Etkileşimli kaplamaları iç içe yerleştirme

Kaydırılabilir çerçevelere veya slayt gösterilerine etkileşimli kaplamalar (çok durumlu nesneler) gömebilirsiniz.

Slayt gösterisi

Farklı yöntemlerden yararlanarak bir slayt gösterisi durumuna kaplamalar ekleyebilirsiniz. Bir durum seçerek Buraya Yapıştır seçeneğini belirleyebilirsiniz. Kaplamayı çok durumlu nesneyle hizalayabilir, her iki seçeneği de belirleyebilir, ardından nesneyi seçili duruma yapıştırmayı veya yeni bir durum oluşturmayı tercih edebilirsiniz. Ayrıca kaplamayı diğer nesnelerle gruplayabilir, bu grubu daha fazla nesneyle hizalayabilir, ardından çok durumlu nesneyi oluşturabilirsiniz.

Kaydırılabilir çerçeveler

Görüntü sırası veya düğme gibi bir etkileşimli kaplama oluşturun. Ardından, kaplama nesnesini içerik çerçevesindeki diğer nesnelerle gruplayabilir veya kaplamayı metne yapıştırarak bağlantılı bir nesne oluşturabilirsiniz. Ardından içerik çerçevesini kap çerçevesine yapıştırın ve Overlays panelinde Kaydırılabilir Çerçeve ayarlarını seçin.

Video Eğitimi

Nested Overlays Video (İç İçe Kaplamalar Videosu)

Aşağıdaki yönergelere göz atın:

  • Kaydırılabilir bir çerçeveye, bir slayt gösterisinde durum değiştiren düğmeler ekleyebilirsiniz. Düğmeyi içerik çerçevesine yapıştırdığınızda duruma bağlı düğme eylemi silinir. Düğmeyi tekrar seçip eylemi yeniden oluşturmanız gerekir. Düğme gizli durumdaysa Kontrol çubuğunda İçerik Seç ve Sonraki simgeleri seç öğelerini kullanarak nesneyi seçin.

  • Çok durumlu bir nesnenin etkileşimli bir slayt gösterisi haline gelmesi için, bir eylemin bir veya birden fazla durumu değişim açısından tetiklemesi gerekir. Aksi halde görüntüleyicide yalnızca geçerli durum görüntülenir. MSO'yu bir slayt gösterisi haline getirmek için Overlays panelinde Otomatik Oynat gibi bir seçeneği belirleyebilirsiniz. Dilerseniz MSO durum eylemine sahip bir düğme de oluşturabilirsiniz. Ancak bir durum içindeki düğme MSO'yu etkileşimli duruma getirmez. Slaytların yalnızca MSO içindeki düğmelerle değiştirilmesini istiyorsanız MSO dışında, görünmeyen “göstermelik” bir düğme oluşturarak MSO'yu etkileşimli duruma getirebilirsiniz.

  • Etkin nokta efekti yaratmak için iki durumlu bir düğmeyi bir durumu boş olan çok durumlu bir nesneyle birleştirin. Örneğin, bir düğmeye dokunmak bir görüntü sırasını veya web içeriği kaplamasını tetikleyebilir.

  • Slayt gösterilerinin içindeki iç içe slayt gösterileri de dahil olmak üzere, diğer gömülü kaplama örnekleri için DPS Learn uygulamasındaki “Advanced Overlays” bölümüne bakın.

Adobe logosu

Hesabınıza giriş yapın