı Kaydet'i seçtiyseniz veya belge daha önce hiç kaydedilmediyse, dosya adını ve konumunu girin.
 3. Kaydet'i tıklatın.

Belgeyi sıkıştırılmamış XFL biçiminde kaydetme

 1. Dosya > Farklı Kaydet'i seçin.
 2. Farklı Kaydet iletişim kutusunun Tür menüsünden Flash CS5 veya CS5.5 Sıkıştırılmamış Belge (*xfl) öğesini seçin.
 3. Dosya için bir ad ve konum seçin ve Kaydet'i tıklatın.

Belgenin son kaydedilmiş sürümüne geri dönme

 1. Dosya > Geri Dön'ü seçin.

Belgeyi şablon olarak kaydetme

 1. Dosya > Şablon Olarak Kaydet'i seçin.
 2. Şablon Olarak Kaydet iletişim kutusunda, Ad kutusuna şablon için bir ad girin.
 3. Kategori açılır menüsünden bir kategori seçin veya yeni bir kategori oluşturmak için bir ad girin.
 4. Açıklama kutusuna şablonun bir açıklamasını girin (255 karaktere kadar) ve Tamam'ı tıklatın.

  Açıklama, şablon Yeni Belge iletişim kutusunda seçiliyken görünür.

  Kaydedilmiş bir şablonu silmek için aşağıdaki klasörlerden birine gidin ve şablon FLA dosyasını içeren kategori klasöründen, dosyayı silin.

  • Windows XP - C:\Documents and Settings\<kullanıcıAdı>\Local Settings\Application Data\Adobe\Flash CS5\tr_TR\Configuration\Templates

  • Windows Vista ve 7 - C:\Kullanıcılar\<kullanıcıAdı>\AppData\Local\Adobe\Flash CS5\<dil>\Configuration\Templates\

  • Mac OS - <SabitDisk>/Users/<kullanıcıAdı>/Library/Application Support/Adobe/Flash CS5/<dil>/Configuration/Templates/

Belgeyi Flash CS4 belgesi olarak kaydetme

 1. Dosya > Farklı Kaydet'i seçin.
 2. Dosya adı ve konumunu girin.
 3. Biçim açılır menüsünden Flash CS4 Belgesi'ni seçin ve Kaydet'i tıklatın.
  Not:

  Flash CS4 biçiminde kaydettiğinizde  içeriğin silineceğini belirten bir uyarı mesajı alırsanız, devam etmek için Flash CS4 Olarak Kaydet'i tıklatın. Belgenizde, yalnızca Flash CS5'te kullanılabilen özellikler yer alıyorsa bu gerçekleşebilir. Flash Professional, belgeyi Flash CS4 biçiminde kaydettiğinizde, bu özellikleri korumaz.

Flash'tan çıkarken belgeleri kaydetme

 1. Dosya > Çık (Windows) veya Flash> Flash'tan Çık'ı (Macintosh) seçin.
 2. Kaydedilmemiş değişikliklere sahip açık belgeleriniz varsa, Flash Professional her bir belge için değişiklikleri kaydetmek veya silmek isteyip istemediğinizi sorar.
  • Değişiklikleri kaydetmek ve belgeyi kapatmak için Evet'i tıklatın.

  • Değişiklikleri kaydetmeden belgeyi kapatmak için Hayır'ı tıklatın.

Flash belgelerini yazdırma

Belgelerinizi önizlemek ve düzenlemek için Adobe Flash Professional belgelerinden kareler yazdırın veya bir izleyici tarafından Flash Player'dan yazdırılabilecek kareleri belirtin.

Bir Flash Professional belgesinden kareler yazdırırken, yazdırılacak sahne veya karelerin aralığını ve kopya sayısını belirlemek için Yazdır iletişim kutusunu kullanın. Windows'ta, Sayfa Yapısı iletişim kutusu sayfa boyutunu, yönlendirmesini ve kenar boşluğu ayarlarını ve her sayfa için tüm karelerin yazdırılıp yazdırılmayacağını içeren çeşitli yazdırma seçeneklerini belirtir. Macintosh'ta, bu seçenekler Sayfa Yapısı ve Baskı Kenar Boşlukları iletişim kutuları arasında bölünmüştür.

