DPS'i genişletmek için HTML ve JavaScript API'lerini kullanma

DPS, kullanıcı deneyimini geliştirmek üzere HTML ve JavaScript API'lerini kullanmak için çeşitli yöntemler sunar. Özel bir kitaplık, özel bir mağaza veya bir yetkilendirme başlığı için HTML içeriği oluşturduğunuzda, Library ve Store API'sine başvurabilirsiniz.

Bir folio içindeki HTML makalesi veya Web İçeriği kaplaması gibi bir HTML içeriği için Reading API'sine başvurabilirsiniz. Reading API'si; coğrafi konum, kamera, takvim ve aygıt algılama API'lerinin yanı sıra Library ve Store API'lerinde bulunan bazı özellikleri de içerir.

DPS App Builder'da belirttiğiniz herhangi bir HTML içeriği Library ve Store API'sine başvurabilir. Bir foliodaki HTML makaleleri veya Web İçeriği kaplamaları Reading API'sine başvurabilir.

 

Library ve Store API'si

Reading API'si

Özel kitaplık

*

 

Özel mağaza

*

 

Özel yuvalar (web görünümleri)

*

 

Yetkilendirme başlığı

*

 

Hoş Geldiniz Ekranı

*

 

Bilgi Ekranı

*

*

Web İçeriği kaplaması

 

*

HTML makalesi

 

*

Aşağıdaki özellikler JavaScript API'lerine erişim sağlar.

Özel kitaplık

İhtiyaçlarınıza uyacak şekilde HTML, JavaScript ve CSS kullanarak görüntüleyici kitaplığının yerel uygulamasını değiştirebilirsiniz. API'lere erişerek varsayılan kitaplıkta bulunan e-ticaret işlevselliğini çoğaltabilir ve proje tasarımınıza uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Özel kitaplıklar ve mağazalar oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Özel vitrinler ve kitaplıklar.

Özel kitaplıklar, Library ve Store API'lerine erişime sahiptir.

Özel yuvalar

Özel yuvalar (aynı zamanda "özel gezinme simgeleri" olarak da adlandırılır) alt gezinme çubuğunda görüntülenir. Dokunulduğunda bu özel yuvalar, özel mağaza veya bir SSS sayfası gibi bir web görünümünü görüntüler. Web görünümü HTML'i Library ve Store API'sine başvurular içerebilir.

Gezinme simgelerinden herhangi birine dokunulduğunda bir web görünümü görüntülenir. Her bir web görünümündeki HTML içeriği Library ve Store API'sine başvurabilir.

Yetkilendirme başlığı

Uygulamanız doğrudan yetkilendirme içeriyorsa, yukarıdaki görüntülerde olduğu gibi kitaplık görünümünün üstünde görüntülenecek bir HTML başlığı tanımlayabilirsiniz. Başlığı, baskı abonelerine içeriğe hemen erişmeleri için eylem çağrısı yapmak, abonelik teklifleri sunmak veya reklamları göstermek için kullanırsınız. Yetkilendirme başlığı Library/Store API'sine tam erişime sahiptir. Ayrıntılar için bkz. DPS ile doğrudan yetkilendirmeyi kullanma.

Karşılama Ekranı

Karşılama ekranı, açılış ekranı ile Kitaplık/Mağaza arasındaki HTML içeriğini görüntüleyen saydam bir web görünümüdür. HTML içeriği, müşteriler uygulamayı yükledikten sonra ilk kez başlattıklarında veya uygulamayı güncellendikten sonra ilk kez başlattıklarında görünür. Karşılama ekranı Library/Store API'sine tam erişime sahiptir. DPS Developer Center'da bkz. Karşılama ekranıyla başlama.

Library ve Store API'lerinden bilgi toplayan örnek Karşılama Ekranı.

Bilgi Ekranı

Uygulamanızda müşterilerin içerik görüntülediği her yerde Bilgi Ekranı görüntüleyebilirsiniz. Örneğin, saydam bir web görünümü aracılığıyla okuyucuları hesap oluşturmaya, yardımcı bir uygulama indirmeye, yardım içeriğine erişmeye ve diğer özelleştirilmiş teklifleri görüntülemeye teşvik edebilirsiniz. Bilgi Ekranı, Bilgi Ekranı'nın nerede tetiklendiğine bağlı olarak Library ve Store API'si veya Reading API'si olacak şekilde JavaScript API'lerine tam erişime sahiptir.

Bilgi Ekranı'nı uygulama düzeyinden (özel kitaplık veya yetkilendirme başlığı gibi) veya folio düzeyinden (HTML makalesi veya Web İçeriği kaplaması) başlatabilirsiniz. Bilgi Ekranı'nda kullanılan HTML dosyaları uygulamanın içinde değil, uygulamanın dışındaki bir sunucuda bulunur. Bilgi Ekranı'nı görüntüleyebilmek için kullanıcıların İnternet'e bağlı olmaları gerekir.

Daha fazla bilgi için bkz. r30'daki yeni API'ler ve özellikler.

HTML makaleleri / Web İçeriği kaplamaları

Kitaplık yerine bir folio içinden JS API'lerine erişmek için bir HTML makalesi veya bir Web İçeriği kaplaması oluşturabilirsiniz. Ardından, makalenin nasıl edinildiğine bağlı olarak farklı içerik görüntülemek için dijital ekler oluşturabilir veya Camera API'sinden, Geolocation API'sinden veya çeşitli tüketici pazarlama API'lerinden faydalanabilirsiniz.

Bu Web İçeriği kaplamasındaki HTML, sayının nasıl edinildiğini belirlemek üzere Reading API'sine bir çağrıda bulunur ve içeriği buna göre görüntüler.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın