Digital Publishing Suite araçları sık sık güncellenmektedir. Hata düzeltmeleri listesi için bkz. DPS Hata Düzeltmesi Sürüm Notları.

Sürüm 32

Mevcut araç setindeki yeni özellikler hakkındaki açıklamalar için bkz. Bu sürümdeki yenilikler.

Sürüm 31

Push bildirimleri

Zamanlanmış push bildirimleri

DPS Dashboard'daki Bildirim seçeneği artık metin bildirimlerinin yanı sıra arka planda indirme bildirimleri de zamanlamanıza ve göndermenize izin verir. Gazetelik uygulamalarında (veya Gazetelik olmayan uygulamalarda kırmızı rozet simgeleri görüntüleyen uygulamalarda) belirtilen folionun arka planda indirme işlemlerini tetikleyen standart push bildirimleri planlayabilirsiniz.

Push Bildirimleri Hizmeti

DPS Dashboard artık, yayınlama ve okuyucularınıza yeni içerikle ilgili bildirimde bulunma amacıyla tam ve planlanmış bir iş akışı sunmaktadır. Yayınlanacak bir folioyu planlamaya yönelik destek birkaç sürümdür sunulmaktadır.

Bir metin gönderdiğinizde bunu, metin bildirimine dokunulduğunda uygulama başlatılacak ve bir folio içinde belirli bir makaleye açılacak şekilde etkinleştirebilirsiniz.  

Sertifika yönetimi

Push bildirimi sertifikaları artık DPS Dashboard'daki Push Bildirimleri Hizmeti içinde yönetilir ve bu, push sertifikalarını güncellemeyi ve sertifikalarınızın süreleri dolarken uyarılmanızı kolaylaştırır.

Uygulamanızın push bildirimleri için etkin olduğunu ve Adobe push hizmetini mi yoksa bir üçüncü taraf push hizmetini mi kullandığınızı belirtmek için DPS App Builder'ı kullanın. Push sertifikalarınızı ve şifrelerinizi belirlemek için Push Bildirimleri Hizmeti'ni kullanın. Push sertifikaları uygulamanın kendisinde değil bir sunucuda saklanır.

Aşağıdakilere dikkat edin:

 • Push sertifikalarının süresi dolduğunda veya 30 gün içinde süresi dolacak olduğunda, Push Bildirimleri Hizmeti'nde giriş yaptığınızda bir uyarı mesajı görüntülenir.
 • Mevcut uygulamaların push sertifikaları DPS App Builder'dan Folio Producer'a otomatik olarak aktarılır.
 • Sertifikalarınızın Push Bildirimleri Hizmeti'ne (DPS Dashboard > Bildirimler) düzgün bir şekilde taşındığından emin olmak için kontrol edin. Bazı durumlarda, örneğin üretim ve geliştirme sertifikaları için farklı hesaplar kullandığınızda, sertifikalar düzgün bir şekilde taşınmamış olabilir.

İçerik oluşturma

 

Alternatif mizanpajları içe aktarma

Yeni sidecar.xml formatı, alternatif mizanpajlara sahip InDesign belgelerinden makaleleri içe aktarmanıza olanak tanır.

Artık, makaleleri içe aktarmak için sidecar.xml dosyalarını kullanmanın iki farklı yöntemi vardır. Klasik sidecar.xml iş akışı hala desteklenmektedir; sidecar.xml formatı ve iş akışı aynen kalmıştır. Yeni sidecar.xml formatı, InDesign belgelerine ilişkin belirli yol adları içerir. Yeni sidecar.xml dosyasını içe aktarmak için makaleleri içe aktarırken "sidecar.xml Kullanarak İçe Aktar" seçeneğini belirleyin.

CRM Entegrasyonu

DPS içerik kullanım verilerini Salesforce.com gibi üçüncü taraf CRM'lerine bağlamak için yeni Library/Store API'lerini kullanabilirsiniz. Bu API'ler yalnızca Kurumsal müşteriler tarafından kullanılabilir.

Örneğin, görüntülenen içerik, hesaplanan harcanmış zaman, kullanılan etkileşim ve diğer analitik bilgileri dahil olmak üzere, bir satış ziyareti sırasında uygulama tarafından gösterilen makalelerle ilgili verileri kaydedebilir, bu verileri bir satış görüşüyle ilgili özel notlarla birlikte doğrudan bir satış fırsatı kaydına yükleyebilirsiniz. İçerik kullanımını satış ve gelir etkisiyle ilişkilendirmek için CRM sistemleri dahilinde güçlü analitik özelliğini kullanın.

iOS görüntüleyici

Kitaplıkta Folio Sergileme

iPad uygulamanız abonelikler sunuyorsa, en yeni içeriklerinizi tanıtmak ve satın alma seçeneklerini açıkça görüntülemek isteyebilirsiniz. Bu konuyla ilgili yardımcı olmak üzere v31 iPad abonelik uygulamalarında, içeriklerinizi tanıtmanıza yardımcı olacak yeni bir görünüme sahip yeni varsayılan kitaplık bulunmaktadır.

En yeni folioda, okuyucuları satın alma veya abonelik için sunulan en yeni içerikleri belirleme konusunda teşvik etmeye yardımcı olacak bir dikkat çekici sunum bulunmaktadır. Ücretsiz bir içerik önizleme sunulursa bu da devreye sokulur.

İndirmedeki geliştirmeler

Bir uygulama başlatıldığında veya arka plandan geri döndüğünde, duraklatılan tüm indirme işlemleri artık sessiz bir şekilde işleme devam etmektedir. İndirme sırasında bir hata oluşması durumunda söz konusu indirme işlemi tekrar duraklatılır.

Bir uygulama arka planda çalışırken indirme iş parçacıkları en iyileştirilir.

Gerekli folio güncellemeleri

Artık, iOS uygulamaları oluşturmak için DPS App Builder kullanırken "Folio Güncelleme İstemini Gizle" seçeneği kullanılabilir. Bu seçenek belirlendiyse, kitaplıkta bir kapak görüntüsüne dokunulduğunda kullanıcılara güncellemeyi kabul etmesi veya yoksayması sorulmadan folio güncellemesi indirilir ve uygulanır. Örneğin, bu seçenek satış ekibi üyelerinin en güncel içeriğe sahip olması gereken bir satış uygulamasında özellikle kullanışlıdır.

WiFi bağlantısı olduğunda, folionun görüntülenmesi için güncellenmesi zorunludur. Hücresel bağlantı olduğunda folionun güncellenmesi isteğe bağlıdır. Bağlantı yoksa kullanıcılar eski folio sürümlerini görüntülemeye devam edebilir. Folio, bir kullanıcı folioyu görüntülerken güncellenirse bir güncelleme istemi görünür.

(Yerel Android uygulamaları ve Windows uygulamalarında folio güncellemeleri varsayılan olarak gereklidir ve foliolar, kullanıcılar kapak görüntüsüne dokunduğunda otomatik olarak güncellenmeye başlar.)

Ek iOS görüntüleyici değişiklikleri

 • Çıkış Yap düğmesi, kullanıcıların kazayla çıkış yapmasını önlemek için artık sol üst köşede değil kitaplıktaki çark menüsünde görünmektedir.
 • Geliştirilmiş bölümlere ayırma ve yeniden deneme davranışı nedeniyle arka planda indirme performansının geliştirilmesi gerekir.

Android görüntüleyici

 • Özel kitaplık
 • Gelişmiş ses desteği
 • Çift yönlü foliolar
 • Web tabanlı DPS App Builder artık okuyucu doğrudan yetkilendirmeye giriş yapmışsa kitaplık başlığını gizleme seçeneğine sahiptir. Ayrıntılar için bkz. Android için yerel DPS uygulamaları oluşturma.
 • DPS App Builder artık, kitaplığı yatay yönde sabitlemeye yarayan bir ayar içerir.
 • Bir folionun aşama aşama indirilmesi sırasındaki performans geliştirilmiştir.
 • Büyük çok durumlu nesneler, ekranda başlangıçta göründüğünde artık yanıp sönmüyor.
 • Bir telefon çağrısı alındığında videolar artık duraklatılıyor.
 • Eski v1 API'yi uygulayan doğrudan yetkilendirme sunucuları
 • Özel vitrinlerde getFolioInfo() API'si
 • Reading API'si
 • Web kaplamalarında HTML görünüm penceresi ayarları, HTML makaleleri ve özel kitaplık
 • Web kaplamalarında hareketler, HTML makaleleri ve özel kitaplık
 • İlgili navto:// köprüleri
 • HTML içeriğindeki bağlantılara köprüler
 • Orijinal olarak eski Android görüntüleyici ile indirilen folioları, görüntüleyici yerel Android görüntüleyiciye güncellendiğinde temizleme

Windows görüntüleyici

 • Windows Mağazası'nda artık kullanıcılara uygulama içinde ayrı foliolar satın alma olanağı tanımak için uygulama içi satın alma özellikleri bulunmaktadır. Windows Mağazası'nın sınırlamaları nedeniyle tüm uygulama içi satın almalar için yalnızca tek bir fiyat belirtebilirsiniz. Windows Mağazası henüz abonelik sunmamaktadır. Daha fazla bilgi için bkz. Windows Mağazası uygulamaları için DPS yayınlama kılavuzu.
 • Windows uygulamalarında, temel indirme verilerinin yanı sıra artık folio satın alma analitiğine ilişkin destek bulunmaktadır.
 • Windows görüntüleyiciler artık özel library API'leri için başlangıç desteği içerir.  
 • Arka plan sesi
 • Bir uygulama içi tarayıcıda içerik açan köprüler
 • HTML makalelerinde onAppear ve onDisappear olayları
 • Eski v1 API'yi uygulayan doğrudan yetkilendirme sunucuları
 • İsteğe bağlı olarak okuyuculardan analitik verileri toplamayı etkinleştirmelerini isteme
 • Adobe Content Viewer kitaplığında folioları başlığa, folio numarasına ve yayın adına göre arama (özel uygulamalarda kullanılamaz)

Web görüntüleyici

 • Kullanıcılar çift yönlü bir folioda dikey ve yatay mizanpajlar arasında geçiş yaptığında web görüntüleyici en son yönü önbelleğe alır. Böylece, kullanıcılar bir sonraki makaleye gözattığında veya web görüntüleyicide söz konusu yayına geri döndüğünde en son yön görüntülenir.
 • Web görüntüleyiciye performans ve deneyim geliştirmeleri eklenmiştir. Bunlara, sayfa içeriklerinin yukarısında ve aşağısında bulunan web görüntüleyici kullanıcı arabirimi kontrollerinin kullanıcılar farklı bir makaleye göz attığında yenilenmemesiyle ilgili daha kararlı bir okuma deneyimi dahildir.

Diğer

 • Bir web görünümünde gömülü YouTube videoları artık doğru şekilde oynatılıyor.
 • Güvenli içeriği etkinleştirirseniz (yalnızca Enterprise), Adobe her yama güncellemesi sağladığında yama düzeyini belirtmek için Hesap Yönetimi aracındaki bir ayarı kullanabilirsiniz.

Sürüm 30

Bu özellikler v30 sürümü için eklenmiştir (Mart 2014).

iOS görüntüleyici özellikleri

İlgili navto bağlantıları. Sonraki/önceki veya ilk/son makaleye atlamak için artık navto komutunu kullanabilirsiniz. Örneğin, navto://relative/first eylemine sahip bir düğme foliodaki ilk makaleye atlar. Geçerli formatlar şunları içerir: first (ilk), last (son), next (sonraki), previous (önceki) ve current (geçerli). Ayrıca, foliodaki konumuna bağlı olarak belirli bir makaleye de (örneğin beşinci makale) atlayabilirsiniz. İlgili navto bağlantıları iOS ve Windows Mağazası görüntüleyicilerinde desteklenmektedir ancak yerel Android görüntüleyicide, masaüstü görüntüleyicisinde veya web görüntüleyicide henüz desteklenmemektedir. İlgili navto bağlantısı oluşturma v30 uygulama sürümünü gerektirir ancak herhangi bir folio formatıyla çalışır.

İlgili navto bağlantısı oluşturmaya yönelik JS API desteği (yalnızca iOS). Reading API'sine erişen bir Web İçeriği kaplaması veya HTML makalesi oluşturarak, folioda bulunan makale sayısı ve makaledeki sayfa sayısı gibi bilgileri belirlemek üzere folioya ilişkin sorgulama yapabilirsiniz. Ardından bu bilgileri görüntüleyebilir veya kaplama ya da HTML makalesi içinde farklı bir şekilde kullanabilirsiniz.

Parametrelere sahip ayrıntılı bağlantı oluşturma (yalnızca Enterprise, yalnızca iOS). v30 güncellemesinde, v29'daki ayrıntılı bağlantı oluşturma parametrelerini yakalama özelliği genişletilmektedir. v29 sürümünde, ayrıntılı bağlantılar yalnızca özel yuvaları (özel bir mağaza gibi) hedef olarak destekliyordu. v30 görüntüleyicileriyle birlikte, bağlantı parametreleri artık ayrıntılı bağlantı hedefine bakılmaksızın JS API'leri aracılığıyla kullanılabilir. Örneğin, bir uygulamada artık belirli bir folio ve makale açan ve abonelik indirimi sunan bir bağlantı oluşturabilirsiniz. Uygulamalarda ayrıntılı bağlantı oluştururken, JavaScript API'leri aracılığıyla görüntüleyiciden tekrar bilgi alabilirsiniz. Bu özellik, navto formatını kullanan makalelere bağlantı sağlama, yerel depolama alanına yazma ve JS API'si aracılığıyla erişilebilen uygulamada bir değer ayarlamayı destekler.

Bilgi Ekranı (yalnızca iOS). iOS görüntüleyicilerde, Reading API'sine ya da Library ve Store API'sine (kitaplık, özel mağaza, başlık veya makale dahil olmak üzere) erişebilen uygulamada herhangi bir yerden saydam web görünümü açabilirsiniz. Saydam web görünümünde istediğiniz içeriği görüntülemek için okuyucu yetkilendirme durumunu ve diğer davranışları belirleyebilirsiniz. Bilgi Ekranı'nı uygulama düzeyinden (özel kitaplık veya yetkilendirme başlığı gibi) veya folio düzeyinden (HTML makalesi veya Web İçeriği kaplaması) başlatabilirsiniz. Bilgi Ekranı'nda kullanılan HTML dosyalarının, uygulama dahilinde depolanmaması, uygulama dışındaki bir sunucuda barındırılması gerekir. Bilgi Ekranı'nı görüntülemek için kullanıcıların İnternet'e bağlı olması gerekir.

Güvenli foliolar (yalnızca Enterprise, yalnızca iOS). Hesap Yönetimi aracınızı kullandığınızda artık bir Enterprise hesabına yönelik uygulama rolü yapılandırma için yeni bir “Güvenli İçeriği Etkinleştir” seçeneği mevcuttur. Bu seçeneği yalnızca uygulamanızdaki bilgilerin gizli veya hassas olması durumunda kullanın. Sosyal paylaşım, web görüntüleyici ve arka planda indirme, güvenli hesapta kullanılamaz. Güvenli bir hesaptaki foliolar Folio Producer Hizmeti (acrobat.com) aracılığıyla kullanılamaz. Foliolar yalnızca Adobe Distribution Service'a yayınlandığında kullanılabilir. Folioları güvenli bir hesapta önizlemek için bunları Adobe Content Viewer'da görüntülemek üzere Aygıtta Önizleme'yi kullanabilirsiniz veya özel bir uygulama oluşturup yayınlanan folioları görüntüleyebilirsiniz. Foliolar yalnızca, bir v30 uygulaması için Güvenli İçeriği Etkinleştir seçeneği belirlendiyse ve v30 folioları "Folioyu Şifrele" seçeneği belirlenmiş halde yayınlandıysa güvende olur. Güvenli içerik özelliği kullanılarak bir uygulamaya gönderilen foliolar, aygıt kilitlendiğinde veya kapatıldığında korunur. Aygıtın kilidi parola kullanılarak açıldıktan sonra foliolar kullanılabilir hale gelir. Bu, işletim sistemi tarafından sağlanan standart iOS işlevselliğidir.

Calendar API'si desteği (yalnızca iOS). JavaScript API'lerine şimdi de takvime etkinlik ekleme desteği dahil edilmiştir. Örneğin, kullanıcılara Takvim uygulamalarına yaklaşan bir etkinliği eklemek için dokunulabilen bir bağlantı sağlayabilirsiniz (yalnızca yinelenmeyen etkinlikler). Ayrıca, yemek tarifinin içindekiler listesi gibi öğelerin kullanıcının Anımsatıcılar uygulamasına eklenmesine izin verebilirsiniz.

Görüntüleyici kitaplığında artık "Daha Fazla Göster" seçeneği kullanılmamaktadır. iPad'de okuyucular artık kitaplık içindeki içerikte sürekli olarak kaydırma yapabilir. Kullanıcıların, ek folioları görüntülemek için artık kitaplığın alt kısmındaki Daha Fazla Göster düğmesine dokunmasına gerek yoktur.

Giriş Yapma / Abone Olma ile ilgili geliştirmeler (Enterprise). Artık özel görünümler içinden yerel görüntüleyici giriş yapma iletişim kutusunu ve abonelik iletişim kutusunu açabilirsiniz. Bu değişiklik sayesinde, kendi seçeneklerinizi oluşturmak yerine satın alma seçeneklerini görüntülemek için yerel abonelik veya giriş yapma iletişim kutusunu kullanabilirsiniz. Yerel giriş yapma iletişim kutusu Library ve Store API'si içinde kullanılabilir. Yerel abonelik iletişim kutusu hem Library ve Store API'sinde hem de Reading API'sinde kullanılabilir.

Yetkilendirme bilgilerine ilişkin geliştirmeler (Enterprise). Adobe, proxy yetkilendirme bilgileri sağlamak için dahili bir bulut tabanlı hizmeti kullanmaya başlayacaktır. Doğrudan yetkilendirme sunan Enterprise yayıncıları hem kimlik doğrulama hem de yetkilendirme sağlamaya devam edebilecektir ancak Adobe hizmeti yayıncılar adına yetkilendirmeleri önbelleğe alabilecektir.

Ek iOS görüntüleyici geliştirmeleri

 • iOS görüntüleyiciler için Reklam Tanımlayıcı seçeneği artık, yayıncı özellikle gönderide bulunmadığı sürece uygulama ikilisinde görünmeyen farklı bir formatta kullanılabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Yeni Tüketici Pazarlama API'leri.
 • DPS App Builder'da “Giriş yap düğmesini kitaplıkta gizle” seçeneği belirlendiyse Giriş Yap öğesi, iPhone ayarları iletişim kutusunda görünmez.
 • Ayar seçenekleri yoksa (örneğin, perakende satış foliosu, giriş yap seçeneği yoksa) Ayarlar düğmesi (dişli simgesi), iPhone görüntüleyici kitaplığında artık görünmemektedir.

Yerel Android görüntüleyici

 • Kaydır ve Yakınlaştır kaplamaları artık desteklenmektedir.
 • Temel Ses kaplamaları artık desteklenmektedir. Denetleyici dosyalar ve arka plan sesi desteği henüz mevcut değildir.
 • Sağ kenardan ciltleme.
 • HTML başlıkları.
 • Görüntülerde ve diğer kaplamalardaki iç içe geçmiş görüntü dizisi kaplamalarında ilerleme amacıyla kaydırma yapma olanağı dahil olmak üzere tam görüntü dizisi desteği.
 • Vektör kaydırılabilir çerçeveleri.
 • Özel görüntüleyicilerde ChinaCache (Adobe Content Viewer hariç).
 • Yerel Adobe Content Viewer artık kimlik bilgilerini hatırlar. Böylece artık tekrar tekrar giriş yapmak gerekmez. HTML makaleleri artık tam olarak desteklenir.
 • Özel kitaplıklar artık desteklenmektedir (yalnızca Enterprise). Web tabanlı DPS App Builder'da, varsayılan kitaplığın yerini alacak HTML dosyaları içeren bir .zip dosyası belirtebilirsiniz.
 • Gelişmiş yorumlama desteği. Yerel Android uygulaması oluşturmak için Web tabanlı DPS App Builder'ı kullanırken Android tabletlerde hangi folio yorumlamalarının, Android telefonlarda da hangi yorumlamaların görüneceğini belirleyebilirsiniz.

Windows görüntüleyici

 • Panoramalar dışında tüm kaplamaları destekler.
 • Devam etmekte olan indirme işlemlerini iptal etme.
 • Aşamalı indirme işlemi geliştirilmiştir. Kullanıcı, henüz indirilmeyen bir makaleye gittiğinde bu makale indirilmeye başlar.
 • Windows görüntüleyici artık düzenlenen folioların yalnızca makale güncellemelerini destekler.
 • Windows için Adobe Content Viewer'da, giriş yapmak için kullanılan Adobe ID kitaplıkta görüntülenmektedir.

Push bildirimi özellikleri

Zenginleştirilmiş özelliklere sahip bir yeniden tasarlanmış push bildirimi hizmeti artık kullanılabilir. Bu yeni Push Bildirimi Portalı aşağıdaki özellikleri sunar:

 • Gönderilmemiş bildirimleri iptal etme seçeneği sunan metin bildirimi planlama.
 • Metin bildirimleri geçmişini görüntüleme. Bildirim gönderebilir ve geçerli/planlanmış bildirimlerin durumunu görüntüleyebilirsiniz.
 • Metin bildirimlerinde ayrıntılı bağlantı iletme. Örneğin, uygulama kitaplığını açan bir bağlantı sağlayabilirsiniz. (Bu seçenek v30 görüntüleyici sürümünü gerektirir.)
 • Metin bildirimi verilerini değerlendirmek için SiteCatalyst analizlerini kullanma.
 • iOS metin bildirimleri gönderdiğinizde, metin bildirimine dokunulduğunda özel mağazanın veya farklı bir özel yuvanın mı yoksa belirttiğiniz bir web sayfasının mı başlatılacağını belirleyebilirsiniz.

Folio Producer hizmetleri

 • Analitikler ile ilgili geliştirmeler. SiteCatalyst analizlerinde şimdi de, push bildiriminin alınmasından başlamak üzere folionun indirilmesine kadar, arka planda indirme işlemlerine ilişkin eksiksiz izleme özelliği mevcuttur.
 • AEM/DPS iş akışı. Media Publisher, sistemin DPS içeriği yayınlamasına izin veren Adobe Experience Manager'a (AEM) yönelik bir modüldür. AEM ve modül yapılandırıldıktan sonra uygun şablonları kullanarak HTML makaleleri oluşturabilir ve DPS folioları yayınlayabilirsiniz. Makaleler doğrudan Adobe Folio Producer hizmetine yüklenebilir ve makalelerin en son değişikliklere sahip olacak şekilde senkronize edildiğinden emin olmak için sürekli olarak kontrol edilebilir. AEM iş akışıyla ilgili daha fazla bilgi için DPS Developer Center'da ilgili makalelere bakın.

Folio formatı belirtimi artık kullanılabilir

Folio formatı belirtimi artık kullanılabilir. Ticari yayıncılar, .folio dosyası formatı belirtimini kabul eden çeşitli marketlerde içeriklerini zenginleştirebilir. .folio dosyasına evrensel olarak kabul edilen bir dijital yayın dosyası formatı yayınlandığında dergi yayıncılarının her bir pazar tarafından desteklenen birden fazla, tek özel dosya formatında etkileşimli, dijital içerik oluşturma ve yayınlama ihtiyacını ortadan kaldırarak mobil cihazlar için dijital içeriği daha etkili bir şekilde oluşturmasına olanak tanınır. .folio dosya formatı belirtimi için lisans kabul eden gazetelikler ve pazarlar, .folio dosya formatında kullanılabilen dijital dergi görüntüleme olanağına sahip kendi yerel görüntüleyicilerini oluşturabilir.

Folio formatı belirtimi indirme sayfası

Sürüm 29

Bu özellikler v29 görüntüleyiciler için eklenmiştir (Mart).

Yerel Android görüntüleyici desteği

Artık yerel Android görüntüleyici uygulamaları oluşturmak için Web-based DPS App Builder'ı kullanabilirsiniz. Web-based DPS App Builder, hem Mac OS'de hem de Windows'da çalışır. Şu an için, eski AIR tabanlı Android uygulamaları oluşturmak üzere mevcut masaüstü DPS App Builder'ı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Google Play Store ve Amazon Appstore'da Adobe Content Viewer'ın iki sürümü bulunmaktadır. “Adobe Content Viewer (eski)” uygulaması hala eski AIR tabanlı Android görüntüleyicide içerik test etmek için kullanılabilir. Yeni “Android için Adobe Content Viewer” uygulaması yerel Android görüntüleyiciler için içerik test etmenize izin verir.

Yeni yerel Android görüntüleyici, Android 4.0.3 veya sonraki sürümleri çalıştıran tablet ve telefonları destekler. Desteklenen özelliklerin ve sınırlamaların listesi için bkz. Android aygıtlar için yerel DPS uygulamaları oluşturma. Özellik karşılaştırması grafiği için bkz. DPS tarafından desteklenen özellikler listesi.

Windows görüntüleyici geliştirmeleri

Adobe Content Viewer artık Windows Mağazası'nda mevcuttur. Bu uygulama Windows 8.1'i gerektirir. DPS App Builder'da özel Windows uygulamalarının henüz oluşturulamadığını unutmayın. Artık Windows görüntüleyicide yorumlamalar ve kaydırma ve yakınlaştırma desteklenir. Bkz. Windows Mağazası için DPS uygulamaları oluşturma.

Ses ve Video Akışı Oluşturma

Video ve ses akışı oluşturmaya yönelik yeni destek ile folio dosya boyutunu küçültün ve indirme sürelerini iyileştirin. Ses ve Video, Folio Overlays panelinde artık iki ayrı bölüm şeklindedir. Hem Ses hem de Video kaplamaları için, bir sunucuya yüklenmiş ortam dosyasına yönelik URL belirtebilirsiniz. Akış oluşturmak üzere bir ortam dosyası (MP4 veya MP3) belirttiğinizde, Otomatik Oynat ve Tüm Folioda Arka Planda Oynat dahil olmak üzere yerel ortam dosyaları için kullanılabilir herhangi bir seçeneği belirleyebilirsiniz.

Belirttiğiniz bu URL "http" olmalıdır ("https" değil). YouTube ve Vimeo gibi hizmetlerden film akışı oluşturmak için bu tekniği kullanamazsınız. Bunun yerine bir Web İçeriği kaplaması kullanın.

Ses ve video akışı oluşturmak için v29 araçları gerekir (ancak v29 folio formatı gerekmez). Daha önceki bir folio formatını (v18 veya sonrası) kullanarak ortam dosyası akışı oluşturabilirsiniz.

Bölümlere ayrılmış metin bildirimleri

Tüketicilerin uygulamanız ve markanızla bağlantılı olmasını sağlamak için hedeflenmiş metin push bildirimlerini gönderin. iPad kullanıcıları, iPhone kullanıcıları veya uygulamayı 30 günden fazla zamandır kullanmamış kullanıcılar şeklinde, bölümlere göre müşteri grupları belirleyebilirsiniz. Ardından, bu alt grupta bulunan müşterilerin aygıtlarına metin iletileri göndererek müşterileri ek içerik indirmeleri ya da promosyon tekliflerini görüntülemeleri için teşvik edebilirsiniz.

SiteCatalyst analiz hesabınız varsa, CSV dosyasındaki bir müşteri alt grubu ile ilgili bilgi toplayabilirsiniz. Sonrasında, metin tabanlı push bildiriminizi gönderirken bu CSV dosyasını belirtebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için DPS Developer Center'daki Segmented Push Notifications (Bölümlere Ayrılmış Push Bildirimleri) makalesine bakın.

Her zaman kullanılabilir ücretsiz foliolardaki makaleler

Ücretsiz olarak yayınlanan makaleler web görüntüleyicide artık bir ödeme duvarı olmadan görüntülenmektedir (makale Korumalı veya Sınırlı olarak ayarlanmış olsa bile). v29 sürümü öncesinde, bir folio Ücretsiz olarak yayınlanmışsa ödeme duvarı etkinleştirilerek kullanıcıların içeriği görüntülemesi engellenebilirdi. v29 uygulamalarındaki ücretsiz foliolar ile, ödeme duvarı uygulama için etkin olduğunda bile asla görünmez.

Analitik geliştirmeleri

Dashboard'daki Temel Analitikler artık beta şeklinde değildir. Artık yerelleştirilmiştir ve çeşitli hata düzeltmeleri içerir. Ayrıca SiteCatalyst analitiklerine artık otomatik başlatılan ve kullanıcı tarafından başlatılan kaplamalar için izleme dahildir (yalnızca iOS).

Eski Android görüntüleyici geliştirmeleri

AIR tabanlı Android görüntüleyici artık Android 4.4'ü destekler. Android görüntüleyiciler için artık Yalnızca Yatay Kaydırma'ya ayarlanmış "düzleştirilmiş" makaleler için sıkıştırma ve yakınlaştırma etkinleştirilmiştir. Bu davranış iOS görüntüleyicilerinde zaten desteklenmektedir.

iOS uygulamaları için karşılama ekranı (yalnızca Enterprise)

Karşılama ekranı, açılış ekranı ile Kitaplık/Mağaza arasındaki HTML içeriğini görüntüleyen saydam bir Web Görünümü'dür. DPS App Builder'da sunduğunuz HTML içeriği, müşteriler uygulamayı yükledikten sonra ilk kez başlattıklarında veya uygulamayı güncellendikten sonra ilk kez başlattıklarında görünür. Örneğin okuyucuları hesap oluşturmak, kullanım koşullarını kabul etmek, bir önizleme sayısını aramak veya bunları uygulamaya yönlendirmek konusunda teşvik etmek için karşılama ekranını kullanabilirsiniz. Karşılama ekranı Library/Store JavaScript API'sine tam erişime sahiptir ve deneyim üstünde tam kontrole sahip olursunuz.

HTML dosyalarınızı içeren .zip dosyasını belirtmek için DPS App Builder'da "İsteğe Bağlı Karşılama Ekranı" seçeneğini kullanın. Uygulamanız hem iPad'i hem de iPhone'u destekliyorsa, HTML dosyalarınızın her iki aygıt boyutunda çalışan içeriği görüntülemesi gerekir. Talimatlar ve örnek HTML dosyaları için DPS Developer Center'daki Karşılama ekranını kullanmaya başlama makalesine bakın.

Sosyal Paylaşım ve Web Görüntüleyici geliştirmeleri

DPS sosyal paylaşım özelliğiyle ilgili aşağıdaki değişikliklere dikkat edin.

 • Korumalı makaleler için yeni bir davranış bulunmaktadır. Bir okuyucu, v29 uygulamasında korumalı bir makale paylaştığında, Yayın URL'si değil makale URL'si paylaşılır. Yetkisi olmayan alıcılar paylaşılan URL bağlantısına dokunduğunda ya da URL bağlantısını tıklattığında Ödeme Duvarı sayfasını görürler. Bu değişiklik, hem masaüstü web görüntüleyiciyi hem de iPad'deki makale görüntüleyicisini etkiler. DPS App Builder'daki Yayın URL'si seçeneği v29 uygulamaları için Sosyal Ayarlar sayfasından kaldırılmıştır. Yayın URL'si v28 ve önceki sürüm uygulamalarında kullanılmaya devam etmektedir.
 • Web görüntüleyici artık AAC/MP4 kodlamalı ses dosyalarını desteklemektedir.
 • Sina Weibo ve Tencent Weibo sosyal paylaşım seçenekleri artık Çin'de kullanılabilir. Yayıncıların sosyal paylaşımı etkinleştirmesi durumunda, iOS 7'de iPad veya iPhone için Çince Klavye ayarı yapmış olan okuyucuları Sina Weibo ve Tencent Weibo seçeneklerini paylaşım etkinlik sayfası menüsünde görür. Sina Weibo ve Tencent Weibo yalnızca iOS 7 çalıştıran aygıtlarda desteklenir (iOS 6'da desteklenmez).
 • Web görüntüleyicide artık Sağ Kenara Bağlama özelliği de desteklenmektedir. Bu seçeneğin belirlenmesi durumunda ilk makale web görüntüleyicide ve aygıtlarda en sağda görünür.
 • Gömülü bir web görüntüleyicide yayıncılar yeni bir tarayıcı sekmesinde veya penceresinde görüntülenecek harici bağlantılara artık izin verebilir. Bkz. Web SDK'si için Adobe Content Viewer.
 • Gömülü bir web görüntüleyicide yayıncılar kullanıcıların sayfalar arasında gezinmesini izleyebilir. Bkz. Web SDK'si için Adobe Content Viewer.

DPS App Builder ile ilgili geliştirmeler

DPS App Builder'daki bu değişikliklere dikkat edin.

 • Sosyal Paylaşım sayfası, iOS 6 ile iOS 7'deki farklı davranışı yansıtacak şekilde değiştirildi. Yayın URL'si seçeneği de v29 uygulamaları için kaldırıldı.
 • (Enterprise) Push bildirimleri artık şirket imzalı uygulamalarda desteklenmektedir. mobileprovision dosyasında joker karakter içermeyen bir Paket Kimliği olmalıdır.
 • (Enterprise) Özel simgelerdeki Etiket değeri kaldırıldı. Görüntüleyici veya Kitaplık için farklı adlar kullanmak istiyorsanız, XML dosyasındaki özelleştirilmiş dizeleri düzenleyin.
 • (Enterprise) Özel simgeler için yerelleştirilmiş dizelerde artık gereksiz bölümler bulunmamaktadır.
 • (Enterprise) "İsteğe Bağlı iPhone Karşılama Ekranı" artık "İsteğe Bağlı Karşılama Ekranı" şeklinde adlandırılmaktadır. Bu seçenek artık iPad'in yanı sıra iPhone'u da desteklemektedir.

Müşteri pazarlamasıyla ilgili geliştirmeler (Enterprise, iOS)

DPS artık, müşteri pazarlamasını geliştirmek için tasarlanmış çeşitli API özelliklerini desteklemektedir. Bu özellikler hem Kitaplık/Mağaza API'si hem de Okuma API'sinde kullanılabilir olduğundan makalelerde, mağazalarda ve diğer gezinme web görünümlerinde uygulanabilirler.

 • Yayıncılar, reklam kampanyalarını izlemek için vendorIdentifier'ı kullanabilir. Satıcı kimliği, yayıncıyı tanımlar. (Her bir aygıtı tanımlayan advertisingIdentifier seçeneğinin önceden etkinleştirildiğini ve yeni Apple kısıtlamaları nedeniyle artık kullanılabilir olmadığını unutmayın.)
 • Yayıncılar, bilinen URL düzenlerini kullanarak belirli uygulamaların yüklenip yüklenmediğini tespit etmek için canOpenURL'yi kullanabilir, böylelikle yayıncılara uygulamalar arasında yükseltme işlemini daha doğrudan gerçekleştirme olanağı tanınmış olur.
 • Yayıncılar, özel bir gezinme web görünümünden harici bir URL'yi başlatmak için openExternal'ı kullanabilir.
 • Yayıncılar kampanya ve tanıtım kodlarını e-posta, kısa mesaj veya web sitelerinden iletmek ve uygulamayı doğrudan gezinme web görünümünde başlatmak için bir URL düzeni belirtebilir.

Bu API'leri birleştirerek yayıncılar uygulamalarını birkaç farklı şekilde pazarlayabilir. Örneğin yayıncılar, hangi kullanıcıların uygulamalarını yüklediğini ancak abone olmadığını belirlemek üzere veri toplayabilir. Yayıncılar ardından 3 aylık ücretsiz abonelik sunan bir e-posta reklam kampanyası başlatabilir. Alternatif olarak yayıncılar, farklı bir uygulamanın yüklenip yüklenmediğini kontrol eden ve kullanıcıların söz konusu uygulamayı indirip indirmediğine ve aboneliklerinin olup olmadığına bağlı olarak farklı teklifler görüntüleyen bir web kaplaması oluşturabilir.

Çok sayıda folioya sahip uygulamalara ilişkin geliştirilmiş davranış (Enterprise)

Bir uygulamada çok sayıda folio (örn. 1500 adet) bulunuyorsa, kitaplığın güncellenmesi uzun sürebilir. DPS App Builder'da bir ayar belirlerseniz, özel kitaplık güncellendiğinde, hangi folioların dahil olduğunu kontrol etmek için yetkilendirme sunucunuzu kullanabilirsiniz.

Temel analitik geliştirmeleri

Temel analitikte, yayın sıklığı olarak "Özel Sayılar" seçeneğini belirleyebilirsiniz. Özel Sayılar seçeneğini belirlediğinizde, İzleyici Toplama başlangıç ve bitiş tarihini de ayarlayabilirsiniz. Ayrıca temel analitik, veri görüntülemeyi iyileştiren birkaç hata düzeltmesi de içerir.

Folio Producer Hizmetleri'ne yönelik geliştirilmiş kararlılık

En yeni AWS geçişi, acrobat.com tarafından desteklenen Folio Producer Hizmeti aracılığıyla içerik yükleme ve indirme konusunda bazı sorunlara neden oldu. Bu sorunları düzeltmek için hizmetler güncellenecektir.

Sürüm 28

Metin tabanlı push bildirimleri (iOS, Professional/Enterprise)

Müşterilerinize metin bildirimleri göndermek için artık bir üçüncü taraf push bildirimi hizmeti kullanmak gerekli değildir. Özel mesajlar göndererek, okuyucuları yeni içerikle ilgili uyarma yoluyla iOS aygıtlarında sürekli okuyucu ve aboneleri teşvik edebilirsiniz. Mesaj bildirimleri herhangi bir görüntüleyici sürümüyle çalışır. Ayrıca, push uyarıları almak için kaydolan okuyucu sayısı dahil olmak üzere, müşterilerin push bildirimlerine yönelik tepkisini ölçmek için SiteCatalyst analizlerini kullanabilirsiniz.

Temel analitik geliştirmeleri (beta sürümü, yalnızca İngilizce)

DPS Dashboard, temel analitik raporlarının yeni bir beta sürümünü içerir. Yeni temel analitik ile, MPA Tablet Ölçümleri kurallarıyla uyumlu olan dijital okur sayısına yönelik Standart Okuyucu Kitlesi Toplamı ölçümlerini görüntüleyebilirsiniz. Yeni kullanılabilir raporlar toplam okuyucu sayısı, toplam oturum sayısı, okuyucu başına toplam harcanan zaman, okuyucu başına ortalama oturum sayısı, aygıt ve işletim sistemi gibi verileri görüntüler.

Veri analizi sırasında toplama ayarlarını standart ölçümlere göre değiştirebilirsiniz. Yeniden tasarlanan arabirim sayesinde, analiz bilgilerine erişim elde edebilir ve bir elektronik tabloda görüntülemek için rapor verilerini dışa aktarabilirsiniz.

iOS 7 desteği

v28 uygulamalarında iOS 7 desteği bulunmaktadır. iOS 7 aygıtlarında, v24 veya önceki sürümleriyle oluşturulan görüntüleyicilerin düşük performans gösterebileceğini unutmayın. Özellikle yatay yöndeki foliolar görüntülenemez veya düşük kalitede görüntülenir. En iyi sonuçlar için, tüm DPS uygulamalarını v27 veya v28 sürümüne güncelleyin.

iOS 5 desteğinin kaldırılması

Adobe DPS, iOS 5 desteğini kaldırmaktadır. Bu değişiklikle v28 uygulamaları iOS5 aygıtlarında ve uzantı olarak iPad 1 aygıtlarında çalışmaz. iPad 1 aygıtlarının desteklenmeye devam etmesini istiyorsanız, mevcut uygulamanın görüntüleyici sürümüyle (v27 veya önceki sürümleri) uyumlu foliolar oluşturduğunuzdan emin olun.

DPS uygulamaları için iOS 7 gereksinimleri

DPS App Builder ile, yeni açık renkli kullanıcı arabirimi tasarım temaları dahil olmak üzere, Apple iOS 7 tasarım kurallarıyla uyumlu v28 uygulamaları oluşturabilirsiniz. Uygulamalarınızı tasarlarken ve oluştururken aşağıdaki iOS 7 gereksinimlerini göz önünde bulundurun:

 • iOS 7, sistem çubuğunun uygulamada görüntülenmesini gerektirir. Bir v28 uygulaması oluşturduğunuzda, 20 veya 40 piksel boyutundaki sistem durumu çubuğu artık tüm görünümlerde (folio görünümü de dahil) üst gezinme çubuğunun üzerinde görünür. Kullanıcılar, gezinme çubuklarını görüntülemek için dokunduğunda tasarım alanınızın daha büyük bir kısmı kaplanır. Makale mizanpajlarınıza yönelik gerekli ayarları yapın.
 • iOS 7 ile birlikte, alt Gezinme araç çubuğundaki (yalnızca Enterprise) özel simgeler farklı çalışır. Özel araç çubuğu simgeleri içeren bir v28 uygulaması oluşturduğunuzda artık Yukarı, Aşağı ve Devre Dışı durumları için üç ayrı simge sağlamazsınız. Bunun yerine, saydam bir arka plana sahip tek bir PNG dosyası sağlarsınız. iOS 7, ekran rengi durumunu otomatik olarak değiştirir. (Dosyalar 30x30 ve 60x60 piksel boyutundadır.) Metin etiketini gezinme simgesine gömmenize artık gerek yoktur. Bunun yerine, DPS App Builder'da Simge Etiketi alanında (özel simgelerin altında görünür) metni belirtin. Uygulamanız birden fazla dili destekliyorsa bu metni yerelleştirebilirsiniz. Bu yeni simgeler, yalnızca simge üzerinde işlem yapılabiliyorsa Gezinme çubuğunda görünür. Örneğin, “Görüntüleyici” düğmesi, bir folio indirilmeden önce görünmez. Etkinse, Gezinme araç çubuğu önceki uygulamalardaki (SD iPad'lerde 12 Piksel, HD iPad'lerde 24 Piksel) Gezinme araç çubuğundan birkaç piksel daha uzundur. Tekrar, mizanpajlarınıza ilişkin gerekli ayarları yapın. Bu simgelerle ilgili daha fazla bilgi için bkz. iPad ve iPhone için DPS uygulamaları oluşturma.
 • iOS 7'de, ek uygulama simgesi boyutları gereklidir: 152x152 (iPad HD), 76x76 (iPad SD) ve 120x120 (iPhone). Bu yeni simge dosyaları, DPS App Builder'da v27 veya v28 uygulaması oluşturduğunuzda gereklidir.
 • DPS görüntüleyiciler iOS 7 için çeşitli Kullanıcı Arabirimi değişiklikleri içerir. Örneğin, kitaplık arka planı önceki sürümlere göre daha açıktır. Bu nedenle, uygun kontrast için kapak görüntülerinizi kontrol edin. Uygulamanızda, uygulamanın nasıl kullanıldığını açıklayan bir makale bulunuyorsa, bu yardım içeriğini güncellemek isteyebilirsiniz.

iOS 7 aygıtlarında çalışan v24 ve önceki sürüm uygulamalarıyla ilgili bilinen sorunların bulunduğunu unutmayın. En iyi sonuçlar için, mevcut uygulamaları v27 veya sonraki bir sürümüne güncelleyin.

iOS 7 AirDrop Desteği

iOS 7 aygıtlarında v28 uygulamaları sayesinde, AirDrop kullanan yakınınızdaki kişilerle makale paylaşabilirsiniz. Alıcılar, iPad'de AirDrop aracılığıyla paylaşılan makale bağlantıları aldığında, yeni v28 Mobil Safari Web Görüntüleyicisi özelliğinden faydalanabilir.

Mobil Safari Web Görüntüleyicisi (yalnızca iPad)

Bir iPad kullanıcısı korunmayan bir paylaşılan makale bağlantısına dokunduğunda, paylaşılan makale doğrudan Mobil Safari Web Görüntüleyicisi'nde açılır. Bu özellik, paylaşım alıcılarının makalenin web görüntüleyici sürümünü uygulamayı indirmek zorunda kalmadan iPad'de tek bir dokunma ile görüntülemesine olanak tanır. Mobil Safari Web Görüntüleyicisi (“makale görüntüleyicisi” de denir) uygulamanın indirilmesi ve makale iPad'e zaten indirilmişse makalenin görüntülenmesi için bağlantılar sağlar. Bu başlangıç sürümünde, bazı kaplama türleri gibi birkaç özellik henüz desteklenmemektedir.

Folionun Kullanılabilme Tarihini Planlama

Folio içeriğini Distribution Service'ta uygulama kullanıcıları için kullanılabilir yapmak için bir tarih ve saat belirtin. Bu işlem ile, üretim personelinin yeni içeriği el ile canlı hale getirmesi gereği ortadan kalkar.

Folio Producer API'sini (yalnızca Enterprise) kullanarak Folionun Kullanılabilme Tarihini Planlama bilgilerini programlı bir şekilde ayarlayabilirsiniz.

Foliolar için yeni varsayılan görüntüleyici sürümü

Foliolar için varsayılan görüntüleyici sürümü artık v20 yerine v26'dır. Yeni bir folio oluşturduğunuzda, v28 görüntüleyici sürümleri ile v20'yi yine de hedefleyebilirsiniz.

Camera API'si desteği

Kullanıcılara uygulamanız içinden fotoğraf çekme izni vermek için aygıt kamerasını kullanın ve fotoğrafları içeriğiniz içinde yayınlayın ya da film rulosunda saklayın. Örneğin, bir çerçeve görüntüsü belirtebilir ve kullanıcıların söz konusu çerçeve içinde görünen bir resim (ya da Fotoğraf uygulamasından bir görüntü belirtmelerine) çekmesine izin verebilirsiniz.

Android aygıtlardaki içerik büyütüldü

Önceki sürümlerde Android uygulamalarındaki küçük yorumlamalar büyütülmemişti. Bu durum sinemaskop boyutuna getirme ve karelenmeye neden olurdu. v28 AIR tabanlı Android uygulamaları ile, küçük yorumlamalar artık orantılı bir şekilde büyütülür.

Yön kilitleme seçeneği

DPS App Builder, uygulamanızın yönünü kilitlemenize olanak tanıyan yeni bir ayar içerir. Böylece, kitaplık ve folio görünümü tek bir yönde görüntülenir.

SiteCatalyst analiz geliştirmeleri

Yazar meta verileri için yeni SiteCatalyst raporları kullanılabilir. Bu özellik, belirli yazarları veya reklam verenleri izlemek için faydalıdır. Ayrıca özel eVar izleme özelliği mevcuttur. Ayrıntılar için DPS Developer Center'daki ilgili analiz makalelerine bakın.

Web Görüntüleyici yerelleştirildi

Web için Content Viewer'a (web görüntüleyici) artık 20 farklı dilde destek dahildir.

Distribution Service performans geliştirmeleri

Adobe Distribution Service'a yüklenen foliolar artık daha hızlı ve daha güvenilir olan Amazon Web Service sunucularında saklanmaktadır. Folio yayınlama, güncelleme ve indirmeyle ilgili önemli geliştirmeleri fark edeceksiniz.  

Sürüm 27

Sosyal Paylaşımda Pinterest desteği (iOS, Professional/Enterprise)

Pinterest artık DPS App Builder'daki Sosyal Paylaşım seçeneklerinden biri. Seçili olduğunda, Pinterest seçeneği uygulamanızın sosyal paylaşım açılır menüsünde görünür. iPad veya iPhone'da uygulamanızı görüntüleyen müşteriler, bir makale sayfasının önizleme görüntüsünü panolarına pinleyebilirler. Pinterest ile okuyucular sayfa görüntüsünü tıklatarak bir aygıtta veya web görüntüleyicisinde etkileşimli makale içeriği deneyimi yaşayabilirler. Diğer Sosyal Paylaşım seçeneklerinde de olduğu gibi, görüntülenebilir mevcut makale sayılarına ödeme duvarı limiti koyabilirsiniz.

Aygıt GPS Entegrasyonu (iOS, Professional/Enterprise)

GPS entegrasyonu ile coğrafi konuma göre hedeflenen içerik sağlayabilirsiniz. Farklı amaçlara ulaşmak için uygulamanızda HTML içeriğine GPS mantığı ekleyebilirsiniz. Örnekler:

 • Kullanıcıların makaleleri görüntülediği konuma göre farklı reklamlar görüntüleyen bir Web İçeriği kaplaması veya HTML makalesi oluşturabilirsiniz.
 • Özel mağazanızda (yalnızca Enterprise), bölgesel folioları görüntüleyebilir ve kullanıcılara bulundukları konumlara göre folio yetkisi verebilirsiniz.
 • Özel kitaplığınızda (yalnızca Enterprise), bölgelere özel başlıklar görüntüleyebilirsiniz.

Ek ayrıntılar: Özel bir mağaza veya kitaplıkta GPS entegrasyonunu etkinleştirmek için v2 özel story/library API'leri kullanın. GPS entegrasyonunu bir Web İçeriği kaplaması veya HTML makalesinde etkinleştirmek için Reading API'si kullanın. Ayrıca, GPS entegrasyonunu bir Web İçeriği kaplaması veya HTML makalesinde etkinleştirirseniz “Yetkilendirme Bilgisi Girişine İzin Ver” seçeneğini belirleyin.

Sosyal Paylaşım/Web Görüntüleyici Geliştirmeleri (iOS, Professional/Enterprise)

Aşağıdaki geliştirmeleri dikkate alın:

 • Web görüntüleyicide, makale erişimi Folio Producer'da "Ücretsiz" olarak belirlenen makaleler artık ödeme duvarı eşiğinde sayılmadan masaüstü web görüntüleyicisinde görüntülenebilirler. Sınırlı veya korumalı makalelerin davranışında bir değişiklik yoktur. Sınırlı makaleler hala ödeme duvarı eşiğinde sayılırlar, korumalı makaleler ise yalnızca yetkili kullanıcıların kullanımına açıktır. (Ücretsiz, Sınırlı ve Korumalı ayarlar, şimdi hem web görüntüleyicide hem de ücretsiz makale önizlemesinde aynı etkiye sahiptir.)
 • İÇT web görüntüleyicisindeki korumalı makalelerin minik resim görüntüleri önceki sürümlerde devre dışı bırakılmış durumdaydı ve fareyle üzerlerine gelindiğinde kilitleme simgesi görüntülenirdi. Buna ek olarak, sol ve sağ gezinme eylemleri korumalı makaleleri atlıyordu. v27 sayesinde web görüntüleyici İÇT ve gezinmedeki korumalı, ücretsiz veya sınırlı makalelerde artık fark gözetmiyor. Hiçbir istisna olmaksızın tüm makaleler İÇT'de görüntüleniyor ve bir folioda gezinme kullanıcıların korumalı makaleler de dahil tüm makaleleri ziyaret etmelerini sağlıyor. Korumalı makaleler bir ödeme duvarı mesajı ile gizlenir.
 • Yayıncılara kendi web sitelerinde kullanıcı kimlik doğrulaması yapabilme yetkisini vermek için gömülü web görüntüleyicisinde oturum açma işlemi kolaylaştırıldı.

Android görüntüleyici geliştirmeleri (Professional/Enterprise)

AIR-tabanlı Android görüntüleyici aşağıdaki geliştirmeleri içermektedir:

 • Folio boyut limiti 2048x2048 pikselden 4095x4095 piksele yükseltildi. Bu geliştirme, 10" HD Android tabletler gibi daha büyük aygıtları hedefleyen foliolar oluşturmanızı sağlar.
 • Android aygıtlarda belirlediğiniz açılış ekranları, hedef ekranı doldurmak için artık orantılı olarak büyültülebilir veya küçültülebilir. Örneğin, daha küçük ayıtlar için küçültülebilen (ve boyut oranı farklı olduğunda kırpılabilen) 2560x1600 ve 1600x2560 açılış ekranları belirleyebilirsiniz.
 • 10" HD tabletler gibi Ekstra Büyük Android aygıtlarındaki simgeler ve kullanıcı arabirimi öğeleri artık daha büyüktür, böylelikle HD aygıtlarda düğmelere dokunmak ve görüntüleyicilerde gezinmek daha kolaydır.
 • Özel gezinme simgeleri (yalnızca Enterprise) artık 75x43, 98x52, or 214x114 piksel boyutlarında olabilir.

Yerel (AIR olmayan) Android görüntüleyicinin geliştirilmesi devam etmektedir.

Folioyu Kopyala

Folio Producer Organizer'da artık Kopyalama komutu kullanılabilir. Kendi folionuzu kopyalayabilirsiniz (çoğaltabilirsiniz) ya da farklı bir hesaptan sizinle paylaşılan bir folioyu kopyalayabilirsiniz. Yayınlanmış ya da yayınlanmamış bir folioyu kopyaladığınızda, Folio Producer sunucusunda (acrobat.com) yeni bir folio oluşturulur, ancak Dağıtım Hizmetinde yeni bir folio oluşturulmaz. Böylelikle kopyalanan folioyu düzenleyebilir ve yayınlayabilirsiniz. Folio sizinle farklı bir bilgisayardan paylaşılmışsa makale içeriğini düzenlemek ve güncellemek için makaleleri yeniden bağlamanız ve kaynak dosyaları almanız gerekir. Kilitli foliolar kopyalanamaz.

DPS App Builder'daki yeni "otomatik aç" seçeneği

"İndirmeden sonra en son yetkilendirilen folioyu otomatik aç" DPS App Builder'daki yeni bir seçenektir. "İlk başlatmada en son yetkilendirilen folioyu otomatik indir" seçeneği işaretlenmişse bu "Otomatik aç" seçeneği varsayılan olarak belirlenir. Böylelikle ilk kez giriş yapan okuyucular uygulamayı indirip hemen okumaya başlayabilirler. Otomatik aç seçeneğini devre dışı bıraktığınızda, kullanıcılar folionun kitaplığa indirildiğini görür, ancak kapak görüntüsüne dokunana kadar folio açılmaz. Böylelikle yayıncılar başlıkta ilk kez giriş yapan kullanıcılara ücretsiz bir folio aldıklarını belirten bir mesaj gönderebilirler.

Makale Önizleme geliştirmeleri

Makale Önizleme, Ücretsiz makalelere ek olarak artık Sınırlı makaleleri de önizleme foliolarında destekliyor. Okuyucu, önizleme foliosu ile sınırlı bir makaleye geçtiğinde, "Makaleyi Oku" düğmesi satın alma bölmesinde görüntülenecektir. Böylelikle okuyucular kendi önizleme deneyimlerinin bir parçası olarak sınırlı makaleye dokunup bu makaleyi aygıtlarına indirebilirler. Okuyucunun görüntüleyebileceği sınırlı makale sayısı yayıncı tarafından belirlenen aygıt ödeme duvarı eşiği tarafından kontrol edilir.

Buna ek olarak, ücretsiz makale önizlemesinde çeşitli geliştirmeler yapılmıştır. Örneğin, korumalı makalelerin önizleme görüntüleri artık koyu kafes deseni arkasında görüntülenmektedir. Tarayıcı minik resimlerine degrade iyileştirmesi uygulandı ve artık minik resimler hem tarayıcı modunda, hem de folio görünümünde kafesin arkasında bulunan önizleme görüntüleri olarak "düzleştirilmiş" makalelerin (Yalnızca Yatay Kaydırma) tüm sayfalarında görüntüleniyor.

Analiz geliştirmeleri (SiteCatalyst hesabına sahip Professional/Enterprise)

SiteCatalyst raporları artık okuyucu abonelik türü (yeni veya yenileyen) satın almaları, abonelik sözleşme uzunluğu (1 ay, 6 ay vb.) ve uygulama pazarı satın almalarına dair bilgileri de içeriyor. SiteCatalyst ayrıca push bildirimleri almayı tercih eden kullanıcı sayısını da raporluyor. Buna ek olarak, slayt gösterisinin izlenilmesi ve kaydırılabilir çerçeve kaplamaları artık daha da ayrıntılıdır.

Ek Değişiklikler

Diğer v27 geliştirmeleri şunları içermektedir:

 • Gizlilik İlkeleri, iPad gibi iPhone için de etkinleştirildi. DPS App Builder'da bir Gizlilik İlkeleri URL'si belirleyebilirsiniz.
 • Sidecar.xml artık Makale Erişimi ayarlarını destekliyor. Böylelikle sidecar.xml dosyasını Ücretsiz/Sınırlı/Korumalı ayarlarını folioda her bir makaleye uygulamak için içe aktarabilirsiniz.
 • v2 API Kitaplık/Mağazadaki bağlantılar artık Kapatma düğmesi olan uygulamalarda ayrı bir ("uygulama içi tarayıcı" da denilen) web görünüm penceresi görüntülüyor. Bu web görünüm penceresindeki HTML hala API'leri referans alabilir.

Sürüm 26

Ücretsiz Makale Önizleme (yalnızca iPad)

Müşterilerin bir perakende foliodaki içerikleri önizlemelerini sağlayabilirsiniz. Kullanıcılar, Önizleme düğmesine dokunarak tüm ücretsiz makaleleri indirip okuyabilirler. Kullanıcı uygulamadaki başka makalelere gözattığında, bir ödeme duvarı görüntülenerek kullanıcıyı folioyu satın alması için uyarır. Bir perakende folioda Ücretsiz Makale Önizleme'yi etkinleştirmek için Hesap Yönetimi aracında "Makale Önizemeyi Etkinleştir" ayarını seçin ve Folio Producer Editor'ı kullanarak belirli makaleleri Ücretsiz olarak işaretleyin. (Ücretsiz Makale Önizleme yalnızca iPad'de kullanılır ve şimdilik Bölümler içeren foliolarda çalışmamaktadır.)

Not: Eski foliolardaki makalelere "Ücretsiz" ayarı uygulamak için folio görüntüleyici sürümünü v26 veya sonraki sürüme güncellemeniz VE söz konusu foliodaki makaleleri güncellemeniz gerekir.

Android Görüntüleyici ve Desktop Viewer'da PDF makale desteği

PDF makaleleri artık Android aygıtlarda ve Desktop Viewer'da desteklenmektedir. Android görüntüleyicilerde, PDF formatından yararlanarak dosya boyutunu küçültebilir, PDF makaleler içeren iOS foliolarını yeniden kullanabilir ve makale sayfalarını parmaklarınızı birleştirerek yakınlaştırabilirsiniz. Desktop Viewer'da, artık PDF makaleleri içeren folioları önizleyebilirsiniz. Bu özellik, özellikle folionuzdaki hatalar için ön kontrol yaparken kullanışlıdır.