Yazdır ve Sayfa Yapısı iletişim kutuları her iki işletim sisteminde de standarttır ve görünümleri seçili yazıcı sürücüsüne bağlıdır.

 1. Dosya > Sayfa Yapısı (Windows) veya Dosya > Baskı Kenar Boşlukları'nı (Macintosh) seçin.
 2. Sayfa kenar boşluklarını ayarlayın. Kareyi sayfanın ortasına yazdırmak için her iki Orta seçeneğini de seçin.
 3. Kareler menüsünde, belgedeki tüm kareleri veya her sahnenin sadece ilk karesini yazdırmayı seçin.
 4. Mizanpaj menüsünde, şu seçenekler arasından seçin:

  Gerçek Boyut

  Kareyi tam boyutta yazdırır. Yazdırılan kareyi küçültmek veya büyütmek için bir Ölçek değeri girin.

  Tek Sayfaya Sığdır

  Her kareyi sayfanın yazdırma alanını dolduracak şekilde küçültür veya büyütür.

  Film Şeridi

  Bir sayfaya birden fazla küçük resim yazdırır. Kutular, Izgara ve Boş seçenekleri arasından seçin. Kareler kutusuna sayfa başına küçük resim sayısını girin. Kare Kenar Boşluğu kutusunda küçük resimler arasındaki boşluğu ayarlayın ve kare etiketini bir küçük resim olarak yazdırmak için Etiket Kareleri'ni seçin.

 5. Kareleri yazdırmak için Dosya > Yazdır'ı seçin.

Yazdırmayı devre dışı bırakmak için kare etiketlerini kullanma

Ana Zaman Çizelgesi'ndeki karelerin herhangi birini yazdırmamayı seçmek için bir kareyi !#p olarak etiketleyip SWF dosyasının tümünü yazdırılamaz duruma getirin. Bir kareyi !#p olarak etiketlemek Flash Player bağlam menüsündeki Yazdır komutunu devre dışı bırakır. Ayrıca Flash Player bağlam menüsünü kaldırabilirsiniz.

Flash Player'dan yazdırmayı devre dışı bırakırsanız, kullanıcı kareleri yazdırmak için tarayıcıdaki Yazdır komutunu hala kullanabilir. Bu komut bir tarayıcı özelliği olduğundan, Flash Professional'ı komutu kontrol etmek veya devre dışı bırakmak için kullanamazsınız.

Flash Player bağlam menüsünde yazdırmayı devre dışı bırakma

 1. Yayınlanacak Flash Professional belgesini (FLA dosyası) açın ve etkinleştirin.
 2. Ana Zaman Çizelgesi'nde ilk anahtar kareyi seçin.
 3. Özellik denetçisini görüntülemek için Pencere > Özellikler seçeneğini belirleyin.
 4. Özellik denetçisinde, Kare Etiketi için girin!Kareyi yazdırılmayan olarak belirtmek için #p.

  Bağlam menüsündeki Yazdır komutunu soluklaştırmak için yalnızca bir !Bağlam menüsünde Yazdır komutunu devre dışı bırakmak için #p etiketini belirtin.

  Not:

  Ayrıca boş bir kare (bir anahtar kare yerine) seçip, kareyi #p olarak etiketleyebilirsiniz.

Flash Player bağlam menüsünü kaldırarak yazdırmayı devre dışı bırakma

 1. Yayınlanacak Flash Professional belgesini (FLA dosyası) açın ve etkinleştirin.
 2. Dosya > Yayınlama Ayarları'nı seçin.
 3. HTML sekmesini seçin, Menüyü Görüntüle'nin seçimini kaldırın ve Tamam'ı tıklatın.

Kareleri yazdırırken yazdırma alanı belirtme

 1. Yazdırmak için ayarlayacağınız kareleri içeren Flash Professional belgesini (FLA dosyası) açın.
 2. Yazdırılacağını belirtmediğiniz, #p kare etiketine sahip olan ve #p etiketli bir kareyle aynı katman üzerinde bulunan bir kare seçin.

  Çalışmanızı düzenlemek için #p etiketli bir kareden sonra gelen kareyi seçin.

 3. Sahne Alanı'nda istenen yazdırma alanı boyutunda bir şekil oluşturun. Bir karenin sınırlama kutusunu kullanmak için uygun yazdırma alanı boyutunda herhangi bir nesne içeren bir kare seçin.
 4. Zaman Çizelgesi'nde sınırlama kutusu için kullanılacak şekli içeren kareyi seçin.
 5. Özellik denetçisinde (Pencere > Özellikler), seçili şekli yazdırma alanının sınırlama kutusu olarak belirtmek için Kare Etiketi olarak #b etiketini girin.

  Zaman Çizelgesi başına yalnızca bir #b kare etiketine izin verilir. Bu seçenek, Print eylemiyle Movie sınırlama kutusu seçeneğini seçmekle aynıdır.

Yazdırılan arka plan rengini değiştirme

Belge Özellikleri iletişim kutusunda ayarlanan arka plan rengini yazdırabilirsiniz. Zaman Çizelgesi'nin yazdırılacak en düşük katmanının üzerine renkli bir nesne yerleştirerek, sadece yazdırılacak karelerin arka plan rengini değiştirin.

 1. Zaman Çizelgesi'nin yazdırılacak en düşük katmanının üzerine Sahne Alanı'nı kaplayan doldurulmuş bir şekil yerleştirin.
 2. Şekli seçin ve Değiştir > Belge'yi seçin. Yazdırma arka planı için bir renk seçin.

  Bu eylem, film klipleri ve yüklenmiş SWF dosyalarının arka planları da dahil olmak üzere tüm belgenin arka plan rengini değiştirir.

 3. Şunlardan birini yapın:
  • Bu rengi belgenin arka plan rengi olarak yazdırmak için içine şekli yerleştirdiğiniz kareyi yazdırmak üzere belirleyin.

  • Yazdırılmayan kareler için farklı bir arka plan rengi sağlamak üzere 2. ve 3. adımı tekrarlayın. Sonra şekli Zaman Çizelgesi'nin en düşük katmanının üzerine, yazdırılmak için belirlenmemiş olan tüm karelerin içine yerleştirin.

Herhangi bir Flash Professional SWF dosyasından kareler yazdırmak için Flash Player bağlam menüsündeki Yazdır komutunu kullanın.

Bağlam menüsünün Yazdır komutu saydamlığı veya renk efektlerini yazdıramaz ve başka film kliplerinden kareler yazdıramaz; daha gelişmiş yazdırma yetenekleri için PrintJob nesnesini veya print() işlevini kullanın.

 1. Belgeyi açın.

  Komut, #p etiketli kareleri, yazdırma alanı olarak Sahne Alanı'nı veya belirtilen sınırlama kutusunu kullanarak yazdırır.

  Yazdırılacak özel kareler belirlemediyseniz, belgenin ana Zaman Çizelgesi'ndeki tüm kareler yazdırılır.

 2. Dosya > Yayın Önizlemesi > Varsayılan'ı seçin veya Flash Professional içeriğinizi bir tarayıcıda görüntülemek için F12 tuşuna basın.
 3. Flash Player bağlam menüsü görüntülemek için tarayıcı penceresindeki Flash Professional içeriğinde sağ tıklatın (Windows) veya Control tuşuna basıp tıklatın (Macintosh).
 4. Yazdır iletişim kutusunu görüntülemek için Flash Player bağlam menüsünden Yazdır'ı seçin.
 5. Windows'ta, hangi karelerin yazdırılacağını seçmek için yazdırma aralığını seçin.
 6. Macintosh'ta, Yazdır iletişim kutusunda yazdırılacak sayfaları seçin.
 7. Yazıcınızın özelliklerine uygun olarak diğer yazdırma seçeneklerini seçin.
 8. Tamam'ı (Windows) veya Yazdır'ı (Macintosh) tıklatın.
Not:

Bağlam menüsünden yazdırma, PrintJob nesnesine yapılan çağrılarla etkileşmez.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?