Doğru makaleyi mi görüntülüyorsunuz?

Bu makale Digital Publishing Suite ile ilgilidir. AEM Mobile makalesi için bkz. Push bildirimleri gönderme.

Bir push bildirimi, kullanıcıyı yeni bir sayının sunulduğu konusunda bilgilendirebilir ve uygulama iOS 8 veya sonraki bir sürümü çalıştıran bir aygıttaysa veya uygulama iOS Gazetelik için etkinleştirilmişse arka planda indirmeyi tetikleyebilir. Bu, arka planda indirme gerçekleştiren push bildirimi olarak adlandırılır.

Standart push özelliği artık makalenin ilerleyen kısımlarında açıklanan metin mesajı gönderme özelliğini de içerir. Bu, metin bildirimi olarak adlandırılır.

Push bildirimleri tekli folio uygulamalarında geçerli değildir; bu özellik yalnızca çoklu folio uygulamalarında kullanılabilir. Arka planda indirme veya metin bildirimleri alabilmeleri için kullanıcıların push bildirimi almayı kabul etmeleri gerekir.

Push bildirimlerini anlama

Push bildirimi deneyimi, Gazetelik uygulamaları ile Gazetelik için sunulmayan uygulamalar arasında farklılık gösterir:

Gazetelik dışındaki uygulamalar

Yayıncı yeni folio için bir push bildirimi gönderdiğinde, kullanıcılar push bildirimlerini etkinleştirmişse ve iOS 8 ya da üstüne sahip bir aygıt kullanıyorsa söz konusu folio arka planda indirilir. Herhangi bir iOS aygıtında kullanıcılar uygulama simgesinin üzerinde push bildirimleri gönderilmiş yeni folioların sayısını temsil eden bir numara bulunan kırmızı bir rozet görür. Kullanıcı uygulamayı açtığında rozet kaldırılır.

Push bildirimi --yeni folio kullanılabilir
Push bildirimi, yeni bir folionun kullanılabilir olduğunu gösterir

Gazetelik uygulamaları

Hedeflenen folio, push bildirimlerine izin vermiş olan yetkili müşteriler için arka planda indirilir. Yayıncı bir push bildirimi gönderdiğinde, abone uygulamayı açana kadar Gazetelik'teki uygulama kapağının altında mavi bir nokta görüntülenir. Slayt görüntüsü hem aboneler hem de abone olmayan kullanıcılar için en yeni folio slaytını yansıtacak şekilde güncellenir. Push bildirimler Gazetelik uygulamaları için gereklidir.

Gazetelik uygulamaları
Gazetelik uygulaması
Gazetelik uygulaması aboneleri, kapak görüntüsünün altında mavi bir nokta görür.

Apple'ın gerektirdiği push bildirimi sertifikalarını oluşturmayla ilgili bilgi için bkz. iPad için Yayıncılık Kılavuzu PDF'i.

Push sertifikaları belirtme

DPS Dashboard'daki Push Bildirimleri Hizmeti'ni kullanarak push bildirimi sertifikaları ve şifreleri belirtin.

Uygulamanızın push bildirimleri için etkin olduğunu ve Adobe push hizmetini mi yoksa bir üçüncü taraf push hizmetini mi kullandığınızı belirtmek için DPS App Builder'ı kullanın. Push sertifikalarınızı ve şifrelerinizi belirlemek için Push Bildirimleri Hizmeti'ni kullanın. Push sertifikaları uygulamanın kendisinde değil bir sunucuda saklanır.

Push sertifikalarının süresi dolduğunda veya 30 gün içinde süresi dolacak olduğunda, Push Bildirimleri Hizmeti'nde giriş yaptığınızda bir uyarı mesajı görüntülenir.

Not:

Her bir üretim ve geliştirme sertifikasını ayrı olarak yükleyin, birden fazla push sertifikası içeren bir dosya olarak yüklemeyin. Birden fazla sertifika içeren bir dosya yüklerseniz, sertifikalardan yalnızca bir tanesi algılanır.

 1. DPS App Builder'da uygun Uygulama hesabını kullanarak bir uygulama oluşturun ve push bildirimlerini etkinleştirin. Uygulama Kimliğinizde push bildirimlerini etkinleştirmek ve push sertifikaları oluşturmak için Apple iOS Developer sitesini kullandığınızdan emin olun.

 2. Uygulama görevi hesabını kullanarak DPS Dashboard'a giriş yapın. 

 3. Bildirimler'i tıklatın.

 4. Bildirimler penceresinde Sertifikalar sekmesini tıklatın.

  Bildirimler penceresi
 5. Sertifika belirtmek için dişli simgesini tıklatın ve ardından .p12 push sertifikası dosyalarını ve şifrelerini belirtin.

  Push Sertifikası Düzenle/Ekle iletişim kutusu

  Bir push bildirimi göndermek için Folio Producer Organizer'daki Notify (Bildir) düğmesini kullanabilirsiniz. Notify (Bildir) seçeneği tıklatıldığında Push Bildirimleri Hizmeti başlatılır.

Bir arka planda indirme push bildirimi gönderme

Push bildirimleri göndermek için Notifications (Bildirimler) seçeneğini kullanın. Belirttiğiniz zamanda tetiklenecek bir push bildirimi zamanlayabilirsiniz. Bu özellik, yayınlanacak folio zamanlama seçeneğiyle birlikte kullanıldığında özellikle faydalıdır.

 1. Uygulama görevi hesabını kullanarak DPS Dashboard'a (https://digitalpublishing.acrobat.com) giriş yapın.

 2. Bildirimler'i tıklatın.

 3. Bildirim penceresinde artı simgesini tıklatın ve Arka Planda İndirme'yi seçin.

  Arka Planda İndirme'yi seçme
 4. Bir folio seçin ve ardından İleri'yi tıklatın. Seçtiğiniz folio arka planda indirilebilir.

  Bildirim Ayrıntıları
 5. Aşağıdaki seçenekleri belirtin:

  • Uygulama türünü belirtin ve push bildiriminin gerçekleşeceği tarih ve saati planlayın.
  • iOS 8 cihazları için, folio yetkisi olmayan ancak push bildirimleri almayı kabul etmiş kullanıcılara bir metin mesajı gönderip göndermek istemediğinizi belirtin. Bunun üzerine kullanıcılar, push bildirimindeki eylemi gerçekleştirebilir veya daha sonra sizin belirlediğiniz bir zamanda olmak üzere tekrar hatırlatılmasını seçebilir.
  DPS Bildirim seçenekleri
 6. Push bildirimini göndermek veya zamanlamak için Gönder'i tıklatın.

  Zamanlanmış push bildirimi, Bildirimler penceresinde görüntülenir. Zamanlanan saat öncesinde zamanlanmış push bildirimini seçip iptal edebilirsiniz.

Folio yorumlamaları ayarlarsanız, her bir yorumlama için ayrı bir push bildirimi göndermenize gerek olmaz. Yorumlamalardan bir tanesi için push bildirimi göndermeniz yeterlidir.  

Mesaj bildirimleri gönderme

Özel kısa mesajlar göndererek, çoklu folio uygulamanızda okuyucuları yeni içerikle ilgili uyarma yoluyla iOS aygıtlarında sürekli okuyucu ve aboneleri teşvik edebilirsiniz. Kısa mesaj bildirimleri herhangi bir görüntüleyici sürümünde çalışır ancak belirli seçenekler yalnızca v30 veya v31 ya da daha üstü uygulamalar için kullanılabilir.

 1. Adobe ID'nizi kullanarak uygun Uygulama görevi ile DPS Dashboard'a (https://digitalpublishing.acrobat.com) giriş yapın.

 2. Bildirimler'i tıklatın.

 3. Artı simgesini tıklatın ve ardından Kısa Mesaj Bildirimleri'ni seçin.

  Metin Bildirimleri'ni seçme
 4. Şu ayarları değiştirin ve İleri'yi tıklatın.

  iOS Metin Bildirimleri Gönderme

  Okuyucunun metin bildirimine dokunması durumunda gerçekleşecek eylemi belirleyin.

  Uygulamayı başlat Kullanıcı metin bildirimine dokunduğunda, uygulama geçerli okuma konumunda olacak şekilde başlatılır.

  v30 veya daha üstünde bir uygulamaya sahipseniz şu seçenekleri kullanabilirsiniz:

  Uygulamayı başlat ve kitaplığa git Bir kullanıcı metin bildirimine dokunduğunda, uygulama başlatılır ve kitaplık görüntülenir.

  Uygulamayı başlat ve özel yuvaya git Bir kullanıcı metin bildirimine dokunduğunda, uygulama başlatılır ve özel mağazanın web görünümü veya belirttiğiniz özel yuva görüntülenir.

  Bir bağlantıya git Bir kullanıcı metin bildirimine dokunduğunda, belirttiğiniz URL'nin web sayfası görüntülenir.

  v31 veya daha üstünde bir uygulamaya sahipseniz şu seçeneği kullanabilirsiniz:

  Uygulamayı başlat ve folio içindeki bir makaleye git Bir kullanıcı metin bildirimine dokunduğunda, uygulama başlatılır başlatılmaz belirttiğiniz foliodaki makale açılır. Uygulamanız hem iPad hem de iPhone folioları içeriyorsa, her aygıt türü için ayrı açılır menüler mevcuttur. Folio yorumlamaları ayarlarsanız, foliolar arasındaki makale adlarının aynı olduğundan emin olun.

  Makaleyi belirleme
  Kullanıcı metin bildirimine dokunduğunda açılacak bir makale belirtin.

  Kullanıcılara göndereceğiniz metin bildirimi mesajını yazın ve ardından İleri'yi tıklatın.

 5. Aşağıdaki seçenekleri belirtin:

  Metin bildirimi ayarları
  Metin bildirimi ayarları

  Uygulama Türü

  Bildirimin bir test uygulamasına mı (Geliştirme) yoksa canlı uygulamaya mı (Dağıtım) gönderileceğini belirleyin.

  Hedef Kitle

  Metin bildirimlerinin gönderileceği hedef kitleyi belirtin. Örneğin, yalnızca uygulamanızın iPhone sürümünü indirmiş olan müşterilere metin bildirimi göndermek için iPhone seçeneğini belirleyebilirsiniz.

  Uygulamayı 30 günden fazla zamandır kullanmamış kullanıcılara da metin bildirimi gönderebilirsiniz.

  SiteCatalyst analiz hesabınız varsa, CSV dosyasındaki bir müşteri alt grubu ile ilgili bilgi toplayabilirsiniz. Sonrasında, metin tabanlı push bildiriminizi gönderirken bu CSV dosyasını belirtebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için DPS Developer Center'daki Segmented Push Notifications (Bölümlere Ayrılmış Push Bildirimleri) makalesine bakın.

  Bildirim Zamanı

  Metin bildiriminin teslimini daha ileri bir tarihe ayarlamak için Özel'i seçin ve ardından takvim simgesinden bir tarih ve saat belirleyin. Ayrıca tarih ve saati değiştirmek için metni de düzenleyebilirsiniz.

 6. Metin bildirimlerini göndermek veya zamanlanmış metin bildirimini sıraya göndermek için Gönder'i tıklatın.

  Metin bildirimleri geçmişi
  Uygulama için gönderilen metin bildirimlerinin geçmişini görüntüleyebilirsiniz. Zamanlanmış metin bildirimi henüz gönderilmemişse, metin bildirimini iptal etmek için İptal'i tıklatabilirsiniz.

iPad'de görüntülenen mesaj bildirimi
iPad'de görüntülenen mesaj bildirimi

Mesaj bildirimleri, uygulamanın yüklü olduğu ve kullanıcının push bildirimi almayı seçtiği iOS aygıtında görünür.

HTTP 417 Durum mesajı

Bir push bildirimi denerken HTTP 417 durum mesajı alırsanız, push bildirim sertifikası kullanılarak Apple APNS ile SSL bağlantısı kurulamaz. Push bildirim sertifikasının geçerli olduğundan ve süresinin dolmadığından emin olun.

Üçüncü taraf push bildirimleri oluşturma (yalnızca Enterprise)

DPS App Builder'la özel bir görüntüleyici uygulaması oluştururken Adobe push bildirim sunucusunu kullanabilir veya kendi push bildirim sunucunuzu belirtebilirsiniz.

Üçüncü taraf push bildirim sunucusu oluşturmak için pek çok seçenek mevcuttur. Kendi sunucunuzu oluştururken görüntüleyici aşağıdaki bilgileri gönderir:

newsstandEnabled  => 0 (this is ‘8’ when newsstand is enabled) 
badgeEnabled  => 1 
token => <device specific token> 
soundEnabled => 2 
devId => <device_specific guid> 
alertEnabled => 4 
targetDimension => <device specific string>

Dikkate alacağınız bu temel özelliklerin yanı sıra başka özellikler de oluşturabilirsiniz. Örneğin, çeşitli uygulamalar için aynı push sunucusunu kullanıyorsanız sunucuyu kurarken ek bir ad/değer özelliği (“app => bisikletcilik” gibi) belirleyin. DPS App Builder'da Ön Hazırlık panelindeki Özel Push Parametreleri alanında oluşturduğunuz ek özellikleri belirtin.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi