Folio Producer Editor

Folio Producer Editor ile Folio Builder panelinde bulunmayan bazı makale ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Editor'da iki görünüm vardır: makaleleri önizlemek ve özelliklerini değiştirmek için Minik Resim Görünümü ve diğer özellikleri sıralamak, kilitlemek ve değiştirmek için Liste Görünümü.

Folioda bulunan makaleler

A. Seçilen makale B. Liste görünümü ve Minik resim görünümü C. Yatay veya dikey mizanpajı göster 

Makaleleri manuel olarak yeniden sıralamak, indirme önceliklerini değiştirmek ve diğer ayarları düzenlemek için Liste görünümünü kullanın.

Liste görünümünde görüntülenen Folio makaleleri

Makaleleri önizlemek için Minik Resim görünümünü kullanma

JPEG veya PNG görüntü formatını kullanan HTML makaleleri ve InDesign makaleleri Folio Producer Editor'de minik resim görüntüleri gösterir. Ancak PDF görüntü formatını kullanan makalelerde minik resimler görünmez.

 1. Adobe Digital Publishing Suite Dashboard'da giriş yapın ve Folio Producer'ı tıklatın.

 2. Düzenlemek istediğiniz folioyu seçin ve Aç'ı tıklatın.

 3. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın:

  Sırayı değiştirme

  Sırasını değiştirmek istediğiniz makaleyi sürükleyin.

  Makale özelliklerini düzenleme

  Makale Özellikleri ayarlarında yaptığınız değişiklikler Folio Builder paneline yansır. Bkz. Makale özelliklerini değiştirme.

  Yatay ve dikey mizanpajları görüntüleme

  Mizanpajı değiştirmek için Yatay ve Dikey düğmelerini tıklatın. Makale minik resimlerini yeniden boyutlandırmak için Minik Resim kaydırıcısını sürükleyin.

  Makale ekleme

  Ekle'yi tıklatın ve kopyalamak istediğiniz makaleyi foliodan seçin. Ayrıca makale açılır menüsünden Buraya Kopyala'yı seçerek bir makaleyi başka bir folioya kopyalayabilirsiniz.

  HTMLResources.zip dosyasını içe aktarma

  HTMLResources.zip dosyasını tıklatarak içe aktarın. Bkz. HTMLResources klasörünü içe aktarma.

  Makaleyi yeniden adlandırma

  Makale açılır menüsünden Yeniden Adlandır'ı seçin ve makaleyi yeniden adlandırın. Bir makaleyi yeniden adlandırdığınızda Makale Adı değişir ancak görüntüleyicide gösterilen Makale Başlığı değişmez. Bir makaleyi yeniden adlandırmak makaleler arasındaki navto bağlantılarının bozulmasına yol açabilir.

Makale ayarlarını düzenleme

 1. Bir folio seçerek Folio Producer Editor'da açın.

 2. Minik Resim Görünümü veya Liste Görünümü'nü kullanarak makale ayarlarından dilediklerinizi değiştirin. Bkz. Makale özelliklerini değiştirme.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın