Ekip kitaplıklarını kullanmaya başlama

Creative Cloud'da Ekip kitaplıklarıyla çalışma hakkında bilgi edinin.

Not:

İşletmeler için Creative Cloud Libraries'i yalnızca kuruluşunuz küresel olarak kademeli şekilde sunulan İşletmeler için Adobe depolama alanına sahipse kullanabilirsiniz. 

Ekip kitaplıklarıyla çalışma

Ekip kitaplıkları, öğe koleksiyonlarını ekibinizle veya ortak çalışanlarla kolayca ve hızlı bir şekilde paylaşmanıza olanak tanır. Ekip kitaplıkları yalnızca Ekipler için Creative Cloud ve İşletmeler için Creative Cloud kapsamında kullanılabilir.

Ekip kitaplığı oluşturduğunuzda veya kişisel bir kitaplığı ekibe taşıdığınızda bu kitaplık otomatik olarak ekip üyeleriyle paylaşılır. Ortak çalışanlarınız ve ekip üyeleriniz için erişim düzeylerini belirleyin.

 • Öğeleri kullanma ve düzenleme erişimini düzenleyin. Yeniden adlandırma veya özel gruplar gibi kuruluşa ilişkin değişiklikler yapın. 
 • Öğeleri kullanma erişimini görüntüleyin ve düzenleyin.

Ekip kitaplıklarınızı Creative Cloud masaüstü uygulamasından, Adobe uygulamalarındaki Kitaplıklar panelinden veya Creative Cloud web sitesinden yönetin. Ekip kitaplıklarınızı, yanlarındaki takım simgesine   bakarak bulabilirsiniz.

Creative Cloud masaüstü uygulamasında Ekip kitaplıklarıyla çalışma

Creative Cloud masaüstü uygulamasında Ekip kitaplıkları oluşturma

Creative Cloud masaüstü uygulamasında Ekip kitaplıkları oluşturmanın iki yolu vardır. Ekip kitaplıklarını ana Kitaplıklarınız bölümünden veya ilgili ekipte kitaplık oluşturmak için varsayılan olarak belirlenecek ekipten doğrudan oluşturabilirsiniz. 

 1. Creative Cloud masaüstü uygulamasını açın ve Dosyalar > Kitaplıklarınız bölümüne gidin.

 2. Yeni Kitaplık seçeneğini belirleyin.  

 3. Kitaplığa bir ad verin, oluşturmak istediğiniz ekibi ve ekibin erişim düzeyini seçin.

 4. Oluştur'u seçin.

Creative Cloud masaüstü uygulamasında Ekip kitaplıklarını bulma

 1. Creative Cloud masaüstü uygulamasını açın ve Dosyalar > Kitaplıklarınız bölümüne gidin.

 2. Tümüne göz at'ı seçin.

  Tüm kitaplıklara göz at

 3. İzlemek istediğiniz kitaplığı seçin.

 4. Kitaplığınız için Kitaplıklarınıza ekleyin seçeneğini belirleyin.

Not: Ekranın üst kısmındaki arama kutusunu kullanarak erişiminiz olan belirli kitaplıkları arayabilirsiniz.

Creative Cloud masaüstü uygulamasında kişisel kitaplıkları Ekip kitaplıklarına dönüştürme

Kişisel kitaplıkları bir Ekip kitaplığına dönüştürebilirsiniz. 

 1. Creative Cloud masaüstü uygulamasını açın ve Dosyalar > Kitaplıklarınız bölümüne gidin.

 2. Taşımak istediğiniz kitaplıkta  simgesini seçin ve Ekibe taşı seçeneğini belirleyin.

  Kişisel kitaplıkları ekibe taşıma

 3. Ekibi seçin ve erişim düzeyini ayarlayın.

 4. Taşı'yı seçin.

Creative Cloud masaüstü uygulamasında Ekip kitaplığının kişisel kopyasını oluşturma

Erişiminiz olan Ekip kitaplıklarının kişisel kopyasını kaydedebilirsiniz. Bu işlem yalnızca Görüntüleme erişiminiz olan bir kitaplıkta düzenlemeler veya değişiklikler yapmanız gerektiğinde kullanışlıdır.

 1. Creative Cloud masaüstü uygulamasını açın ve Dosyalar > Kitaplıklarınız bölümüne gidin.

 2. Kopyalamak istediğiniz kitaplıkta simgesini seçin ve Kişisel kopyayı kaydet seçeneğini belirleyin.

Creative Cloud web sitesinde Ekip kitaplıklarıyla çalışma

Creative Cloud web sitesinde Ekip kitaplıkları oluşturma

 1. Yeni Kitaplık seçeneğini belirleyin.

 2. Kitaplığa bir ad verin, ekibi seçin ve erişim düzeyini ayarlayın.

 3. Oluştur'u seçin. 

Creative Cloud web sitesinde kişisel kitaplıkları Ekip kitaplıklarına dönüştürme

 1. Herhangi bir Ekip kitaplığını sağ tıklatın veya kitaplık bağlam menüsünü kullanın.

 2. Ekibe taşı seçeneğini belirleyin.

 3. Ekibi seçin ve erişim düzeyini ayarlayın.

 4. Kaydet'i seçin. 

Creative Cloud web sitesinde Ekip kitaplıklarını bulma

 1. Tümüne göz at'ı seçin.

 2. İzlemek istediğiniz kitaplığı seçin.

