Bir Eğitim Programı oluştururken katalog altında belirli bir ders görüntülenemiyor

Dikkat:

Captivate Prime Eğitim Programlarının adı Öğrenim Yolları olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik, Ekim 2021 sürümünün hemen ardından gerçekleşecektir ve tüm roller için Öğrenim Yolu terminolojisi kullanılacaktır.

Sorun

Bir Eğitim Programına eklemek için belirli bir dersi ararken, dersi katalog altında görüntüleyemezsiniz.

Kayıt türleri

Captivate Prime'da üç kayıt türü bulunur:

  • Kendi kendine kaydolan
  • Müdür tarafından önerilen
  • Müdür tarafından onaylanan

Kendi kendine kaydolan

Öğrenciler bu tür derslere doğrudan kayıt olabilirler.

Müdür tarafından onaylanan

Bu kurslar Yöneticiler tarafından onaylanmalıdır. Öğrenciler bu derslere kaydolabilir ancak Müdür onayı olmadan bu ders türüne doğrudan kaydolamazlar. Öğrenciler bu ders türlerine kaydolduğunda Müdürlere bir istek bildirimi gönderilir. Müdür onayının ardından bu dersler öğrenciler için kaydedildi olarak listelenecektir.

Müdür tarafından önerilen

Bu dersler sadece müdürler tarafından önerilebilir. Öğrenci bu tür derslere kayıt olamaz.

Sırada ne var?

Bir Eğitim programında, Müdür tarafından önerilen veya Müdür tarafından onaylanan dersleri değil yalnızca kendi kendine kayıt olunan dersleri ekleyebilirsiniz.

Bu, Captivate Prime'da varsayılan bir davranıştır.

 Adobe

Daha hızlı ve daha kolay yardım alın

Yeni kullanıcı mısınız?