PDF makaleleri görüntülemek için uygulama sürümünün v26 veya üzeri olması gerekir; fakat PDF makaleler içeren bir folio her sürümde görüntülenebilir.

(Bu değişiklik, varolan AIR tabanlı Android görüntüleyicide yapılmıştır ve halen geliştirme aşamasında olan yerel Android görüntüleyici için geçerli değildir. Ayrıca, Android'de PDF desteği, PDF dosyalarının uygulama içi tarayıcıda görüntülenmesini içermez.)

iPad kitaplığı ile ilgili geliştirmeler

Simgeler şimdi kitaplıktaki her bir kapak önizleme görüntüsünün altında görünmektedir; böylece kullanıcılar hangi içeriklerin ücretsiz veya perakende olarak sunulduğunu rahatlıkla görebilmektedir. Bir fiyat düğmesine dokunulduğunda satın alma işlemi başlatılır. Ücretsiz düğmesi veya bulut düğmesine dokunulduğunda indirme işlemi başlatılır. Kullanıcı indirilmemiş bir perakende folio için yetkilendirilmişse bir bulut simgesi görünür.

Kapak önizleme görüntüsünün üzerine dokunulduğunda halen ek bilgiler içeren bir önizleme bölmesi görüntülenmektedir. Yalnızca yetkilendirilmiş folioları görüntüleyecek şekilde özel bir kitaplık yapılandırılmışsa kapak görüntüsüne dokunulduğunda önizleme bölmesi görüntülenmez.

(Yalnızca Enterprise sürümü) Özel kitaplığınızda yalnızca kullanıcıların yetkilendirildiği foliolar görüntüleniyorsa önizleme paneli açılmaz. Bir kapak görüntüsüne dokunulduğunda folio indirme işlemi başlatılır.

Tam iPhone 5 desteği

Artık 1136x640 boyutlarında folio yorumlamaları oluşturarak içeriklerin iPhone 5'te alt ve üst kısımlarda siyah bantlarla görüntülenmesini önleyebilirsiniz. DPS App Builder'da, Apple'ın iPhone 5 uygulamalarıyla ilgili gerekliliklerini karşılamak için 640x1136 boyutlarında ek bir başlangıç görüntüsü (açılış ekranı) belirtmeniz gereklidir.

DPS App Builder ile ilgili geliştirmeler

DPS App Builder'da şu değişiklikler yapılmıştır:

 • Varlık bağlantıları artık sunucuda saklanmaktadır. Böylelikle kullanıcılar, iki bilgisayar kullanarak kopyalanan varlıklar için yeniden bağlantı oluşturmak zorunda kalmadan uygulama oluşturabilmektedir. Örneğin, bir ajans DPS App Builder'ı kullanarak ayarların ve dosyaların çoğunu belirtebilir, ardından müşteri sertifikaları belirleyerek uygulamayı tamamlayabilir. Varolan bir görüntüleyiciyi düzenlerken, metin alanında "Varlık sunucuda saklandı" mesajı görüntülenir. Varlıkları saklama işlemini yalnızca tek bir uygulama için gerçekleştirebilirsiniz; varlıkları birden fazla uygulamada kullanmak için sunucuda saklayamazsınız.
 • (Enterprise) Yeni API özelliklerinden yararlanan özel bir mağaza oluştururken, artık özel bir kitaplık oluşturmanıza gerek yoktur.
 • (Enterprise) Daha önce oluşturduğunuz bir mağazayı kullanmaya devam etmek istiyorsanız DPS App Builder'da Eski Store API'lerini Kullan seçeneğini belirleyebilirsiniz. Ancak, bu seçeneği belirlediğinizde özel bir kitaplık belirtemezsiniz.
 • "Sıcak bölgenin folio görünüm kontrollerini görüntülemesini etkinleştir" seçeneği, artık yalnızca ekranın alt kısmında değil, hem alt hem de üst kısmında bir sıcak bölge içermektedir.
 • Kitaplık ayarları menüsünde görünen isteğe bağlı gizlilik ilkeleri URL'sini belirtmek için yeni bir seçenek mevcuttur.
 • İsteğe bağlı URL Düzeni, artık tek foliolu uygulamalarda kullanılabilir.

Analiz tercihleri ile ilgili geliştirmeler

Görüntüleyiciyi kullanıcıların analiz verilerini kapatmalarına izin verecek şekilde yapılandırdığınızda, kullanıcılar fikirlerini değiştirip ayarlar menüsünü kullanarak bu seçeneği etkinleştirebilirler. Bu özellik, iOS ve Android görüntüleyicilerde desteklenmektedir.

Web Görüntüleyici ile ilgili geliştirmeler

Web Görüntüleyici artık şu geliştirmeleri içermektedir:

 • Gömülü Web Görüntüleyici. DPS'teki yeni i-çerçeve HTML etiketleri desteği sayesinde, artık paylaşılan Web Görüntüleyici makalelerini Web sitenize gömebilirsiniz. Müşterileriniz için tutarlı ve özel bir deneyim sağlayan çevre tasarım öğeleri ekleyin.
 • Yalnızca Web Görüntüleyici'de görüntülenen folio. Yalnızca Web Görüntüleyici'de görüntülenen, ancak aygıt görüntüleyicisinde görüntülenmeyen, özel bir Web Görüntüleyici folio yorumlaması oluşturabilirsiniz. Örneğin, yalnızca yatay yönde görüntülenen, "dokunun" yerine "tıklatın" terminolojisini kullanan ve desteklenmeyen bir panorama yerine, statik bir görüntü içeren 1024x580 boyutlarında bir folio oluşturabilirsiniz. Bkz. Web Görüntüleyici yorumlaması oluşturma.
 • Özel mağazalar ve özel kitaplıklar artık Web Görüntüleyici'de desteklenmektedir. Web Görüntüleyici'ye bir Özel Mağaza ve Özel Kitaplık entegre ederek özel içerikler, teklifler veya promosyonlar sunabilirsiniz.
 • İsteğe bağlı gizlilik ilkeleri URL'si. Uygulamanızdaki gizlilik ilkeleri sayfasına yönlendirilen bir web bağlantısı yapılandırabilirsiniz. Bu özellik, iOS ve Android Görüntüleyicilerde desteklenmektedir.
 • Web Görüntüleyici analizleri. Analiz verileri artık Web Görüntüleyici için etkinleştirilmiştir.
 • Sadece Yatay Kaydırma desteği (v25 sürümüne eklenmiştir). Web Görüntüleyici, şimdi Sadece Yatay Kaydırma seçeneği işaretli "düzleştirilmiş" makaleleri de görüntülemektedir.

Yeni ve geliştirilmiş Yetkilendirme Raporları

DPS Dashboard'daki Yetkilendirme Raporları, yayıncılara folio içeriklerini indirme işlemleriyle ilgili kolay anlaşılır ayrıntılar verir. Yetkilendirme Raporu, şimdi ek veri alanları içermektedir. Bu ek veri alanları, web görüntüleyici indirme işlemlerini ayrı ayrı gösteren tüm indirme işlemlerinin toplamı ve dökümüyle birlikte sayı başına her yayın için kaç adet indirme işlemi yapıldığını belirten bilgilendirici temel tabloların kolayca oluşturulmasını sağlar. Yeni Birleşik Yetkilendirme Raporu (şimdiki adıyla "Birleştirilmiş Rapor"), yöneticilere hesaplarıyla ilişkili tüm yayınlar için yetkilendirme verilerini sunar. Son olarak, tüm rapor verileri artık haftalık olarak değil, günlük olarak kaydedilmektedir.

Yetkilendirme paketlerini çevrimiçi satın alma

Yeni 10.000 Yetkilendirme Paketi için çevrimiçi satın alma seçeneği, yayıncıların hesaplarını her zaman iyi durumda tutmalarını sağlar. Bir satıcı kanalıyla veya doğrudan Adobe'den yapılan yetkilendirme yenilemelerinin işleme alınması bazen birkaç gün sürebilir. Yayıncılar, daha hızlı satın alma seçeneği sunmak için artık Adobe Store'dan 10.000 yetkilendirme paketi için bir seri numarası alabilir ve bu seri numarası DPS Dashboard üzerinden kullanabilirler.

Analitikler ile ilgili geliştirmeler

Analizlere ilişkin şu geliştirmelere dikkat edin:

Makalelerin tam olarak okunması. Makaleleri tek bir ziyarette tam olarak okuyan okuyucu sayısını izleyebilirsiniz.

İÇT izleme. İÇT düğmesine dokunma eylemlerini izleyebilir, aynı zamanda İÇT'den hangi makalelere bakıldığını belirleyebilirsiniz.

Yayıncılar tarafından doğrudan yetkilendirilen okuyucular. Uygulamada oturum açan ve folioları doğrudan yetkilendirme yoluyla edinen okuyucular hakkında veriler alabilirsiniz. İsterseniz doğrudan yetkilendirme API'sini kullanarak okuyucunun abonelik kimliğini ve abonelik türünü geri döndürebilirsiniz. SiteCatalyst'e aktarılan abonelik türü ve abonelik kimliği değerleriyle bu abonelerin folioyu nasıl kullandıklarını izleyebilirsiniz.

Ücretsiz Makale Önizleme. Kullanıcılar sayıyı önizlemek için "Önizle" düğmesine dokunduklarında önizleme düğmesine dokunma eylemi ve önizlenen ücretsiz makalelerin sayısı izlenir. Sayı önizlendikten sonra yapılan dönüştürmelerin sayısı da takip edilir.

Omniture Ziyaretçi Kimliği ve Push bildirimi belirteci. Her kullanıcı için SiteCatalyst'e bir Omniture ziyaretçi kimliği ve push bildirimi belirteci (okuyucu push bildirimleri alma tercihini etkinleştirmişse) eklenir.

Web Görüntüleyici: Web Görüntüleyici bilgileri izlenir.

Ücretsiz İlk Folio API'si ile ilgili geliştirme

Enterprise sürümünü kullanan yayıncılar, artık özel library API'sini kullanarak okuyucunun abone olup olmadığına bağlı olarak mesaj görüntülemek için bir abonelik başlığı yapılandırabilir ve en son ücretsiz perakende sayı özelliğini destekleyen uygun mesajlar sunabilirler.

Sürüm 25

Kitaplık kullanıcı arabirimi ile ilgili geliştirmeler (yalnızca iPad)

iPad görüntüleyici kitaplığı, daha geniş ızgaralı slayt görüntüleri içerecek şekilde yeniden tasarlanmıştır. İndirilen bir folionun kapak görüntüsüne dokunulduğunda folio açılır. Henüz indirilmemiş bir folionun kapak görüntüsüne dokunulduğunda ise bir önizleme bölmesi açılır. Okuyucular çark menüsü düğmesini kullanarak folioları seçebilir ve kaldırabilir.

Folio görünümünde çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Ana Sayfa düğmesi, çok foliolu uygulamalarda Kitaplık düğmesi olarak değiştirilmiştir. Gözat düğmesinin ve alt kaydırma çubuğunun işlevi birleştirilmiştir. Gözat modunda, kaydırma çubuğu ile makaleleri kaydırarak gezinebilirsiniz. Kaydırma çubuğunun yanında bulunan, bir sonraki veya bir önceki makaleye geçen oklar kaldırılmıştır.

DPS App Builder'da, Enterprise abonelik uygulamalarındaki kitaplığın sol üst köşesinde yer alan Abone Ol ve Oturum Aç düğmelerini de kaldırabilirsiniz. Yeniden yapılan tasarım, abonelik uygulamaları için daha büyük abonelik döşemesi görüntüleri gerektirmektedir.

İlk perakende folionun ücretsiz sunulması

Hesap Yönetimi aracındaki bir seçeneği belirleyen yayıncılar, en son yayınlanan perakende foliolarını uygulamayı ilk kez indiren kullanıcılara ücretsiz olarak sunabilirler.

Koşullu HTML içeriği (yalnızca Enterprise)

İlk folioyu ücretsiz olarak sunma özelliğiyle kullanılacak şekilde tasarlanan bu özellik, yayıncının folionun nasıl alındığına bağlı olarak farklı içerikler görüntüleyen bir HTML makalesi veya bir Web İçeriği kaplaması oluşturmasını sağlar. Örneğin, kullanıcı ücretsiz bir folio indirdiğinde, içerik bir abonelik teklifi de içerebilir. Kullanıcı folioyu abonelik yoluyla almışsa, içerik başka ürünler de sunabilir.

Bu koşullu HTML içeriği iki işlemle ayarlanır. Öncelikle, Web İçeriği kaplaması veya HTML makalesi için Yetkilendirme Bilgilerine Erişime İzin Ver seçeneğini belirleyin. Ardından, HTML kodunuza özel bir JavaScript API ekleyin. JavaScript API hakkında daha fazla bilgi için Adobe temsilcinizle görüşün.

Son yetkilendirilen sayıyı otomatik indir

Bu DPS App Builder ayarı işaretlendiğinde, en son yetkilendirilen sayı otomatik olarak indirilir (etkinleştirilmişse ilk ücretsiz perakende folio veya en son yayınlanan ücretsiz folio). Bu seçeneğin amacı, uygulamayı kullanmaya yeni başlayan kullanıcılar için daha iyi bir deneyim sunmaktır.

Arka planda indirilen sayıyı otomatik olarak aç

Bu DPS App Builder ayarı işaretlendiğinde, önceki görüntüleme oturumundan beri arka planda indirilmekte olan tüm foliolar uygulama başlatıldığında açılır. Bu seçenek işaretlenmediğinde, en son görüntülenen folio son okuma pozisyonunda açılır

Folioyu son okunan makaleye göre aç

Foliolar arasında geçiş yaptığınızda, son görüntülenen folio bir daha sıfırlanmaz. Bunun yerine, görüntüleyici tüm folioların okuma pozisyonunu hatırlar. Bir folioyu sıfırlamak için makaledeki gezinme çubuklarını görüntüleyin ve başlık çubuğuna üç kez dokunun.

Dinamik abonelikler (yalnızca Enterprise)

Yayıncılar, uygulamayı güncellemeye gerek kalmadan sürekli olarak abonelik seçenekleri ekleyebilir veya kaldırabilirler. Bu şekilde, yayıncılar abonelik sürelerini değerlendirerek en iyi seçenekleri belirleyebilirler.

Amazon uygulamaları için kolaylaştırılmış testler

DPS App Builder'ı kullanarak Amazon için bir uygulama (.apk dosyası) oluştururken, artık .apk dosyasını Amazon aygıtına yükleyerek ayrı bir .json dosyası yüklemeye gerek kalmadan test edebilirsiniz. .json dosyasının kullanılması, artık sadece perakende içerikleri test etmek için gerekmektedir.

Android uygulamalarında yerel depolama desteği

Android görüntüleyiciler, önceki sürümlerde yerel depolamayı desteklemiyordu. Bir uygulamadan çıkıldığında okuma pozisyonu veya form doldurma verileri kaybediliyordu. v25 Android uygulamalarıyla birlikte bu bilgiler tıpkı iOS uygulamalarında olduğu gibi korunuyor.

goto:// ile gezinme

goto:// formatı, Enterprise yayıncılarının folio görünümünde, kitaplıktaki herhangi bir özel simge içeriğine yönlendirilen bağlantılar oluşturmalarını sağlar. Örneğin, DPS App Builder'da “Mağaza” etiketi taşıyan özel bir simge oluşturduğunuzda, özel Mağaza simgesine dokunulduğunda olduğu gibi otomatik olarak Mağaza HTML içeriğini açan “goto://ApplicationViewState/Store” eylemiyle bir düğme oluşturabilirsiniz.

Üst gezinme çubuğunu gizle

Bu DPS App Builder ayarı işaretlendiğinde, kullanıcı bir makaleye dokunduğunda sadece alt gezinme çubuğu görüntülenir. Bu özellik, yayıncıların folio içinde gezinmek için tüm makale sayfalarında kalıcı bir gezinme çubuğu oluşturmalarını sağlar.

Otomatik iş akışı API geliştirmeleri (yalnızca Enterprise)

Otomatik DPS yayıncılık iş akışları için API'leri kullanırken, artık foliolar yayınlayıp güncelleyebilir ve makale meta verilerini güncelleyebilirsiniz (makaleleri güncelleme işlemleri bir sonraki sürüm için planlanmaktadır).

SiteCatalyst analiz geliştirmeleri

SiteCatalyst'te, video oynatma sürelerini bildirme gibi geliştirmeler yapılmıştır.

Yetkilendirme indirme raporu oluşturma

Yayıncılar artık indirme verilerini Adobe Dağıtım Hizmetinden görebilecekleri raporlar oluşturabilirler. Bir Uygulama hesabı kullanarak DPS Dashboard'da oturum açtığınızda, Uygulama Raporu seçeneğini belirleyerek bu uygulama için Adobe Dağıtım Hizmetindeki faturalandırılabilir indirme istatistiklerini içeren bir .csv dosyası indirebilirsiniz. Bir Yönetici hesabı kullanarak oturum açtığınızda, Dashboard'daki bağlantıyı tıklatarak indirme uygulamaları bakiyenizi gösteren bir rapor alabilirsiniz.

iOS4 desteğinin kaldırılması

v25 ve sonraki sürüm görüntüleyiciler artık iOS4'ü desteklememekte, yalnızca iOS5 veya sonraki sürümlerini desteklemektedir.

Sürüm 24

Kitaplık arka planında indirme (iOS)

Müşterileriniz bir v24 uygulamasında herhangi bir folioyu indirirken uygulamadan çıkabilir, e-postalarını kontrol edebilir veya başka bir folioya bakabilir, ardından indirilen folioyu kontrol etmek için tekrar uygulamaya dönebilir. İndirme işlemi on dakika sonra duraklatılır. Bir seferde yalnızca bir adet folio indirilebilir.

Bir seferde birden çok makaleyi güncelleme

Folio Builder panelinde birden fazla makale seçebilir ve Güncelle düğmesini seçerek seçilen tüm makaleleri güncelleyebilirsiniz. Makaleleri seçmek için, Shift tuşunu veya Ctrl/Command tuşunu basılı tutarak makaleleri tıklatın.

Bölümler

Yeni Bölümler özelliği, müşterilerinizin bir foliodaki farklı bölümleri tek tek indirebilmelerini sağlar. Örneğin, müşterileriniz Haberler, Spor, İş Dünyası, Stil ve Para bölümlerine ayırdığınız bir folioda, Spor ve Para gibi yalnızca tercih ettikleri bölümleri indirebilirler. Bkz. Bölüm Oluşturma.

iPad görüntüleyici kitaplığında Kapak Görünümünü devre dışı bırakma

Tüm iPad görüntüleyici kitaplıklarında varsayılan olarak bir Izgara Görünümü ve bir seferde yalnızca bir folio görüntüleyen bir Kapak Görünümü bulunmaktadır. v24 DPS App Builder sürümünde iPad'lerde yalnızca Izgara Görünümünü ya da hem Izgara hem de Kapak Görünümü seçme arasında tercih yapabilirsiniz. (Android görüntüleyicilerle, Izgara Görünümünü, Kapak Görünümünü veya her ikisini de seçme tercihi zaten bulunmaktadır.)

DPS Kullanıcı Arabirimi geliştirmeleri

Bir folio oluştururken, Yön ayarı artık varsayılan olarak işaretli değildir. Bir Yön ayarı belirlemeden Tamam'ı tıklatırsanız, seçeneğin çevresinde bir kırmızı kutu belirir. Bu değişiklik, folionun yanlışlıkla hatalı bir yön ayarıyla oluşturulmasını önler.

Ayrıca şimdi pek çok hata mesajında sizi bir teknik nota yönlendiren bağlantılar bulunmaktadır.

Folio yayınlama geliştirmeleri

Bir folio, sunucu hatası nedeniyle düzgün şekilde yayınlanamadığında, sunucuyla ilgili sorun giderildikten sonra Yeniden Dene düğmesini tıklatarak yayınlama işlemini sürdürebilirsiniz.

DPS sunucuları ile ilgili iyileştirmeler

Adobe Dağıtım Hizmeti'nin bant genişliği genişletilerek denge ve performansta artış sağlanmıştır.

Ayrıca, DPS sunucuları artık acrobat.com sayfasında farklı bir kümede yer almakta ve bu sayede acrobat.com sayfası bakımda olduğunda bile foliolar rahatlıkla yüklenip indirilebilmektedir.

“Satın Alma İşlemlerini Geri Yükle” seçeneğinde yapılan değişiklik

Artık “Satın Alımları Geri Yükle” iletişim kutusu, yalnızca kullanıcıların bu seçeneği kitaplık seçenekleri menüsünden seçmeleri halinde açılmaktadır.

Kitaplıktaki folio bilgilerini önbelleğe alma işlemini etkinleştirme (iOS)

DPS App Builder'da, folio bilgilerini önbelleğe alarak geniş kitaplıklara sahip uygulamaların performansını arttırabilirsiniz. Bu seçenek belirlendiğinde, folio bilgileri güncelliğini yitirebilir. Örneğin, bu seçeneği belirler ve perakende folioların ücretini değiştirirseniz, kitaplığınızda gösterilen bilgiler yanıltıcı olur. Bu seçenek şimdilik yalnızca abonelik uygulamaları için kullanılmaktadır.

Şirket imzalı uygulamalarda yapılan iyileştirmeler (iOS, yalnızca Enterprise sürümü)

Artık özel (genel olmayan) bir uygulama kimliği içeren bir şirket mobileprovision dosyasını kullanarak şirket içi bir uygulamada oturum açabilirsiniz. Bu değişiklik sayesinde, uygulamayı kuruluşunuzdaki diğer uygulamalardan ayrı olarak yönetebilirsiniz.

Analizler ile ilgili geliştirmeler

SiteCatalyst artık farklı mobil aygıt türleri ile farklı işletim sistemlerini birbirinden ayırmaktadır. Yeni URL izleme raporu, geçerli URL'leri, URL'leri tıklatma işlemlerini, URL kaynağını (Köprü kaplaması, Web İçeriği kaplaması veya uygulama) ve URL'nin nasıl açıldığını (bir Web Görüntüleyicide, uygulama görüntüleyicide veya aygıt tarayıcısında) izlemenizi sağlar. Uygulama kullanım raporları ise uygulamaların en yoğun şekilde kullanıldığı tarih ve saatler ile son güncellemeden sonra uygulamayı başlatma sayısını izlemenizi sağlar. Bu değişiklikler yalnızca SiteCatalyst analizlerini etkiler; ancak taban analizleri etkilemez.

Sürüm 23

Güncellenmiş Distribution Service altyapısı

Folioları Dağıtım Hizmeti'nde artık çok daha hızlı bir şekilde yayınlayabilirsiniz. Bu sunucu değişiklikleri, çok daha az zaman aşımı hatası ve iOS Gazete Bayi için arka plan indirme işlemlerinde daha fazla güvenilirlik sağlayacak.

Folio Builder paneli kullanıcı arabirimi geliştirmeleri

Folio Builder paneli şimdi daha geniş, gezinme simgeleri daha büyük ve kullanımı daha kolay ve daha fazla araç ipucu ve bilgi baloncuğu içeriyor. Ayrıca seçenekler netlik sağlamak için yeniden adlandırıldı ve panelin kullanımını kolaylaştırmak için başka geliştirmeler de yapıldı. Artık DPS App Builder (önceki adıyla Viewer Builder) uygulamasını panel menüsünden de başlatabilirsiniz.

DPS App Builder'da (önceki adıyla Viewer Builder) yapılan değişiklikler

DPS App Builder, çeşitli arabirim geliştirmeleri içeriyor. InDesign CS6 yükleyicisi, artık DPS App Builder'ı da yüklüyor.

Dosyaları sürükleyip DPS App Builder'a bırakma

Artık simgeleri, açılış ekranlarını ve diğer dosyaları Finder'dan sürükleyerek App Builder'a bırakabilirsiniz.

Slayt gösterileri ve kaydırılabilir çerçeveler için vektör ile bit eşlem arasında seçim yapma (yalnızca iOS)

PDF makalelerine yönelik kaplamalarda Vektör veya Bit Eşlem arasından seçim yapabilirsiniz. Vektör görüntüleri daha net görünür, ancak daha uzun bir yükleme süresi gerektirir. JPG/PNG makalelerindeki kaplamalar için slayt gösterileri her zaman bit eşlemdir.

Çok yorumlamalı makaleler (yalnızca iOS)

Artık aygıtların hem SD hem de HD modellerinde mükemmel bir görünüm ve performans sağlayan PDF makaleleri oluşturabilirsiniz. Kaplamalar oluştururken, folioya hem SD hem de SD varlıklar ekleyebilirsiniz. Görüntüleyici, ilgili iOS aygıtı için uygun kaplama varlıklarını kullanır.

Tek foliolu bir uygulama oluşturuyorsanız, folioyu tüm iPad modellerinde iyi sonuç veren PDF makaleleri kullanarak oluşturabilirsiniz. Çok foliolu bir uygulama oluşturuyorsanız, bir folioda çok yorumlamalı makaleler oluşturmak ile farklı folio yorumlamaları oluşturmak arasında tercih yapabilirsiniz. Bkz. iOS aygıtları için çok yorumlamalı PDF makaleleri oluşturma.

Creative Cloud üyeliğiyle Sınırsız Single Edition folioları (yalnızca iPad)

Adobe Creative Cloud üyeliğiyle iPad için sınırsız sayıda tek foliolu uygulama oluşturabilirsiniz.

Arka planda ses yürütme (yalnızca iOS)

Kullanıcılar folionun içindeki makaleler arasında gezinirken bir ses klibi yürütülebilir. Üst gezinme çubuğunda kullanıcıların sesi duraklatmasını ve yürütmesini sağlayan bir ses düğmesi görünür. Bkz. Ses ve Video kaplamaları.

Son Çerçevede Dur (yalnızca iOS)

Folio Overlays paneli artık satır içi videoyu son karede durdurma seçeneği içeriyor.

Satır içi videolar için kontrolleri devre dışı bırakma (yalnızca iOS)

Otomatik Oynat olarak ayarlanmış bir satır içi video oluşturduğunuzda, kayıttan yürütme kontrollerini devre dışı bırakmak için Duraklatmaya İzin Verme seçeneğini belirleyebilirsiniz. Bu özellik özellikle kapak videoları için kullanışlıdır.

Geçersiz foliolar için yeni Adobe Content Viewer davranışı

Önceki sürümlerde geçersiz foliolar Adobe Content Viewer'da görüntülenememekteydi. Yeni sürümle birlikte, geçersiz foliolar kitaplıkta görünüyor ve indirme sırasında bir hata mesajı veriyor. Bu değişiklik Adobe Content Viewer kitaplık performansını arttırıyor ve daha ayrıntılı ön kontrol bilgileri sağlıyor. Örneğin, bir veya daha fazla tek yönlü makale içeren çift yönlü bir folio oluşturduğunuzda, hata mesajının sorunu göstermesi sayesinde tahmin etmenize gerek kalmayacak.

Düzgün Kaydırmalı makaleler için PDF desteği (yalnızca iOS)

Uzunluklarına bakılmaksızın Düzgün Kaydırmalı makaleler için PDF görüntü formatını kullanabilirsiniz. Ancak makaleyi parmakları birleştirerek yakınlaştırma özelliği hiçbir Düzgün Kaydırmalı makalede desteklenmemektedir.

“Uygulamayı Puanla” seçeneği

Özel görüntüleyiciler oluşturduğunuzda, “Uygulamayı Puanla” komutunun görünmesini sağlayan seçeneği işaretleyebilirsiniz. Bu özellikle ilgili ayarları DPS App Builder'da özelleştirebilirsiniz.

Gezinme çubuklarını görüntülemek için Sıcak Bölgeler

Makale sayfasının kenarlarındaki sıcak bölgelere ek olarak, makale sayfasının alt kısmında yeni bir sıcak bölge seçeneği bulunuyor. Sayfanın alt kısmındaki sıcak bölge alanına dokunulduğunda gezinme çubukları görüntülenir ("HUD" olarak da adlandırılır). Alttaki sıcak bölgenin üzerinde bulunan herhangi bir yere dokunulduğunda gezinme çubukları görünmez. Bkz. Uygulama Ayrıntıları paneli.

Düğmeler alt sıcak bölgeye, alt sıcak bölge yan sıcak bölgelere, sıcak bölgeler ise tüm düğmesiz kaplamalara göre önceliklidir.

Önceki/Sonraki Sayfaya Git desteği

Artık, bir düğme oluşturduğunuzda, Sonraki Sayfaya Git ve Önceki Sayfaya Git eylemleri de desteklenmektedir.

Analizleri kapatma tercihi seçeneği

DPS App Builder'da müşterilerinizin uygulamalarınızı kullanırken analizleri kapatmasını sağlayabilirsiniz. Bu seçenek, özellikle veri toplama üzerinde katı kontrollerin uygulandığı belirli bölgelerde kullanışlıdır.

Özelleştirilebilir görüntüleyici dizeleri

Kitaplıktaki düğme metni ve iletişim kutularındaki metinler de dahil olmak üzere, görüntüleyicide depolanan tüm dizeleri desteklenen tüm dillerde özelleştirebilirsiniz. DPS App Builder, bir XML şablonu indirmenizi sağlar. Böylelikle bu XML dosyasını düzenleyebilir ve uygulamanızı oluştururken bu dosyayı belirtebilirsiniz. Bkz. Uygulama Ayrıntıları paneli.

Sosyal Paylaşımla ilgili geliştirmeler (yalnızca iOS)

Sosyal Paylaşım ile ilgili olarak aşağıdaki geliştirmeler yapılmıştır. Bkz. Sosyal paylaşımı kullanma.

 • Web Görüntüleyici doğrudan yetki desteği (yalnızca Enterprise abonelik). Müşteriler artık Web Görüntüleyici'de ödeme duvarı sınırına ulaştığında, abonelik hesaplarıyla oturum açarak makaleleri görüntülemeyi sürdürebilirler.

 • Web Görüntüleyici Internet Explorer 10/Windows 8'i destekler.

 • Ücretsiz foliolar için de bir ödeme duvarı belirleyebilirsiniz.

 • Web Görüntüleyici, panoramalar ve ses klipleri hariç tüm kaplamaları destekler.

 • Artık PDF görüntü formatını kullanarak 1024x768 boyutunda bir folio oluşturduğunuzda, içerik Web Görüntüleyici sunucusuna PNG formatında yüklenmektedir.

Yeni Single Edition Adım Adım Yayınlama Kılavuzu

Dashboard'da DPS Yayıncılık Yardımcı Kılavuzu'nu indirme bağlantısını tıklattığınızda, Professional ve Enterprise abonelik sahibi yayıncılar için Yardımcı Kılavuz ve Single Edition kullanıcıları için Adım Adım Yayıncılık Kılavuzu belgelerini içeren bir .zip dosyası indirilir. Yardımcı Kılavuzu ve Adım Adım Kılavuzu DPS App Builder'daki Yardım menüsünden de indirebilirsiniz. Çok yakında Pro/Enterprise Yardımcı Kılavuzu yeni tasarımla güncellenecektir.

Sürüm 22

Kitaplık Filtreleri

v22 veya sonraki sürümlerde folio oluştururken, Folio Producer Organizer'ı kullanarak her folio için “İngilizce”, “İspanyolca”, “Fransızca” ve “Almanca” gibi bir filtre kategorisi belirtebilirsiniz. Görüntüleyici kitaplığınızda, kullanıcılar bu filtre seçenekleri arasından seçim yapabilirler. Örneğin, görüntüleyici kitaplığında sadece İspanyolca ve Almanca folioları görüntüleyebilir ve İngilizce ve Fransızca folioları gizleyebilirler. Bkz. Kitaplık filtreleri oluşturma.

Özel HTML kitaplığı

Enterprise aboneliğine sahip yayıncılar, varsayılan görüntüleyici kitaplığını kullanmak yerine kendilerine ait bir kitaplık oluşturabilirler. Bkz. Özel kitaplık oluşturma (Enterprise).

Sıcak Bölge geliştirmeleri

Hem Enterprise hem de Professional aboneliğine sahip yayıncılar, artık DPS App Builder'da Sıcak Bölgeleri etkinleştirebilmektedir. Sıcak Bölgeler, kullanıcıların makalenin kenarlarına dokunarak bir sonraki veya bir önceki makaleye gözatabilmelerini sağlar. Kaplamaları geçersiz kılma mantığı da değiştirilmiştir. Sıcak Bölgeler, düğmeler hariç olmak üzere tüm kaplamaların önüne geçer. Bkz. Uygulama Ayrıntıları paneli.

7 inç Android aygıtlar için kesin yorumlamalar

Android aygıtlardaki görüntüleyiciler, varsayılan olarak tüm boyutlardaki folioları görüntüler. Görüntüleyicinin yalnızca aygıt boyutuyla eşleşen folioları görüntülemesi için, Viewer Builder panelinde bir seçenek belirleyebilirsiniz. Şu anda, kesin yorumlamalar Kindle Fire gibi aygıtlarda yalnızca 1024x600 folioları, XLarge Android aygıtlarında ise yalnızca 1280x800 folioları görüntülemektedir. Bu seçenek, özellikle Kindle Fire aygıtlarında istenmeyen folio yorumlamalarının görüntülenmesini önlemek için faydalıdır. 1232x752 foliolar gibi Android yorumlamaları oluşturduysanız, Android Marketplace için bir görüntüleyici oluştururken kesin yorumlamalar özelliğini açmayın. Bkz. Android ve Amazon aygıtları için özel bir görüntüleyici uygulaması oluşturma.

Kaydırma Çubuklarını Otomatik Gizle

Varsayılan olarak, bir foliodaki makalelerin sağ tarafında 6 piksel boyutunda bir kaydırma çubuğu alanı görünür. Viewer Builder'da bu seçeneği belirlerseniz, kaydırma çubuğu yalnızca kullanıcı makaleyi kaydırdığı sırada görüntülenir. Bkz. Görüntüleyici Ayrıntıları paneli.

HTML video geliştirmeleri

Artık HTML makalelerindeki videoların kaplamalar gibi davranmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin, tek yönlü bir HTML makalesinde aygıtın döndürülmesi, tam ekran videonun da döndürülmesini sağlar. Bkz. HTML makalelerini içe aktarma.

Android görüntüleyicilerde AIR sabit çalıştırıcısı

Artık AIR çalıştırıcısının Android aygıtlara yüklenmesini beklemenize gerek yok. Görüntüleyiciler şimdi AIR çalıştırıcısının (3.2 veya üzeri) entegre bir sürümünü içeriyor. Bu değişiklik görüntüleyicilerin boyutunun yaklaşık 2 MB'den 10 MB'ye yükselttiği halde, dengeliliği ve performansı arttırır.

Android görüntüleyici arabiriminde yapılan geliştirmeler

Kitaplık görünümü ve folio görünümündeki simgeler ve diğer arabirim öğelerinin büyütülmesi sayesinde, özellikle Kindle Fire'da olmak üzere simgelere dokunmak kolaylaştırılmıştır.

iOS için iki parmakla kaydırma etkinleştirmesi

iPad ve iPhone görüntüleyiciler için iki parmakla kaydırma hareketi etkinleştirildi. Bu hareket, özellikle Sadece Yatay Kaydırma özelliğinin etkin olduğu “düzleştirilmiş” makalelerde kullanışlıdır ve okuyucuların makale sayfalarının geri kalanını atlayarak bir sonraki veya bir önceki makaleye geçmelerini sağlar.

Sosyal Paylaşımla ilgili geliştirmeler

Sosyal Paylaşım ile ilgili olarak aşağıdaki geliştirmeler yapılmıştır. Bkz. Sosyal paylaşımı kullanma.

 • Artık iPhone görüntüleyicilerde Sosyal Paylaşım işlevi desteklenmektedir.

 • Yorumlama eşleme artık desteklenmektedir. Paylaşılan makale bir masaüstü web tarayıcısında görüntülendiğinde, Web Görüntüleyicide yalnızca 1024x768 PNG veya JPG makaleler doğru bir şekilde görüntülenir. Önceki sürümlerde, iPad HD yorumlaması (2048x1536) ile paylaşılan bir folio Web Görüntüleyicide görüntülenememekteydi. iOS aygıtları için yorumlamalar oluşturuyorsanız, makale herhangi bir aygıttan paylaşıldığında artık Web Görüntüleyicide makalenin 1024x768 sürümüyle eşlenmektedir. En iyi sonuçları almak için, yorumlamalarınızı doğru bir şekilde ayarlandığınıza ve her folio yorumlaması için belirlediğiniz Makale Adı değerlerinin aynı olmasına dikkat edin.

 • Facebook'ta alt bağlantı verme işlevi artık desteklenmektedir. Bir müşteri bir iPad aygıtında Facebook uygulamasındaki bir duvar gönderisini görüntülediğinde, makale bağlantısına dokunarak makaleyi doğrudan açabilir. Facebook geliştirici sitesinde uygulamanızı yapılandırırken alt bağlantı verme seçeneğini etkinleştirdiğinizden emin olun. Bkz. Setting up a DPS App for Social Networking (Sosyal Ağ İçin DPS Uygulaması Oluşturma).

 • Hesap Yöneticisi aracındaki yeni Kapasite Sınırını Etkinleştir seçeneği, “Tükendi” özelliğine benzer şekilde, Web Görüntüleyicide makale görüntüleme sayısını sınırlandırmanızı sağlar. Bkz. Hesap Yönetimi aracı.

 • Web Görüntüleyici artık kaydırılabilir çerçeveleri desteklemektedir.

 • Ödeme duvarını etkinleştirmek yalnızca perakende folioları etkiler.

Sürüm 21

Görüntüleyici Sürümünü denetleme

v21 Folio Builder panelini kullanarak yeni bir folio oluşturduğunuzda, v20 ya da v21 görüntüleyici sürümünü hedefleyebilirsiniz. Bu seçenek, özellikle Adobe Content Viewer'ın en yeni sürümü için onay beklendiği ya da v20 görüntüleyici uygulaması için folio oluşturduğunuz durumlarda fayda sağlar. Varsayılan olarak, v20 sürümü seçilidir. Bir v20 folio oluşturduğunuzda, folio’nun özelliklerini düzenleyerek folioyu v21 sürümüne güncelleyebilirsiniz. Ancak v21 sürümünde oluşturulan bir folioyu v20 sürümüne geri döndüremezsiniz. v20'den önceki bir görüntüleyici sürümünü de belirtemezsiniz. Bkz. Folio oluşturma.

Etkin mizanpaj için Aygıtta Önizleme (iOS)

v21 sürümünden önce, Aygıtta Önizleme özelliği yalnızca folioların tamamı için kullanılabiliyordu. Artık v21 sürümüyle birlikte, Folio Overlays panelindeki Aygıtta Önizleme özelliğini kullanarak geçerli mizanpajı önizleyebilirsiniz (yalnızca iOS için). iPad veya iPhone'unuzu bilgisayarınıza bağlayın ve Adobe Content Viewer uygulamasını açın. Folio Overlays panelinde, [aygıt adı] aygıtında önizle seçeneğini belirleyin. Bkz. Aygıtta Önizleme'yi kullanma.

Sosyal Paylaşım ile ilgili geliştirmeler

Sosyal Paylaşım ile ilgili pek çok sınırlama ele alındı. İç içe kaplamalar, düğmeler, videolar, HTML makaleleri ve kaydırılabilir çerçeveler, artık Web Görüntüleyici'de çok daha iyi bir şekilde çalışıyor. Ayrıca Web Görüntüleyici Reklam veya İÇT'den Gizle şeklinde işaretlenmiş makaleleri artık çok daha düzgün bir şekilde görüntüleyebiliyor. Bkz. Sosyal paylaşımı kullanma.

Hesap yönetimi aracını kullanarak Web Görüntüleyici'yi kapatsanız bile iPad'inizde sosyal paylaşım sitelerine ulaşabilirsiniz. Bkz. Hesap Yönetimi aracı.

Folio indirme sırasında otomatik görüntüleme

Görüntüleyici kitaplığında Yükle veya Satın Al düğmesine dokunduğunuzda, kalan makaleler yüklenmeye devam ederken, görüntüleyici folioyu açabilir. Bu sürümden önce, Görüntüle düğmesi indirme işlemi sırasında etkin hale gelebiliyor, ancak folionun görüntülenmesi için kullanıcının düğmeye dokunması gerekiyordu.

Abonelik satın alımı ile otomatik indirme

Kullanıcı görüntüleyici uygulamasına başarılı bir şekilde abone olduğunda, en son foliolar otomatik olarak indirilmeye başlar. Kullanıcıların İndir düğmesine dokunmaları gerekmez.

Slayt Tarihi

Folio Producer Organizer'da artık Slayt Tarihi seçeneği kullanılabilmektedir. Bu seçenek, Enterprise aboneliğine sahip yayıncılara abonelik içeriği üzerinde doğrudan yetki sahibi olma konusunda ek meta veri kontrolü sağlar.

Sürüm 20

InDesign CS6 uyumluluğu

InDesign CS6, InDesign kaynak dosyaları oluşturma işlemlerini kolaylaştıran pek çok yeni özellik içerir. Alternatif Mizanpaj ve akışkan Sayfa Kuralları özellikleriyle aynı belge içinde farklı aygıtları hedef alan farklı yönlere sahip mizanpajlar oluşturabilirsiniz. Esnek Sütun Genişlikleri, Metin Çerçevelerini Otomatik Boyutlandırma ve Mizanpaj Görünümünü Bölme özellikleri de dinamik mizanpajlar oluştururken yardımcı olan özelliklerdir. Bunların yanı sıra, HTML Ekleme özelliği, kodu kopyalayarak hızla bir Web Kaplaması oluşturmanızı sağlar. Ayrıca şimdi belgeleri bir InDesign belgesinde bir araya getirmek için kaplama malzemelerinden yararlanılabilir. Bkz. DPS için alternatif mizanpajlar oluşturma (InDesign CS6).

iPhone desteği

DPS şimdi iPhone 3GS, 4 ve 4S modellerini desteklemektedir (iPhone 3G desteklenmez). Viewer Builder'ı kullanarak iPhone, iPad veya her ikisinde de çalışan özel bir görüntüleyici oluşturabilirsiniz. Hem iPad hem de iPhone'a yönelik bir uygulama oluşturduğunuzda, müşterileriniz desteklenen her iOS aygıtından folio satın alabilir. iPhone görüntüleyici yeni bir ayarlar sayfası, gelişmiş tarama modu ve yayıncıların kontrol edebileceği bir karşılama ekranı içerir.

iPhone için sosyal paylaşımlar, yer imleri ve otomatik arşivleme henüz desteklenmemektedir. Şimdilik, iPhone için tek sayılı bir görüntüleyici uygulaması oluşturamazsınız. Bkz. iPhone için içerik oluşturma.

Sosyal paylaşım için web görüntüleyici

Uygulamanızda sosyal paylaşımı etkinleştirdiğinizde, folio makalelerin sunumları masaüstü tarayıcılarında görüntülenmek üzere bir web sunucusuna yüklenir. Masaüstünde hangi makalelerin görüntülenebileceğini belirlemek için Folio Producer Editor'daki Korumalı ayarı kullanın. Görüntülenebilir korumasız makalelerin sayısını sınırlamak ve bir ödeme duvarı oluşturmak için Hesap Yönetimi aracını kullanın. Bkz. Sosyal medyayı kullanma.

Sosyal Paylaşımla İlgili Geliştirmeler

Şimdi Facebook ve Twitter üzerinden, e-posta aracılığıyla ve kopyalama/yapıştırma yöntemiyle sosyal paylaşımda bulunmak mümkündür. Uygulamanızda sosyal paylaşımı etkinleştirdiğinizde, müşteri bir makaleyi tarayıcısında açarak Twitter gibi siteler üzerinden makaleyi paylaşabilir. Makale korumalı bir makaleyse, tweet atılırken verilen bağlantı yayının URL'sini gösterir. Makale korumalı bir makale değilse, desteklenen masaüstü tarayıcısında bağlantıyı tıkatan kullanıcı folioyu web görüntüleyicisinde görebilir. Ayrıca, bağlantıyı iPad'de tıklatan kullanıcı uygulamayı indirebilir, folioyu indirebilir veya satın alabilir ya da önceden indirilenlere bağlı olarak makaleyi görüntüleyebilir. Bkz. Sosyal medyayı kullanma.

İÇT'den Gizle Seçeneği

İÇT'den Gizle makale ayarları, makaleyi bir reklam olarak işaretlemek zorunda kalmadan İÇT'den gizlemenizi sağlar. Bkz. Makale özelliklerini değiştirme.

Arka Plan Yayıncılığı

Bir makale yayınlamak veya makaleyi güncellemek için Folio Producer Organizer'ı kullandığınızda, görev yayın kuyruğuna eklenir. Bu sırada Organizer'ı kullanmaya ve kuyruğa başka foliolar eklemeye devam edebilirsiniz. Organizer'da Görünüm > Yayın İstekleri seçeneklerini belirleyerek kuyruk durumunu denetleyebilirsiniz. Bkz. Folioları Distribution Service'te yayınlama.

İndirme Sayacını Görüntüleme

Professional ve Enterprise abonelik sahibi kullanıcılar DPS Dashboard'da indirme sayacını görebilir. İndirme sayacı yalnızca doğruluk açısından denetlenmiş olan hesaplarda görülebilir.

Desktop Viewer şimdi yeniden boyutlandırılabiliyor

2048x1536 boyutlarında bir folioyu önizlemek için Desktop Viewer'ı kullandığınızda, Command+1 tuşlarına basarak gerçek boyutu görebilir veya Command+0 tuşlarına basarak folioyu pencereye sığdırabilirsiniz. Ayrıca yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilirsiniz. Bkz. İçeriğin önizlemesini yapmak için Desktop Viewer'ı kullanma.

Basitleştirilmiş Aygıtta Önizleme özelliği

iPad'e yönelik özel bir Adobe Content Viewer oluşturmak üzere Viewer Builder'ı kullanırken, artık Aygıtta Önizleme özelliğinden yararlanmak için Phone Disk yardımcı uygulamasına gerek yoktur. Bkz. Aygıtta Önizleme'yi kullanma.

Kullanıcı Arabirimi Geliştirmeleri

Folio Builder panelinde, folio boyutu folio adının altında görünür ve yorumlamaları belirlemeyi kolaylaştırır. Viewer Builder tasarımı, farklı iPhone ve iPad modelleri için doğru simgelerin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmenizi kolaylaştırır. Folio Producer Organizer ve Folio Producer Editor pencerelerinin tasarımları da yenilenmiştir.

URL Düzen ayarı

Viewer Builder'daki isteğe bağlı URL Düzen ayarı artık yalnızca abonelikle erişilen uygulamalarda değil, her türlü iOS görüntüleyici uygulamasında kullanılabilmektedir. URL Düzeni, başka bir uygulamadan veya mobil Safari'den görüntüleyici uygulamasına bağlanmanızı sağlar.

Özel simgeler için HTML yönünü kilitleme

Enterprise abonelik sahibi bir yayıncıysanız kullanıcılar özel gezinme çubuğu simgelerine dokunduklarında görünen HTML sayfalarının yönünü belirleyebilirsiniz. Bkz. Gezinme Araç Çubuğu (Yalnızca Enterprise).

Viewer Builder Hızı Arttırıldı

Viewer Builder artık uygulamaları saniyeler içinde oluşturabilmektedir.

Sınırlı PDF desteğiyle Düzgün Kaydırma

Düzgün Kaydırmalı makaleniz iki sayfadan daha uzun değilse, PDF görüntü formatını kullanabilirsiniz. Makale iki sayfayı aşıyorsa Düzgün Kaydırmalı makale için JPG veya PNG formatları kullanılır.

“Sıcak bölge” alanında gezinme

Enterprise abonelik sahibi yayıncılar, her makalenin solunda ve sağında görünen sıcak bölgeleri etkinleştirebilirler. Görünmeyen bir sıcak bölgeye dokunulduğunda bir sonraki veya bir önceki makaleye gidilir. Bkz. Gezinme Araç Çubuğu (Yalnızca Enterprise).

Sürüm 19

iOS yorumlama desteği

Yeni HD iPad modelinin piyasaya sunulacağı kısa bir süre önce duyuruldu. Viewer Builder'ı kullanarak yeni bir uygulama oluştururken, alternatif boyutlarda simgeler ve başlangıç ekranları belirleyebilirsiniz. iPad aygıtları için etkinleştirilen yorumlamalar, alternatif bir boyutta folio yorumlamaları oluşturmanızı sağlar. Her iOS modeli, tablet ekranına en uygun olan folioları indirir.

Geliştirilmiş Kaydırılabilir Çerçeveler

Folio Overlays paneli, Kaydırma ve Yakınlaştırma kaplamasındaki Yalnızca Kaydır seçeneğinin yerini alan Kaydırılabilir Çerçeveler adlı yeni bir kaplama türü içeriyor. Kaydırılabilir içerik oluştururken kaydırma yönünü belirleyebilir, ilk görünüm için içerik çerçevesinin konumunu temel alabilir ve kaydırma çubuğunu gizleyebilirsiniz.

Social Sharing (Sosyal Paylaşım)

Uygulamanızı Facebook'a kaydederseniz özel görüntüleyicinizin gezinme çubuğundaki sosyal paylaşım seçeneğini açık konuma getirebilirsiniz. Müşterileriniz Facebook seçeneğine dokunarak mesaj yazabilirler. Bu mesaj ve yayın sitenizin bağlantısı, kullanıcının Facebook duvarında yayınlanır. Şu an için yalnızca yayın web sitesinin bağlantısı gösterilmektedir ve Facebook kullanılabilir tek sosyal medya sitesidir.

Folioları Otomatik Arşivleme (yalnızca iOS)

Viewer Builder'da folioların otomatik olarak arşivlenmesi seçeneğini etkinleştirerek görüntüleyici uygulamanız için indirilen maksimum folio sayısını belirleyebilirsiniz. Eşik sayıya ulaşıldığında, indirme tarihi en eski olan foliolar otomatik olarak arşivlenir. Müşteriler aygıt ayarlarını kullanarak otomatik arşivleme özelliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir, fakat eşik sayısını değiştiremez. Müşteriler arşivlenen tüm folioları yeniden indirebilir.

Yumuşak kaydırma geliştirmeleri

Önceki sürümlerde, çift yönde düzgün kaydırılan makaleleri, makaleyi içe aktarma yöntemiyle oluşturmanız gerekiyordu. Şimdi, Ekle düğmesini kullanarak bir makale oluştururken, Düzgün Kaydırma seçeneklerini ayarlama olanağı sunuluyor. Düzgün kaydırmalı makaleleri içe aktarırken, Düzgün Kaydırma seçeneğini belirlediğinizden emin olun.

Yer İmleri

Viewer Builder'da yer imlerini etkinleştirdiğinizde, müşterileriniz bir makaleyi yer imi olarak işaretleyebilir ve gezinme çubuğundaki açılır bir menüden bu yer imini seçerek yer imiyle işaretlenen makaleye geçebilir. Yer imleri, aynı görüntüleyici uygulaması içindeki birden çok folioda çalışır.

Geliştirilmiş kitaplık güncelleme performansı

Görüntüleyici kitaplığına geri döndüğünüzde, görüntüleyicinin yalnızca değişiklikleri kontrol etmesi sayesinde daha hızlı işlem yaparsınız. “Kitaplık güncellenemiyor” hata mesajının görüntülenme sıklığı azalır ve yalnızca kitaplık ilk başlatıldığında güncellenemediğinde veya kitaplık boşken güncelleme başarısız olduğunda görünür.

HTML5 dosyaları için analitikler

iOS ve Android aygıtlarda HTML5 içeriğine yönelik analizleri yakalayan Javascript API şimdi hizmetinizde. Bu JS API, yayıncıların ayrı raporlar görüntülemek yerine, HTML5 analizlerini SiteCatalyst raporlarına dahil etmesini sağlar. Ayrıntılı bilgi için Adobe temsilcinizle görüşün.

Sınırlı folio dağıtımı (yalnızca Enterprise için)

Enterprise aboneliğine sahip yayıncılar, artık oturum açmaya dayalı olarak kitaplıkta ücretsiz ve perakende folioların görünüp görünmeyeceğini belirleyebilirler. Yayıncılar, kitaplığı yalnızca indirilen ücretsiz folioları görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirler. Perakende foliolar için kitaplıkta hem indirilen hem de yetkili perakende foliolar görünebilir. Yayıncıların perakende folioları kullanıma sunmak için özel bir web mağazası kullanmasına gerek yoktur.

Gezinme çubuğu simgeleri geliştirmeleri (yalnızca Enterprise)

Enterprise aboneliğine sahip yayıncılar Viewer Builder'da sekiz adede kadar gezinme çubuğu simgesi ekleyebilir. Artık Görüntüleyici ve Kitaplık olmak üzere iki varsayılan simgenin görünümünü düzenleyebilirsiniz. Buna ek olarak, bu simgeler için kullanılan yerel HTML dosyaları beş adede kadar iç içe varlık klasörü düzeyi içerebilir. HTML varlıklarının artık HTML yapısında aynı düzeyde olmasına gerek yok.

Makaleden Mağazaya bağlantı (yalnızca Enterprise için)

Müşterilerin bir makaleden mağaza sayfasına geçmesini sağlayan bir düğme veya köprü oluşturabilirsiniz. Düğme veya köprü oluştururken, URL alanındaki “http://” yerine “ww.gotoStore” yazın (“ww” yazım hatası değildir). Özel simge için “Mağaza” etiketi oluşturmak üzere Viewer Builder'ı da kullanmanız gerekir.

İç içe kaplama geliştirmeleri

İç içe kaplamalarla ilgili birçok hata ve sınırlama düzeltildi. Örneğin, artık kaydırılabilir çerçevelerdeki bağlantılı düğmeler kap çerçevesinin dışındayken görünümlerini kaybetmiyor ve Katmanlar panelindeki kaydırılabilir çerçeve nesnelerini yeniden adlandırmaya yönelik geçici çözüme artık gerek yok.

Sürüm 18

Slayt gösterilerine gömülü kaplamalar

Etkileşimli nesneler artık çok durumlu nesnelerde desteklenmektedir. Tüm etkileşimli nesneler (diğer slayt gösterileri haricinde) slayt gösterileri durumlarında desteklenmektedir.

Geliştirilmiş düğme kaplamaları

Artık Video ve Ses eylemlerinin destekleniyor olması sayesinde videoları düğmeleri kullanarak yürütebilir, duraklatabilir ve durdurabilirsiniz. Ayrıca, birden fazla sıralı eylem de desteklenmektedir. Örneğin, bir düğme bir ses klibini yürüttükten sonra ses klibi sona erdiğinde yeni bir slayta geçebilmektedir.

Kaydırılabilir çerçevelerdeki MSO düğmeleri

Çok durumlu bir nesneyi tetikleyen düğme eylemleri, şimdi kaydırılabilir çerçevelerde çalışmaktadır. İçerik çerçevesini kap çerçevesine yapıştırdığınızda durum eylemi silindiği için yapıştırma işleminden sonra eylemi tekrar eklemeniz gerektiğini unutmayın.

PDF'yi tüm kaplamalarla parmakları birleştirerek yakınlaştırma

Bir PDF makale oluşturduğunuzda etkileşimli nesneler içerse bile sayfayı parmaklarınızı birleştirerek yakınlaştırabilirsiniz. Hatta kaplama yürütülürken de parmakları birleştirerek yakınlaştırma yapabilirsiniz. PDF tabanlı makaleler halen yalnızca iPad görüntüleyicilerde kullanılmakta, AIR tabanlı görüntüleyicilerde bu özellik desteklenmemektedir. Özel bir görüntüleyici oluştururken veya güncellerken, Viewer Builder'da “PDF Yakınlaştırmayı Etkinleştir” seçeneğini belirlemeyi unutmayın.

Özel olarak oluşturulmuş Adobe Content Viewer

Professional veya Enterprise hesap sahibiyseniz Viewer Builder'ı kullanarak iPad için size özgü bir Adobe Content Viewer sürümü oluşturabilirsiniz. Size özgü Content Viewer oluşturabilmek iki yönden avantaj sağlar. Yeni sürüm Folio Producer araçları kullanılmaya başladığında Adobe Content Viewer onay bekleme sürecinde olsa bile yeni özellikleri test edebilmek bu avantajlardan ilkidir. İkinci avantaj ise, özel Adobe Content Viewer'da Aygıtta Önizleme özelliğinin etkin olmasıdır.

iPad için Aygıtta Önizleme desteği

Viewer Builder'ı kullanarak bir Adobe Content Viewer oluştururken folio bilgilerini acrobat.com web istemcisini ziyaret etmeye gerek kalmadan doğrudan bağlı iPad'e kopyalayabilirsiniz. Ancak, iPad için Aygıtta Önizleme özelliği, Phone Disk gibi üçüncü taraf bir yardımcı program gerektirir. iPad için Aygıtta Önizleme özelliği, yalnızca Mac OS'de çalışır, Windows'da çalışmaz.

Yeniden bağla

Kaynak dosyalarınız taşıdığınızda veya yeniden adlandırdığınızda Folio Builder panelindeki Yeniden Bağla komutunu kullanarak makale mizanpajlarını yeniden kaynak dosyalara bağlayabilirsiniz.

Amazon Appstore için özel görüntüleyici uygulamaları

Adobe ve Amazon özel görüntüleyicilerin Amazon Appstore'da onaylanmasına engel oluşturan sorunu gidermişlerdir. Ayrıca foliolar bundan böyle SD Kartın App Data klasöründe saklanmaktadır. Böylelikle silinen bir uygulamanın ardından kalan "artık" folio sorununa da son verilmiştir.

Gazetelik uygulaması için etkinleştirilen ücretsiz abonelikler

Oluşturduğunuz özel görüntüleyiciler şimdi Apple’ın “Ücretsiz Abonelik” seçeneğini desteklemektedir.

Push bildirimler için Bildir seçeneği

Push bildirimler artık bir folio yayınladığınızda otomatik olarak tetiklenmemektedir. Bir folio yayınladığınızda veya güncellediğinizde push bildirimleri tetiklemek için Folio Producer Organizer'daki Bildir düğmesine basın.

Üçüncü taraf push bildirim sunucuları

Bir Enterprise abonelik hesabına sahip olduğunuzda push bildirimleri kontrol edebileceğiniz özel bir sunucu oluşturabilirsiniz.

Sınırlı ücretsiz folio dağıtımı

Enterprise aboneliğine sahip bir yayıncıysanız görüntüleyici kitaplığındaki ücretsiz içeriği gizleyebilir, müşterilere giriş hesaplarına göre belirli içerikleri indirme yetkisi verebilirsiniz.

HTML mağaza ile ilgili geliştirmeler

Enterprise aboneliğine sahip bir yayıncıysanız, görüntüleyici kitaplığıyla etkileşim halinde olan bir HTML mağazası kurabilirsiniz. Örneğin, müşteriler üçüncü taraf mağazanıza giriş yaptıklarında otomatik olarak görüntüleyiciye de giriş yapmış olurlar.

Abonelik konusundaki gelişmeler

Abonelik döşemesinin tamamı artık sadece sağ alt köşede bir düğme olmaktan çıkmış, dokunularak etkinleştirilen bir alan halini almıştır. Kullanıcı bir uygulamaya abone olduğunda abonelik seçenekleri gizlidir. Abonelik seçenekleri kullanıcı en son folioyu satın aldığı zaman kullanılabilir duruma gelmektedir.

Android görüntüleyiciler için yalnızca Slayt Görünümü

Android görüntüleyici kitaplıklarında, Kılavuz Görünümü'nü, Slayt Görünümü'nü veya Her İkisi'ni kullanma seçeneğiniz bulunmaktadır. Bazı yayıncılar küçük Android aygıtlar için yalnızca Slayt Görünümü seçeneğine izin vermeyi tercih etmektedir.

Hesap Yönetimi aracı ile ilgili geliştirmeler

Artık Yönetim aracını kullanarak şirket içi ve sözleşmeli tasarımcılar için sınırlı hesaplar oluşturma seçeneğine sahipsiniz. Oluşturduğunuz hesaplar, analitikler gibi özelliklere erişim yetkisi vermeksizin şirket hesabına bağlanır.

Sürüm 17

Amazon Appstore için Viewer Builder desteği

Viewer Builder'da, Amazon Appstore'a gönderebileceğiniz özel bir görüntüleyici uygulaması oluşturabilirsiniz. Amazon Appstore, Android aygıtlarda ve Amazon Fire tablet aygıtlarda kullanılabilir.

Hesap Yönetimi aracı

Adobe Hesap Yönetimi aracını kullanarak Adobe temsilcileriyle e-posta aracılığıyla iletişim kurmak yerine şirketiniz için hesap oluşturabilir ve tedarik edebilirsiniz. Bir Adobe ID'ye Uygulama, Viewer Builder ve Yönetici olmak üzere üç çeşit hesap atayabilirsiniz.

Etkileşimli kaplamalar içeren kaydırılabilir çerçeveler

v17 Folio Producer araçlarını yüklediğinizde, kaydırılabilir bir çerçeve kaplamasına, slayt gösterileri dışında her türlü kaplamayı ekleyebilirsiniz.

PDF makale geliştirmeleri

PDF görüntü formatındaki bir makale sayfasında URL tabanlı düğmeler veya köprüler varsa, sayfada başka etkileşimli kaplama türü bulunmadığı sürece parmakları birleştirerek yakınlaştırma özelliği çalışır.

Sağ Kenara Bağlama seçeneği

Folio Producer Organizer'da bu seçenek belirlendiğinde, makaleler görüntüleyicide soldan sağa değil, sağdan sola görüntülenir. Bu seçenek özellikle Asya dilleri için önemlidir.

Panelde Folio Producer Organizer'ı açın

Folio Builder panel menüsünden Folio Producer komutu seçildiğinde, varsayılan web istemcinizde Folio Producer Organizer açılır.

Sunucu güvenilirliği konusunda yapılan iyileştirmeler

Ürün ekibi, halen acrobat.com yükleme/indirme sorunlarını iyileştirme çalışmalarına devam etmektedir.

Sürüm 16

Çevrimdışı iş akışı

Artık, içeriği web sunucusuna yüklemeden folio ve makale oluşturabilirsiniz. Hazır olduğunuzda içeriği yükleyebilirsiniz.

Gazetelik desteği

Güncellenmiş Viewer Builder'da (sürüm 1.5.1), iPad'deki abonelik görüntüleyicisi uygulamaları için Gazetelik desteği bulunmaktadır. Gazetelik özelliği etkinleştirilmiş görüntüleyiciler Gazetelik klasöründe yer alır ve gazete ile dergi yayınlarına hızlı erişim sağlar.

Abone olmayan kullanıcılar için özel yayıncılık

Professional veya Enterprise aboneliğiniz yoksa, içeriği özel olarak yayınlamak için Folio Producer Organizer'daki Yayınla seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu özellik, özellikle büyük folioları acrobat.com sunucusunu kullanarak indiremediğiniz durumlarda avantajlıdır. Adobe Dağıtım Servisi'nden indirilen yayınlanmış foliolar hızlı ve güvenilirdir.

Ses varlıkları için yeni seçenek

InDesign CS5.5 kullanıyorsanız, Başlangıçta İlk Görüntüyü Göster seçeneği, ses kaplama çerçevesini, ses denetleyicisi varlıkları klasöründe belirtilen ilk _oynat görüntüsüne göre yeniden boyutlandırır. InDesign CS5'te ise, kaplama çerçevesini poster görüntüsüne sığacak şekilde elle boyutlandırmanız gereklidir.

HTML Kaynakları seçeneğini Folio Builder paneline içe aktarma

Artık HTML Kaynakları dosyasını Folio Builder paneline ve Folio Producer Editor'e içe aktarabilirsiniz.

Geliştirilmiş Dashboard

Digital Publishing Suite Dashboard'da, videolara ve diğer yararlı içeriklere bağlantılar bulunur.

Yazma araçları ve panel için ayrı yükleyiciler

Yazma araçlarını (Folio Overlays paneli, InDesign eklentisi ve masaüstü görüntüleyicisi) yüklemek için tek bir yükleyici kullanın. Folio Builder panelini yüklemek için farklı bir yükleyici kullanın.

Sunucu güvenilirliği konusunda yapılan iyileştirmeler

Ürün ekibi, halen acrobat.com yükleme/indirme sorunlarını iyileştirme çalışmalarına devam etmektedir. Örneğin, artık bir folio yayınlandığında, folio içeriği acrobat.com sunucusundan doğrudan Adobe Dağıtım Servisi'ne kopyalanmaktadır.

Yeni analiz kategorileri

Analiz raporlarında ücretsiz, tekli perakende, abonelik veya harici olarak yetkilendirilen folio türleri gibi indirilen folioların türüyle ilgili verileri görüntüleyebilirsiniz.

Sürüm 15

PlayBook için özel görüntüleyiciler

Viewer Builder ile iPad, Android ve BlackBerry PlayBook platformları için özel görüntüleyici uygulamaları oluşturabilirsiniz.

Geliştirilmiş kaydırılabilir çerçeveler

Artık bir metin çerçevesini kap çerçevesine yapıştırarak kaydırılabilir içerikler oluşturabilirsiniz. Ayrıca, kaydırılabilir çerçevelerin performansı geliştirilmiştir.

Kaydırılabilir çerçevelerde köprüler

Sadece Kaydır kaydırılabilir çerçevelerinde artık köprüler ve köprü düğmeleri desteklenmektedir. Slayt gösterilerindeki veya Katmanlar paneli kullanılarak oluşturulan kaydırılabilir çerçevelerdeki köprüler henüz desteklenmemektedir.

Gelişmiş bellek yönetimi

Önceki sürümlerde bitişik sayfalarda bellek ağırlıklı kaplamalar oluşturmak bazı durumlarda performans sorunlarına yol açmıştır. Görüntüleyici artık bu sorunu daha iyi ele alarak gelişmiş bir performans sunuyor.

Aygıtta Önizleme

Folio bilgilerini acrobat.com web istemcisine girmeden, bağlı bir mobil aygıta doğrudan kopyalayabilirsiniz. Aygıtta Önizleme özelliği, App Store'da güncellenmiş bir Adobe Content Viewer uygulaması yer alana kadar yalnızca Android aygıtlarda çalışır. Bu başlangıç teklifi ek bir kurulum çabası gerektirir.

Beş gezinme çubuğu simgesini birden özelleştirme

Özel bir görüntüleyici oluşturmak için Viewer Builder'ı kullanırken artık görüntüleyicinin gezinme çubuğundaki 'Kitaplık' ve 'Görüntüleyici' düğmelerini değiştirebilirsiniz (Yalnızca Enterprise sürümü için).

Kurum içi görüntüleyici uygulamaları için kolaylaştırılmış oluşturma

Artık Enterprise imzalı görüntüleyici uygulamaları için dağıtım sertifikaları ve temel hazırlık dosyaları belirtmenize gerek yok (yalnızca Enterprise sürümü için).

Geliştirilmiş Omniture analizleri

Artık tekli folio görüntüleyici uygulamaları için kullanıcı verileri bulunuyor (yalnızca DPS aboneleri). Ayrıca, analitikler indirme istatistiklerinin daha ayrıntılı bir dökümünü içeriyor.

“Oturum Aç” düğmesini kapatma seçeneği

Özel bir yetki görüntüleyicisi oluşturan Enterprise abonelik sahibi bir müşteriyseniz, fazlalıklardan kaçınmak için Oturum Aç düğmesini kapatabilirsiniz.

İndirme sırasında sertifika ekleme

Artık Viewer Builder kullanarak sertifika belirtmeden özel bir görüntüleyici uygulaması oluşturabilirsiniz. Ardından görüntüleyici dosyasını indirirken sertifikaları belirtebilirsiniz. Bu sayede farklı kişiler uygulamaları sertifikalarla indirebilir ve imzalayabilir.

Özel bir görüntüleyici oluştururken, görüntüleyici oluşturma işleminin tamamlandığını görmek için Yenile düğmesini tıklatmanıza artık gerek yok.

Geliştirilmiş kitaplık performansı

Bazı durumlarda, acrobat.com adresinden alınan foliolar kitaplıkta yalnızca ara sıra görünmekteydi. Adobe Content Viewer, kullanılabilir tüm folioları tutarlı bir şekilde görüntüler.

Android görüntüleyicide HTML makalelerinde yapılan geliştirmeler

Android görüntüleyici için HTML makalelerinde kaydırma artık etkinleştirildi.

Sürüm 14

Makale sırasını yeniden düzenleme

Makale sırasını artık yalnızca web istemcisinden değil, doğrudan Folio Builder panelinden de yeniden düzenleyebilirsiniz. Sıralarını değiştirmek için makaleleri sürükleyip bırakmanız yeterlidir.

Folioları paylaşımdan kaldırma

Bir kişiyle folio paylaştıysanız, bu folioyu silmeden paylaşımdan kaldırabilirsiniz. Ayrıca sizinle paylaşılan bir folioyu Folio Builder panelini kullanarak kaldırabilirsiniz.

Makale boyutundaki sınırlamalarda değişiklik

Önceki sürümlerde, yüklenecek bir makalenin boyutu 100MB sınırını aşamazdı. Artık makale boyutu 2GB. Ancak mobil aygıtlar, büyük makaleleri düzgün bir şekilde işleyemeyebilir.

Android görüntüleyiciler için uygulama içi ödemeler

Artık Android görüntüleyiciler için perakende foliolar oluşturabilirsiniz. Müşteriler bir folioyu satın almak için Android görüntüleyici kitaplığındaki Satın Al düğmesini tıklatabilirler.

Android görüntüleyiciler için tüm satın alımları geri yükleme

Müşteriler artık iPad görüntüleyicilerde olduğu gibi Android görüntüleyicilerde de tüm satın alımları geri yükleyebilir.

Tekli folio görüntüleyicilerde dışa aktarma seçeneği

Folio Producer Organizer'da artık bir Dışa Aktar seçeneği var. Dışa Aktar seçeneğini tıklatıldığında seçili folio içeriklerini içeren bir .zip dosyası oluşturulur. iPad için tekli folio görüntüleyici oluşturmak için Viewer Builder'ı kullanırken bu .zip dosyasını (ya da Content Bundler ile oluşturulan bir .folio dosyasını) belirtin.

Geliştirme sürümlerinde veri aktarma seçenekleri

iPad için bir geliştirme görüntüleyicisi oluşturmak için Viewer Builder'ı kullanırken veri aktarma seçeneğini açabilirsiniz. Bu seçenek size bir .folio dosyasını (.zip dosyası değil) iTunes aracılığıyla geliştirme görüntüleyicisine elle kopyalama olanağı sağlar.

iTunes'ta dil listesi denetimi

Önceki sürümlerde görüntüleyici uygulaması iTunes Mağazasında 20 dilde görüntüleniyordu. Viewer Builder sayesinde artık görüntüleyici uygulamasının görüntüleneceği dilleri sınırlayabilirsiniz.

Satın alımları geri yükle menü seçeneği

Özel görüntüleyicilerin kitaplıkları artık müşterilerin satın alımları elle geri yüklemesi için Satın Alımları Geri Yükle seçeneği sunan bir menü içeriyor.

Analiz güncellemeleri

Her folioya ait istatistik bilgilerinin yanı sıra, artık abonelik verileri de toplanmaktadır.

Sürüm 13

Sürüm 13 (Haziran 2011) Digital Publishing Suite'in ikinci genel sürümüdür. Sürüm 13'teki araçlarda 1.1.x yükleyici ve Viewer Builder 1.3 kullanılmıştır.

Görüntüleyici indirme geliştirmeleri

Müşteriler, indirme işlemi bitmeden önce bir folioyu görüntüleyebilir ve kısmen indirilmiş folioları çevrimdışı olarak görüntüleyebilirler. Kesilen indirme işlemleri, iPad Internet bağlantısını yeniden kazandığında otomatik olarak devam ettirilir. Makaleler için indirme önceliğini belirlemek üzere Folio Producer Editor seçeneğini kullanın.

Son görüntüde dur

Folio Overlays panelinde, şimdi slayt gösterilerini ve görüntü dizilerini oynatılan ilk veya son görüntüde durdurabilirsiniz.

Tüm görüntüleyicilerde Yalnızca Yatay Kaydır

Yalnızca Yatay Kaydır olarak ayarlanan makaleler (“düzleştirilmiş makaleler”), artık Masaüstü için Adobe Content Viewer'da ve Android ile PlayBook görüntüleyicilerinde çalışmaktadır.

Restore Purchases (Satın Almaları Geri Yükle) seçeneği

Müşteriler bir iPad'i geri yükleyecek veya değiştireceklerse, indirme hakkına sahip oldukları içerikleri daha kolay indirebilirler. Görüntüleyici ilk kez başlatıldığında, müşterilerden satın almalarını geri yüklemeleri istenir.

Özel gezinme araç çubuğu düğmeleri

Enterprise abonelik sahibi müşteriler, görüntüleyicide bir HTML sayfası görüntüleyen üç adede kadar düğme oluşturabilirler. Gezinme araç çubuğunda görünen Kitaplık ve Görüntüleyici düğmelerinin yanı sıra, bir HTML sayfası görüntüleyen Mağaza, Yardım ve Haberler gibi ek düğmeler de oluşturabilirsiniz.

Gezinme araç çubuğunu veya Ana Sayfa düğmesini gizleme

Görüntüleyici uygulamanızı oluşturmak için Viewer Builder'ı kullanırken, görüntüleyicinin altındaki gezinme araç çubuğunu veya görüntüleyicinin sol üst köşesindeki Ana Sayfa düğmesini gizleyebilirsiniz.

Ek analiz raporları

Digital Publishing Suite Dashboard'daki Analitikler sayfası, artık kullanıcı verilerini izlemek için daha fazla rapor içermektedir.

Android Yetkisi

Enterprise abonelik sahibi müşteriler, artık abonelikler için yetki sağlayabilmektedir.

Yerelleştirilmiş Android İçerik Görüntüleyici

Android için Adobe Content Viewer, şimdi iPad görüntüleyici ile aynı dillerde yerelleştirildi.

Yerelleştirilmiş Viewer Builder

Viewer Builder, şu dillerde yerelleştirilmiştir: Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca ve Japonca.

Geliştirilmiş kullanılabilirlik

Folio Builder paneli, Folio Producer web sitesi ve Viewer kullanıcı deneyimini geliştirmek için çeşitli ayarlamalar içermektedir.

Sürüm 12

Sürüm 12 (Mayıs 2011) Digital Publishing Suite'in ilk genel sürümüdür. Sürüm 12'deki araçlarda 1.0.x yükleyici ve Viewer Builder 1.2 kullanılmıştır.

Yeni Folio Builder paneli

InDesign'daki Folio Builder paneli, Dijital İçerik Paketleyici'nin yerini almıştır. Folio Builder paneliyle, makaleler ve makale mizanpajları ekleyebilir, folio ve makale özelliklerini değiştirebilirsiniz.

Web çalışma alanında depolanan foliolar

Önceki araçlarla makale klasörlerini içeren bir folio klasörü oluşturdunuz. Folio klasörünü ya sunucuya yüklediğiniz ya da iPad'e veri olarak aktardığınız .folio dosyaları oluşturmak için paketliyordunuz. Yeni iş akışında, her bir folio web sunucusunda yer alan bir çalışma alanıdır. Foliolar halen makalelerden oluşmaktadır, ancak makaleler farklı foliolara kopyalanabilir ve yeniden paketlenmeden tekrar düzenlenebilir. Makaleleri birer birer veya folioları bütün olarak önizleme yapmak için Önizleme düğmesini tıklatın. Ya da, Adobe Content Viewer'da oturum açın ve oluşturduğunuz folioları indirin. Var olan klasör yapılarına dayanarak makaleler oluşturmak için İçe Aktar özelliğini kullanabilirsiniz.

Digital Publishing Suite web istemcisi

Digital Publishing Suite aboneleri, http://digitalpublishing.acrobat.com adresinden web istemcisinde oturum açabilir. Pano, araçlara ve hizmetlere yönlenen bağlantılar içerir.

 • Müşteri verilerini izlemek için Analizler sayfasını kullanın.

 • Folioları organize etmek, düzenlemek ve yayınlamak için Folio Producer'ı kullanın. Folio Producer, kullanılabilir folioları görüntüleyen bir Düzenleyici sayfası ile seçilen bir foliodaki makaleleri görüntüleyen bir Editör sayfası içerir.

 • Özel uygulamalar oluşturmak için Viewer Builder'ı kullanın.

Paylaşım

Folioları diğer DPS kullanıcılarıyla paylaşmak için, Paylaş seçeneğini kullanın. Örneğin, yayıncı, bir dergi için makale oluşturmakla görevlendirilen bir tasarımcıyla folio paylaşabilir. Ya da, bir reklam ajansı, reklamlarını piyasaya sunmak için pek çok yayıncıyla folio paylaşabilir. Paylaşım iş akışı "aygıtlar arası yükleme" iş akışının yerini almıştır.

Yeniden Tasarlanan Folio Overlays paneli

Folio Overlays panelinin tasarımı yenilendi. 360 Viewer kaplamaları, artık Görüntü Dizisi kaplamaları adını almıştır. Web Görünümü kaplamalarıysa, artık Web İçeriği kaplamaları olarak adlandırılmaktadır. Nesneleri kaplamalardan normal nesnelere dönüştürmek için sıfırlayabilirsiniz.

Terminoloji değişiklikleri

“Yığınlar” artık “makaleler” olarak adlandırılmaktadır. Düzleştir seçeneği, artık Sadece Yatay Olarak Kaydır adını almıştır. İkmal sunucusu, artık Dağıtım Hizmeti olarak adlandırılmaktadır.

Sürüm 11

Sürüm 11 Content Bundler iş akışını kullanmak için sunulan Digital Publishing Suite'in en son ön sürümüdür.

Folio indirmedeki gelişmeler

iPad'lerde indirme hızı iki katına çıkmıştır. Ayrıca Viewer kullanıcıları bir folioyu indirirken başka bir folioyu okuyabilirler.

Android Viewer geliştirmeleri

PNG ve HTML makalelerinin Android aygıtlarındaki performansı geliştirildi. Android Viewer uygulama içi web görünümünü destekler.

Gezinme çubuğunu özelleştirme

Enterprise abonelik sahibi müşteriler, tam ekran web görünümü sunan gezinme çubuğuna üç adede kadar simge ekleyebilir.

Abonelik konusundaki gelişmeler

Artık özel bir yetkilendirme sunucusu sağlamadan bir Apple (iOS) aboneliği oluşturabilirsiniz.

Sürüm 10

PDF foliolarında iki parmağı birleştirerek yakınlaştırma özelliği

Paketleme sırasında PDF dışa aktarma seçeneğini seçerseniz, kullanıcılar bir sayfayı yakınlaştırmak için iki parmağı birleştirme hareketini kullanabilir. Şu an için iki parmağı birleştirerek yakınlaştırma özelliği etkileşimli kaplamalar içeren sayfalarda etkin değildir.

Android için Content Viewer

Adobe Content Viewer artık Android aygıtlarında kullanılabilir. Bu Content Viewer'a folio aktaramazsınız. Bunun yerine, uygulama sunucusunu kullanarak dosyaları yükleyebilir ve indirebilirsiniz. Android Viewer, iPad Viewer ile büyük ölçüde örtüşse de bazı özellikleri henüz desteklememektedir. Düzleştirilmiş makaleler, satır içi videolar, panorama kaplamaları ve PDF formatında dışa aktarılan foliolar desteklenmeyen özellikler arasında yer alır. HTML makalelerinde ve Web Görünümü kaplamalarında performans sorunları ortaya çıkabilir.

Yerelleştirilmiş görüntüleyiciler

Adobe Content Viewer dil arabirimi aygıtın yerel ayarlarına göre değişir. Şu an için desteklenen diller şunlardır: İngilizce, Fransızca, Almanca, İsveççe, İspanyolca ve Japonca.

Ek abonelik desteği

Uygulama içi abonelik seçenekleri artık mevcut. Adobe, Apple'ın kendi yetkilendirme sunucularını kuran yayıncılar için sunduğu yeni abonelik modelini destekler.

Folio yorumlamaları

Mobil aygıtlar artık birden fazla boyutta mevcuttur. Android aygıtlar için aynı 1024x768 folioları kullandığınızda foliolar siyah şeritler içeren sinemaskop boyutuna getirilir. Belirli aygıtlara (1024x600 gibi) veya boyut oranlarına (16:9) göre tasarım yapmak istiyorsanız, aynı folionun farklı yorumlamalarını oluşturabilirsiniz. Dergi Başlığı ve Folio Numarası ayarlarını aynı, Boyut dışa aktarma ayarlarını farklı yaparak yorumlama oluşturun. Görüntüleyici yalnızca aygıt boyutlarına en çok uyan yorumlamayı sunar.

HTML makalelerinde sayfalama

HTML makaleleri artık daha şık biçimde sayfalara ayrılabilir.

Sürüm 9

Viewer'da eCommerce abonelik hizmetleri

Yayıncılar artık müşterilerin bir dergi ya da bültene abone olmalarına ve düzenli olarak folio güncellemeleri almalarına olanak sağlayan kendi abonelik modellerini oluşturabilirler. Müşteriler iPad'e indirilen folioları belirleyebilir. Bu, özellikle haber dergileri için son derece yararlı bir özelliktir.

Desktop Viewer geliştirmeleri

Masaüstü bilgisayarlar için Content Viewer artık tek yönlü foliolar ve Web Görünümü kaplamaları gibi önceden desteklenmeyen özellikleri destekler.

Sağ kenardan ciltleme

Content Bundler Asya dilleri için makaleleri sağdan sola doğru okumaya olanak sağlayan bir Ciltleme ayarı içerir. Sağ Kenar seçildiğinde, ilk makale en sağda görüntülenir ve kullanıcılar makalelere sağdan sola doğru göz atar.

Görüntüleyicide folio güncellemesi

Uygulama sunucusunda bir folio güncellendiğinde, artık kitaplıkta bir güncelleme mesajı görüntülenir. Güncelle düğmesine dokunulduğunda yeni veya düzenlenmiş küçük .folio dosyaları indirilir.

Tek yönlü foliolarda iki yönlü videolar

Folio sadece dikey yönlü olsa bile, kullanıcılar tam ekran bir videoyu yatay yönlendirmede oynatabilir.

Veri analizi geliştirmeleri

Kullanım oranını izlemek için analizleri kullandığınızda reklamları ve makaleleri ayırt edebilirsiniz. Çevrimdışı görüntüleyici verileri de saklanmaktadır.

Sürüm 7/8

Yeni Folio Overlays paneli

InDesign CS5'teki Folio Overlays paneli Etkileşimli Overlay Creator uygulamasının yerini alır. Bu değişiklik, artık tüm etkileşimli kaplamaları yerel olarak InDesign'da oluşturabileceğiniz anlamına gelir. Folio Overlays panelini kullanarak kaplama oluşturabilir ve kaplama ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Desktop AIR Viewer

Viewer'ın AIR tabanlı bir sürümü oluşturduğunuz sayıları (artık 'folio' olarak adlandırılıyorlar) test etmek için kullanıma hazır. Desktop Viewer şimdilik tüm özellikleri desteklememektedir, bu yüzden yalnızca temel test aracı olarak kullanılmalıdır.

'Sayı' -> 'Folio'

'Sayı' için artık 'folio' terimi kullanılmaktadır.

Kimlik seçeneği yok

iPad döndürüldüğünde devamlılık sağlamak için artık pek çok durumda yatay ve dikey mizanpajlarda aynı kaplama kimliklerinin kullanılması gerekmiyor. Bundler ilgili kaplamaları belirlemek için kaynak varlıklarını ve ayarlarını kullanır.

Viewer kitaplığında ızgara görünümü

Viewer kitaplığı artık ızgara görünümünde tek seferde sekiz folio görüntülemenize olanak sağlar. Izgara görünümü ve tekli görünüm arasında geçiş yapabilirsiniz.

Sıralama seçeneği

Content Bundler makale sırasını yanlışlıkla değiştirme ihtimalini büyük ölçüde ortadan kaldıran yeni bir 'Sıralama' sütunu içerir. Makalenin görüntülenmesini istediğiniz sıra numarasını girdiğinizde, makale o konuma gider.

Paketleme sırasında makalelerin kilitlenmesi

Content Bundler, makaleleri paketlerken güncellenmelerini önlemenize olanak sağlayan yeni bir 'Kilitli' sütunu içerir. Bu, özellikle bir ya da iki makaledeki değişiklikleri test etmek istediğinizde yararlanacağınız bir özelliktir.

Viewer'da Oturumu Kapat düğmesi

Oturum Aç düğmesini görüntülemek için artık Adobe ID şifresini değiştirmenize gerek yoktur.

3G indirme

Foliolar artık bir 3G bağlantısıyla iPad'e indirilebilir.

Sürüm 6

Düzleştirilmiş makaleler

Bir makale (yığın olarak da adlandırılır) düzleştirildiğinde, makaledeki her sayfa ayrı bir makale haline gelerek müşterilerin makalenin sayfalarını görüntülemek için yatay şekilde kaydırmalarına olanak sağlar. İçindekiler bölümünde düzleştirilmiş makalenin yalnızca ilk sayfası görünür ancak Gözat modunda tüm sayfalar minik kaydırma resimleri olarak görüntülenir. Düzgün kaydırmaya ayarlanmış bir makaleyi düzleştiremezsiniz.

Klasör yapısıyla ilgili daha az gereksinim

Artık OverlayResources klasörü olmadan etkileşimli bir sayı oluşturabilirsiniz. Önceki sürümlerde kaplamaların kaynak dosyaları OverlayResources klasöründe; dışa aktarılan SWF dosyaları yerleştirildikleri belgelerin Bağlantılar klasöründe olmak zorundaydı.

İçindekiler tablosunu otomatik oluşturma

Önceden içindekiler tablosu için gerekli olan PNG dosyası artık isteğe bağlıdır. Makale klasörünüzde bir PNG dosyası yoksa, Content Bundler makalenin ilk sayfasını temel alır ve otomatik olarak bir İçindekiler tablosu oluşturur.

PDF görüntü formatı

Bundler sayfa görüntülerini PNG ve JPEG dosyalarına ek olarak PDF formatında da oluşturabilir. PDF görüntü formatının kullanılması dosya boyutunu büyük ölçüde küçültür ve ileriki sürümler için iki parmağı birleştirerek yakınlaştırma, metin arama ve seçme gibi ek olanaklar sunar.

HTML makaleleri

Artık bir sayının içinde makale oluşturmak için InDesign dosyaları ya da HTML dosyaları kullanabilirsiniz. HTML dosyaları kullanarak bir makale oluşturduğunuzda, her iki yön için aynı HTML dosyasını kullanabileceğiniz gibi, yatay ve dikey yönler için ayrı ayrı HTML dosyaları da oluşturabilirsiniz.

HTML minik resimlerini belirleme

InDesign makaleleri için siz kaydırma imlecini sürüklediğinizde görüntüleyici minik resimleri otomatik oluşturur. Ancak HTML makaleleri için minik resim oluşturmak daha fazla zaman alır ve minik resimler bazen düzgün biçimde oluşturulamaz. HTML makalelerinde minik resim performansını geliştirmek için, Bundler'ın her HTML makalesinin ilk sayfasını temel alarak minik resim oluşturmasına izin verebilir ya da HTML makaleleri klasörlerine elle görüntü dosyaları ekleyebilirsiniz.

Görüntüleyici kullanıcı arabirimi geliştirmeleri

Kullanıcılar makalelerin sağındaki kaydırma çubuğunun çok ince olduğundan şikayetçiydiler, biz de kaydırma çubuğunu genişlettik. Ayrıca Gözat Modunda sayfa minik resimlerinin görünümünü ve performansını arttırdık.

Kaydırılabilir çerçevelerde saydamlık

Kaydırılabilir içerik çerçeveleri artık varsayılan olarak saydamdır. Kap çerçevesinin içeriğinin görünmesini istemiyorsanız, içerik çerçevesine dolgu uygulayın.

Bundler'daki değişiklikler

Content Bundler'da, Sayı Başlığı meta veri metni Viewer'da hiçbir zaman görüntülenmediği için Boyut/Tür Ayarlarıyla ilgili bilgiler gibi bu seçenek de kaldırıldı. Ayrıca, Kapağı Kullan seçeneği Kapağı Dahil Et olarak değiştirildi.

Sürüm 5

Yerel slayt gösterileri ve köprüler

Etkileşimli slayt gösterileri ve köprüler oluşturmanın tek yolu yerel özellikleri kullanmaktır. Etkileşimli nesneler oluşturmak için Nesne Durumları panelini, Düğmeler panelini ve Köprüler panelini kullanın. Komut Dosyası Etiketi paneline uygun satırları girerek ayarları değiştirin. (Bir sonraki sürümde bu ayarlar için bir kullanıcı arabirimi eklemeyi düşünüyoruz.)

Geliştirilmiş yerel slayt gösterileri

Slayt gösterisinde önceki ya da sonraki slaytlara atlayan gezinme düğmeleri oluşturabilirsiniz. Çoklu durum nesnesi seçiliyken Komut Dosyası Etiketi paneline 'SS_swipeEnabled=yes' satırını eklediğinizde, kullanıcılar bir slayt gösterisindeki slaytları kaydırmak için sürükleyebilir.

Belirli sayfalara bağlantılar

Artık bir makalenin belirli bir sayfasına atlayan köprüler ve düğmeler oluşturabilirsiniz.

Basitleştirilmiş 'navto' köprüleri

Hedef makalenin kaynak belge adlarından birini .html ya da .indd uzantısıyla veya uzantılar olmadan kullanarak navto köprüleri belirleyebilirsiniz.

Tek yönlü makaleler

Yalnızca yatay ya da yalnızca dikey yönlü sayılar oluşturabilirsiniz. Bunun için sayı klasöründe bulunan InDesign belgelerinin yalnızca yatay ya da yalnızca dikey olanlarını kullanmanız yeterlidir. iPad döndürülse bile sayının yönlendirmesi aynı kalır.

Web Görünümü için yerel HTML dosyası desteği

Bir Web Görünümü kaplaması oluştururken bilgisayarınızdan bir HTML dosyası belirleyebilirsiniz. Önceki sürümlerde bir Web Görünümü kaplaması oluşturmak için yalnızca web'de bir URL belirleyebiliyordunuz.

Kaydırılabilir çerçeveler

Kullanıcıların içeriği dikey ya da yatay olarak kaydırmasına olanak sağlayan bir görünüm alanı oluşturun. Örneğin, kullanıcılar bir içindekiler listesine sayfayı kaydırarak göz atabilir.

Geri düğmesi

Viewer'ın gezinme çubuğu Ana Sayfa ve İçindekiler düğmelerinin arasında, kullanıcıların göz attıkları bir önceki sayfaya geri dönmelerine olanak sağlayan bir Geri düğmesi içerir.

Bundler'da JPEG çıktısı

Bundler'daki Dışa Aktarma Seçenekleri iletişim kutusu artık içeriği PNG ya da JPEG formatında dışa aktarmayı belirleyebileceğiniz bir seçenek sunuyor.

Bundler'da gelişmiş hata yönetimi

Bundler paketleme işlemi boyunca daha iyi geri bildirim sunar.

Sürüm 4

Web Görünümü kaplaması

Belirlediğiniz bir görünüm alanına canlı bir web sayfası gömün. Kullanıcıların web içeriğiyle etkileşime girip giremeyeceğini belirleyebilir ve diğer ayarları değiştirebilirsiniz.

Otomatik Başlat seçenekleri

Kaplamayı sayfa çevrildiğinde otomatik olarak (ya da belirli bir süre sonra) oynatın. Otomatik Başlat seçeneği 360 Viewer, Ses, Video ve Web Görünümü kaplamalarında mevcuttur.

Yeni 360 Viewer seçenekleri

360 Viewer, Otomatik Başlat seçeneğinin yanı sıra görüntüleri oynatma, durdurma, sürükleme ve döndürme eylemlerini denetlemenize olanak sağlayan yeni özellikler de içerir.

Navto köprüleri

Bir makaleden diğerine atlayan köprüler oluşturma artık çok daha kolay. InDesign'da yerel bir düğme ya da köprü oluştururken dikey ya da yatay yönlendirmeden WiFi makalesine atlamak için URL'yi 'navto://WiFi_v' örneğinde olduğu gibi şu şekilde oluşturun: 'navto://<dikey InDesign belgesi adı>'.

Basitleştirilmiş yerel slayt gösterileri

Artık çoklu durum nesnelerinin gruplandırılmasına gerek yoktur. Komut Dosyası Etiketi paneli artık yalnızca ayarları değiştirmek için gereklidir.

Adobe Content Viewer

Adobe Content Viewer bir Adobe sunucusundan içerik yüklemenize, indirmenize ve içeriği masaüstü bilgisayarınıza aktarmanıza olanak sağlar. (Not: Veri aktarma özelliği artık mevcut değildir.)

Sayıları uygulama sunucusuna yükleme

Adobe, sayıları yüklemeniz ve yönetmeniz için geçici bir sunucu sitesi oluşturdu. Dışa aktarırken Sayı alt menüsünden Birden Fazla Dosya seçeneğini seçin ve sunucu yükleme seçeneklerini belirleyin. Test içeriğini bir Adobe sunucusuna yükledikten sonra sayıları Viewer'a indirebilirsiniz. Bu sürümde, bir sayıyı indirmenin tek yolu, sayıyı yükleyen kişiyle aynı Adobe ID'yi kullanarak giriş yapmaktır.

Bundler'da sayıları yönetme

Bundler'da yüklenen sayıları görüntülemenizi ve yönetmenizi sağlayan arabirimi önizleyebilirsiniz. Bu sürümde Adobe sunucusuna yüklenen sayıları görüntüleyebilir, kaldırabilir ve yeni sayılar ekleyebilirsiniz.

Kapak seçeneği

İlk makalenin ilk sayfası artık sunucuya yüklediğiniz sayıların kitaplığındaki sayının kapağı olarak kullanılabilir.

Sürüm 3

Hata düzeltmeleri; Apple Store aracılığıyla sunulan Adobe Content Viewer dışında yeni bir özellik bulunmaz.

Sürüm 2

Daha esnek kaplama klasörü yapısı

Önceki sürümde her makale klasörü için _y ve _d InDesign dosyaları, iki dosyanın birleştirilen varlıklarıyla birlikte bir Bağlantılar klasörü gerekiyordu. Ayrıca sayının tamamı için tek bir OverlayResources klasörü vardı. Bu yapı hala geçerli olsa da, artık _y ve _d dosyaları için ayrı klasörlere sahip olabilirsiniz. Her klasörde ayrı bir Bağlantılar klasörü ve OverlayResources klasörü bulunan bu yeni yapı özellikle paket klasörler için son derece kullanışlıdır. İki yöntemin de avantajları vardır.

InDesign dosyalarının ve Bağlantılar klasörünün ayrı klasörlerde bulunduğu yöntemi kullandığınızda sayının tamamı için tek bir OverlayResources klasörünün yerine, her makale klasörü için ayrı bir OverlayResources klasörü bulunmalıdır.

Hangi yapıyı kullanırsanız kullanın, InDesign dosyaları artık ya _y ve _d son eklerini (yatay ve dikey için) ya da _m ve_p son eklerini (manzara ve portre için) içerebilir.

Yerel InDesign etkileşimi

InDesign dosyalarındaki köprüler, düğmeler ve çoklu durum nesneleri artık Overlay Creator gerekmeksizin sayıya dahil edilebilir. Bu nesnelerin varsayılan ayarlarını değiştirmek için Komut Dosyası Etiketleri panelini kullanabilirsiniz.

Satır içi filmleri

Filmler artık yalnızca tam ekran yerine satır içinde de oynatılabilir.

Panorama

Overlay Creator artık bir Panorama seçeneği içerir.

Sidecar.xml

'Info.csv' adlı bir CSV dosyası oluşturarak, Bundler'ı her kullanışınızda meta verileri doldurma işleminden kurtulabilirsiniz. Bazı karakterlerin düzgün görüntülenmemesinden dolayı CSV dosyası XML dosyasıyla değiştirilmiştir.

Birden fazla sayı

Artık görüntüleyiciye birden fazla sayı ekleyebilirsiniz. Ana Sayfa simgesine dokunduğunuzda, geçerli sayının başına değil, sayı kitaplığına geri dönersiniz. Kitaplık sayıları için önizleme görüntüleri oluşturabilirsiniz. Şu an için yalnızca sekiz sayı yükleyebilirsiniz.

Düzgün kaydırma

Sayıdaki her makalenin sürekli mi yoksa sayfa sayfa mı kaydırılacağını belirleyebilirsiniz.

Sürüm 1

Digital Publishing Suite araçlarının ilk sürümü AIR tabanlı Content Bundler ve Etkileşimli Overview Creator uygulamalarını sunmuştur. İlk Overlay Creator'da Hyperlink, 360 Viewer, Slayt gösterisi, Ses ve Video kaplama türlerini içeriyordu. Overlay Creator etkileşimli nesne oluşturmak için kullanılan tek yöntemdi.