 3. Kitaplıklarınıza ekleyin düğmesini tıklatın.

Not: Ekranın üst kısmındaki arama kutusunu kullanarak erişiminiz olan belirli kitaplıkları arayabilirsiniz.

Kitaplıklar panelindeki uygulamalarda Ekip kitaplıklarıyla çalışma

Ekip kitaplıkları Kitaplıklar panelindeki Adobe uygulamalarında kullanılabilir. Ekip kitaplıklarınızı kitaplıklar liste görünümünden veya tek tek kitaplık eylemleri menüsünden yönetebilirsiniz.

Kitaplıklar panelinde Ekip kitaplıklarını kullanma

Ekip kitaplıklarındaki öğeler, sizinle paylaşılan kişisel kitaplıklardaki öğelerle aynı şekilde kullanılır. Düzenleme erişiminiz varsa Ekip kitaplıklarını yönetebilir ve düzenlemeler yapabilirsiniz. Görüntüleme erişiminiz varsa yalnızca kitaplıktaki öğeleri kullanabilir ve kitaplıkta ya da öğelerde değişiklik yapamazsınız. Görüntüleme erişiminiz olan bir Ekip kitaplığında değişiklik yapmak için Ekip kitaplığının kişisel kopyasını oluşturma yönergelerine bakın.

Kitaplıklar panelinde Ekip kitaplıkları oluşturma

 1. Bir Creative Cloud uygulamasında Kitaplıklar panelini açın.

 2. Kitaplıklar liste görünümünde + Yeni kitaplık oluştur düğmesini veya panelin alt kısmındaki + düğmesini seçin.

 3. Kitaplığa bir ad verin, ekibi seçin ve erişim düzeyini ayarlayın.

 4. Oluştur'u seçin.

Kitaplığınız ekipte oluşturulur ve Ekip kitaplıkları simgesiyle işaretlenir. Kitaplığınız ekibinizle otomatik olarak paylaşılır ve kitaplık liste görünümünde Tümüne göz at seçeneğini kullanarak kitaplığınızı bulabilirsiniz.

Kitaplıklar panelinde kişisel kitaplıkları Ekip kitaplıklarına dönüştürme

 1. Bir Creative Cloud uygulamasında Kitaplıklar panelini açın.

 2. Herhangi bir kitaplığı sağ tıklatın veya kitaplık bağlam menüsünü kullanın.

 3. Ekibe taşı seçeneğini belirleyin.

  Ekibe taşı seçeneğini belirleme

 4. Ekibi seçin ve erişim düzeyini ayarlayın.

 5. Kaydet'i seçin. 

Kitaplıklar panelinde Ekip kitaplığının kişisel kopyasını oluşturma

Erişiminiz olan Ekip kitaplıklarının kişisel kopyasını kaydedebilirsiniz. Bu işlem, yalnızca Görüntüleme erişiminiz olan bir kitaplıkta düzenlemeler veya değişiklikler yapmanız gerektiğinde kullanışlıdır. Kaydedildikten sonra kitaplık, ekip simgesi olmadan liste görünümünüzde kopya olarak görüntülenir.

 1. Creative Cloud uygulamanızda Kitaplıklar panelini açın.

 2. Kopyalamak istediğiniz kitaplıkta simgesini sağ tıklatın veya seçin ve Kişisel kopyayı kaydet seçeneğini belirleyin.

  Kişisel kopyayı kaydet seçeneğini belirleme

Kitaplık yöneticisindeki uygulamalarda Ekip kitaplıklarıyla çalışma

Ekip kitaplıklarınızı kitaplık yöneticisinde yönetebilir ve belge varlıklarını doğrudan bir ekibe yayımlayabilirsiniz. 

Kitaplık yöneticisinde Ekip kitaplıkları oluşturma

 1. Adobe XD'de kitaplık yöneticisini açın.

 2. +Yeni oluştur seçeneğini belirleyin.

 3. Kitaplığa bir ad verin, ekibi seçin ve erişim düzeyini ayarlayın.

 4. Oluştur'u seçin.

Kitaplık yöneticisinde belge varlıklarını bir ekibe yayımlama

 1. Adobe XD'de kitaplık yöneticisini açın.

 2. Yayımla'yı seçin.

 3. Ekibi seçin ve erişim düzeyini ayarlayın.

 4. Oluştur'u seçin.

Kitaplık yöneticisinde kişisel kitaplıkları Ekip kitaplıklarına dönüştürme

 1. Adobe XD'de kitaplık yöneticisini açın.

 2. Taşımak istediğiniz kitaplık için simgesini seçin.

 3. Ekibe taşı seçeneğini belirleyin.

 4. Ekibi seçin ve erişim düzeyini ayarlayın.

 5. Kaydet'i seçin. 

Mevcut Bağlantılı kitaplığı Ekip kitaplığına dönüştürme

 1. Adobe XD'de kitaplık yöneticisini açın.

 2. Dönüştürmek istediğiniz kitaplık için simgesini seçin.

 3. Ekibe taşı seçeneğini belirleyin.

  Ekibe taşı seçeneğini belirleme

 4. Ekibi seçin ve erişim düzeyini ayarlayın.

 5. Kaydet'i seçin. 

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın