Ses kaplamaları

InDesign'a yerleştirdiğiniz desteklenen ses dosyaları, DPS görüntüleyicisinde dokunulduğunda oynatılır. Bir aygıttaki DPS görüntüleyicisinde ses oynatmak için MP3 dosyalarını kullanın. Yalnızca Web Görüntüleyici folioları için, AAC/MP4 şifrelemeli ses dosyaları da desteklenir.

Bir ses dosyasını kullanıcıların görüntüleme alanına dokunmalarıyla veya Ses eylemleri içeren ayrı düğmeler oluşturma yoluyla yürütülecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Denetleyici görünümüne benzetmek için oynat ve duraklat düğmeleri arasında geçiş yapan basit bir efekt oluşturabilirsiniz. Ya da ses ilerlemesini görüntüleyen daha gelişmiş bir efekt oluşturabilirsiniz.

Bir http: web sitesinden ses dosyası akışı oluşturmak için bir URL belirtebilirsiniz. 

Ses dosyalarına yönelik en iyi uygulamalar

 • Bir ses dosyasını kullanıcıların görüntüleme alanına dokunmalarıyla veya Ses eylemi içeren ayrı düğmeler oluşturma yoluyla oynatılacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Yürüt, Duraklat ve Durdur seçenekleri desteklenmektedir. Devam Et ve Tümünü Durdur seçenekleri desteklenmemektedir.
 • Bir http: web sitesinden ses akışı oluşturmak için bir URL belirtebilirsiniz.
 • Kullanıcılar farklı bir makaleye geçtiklerinde ses kliplerinin oynatılması durur ancak kullanıcılar makale içinde farklı bir sayfaya geçtiklerinde ses klipleri oynatılmaya devam eder. Sayfa çevrildiğinde ses klibinin (veya videonun) durdurulması için geçici çözüm olarak "işlevsiz" bir ortam dosyasının otomatik olarak oynatılması sunulur. Ayrıntılar için Johannes Henseler'ın Stop a video when going to the next page of an article (Bir makalede sonraki sayfaya geçerken videoyu durdurma) adlı makalesine bakın.

Ses kaplamaları oluşturma

 1. Dosya > Yerleştir öğesini seçin ve MP3 ses dosyasını belgenize yerleştirin.

 2. Yerleştirilen nesneyi seçin, Ortam panelini açın (Pencere > Etkileşimli > Ortam) ve bir poster belirleyin (isterseniz).

  Etkileşimli olmayan bir nesneyi (saydam bir oynat düğmesi gibi) ses nesnesinin üstüne yerleştirerek de bir poster görüntüsü oluşturabilirsiniz.

 3. Ses nesnesini seçin ve Overlays/Folio Overlays panelinde aşağıdaki seçeneklerden herhangi birini belirleyin.

  URL veya Dosya

  Bir ses klibi akışı oluşturmak için URL belirtin veya klasörü tıklatın ve henüz yerleştirmediyseniz Dosya > Yerleştir seçeneklerini kullanarak bir ses dosyası belirtin. Bir URL akışı belirttiğinizde, Otomatik Oynat ve Denetleyici Dosyaları dahil olmak üzere kaplama içindeki tüm seçenekler desteklenir.

  Ses akışı http URL'lerini destekler, https'leri desteklemez.  

  Hem ses dosyası yerleştirdiğinizde hem de bir URL akışı belirttiğinizde ilk eylem öncelikli olur. Örneğin, önce bir URL belirtip ardından bir ses klibi yerleştirirseniz kaplama, gömülü sesi değil URL'yi kullanır.

  Ses Denetleyici Dosyaları

  Klasör simgesini tıklatın ve ses dosyaları için oynat ve duraklat düğmelerini içeren klasörü belirleyin.

  Ses klibi oynatılırken Oynat ve Duraklat düğmeleriyle birlikte denetleyici görünümünü görüntülemek için klasörde bir dizi .png dosyası oluşturun. Bu görüntüler a_duraklat ya da b_oynat son eklerini içermelidir. Bir çift _oynat ve _duraklat düğmesi oluşturabileceğiniz gibi, durum çubuğunun ilerleme durumunu gösteren birden fazla _oynat ve _duraklat düğmesi oluşturabilirsiniz.

  AudioAsset001_oynat.png
  AudioAsset002_oynat.png
  AudioAsset003_oynat.png
  AudioAsset004_oynat.png
  AudioAsset005_oynat.png
  AudioAsset001_duraklat.png
  AudioAsset002_duraklat.png
  AudioAsset003_duraklat.png
  AudioAsset004_duraklat.png
  AudioAsset005_duraklat.png

  Bu örnekte, ses dosyanızın yarısı oynatıldığında AudioAsset003_oynat.png düğmesi görüntülenir. Duraklatmak için dokunulduğunda AudioAsset003_duraklat düğmesi görüntülenir.

  Önce İlk Görüntüyü Göster

  Bu seçenek belirlendiğinde, ses çerçevesi belirtilen ses denetleyicisi varlıkları klasöründeki ilk _oynat.png dosyasını görüntüler ve çerçeve buna göre yeniden boyutlandırılır.

  Otomatik Oynat

  Ses dosyasını sayfa mobil aygıta yüklendiğinde oynatmak için bu seçeneği belirleyin. Ayrıca kaç saniyelik gecikme olacağını belirleyebilirsiniz. Otomatik Oynat Android görüntüleyicilerde desteklenmez.

  Tüm Folioda Arka Planda Oynat

  Kullanıcılar makaleler arasında gezinirken ses dosyasını arka planda oynatmak için bu seçeneği işaretleyin. Kullanıcılar üst gezinme çubuğundaki ses simgesine dokunarak ses klibini duraklatabilir veya sürdürebilir. Bu özellik yalnızca iPad veya iPhone'da kullanılabilir.

  DPS'in önceki sürümünde kullanıcı foliodan çıktığı zaman arka plan sesi durdurulur. DPS 2015'te kullanıcı uygulamadan çıktığı zaman arka plan sesi durdurulmaz veya duraklatılmaz; bunun yerine, kullanıcı arka plan sesini duraklatmak için iOS sistem denetimlerini kullanır.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın