Makaleleri yönetme

Makaleleri güncellemek, kopyalamak ve yeniden adlandırmak için Folio Builder panelini kullanın.

Folio Builder paneli menüsü

Makale özelliklerini değiştirme

Belirttiğiniz makale özellikleri, makalenin görüntüleyicide nasıl görüneceğini belirler. Folio Builder panelindeki veya Folio Producer Editor'daki Makale Özellikleri seçeneğini kullanarak makale özelliklerini değiştirebilirsiniz. Ayrıca, makaleleri içe aktarırken veya daha sonra makale meta verilerini bir foliodaki tüm makalelere uygulamak için sidecar.xml dosyasını kullanabilirsiniz.

Makale özellikleri

A. Açıklama B. Arka plan C. Başlık D. İmza 

 1. Folio Builder panelinde bir makale seçin.

 2. Folio Builder paneli menüsünden Makale Özellikleri seçeneğini belirleyin.

 3. Aşağıdaki seçenekleri belirtip Tamam'ı tıklatın.

  Başlık

  Makale başlığını görüntüleyicide gösterilecek şekilde belirleyin. Başlık değeri Folio Builder panelinde görüntülenen Makale Adı'ndan farklıdır. Makale adı, makaleler arasında bağlantı oluştururken kullanılır. Başlık, içindekiler bölümünde ve folio gezinme görünümlerinde görünür. Başlık için maksimum karakter sayısı 60'tır.

  İmza

  Yazarın adını belirtin. İmza için maksimum karakter sayısı 40'tır.

  Arka plan

  "İncelemeler", "Özel Konular" veya "Editoryal" gibi bir dergi bölüm başlığı. Arka plan içindekiler bölümünde ve folio gezinme görünümlerinde görünür. Arka plan için maksimum karakter sayısı 35'tir.

  Açıklama

  Makaleyi açıklayın. Açıklama, folio gözatma modunda görüntülendiğinde açılır. Açıklama, içindekiler bölümünde ve folio gezinme görünümlerinde görünür. Açıklama için maksimum karakter sayısı 120'dir.

  Reklam

  Makaleyi analiz raporları için reklam olarak işaretlemek amacıyla bu seçeneği işaretleyin.

  İÇT'den Gizle

  Kullanıcılar görüntüleyicinin gezinme çubuğundaki İÇT düğmesine dokunduklarında makalenin görünmesini engellemek için bu seçeneği işaretleyin.

  Düzgün Kaydırma

  Düzgün Kaydırma sütununda, her bir makalenin sürekli olarak mı yoksa sayfaya yapıştırılarak mı kaydırılacağını belirleyin. Düzgün Kaydırma yukarı ve aşağı kaydırırken yalnızca dikey yönde çalışır. Belge birden fazla sayfa içeremez. Düzgün Kaydırma ayarını yalnızca yatay, yalnızca dikey ya da her iki mizanpaj yönlendirmesine uygulayabilirsiniz. Bkz. Makaleleri düzgün kaydırma.

  Yalnızca Yatay Kaydır

  Bir makale için Sadece Yatay Kaydırma özelliğini seçtiğinizde, kullanıcılar makale içinde yukarı ve aşağı yerine sola ve sağa kaydırarak gezinirler. Bu seçenek önceden "Düzleştir" olarak adlandırılmaktaydı. Bkz. Makaleleri yatay olarak kaydırma.

  İçindekiler Önizlemesi

  Kullanıcılar görüntüleyicinin gezinme çubuğundaki İçindekiler düğmesine dokunduğunda, her bir makalenin yanında 70x70 piksel bir içindekiler simgesi görünür. Makalenin birinci sayfasından otomatik olarak bir varsayılan içindekiler simgesi oluşturulur. Farklı bir simge kullanmak için, klasör simgesini tıklatın ve bir PNG dosyası seçin. 70x70 piksel boyutunda PNG dosyaları kullanın. 70x70 boyutundan büyük görüntüler kullanmak istiyorsanız bunları makaleler klasörüne ekleyin ve içe aktarın.

  Görüntüleyici içindekiler bölümü

 4. Makale Özellikleri iletişim kutusunda bulunmayan diğer makale özelliklerini değiştirmek için Folio Producer Editor'ı kullanın. Folio Producer Organizer'ı açmak için panel menüsünden Folio Producer'ı seçin. Folioyu seçin ve Aç'ı tıklatın. Ardından, makaleyi seçin ve aşağıdaki özellikleri düzenleyin. Bkz. Folio Producer Editor.

  Sıra

  Makaleleri yeniden sıralamak için numara girin.

  Kilitli

  Bir makalenin güncellenmesini önlemek için makaleyi kilitleyin.

  İndirme Önceliği

  Özel görüntüleyiciyi indiren müşteriler indirme esnasında dosyayı görüntüleyebilir. İndirme önceliğini değiştirmediğiniz sürece makaleler ilk makaleden başlanarak indirilir.

  Etiketler

  Etiketler görüntüleyicinin Gözat Modunda gösterilir. Etiketler için maksimum karakter sayısı 75'tir.

  Makale Erişimi

  Bu seçenek, makalenin paylaşılması ve Makale Önizlemeyi Etkinleştir seçeneğinin etkin olması halinde makalenin Web Görüntüleyici'de kullanılıp kullanılmayacağını belirler. Folio görüntüleyicinin sürümü v26 veya sonraki bir sürümse ve bu foliodaki makaleler Folio Builder panelinde güncelleniyorsa Ücretli, Ölçülü veya Korumalı seçeneklerini belirleyebilirsiniz. Folio görüntüleyicinin sürümü v25 veya önceki bir sürümse Ölçülü veya Korumalı seçeneklerini belirleyebilirsiniz.

  • Korumalı olarak işaretlenen bir makale, web görüntüleyicide veya makale önizleme özelliği etkin olan bir perakende folioda görüntülenemez.
  • Ölçülü olarak işaretlenen bir makale web görüntüleyicide görüntülenmek üzere bir sunucuya yüklenir. Müşteriler, yayıncı tarafından oluşturulan ödeme duvarı eşiğine ulaşmadıkları sürece, ölçülü makaleleri web görüntüleyicide veya makale önizleme özelliği etkin olan bir perakende folioda görüntüleyebilirler.
  • Ücretsiz olarak işaretlenen bir makale (yalnızca v26 ve sonraki sürüm), web görüntüleyicide ve makale önizleme özelliği etkin olan bir perakende folioda görüntülenebilir. Görüntülenen ücretsiz makaleler, ödeme duvarı eşiğindeki sayıdan düşülmez.

  Daha fazla bilgi için bkz. Sosyal paylaşımı kullanma ve Ücretsiz içerik sunma yöntemleri.

  Yetkilendirme Bilgilerine Erişime İzin Ver

  Reading API'sine başvuran bir HTML makalesi oluşturabilirsiniz. (Overlays panelinde bu seçenek, “API Erişimine İzin Ver” olarak adlandırılır) Bu seçenek aynı zamanda Web İçeriği kaplamaları için de kullanılabilir. Daha fazla bilgi için bkz. DPS'i genişletmek için HTML ve JavaScript'i kullanma.

  Bölüm

  Bir folioyu Spor, İş ve Stil gibi bölümlere ayırdığınızda, foliodaki her bir makale için bir bölüm adı belirleyin. Bölüm için maksimum karakter sayısı 60'tır. Bkz. Bölüm Oluşturma.

Makaleyi düzenleme ve güncelleme

Bir makale veya makale mizanpajı oluştururken, InDesign belgesinin içeriği sunucudaki çalışma alanına yüklenir. Makalenin bir parçası olan bir belgeyi düzenleyip kaydettiğinizde, değişiklikler makaleyi güncelleyene kadar yalnızca yerel olarak kaydedilir. Birden fazla makale seçerek güncelleyebilirsiniz.

 1. Bir belgeyi düzenlemek için, Folio Builder panelinde bir mizanpajı çift tıklatın ve değişiklikleri yapın. Belgeyi açmak için herhangi bir yöntemi kullanabilirsiniz.

  Bir makale belgesini düzenlemek için oturum açmanıza veya bağlı olmanıza gerek yoktur.

 2. Belgeyi düzenleyip kaydettikten sonra, Folio Builder panelinde oturum açın ve düzenlediğiniz belgeyi içeren makaleyi seçin.

  Birden fazla makalenin kaynak dosyalarını düzenlediyseniz, Shift veya Ctrl/Command tuşlarını basılı tutarak güncelleme için birden fazla makale seçebilirsiniz.

 3. Folio Builder paneli menüsünden Güncelle seçeneğini belirleyin.

Bir makaleyi güncellediğinizde, iki mizanpaj da güncellenir. Güncellenen makalenin yayınlanan bir görüntüleyici uygulamasında kullanılmasını istiyorsanız, Folio Producer Organizer'ı kullanarak folioyu güncelleyin.

Not:

Aynı kaynak belgeyi birden çok folioda kullanırsanız, her folioda makaleyi güncellemeyi unutmayın.

Makaleyi başka bir folioya kopyalama

Bir belgeye dayalı olarak bir makale oluşturduğunuzda, farklı bir folioda görünmesini istiyorsanız, başka bir makale oluşturmanıza gerek yoktur. Bunun yerine, makaleyi bir foliodan diğerine kopyalayın.

 1. Folio Builder panelinde, makaleyi içeren folioyu açın ve makaleyi seçin.

 2. Folio Builder paneli menüsünden Kopyala seçeneğini belirleyin.

 3. Kopyala iletişim kutusunda, hedef folioyu seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Foliolar arasında makale kopyalamak için Folio Producer uygulamasını da kullanabilirsiniz. Ayrıca, Folio Producer Organizer'daki Kopyala komutunu kullanarak folionun tamamını da kopyalayabilirsiniz.

Makaleyi yeniden adlandırma

Bir makaleyi yeniden adlandırdığınızda, yeniden adlandırılan makalenin bağlantılarını kırma riskini göze almış olursunuz.

 1. Folio Builder panelinde bir makale seçin.

 2. Folio Builder panel menüsünden Yeniden Adlandır seçeneğini belirleyin ve farklı bir ad girin.

Makaleyi silme

Bir makaleyi sildiğinizde, makaleyi foliodan ve sunucudaki çalışma alanından kaldırmış olursunuz. Ancak kaynak InDesign belgeleri silinmez.

 1. Folio Builder panelinde bir makale seçin.

 2. Çöp Kutusu düğmesini, ardından Sil seçeneğini tıklatın.

Makalelerin sırasını değiştirme

Makalelerin sırasını değiştirmek için, makaleleri Folio Builder paneline sürükleyip bırakın veya makale sırasını değiştirmek için Folio Producer Editor'ı kullanın. Bkz. Folio Producer Editor.

Makaleleri yeniden düzenlemek ve meta verileri güncellemek için sidecar.xml dosyasını da kullanabilirsiniz. Bkz. Makaleleri içe aktarmak için meta veri sidecar dosyası oluşturma.

Makaleleri yeniden kaynak dosyalara bağlama

Bir makaleye ait kaynak dosyaları yeni bir konuma taşıdığınızda veya başka bir bilgisayara aktardığınızda kaynak dosyaları yeniden Folio Builder panelindeki makale mizanpajlarına bağlayabilirsiniz.

 1. Dosyaları başka bir bilgisayara aktarırken arızalı bağlantıların onarıldığından emin olun. Ayrıca etkileşimli kaplamaların ilgili dosya veya klasörü gösterip göstermediğini de kontrol edin.

  Kaplama artık ilgili konumu göstermiyorsa, makale oluştururken “geçersiz varlık konumu” hata mesajı görüntülenir.

 2. Folio Builder panelinde panel menüsünden Yeniden Bağla seçeneğini belirleyin.

 3. Mizanpajların birine veya her ikisine birden yeniden bağlanacak olan dosya konumlarını belirtin.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın