Oyunlaştırma, öğrenme sırasında kullanıcıların öğrenme puanları kazanmasını sağlamak için oyun dışı bağlamlarda oyunla düşünme ve oyun mekaniklerinin kullanılmasıdır.

Genel Görünüm

Adobe Captivate Prime 1.0'da öğrencilerin katılımını sağlayan ve oyunlaştırma tekniklerini kullanarak öğrencileri hedeflerine ulaşmaya motive eden oyunlaştırma özelliği sunulmaktadır. Ayrıca Oyunlaştırma, ders tamamlama oranını artırır. Öğrenciler, çeşitli öğrenme etkinliklerinde puan almak için iş arkadaşlarıyla yarışabilir ve bronz, gümüş, altın ve platin seviyelerine ulaşabilir. Yöneticiler her bir görevi etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilir ve görevlere puan atanmasını değiştirebilir.

Varsayılan ayar olarak kullanıcıların modeli anlamasına yardımcı olarak bazı örnek oyunlaştırma puanları ve veriler mevcuttur. İhtiyaca göre değiştirebilirsiniz.

Aşağıda tüm görevleri ve puanları gösteren bir örnek yer almaktadır.

gamification-feb12-e1439214291423

Gizlilik ayarları

Gerekirse bazı üst yönetim kullanıcılarını gizli kullanıcı yapabilirsiniz. Gizli kullanıcının oyunlaştırma etkinlikleri, liderlik tablosundaki diğer öğrenciler tarafından görülemez.

Not:

Hem dahili hem harici kullanıcılara gizlilik ayarları uygulanabilir.

1. Oyunlaştırma > Ayarlar > Gizlilik Ayarları'na tıklayın.

Gizlilik ayarları
Gizlilik ayarları
 1. Listedeki kullanıcılardan, kullanıcı adının karşısındaki onay kutusuna tıklayın ve Gizle düğmesine tıklayarak kullanıcıyı gizli kullanıcı yapın.
  Not
  Listelenen kullanıcılar içindeki gizli kullanıcıları, kullanıcı adının karşısındaki onay kutusuna bulunan onay işaretinden tanıyabilirsiniz.
 2. Gizli kullanıcıların listesini görüntülemek için Gizli Kullanıcılar sekmesine tıklayın. Varsayılan ayar olarak bunlar görünmez. Listeyi görüntülemek için açılır ok simgesine tıklayın.
 3. Gizli kullanıcılar listesinde kullanıcı adının karşısındaki onay kutusuna tıklayın ve gizli listesinden kullanıcıları kaldırmak için Ekle'ye tıklayın.

Oyunlaştırmayı sıfırlama

Öğrenci tarafından kazanılan oyunlaştırma puanlarını ve ayrıca yapılandırma ayarlarını sıfırlayabilirsiniz. Kullanıcı puanlarını sıfırlamayı seçerseniz kullanıcılar tarafından kazanılan tüm puanlar silinir ve sıfırlanır. Kullanıcı puanlarını ve yapılandırma ayarlarını sıfırlamayı seçerseniz seviyelere ve görevlere atanan tüm varsayılan puanlar sıfırlanır.

Not:

Hem dahili hem harici kullanıcıların oyunlaştırma ayarları sıfırlanabilir.

Öğrenci puanını ve yapılandırmasını sıfırlamak için Oyunlaştırmayı Sıfırla düğmesine tıklayın ve ihtiyacınıza uygun bir seçenek seçin. Sadece Öğrenci Puanlarını Sıfırla ile Öğrenci Puanları ve Yapılandırma Ayarlarını Sıfırla seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz. Seçtikten sonra Tamam düğmesine tıklayın.

Oyunlaştırmayı sıfırlama
Oyunlaştırmayı sıfırlama

Oyunlaştırmayı devre dışı bırakma

Oyunlaştırma > Oyunlaştırma Özelliği'ne tıklayın. Böylece öğrenciler için oyunlaştırma özelliğini ve liderlik tablosunu ayrı ayrı etkinleştirebilirsiniz. İhtiyaca göre Dahili Öğrenciler için Etkinleştir ile Harici Öğrenciler için Etkinleştir seçenekleri arasından seçim yapın ve Tamam'a tıklayın. Oyunlaştırmayı yeniden etkinleştirdiğinizde tüm puanlar korunur.

Oyunlaştırma özelliği
Oyunlaştırma özelliği

Not:

Hem dahili hem harici kullanıcılar için oyunlaştırmayı devre dışı bırakabilirsiniz.

Puanları belirleme

Yöneticiler, aşağıdaki adımları uygulayarak öğrenciler için oyunlaştırma puanlarını ayarlayabilir.

 1. Yönetici olarak oturum açtıktan sonra Oyunlaştırma'ya tıklayın.
  Bronz, gümüş, altın ve platin seviyelerinin ve her bir seviyeye ulaşmak için gereken puanların listesinin olduğu bir sayfa görülür. Görevlerin ve ilgili puanların listesi görüntülenir.
 2. Puanları ayarlamak için her bir görevin yanındaki Düzenle simgesine tıklayın.
 3. Ayda, üç ayda veya yılda belirli bir sayıda ders tamamlama gibi görevlerin gerçekleştirilme sıklığını değiştirin.
 4. Kaydet'e tıklayın.

Görevler

Öğrenciler için yöneticinin puanları belirleyebileceği beş oyunlaştırma görevi bulunur. Tüm öğrenci görevlerini ve puanlarını gösteren bir grafik aşağıda görülmektedir:

Not
Belirli bir görevde öğrencilerin oyunlaştırma puanları kümülatif değildir. Ancak öğrencinin farklı görevlerden bu puanları alması halinde puanlar öğrencilerin hesaplarına kümülatif olarak eklenir.

Dersleri puanlara atarken yöneticinin, öğrencilerin kademeli olarak puan almasını sağlaması gerekir.

Hızlı öğrenci için

Bu görev, öğrencinin bir aylık/üç aylık/yıllık sürede belirli bir sayıda dersi tamamlaması durumunda verilebilir. Görev, hızlı öğrencileri teşvik etmek içindir.

Aşağıdaki olası senaryoları görebilirsiniz:

 1. Öğrenciler bir aylık/üç aylık/yıllık dönemde iki ders tamamladığında 20 puan alır.
 2. Öğrenciler bir aylık/üç aylık/yıllık dönemde dört ders tamamladığında 100 puan alır.
 3. Öğrenciler sekiz ders tamamladığında 300 puan alır.
 4. Öğrenciler on ders tamamladığında 500 puan alır.

Not
Yönetici, ilgili puanları kazanmak için tamamlanması gereken ders sayısını ve zaman dilimini değiştirebilir.

Bir görevde öğrencilere puanlar kümülatif olarak verilmez. Örneğin bir öğrenci bir dizi ders tamamladığında 20 puan alır. Öğrenciler dört ders tamamladığında 100 puan alır ancak mevcut 20 puan hesaba katılmaz.

Kendi hızında öğrenenler için (a)

Bu görev, öğrencilerin bir aylık/üç aylık/yıllık sürede belirtilen sayıda derse kaydolması ve bunları tamamlaması durumunda verilebilir. Bu durumda Yönetici, bu görevi etkinleştirerek puan verebilir ve bunları teşvik edebilir.

Olası senaryolar:

 1. Öğrenciler bir aylık/üç aylık/yıllık dönemde bir derse kaydolduğunda 50 puan alır.
 2. Öğrenciler bir aylık/üç aylık/yıllık dönemde iki derse kaydolduğunda 150 puan alır.

Not
Yönetici, zaman dilimini ve ders sayısını değiştirebilir.

Kendi hızında öğrenenler için (b)

Bu görev, öğrencilerin bir aylık/üç aylık/yıllık sürede tamamlaması gerekenden fazla sayıda derse kaydolması ve bunları tamamlaması durumunda verilebilir. Bu durumda Yönetici, bu görevi etkinleştirerek puan verebilir ve bunları teşvik edebilir.

Atanan derslere ek olarak öğrencilerin ders kaydı için olası senaryolar:

 1. Öğrenciler bir aylık/üç aylık/yıllık dönemde bir derse kaydolduğunda 20 puan alır.
 2. Öğrenciler bir aylık/üç aylık/yıllık dönemde iki derse kaydolduğunda 100 puan alır.
 3. Öğrenciler bir aylık/üç aylık/yıllık dönemde üç derse kaydolduğunda 300 puan alır.
 4. Öğrenciler bir aylık/üç aylık/yıllık dönemde beş derse kaydolduğunda 500 puan alır.

Not
Yönetici, zaman dilimini ve ders sayısını değiştirebilir. Örneğin üçüncü senaryo, üç yerine beş olarak değiştirilerek 80 puan alınabilir.

Beceri yükseltmek için (a)

Bu görev, öğrencilerin belirli bir sayıda yetkinliği tamamlaması durumunda verilebilir. Yönetici bu görevi seçerek öğrencileri mümkün olduğunca fazla yetkinliği kazanmaya teşvik edebilir.

Yetkinliklerde beceri yükseltmek için olası senaryolar:

 1. Öğrenci bir yetkinlik kazandığında 100 puan alır.
 2. Öğrenci iki yetkinlik kazandığında 300 puan alır.
 3. Öğrenci üç yetkinlik kazandığında 600 puan alır.
 4. Öğrenci dört yetkinlik kazandığında 900 puan alır.

Not
Bu görev için zaman dilimi geçerli değildir. Yönetici, her bir senaryo için ders sayısını değiştirebilir.

Beceri yükseltmek için (b)

Bu görev, öğrenciler tarafından belirli bir yetkinlikte her bir üst seviye tamamlandığında verilebilir.

Belirli bir yetkinlikte seviyeler arasında beceri yükseltmek için olası senaryolar:

 1. Öğrenciler bir seviye tamamladığında 100 puan alır.
 2. Öğrenciler iki seviye tamamladığında 200 puan alır.
 3. Öğrenciler üç seviye tamamladığında 500 puan alır.

Not
Bu görev için zaman dilimi geçerli değildir. Öğrencilerin daha üst seviyeye ulaşması ve ardından daha düşük bir yetkinlik seviyesini tamamlaması halinde sadece daha yüksek seviye için puan alırlar.

Erken tamamlama puanları

Bu görev, dersi tamamlayan ilk N sayıda öğrenciye verilebilir.

Olası senaryo:
Bir öğrenci dersi tamamlayan ilk 10 öğrenciden biri olduğunda 100 puan alır.

Zamanında tamamlama puanı

Bu görev, derse kaydolduktan sonra belirtilen sayıda günde dersi tamamlayan öğrencilere verilebilir.

Olası senaryo:
Öğrenciler dersin başlamasının ardından 10 gün içinde bir dersi tamamladığında 100 puan alır.

Grup seviyesinde oyunlaştırma

Yöneticiler, kapsam ayarlarını değiştirerek oyunlaştırma kapsamını belirleyebilir. Benzer profilde kullanıcılar, gruplar veya konumlar arasında oyunlaştırmayı seçici olarak etkinleştirebilirsiniz.

 1. Yönetici oturumunda sol üst bölmede Oyunlaştırma'ya tıklayın.
 2. Oyunlaştırma > Ayarlar > Kapsam Ayarları'na tıklayın. Oyunlaştırma Kapsamı Ayarları iletişim kutusu açılır.

  Kapsam ayarları
  Kapsam ayarları
 3. Kapsam Ayarlarını Etkinleştir seçeneğine tıklayın. 

 4. Açılır listeden Kullanıcı Özelliği'ni seçin. Örnek bir ekran görüntüsü görüntülenir:

  Kullanıcı özelliği
  Kullanıcı özelliği
 5. Seçtiğiniz kullanıcı özelliğine uygun değeri seçin. Örneğin kullanıcı özelliğini profil olarak seçtiyseniz açılır listeden değeri seçmeniz gerekir. Aşağıdaki ekran görüntüsünde örnek profil değerleri görülmektedir.

  Değer
  Değer
 6. Kaydet'e tıklayın.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi